• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 2022/26 "Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.10.2022., Nr. 208 https://www.vestnesis.lv/op/2022/208.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/28

Grozījums Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2022/11 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

Vēl šajā numurā

26.10.2022., Nr. 208

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/26

Pieņemts: 29.09.2022.

OP numurs: 2022/208.15

2022/208.15
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/26

Krāslavā 2022. gada 29. septembrī

Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr. 1104
(protokols Nr. 15, 4. § 4.5. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5. un 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Krāslavas novada administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas – apsaimniekotāji.

4. Pašvaldībai piederošo ielu norādes izvieto un uztur kārtībā Krāslavas novada pašvaldība.

5. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem valsts valodā un labi saskatāmiem no ielas (ceļa).

II. Ēku numurzīmju/nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu un norāžu izvietošana

6. Pie ēkām (pilsētā un ciemos) jābūt vismaz vienai numurzīmei/ nosaukumam, kas izvietojami uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi.

7. Ja ēkai ir vairākas ieejas un galvenā ir sānu vai aizmugures pagalma fasādē, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz galvenās fasādes uz ielas/ ceļa pusi un pie ieejas.

8. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (pievadceļa).

9. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas un ēkas numerācijas norāde uz fasādes nav saskatāma, tad tā izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba.

10. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielā/ ceļiem vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme/ nosaukums izvietojams uz katras no šīm fasādēm.

11. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2.0–2.5 metru augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes, apmēram 30 centimetru attālumā no ēkas stūra, ieteicams ēkas labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi. Ja numurzīme/ nosaukums no ielas puses nav saredzams, numurs izvietojams citā, no ielas puses labi saskatāmā vietā.

12. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

13. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2.0–2.5 metru augstumā no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas nosaukuma norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba.

14. Ielu nosaukumu norādes var izvietot uz atsevišķiem stabiem.

15. Ēku numurzīmju/ nosaukumu un ielu nosaukumu norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju/ nosaukumu un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma vai novietojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Krāslavas novada Būvvaldē.

16. Ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).

17. Tekstam uz ēku numurzīmju/ nosaukumu, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm, kā arī atsevišķu objektu norādēm jābūt valsts valodā.

18. Virzienu norāde uz lauku sētu jāizvieto vietā, kur sētas iebraucamais ceļš savienojas ar valsts vai pašvaldības ceļu.

III. Dizaina un informācijas prasības

19. Dizaina prasības ēku numurzīmēm, ielu un laukumu nosaukumiem:

19.1. krāsa – balti, gaismu atstarojoši burti – RAL 9003 uz tumši zila fona, fona krāsa – RAL 5002;

19.2. materiāls un apdare – klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;

19.3. izmēri ēku numurzīmēm – 320x220 mm vai 320x280 mm;

19.4. izmēri ielu nosaukumiem, virzienu norādēm, 160x420 mm, 160x560 mm vai 160x700 mm vai laukuma nosaukuma izvietošanai nepieciešamais garums;

19.5. fonts – Arial Narrow Bold;

19.6. teksts: ēku numuru augstums 110 mm, ielas nosaukuma lielo burtu augstums 26 mm (1. pielikums).

20. Dizaina prasības nekustamo īpašumu nosaukumiem:

20.1. norādes krāsa – balti, gaismu atstarojoši burti – RAL 9003 uz brūna fona, fona krāsa – RAL 8017;

20.2. materiāls un apdare – klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls;

20.3. izmēri virzienu norādēm, 160x420 mm, 160x560 mm vai 160x700 mm vai nosaukuma izvietošanai nepieciešamais garums;

20.4. fonts – Arial Narrow Bold;

20.5. teksts: māju nosaukumu lielo burtu augstums 70 mm (2. pielikums).

21. Ārpus apdzīvotām vietām nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu uzstādīšana nav nepieciešama.

22. Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Būvvaldi var mainīt plāksnes dizainu un izmērus.

23. Norādes izvietojumu blakus valsts autoceļam jāsaskaņo ar VAS "Latvijas valsts ceļi" Latgales reģionālo nodaļu.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu

24. Par saistošo noteikumu neievērošanu ēkas īpašnieku vai tiesisko valdītāju var saukt pie administratīvās atbildības.

25. Administratīvā pārkāpuma protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīga Krāslavas novada pašvaldības policija, pirms tam konsultējoties ar Krāslavas novada būvvaldi par esošās norādes atbilstību.

26. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu vai gadījumā, ja plāksne netiek uzstādīta, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no EUR 10,00 (desmit eiro) līdz EUR 80,00 (astoņdesmit eiro).

27. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un lēmumu pieņem Krāslavas novada domes Administratīvā komisija.

V. Noslēguma jautājumi

28. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā.

29. Krāslavas novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts 2 (divu) gadu ilgs pārejas periods. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

1. pielikums
Krāslavas novada domes
2022. gada 29. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/26

Ielu numurzīmju un ielu nosaukumu zīmju paraugi

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

2. pielikums
Krāslavas novada domes
2022. gada 29. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/26

Norādes paraugs

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/26 "Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt vienotu ielu un laukumu nosaukumu plākšņu un ēku numurzīmju vai nosaukumu izvietošanas kārtību Krāslavas novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā izvietojamas ēku numurzīmes, nosaukumi un ielu norādes, kā arī virziena norādes uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētas, publiskas, administratīvas, ražošanas ēkas).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
4. Informācija par

plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Krāslavas novada domes Administratīvā komisija. Personas pēc informācijas saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Krāslavas novada Būvvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!