• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Līvānu novada domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Līvānu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.10.2022., Nr. 205 https://www.vestnesis.lv/op/2022/205.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 68

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā"

Vēl šajā numurā

21.10.2022., Nr. 205

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Līvānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 29.09.2022.

OP numurs: 2022/205.31

2022/205.31
RĪKI

Līvānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

2022. gada 29. septembrī

Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Līvānu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada domes
2022. gada 29. septembra sēdes
protokola Nr. 17 lēmumu Nr. 17-40

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu,
3. panta 1. un 1.1, 1.4 un 1.6 daļu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi Līvānu novada administratīvajā teritorijā nosaka:

1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskā darbībā;

1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

1.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;

1.4. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;

1.5. nekustamos īpašumus, kuri netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

1.6. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

3. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

3.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,

3.2. būves kadastrālās vērtības.

4. Pamats 3 % nodokļa likmes piemērošanai ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldības Būvvalde pieņēmusi lēmumu par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 3. punktā minētā būves statusa atcelšanas pieņemšanas.

6. Nekustamā īpašuma lietotāji, kuri īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvuši līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli.

7. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

7.2. būves kadastrālās vērtības.

8. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

9. Zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, piemēro nodokļa likmi 3 procentu apmērā. Ja zemes vienības daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, zemesgrāmatā reģistrēta attiecīgā kopīpašnieka lietošanā, šī nodokļa likme tiek piemērota attiecīgā kopīpašnieka īpašumā esošajai domājamai daļai.

10. Maksāšanas paziņojumu par zemes vienību vai tās daļu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pieņemts lēmums par zemes vienības klasificēšanu kā zemi, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

11. Noteikt nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Līvānu novadā"

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle

 

Līvānu novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu Līvānu novadā"
paskaidrojuma raksts

Sagatavots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgo nodokļa likmju piemērošanā.

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta 1. un 1.1, 1.4 daļu un 1.6 daļu, 9. panta otro daļu un ievērojot likuma Pārejas noteikumu 58. un 59. punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas); vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves; nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas; kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, un zemi, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Piemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, paredzama nodokļa ieņēmumu palielināšanās, kuru šobrīd nevar aprēķināt.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir zemes un ēku, būvju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru nekustamie īpašumi atrodas Līvānu novada administratīvajā teritorijā.

5. Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
6. Informācija par konsultācijām Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti. Pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!