• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 20 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2022., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/op/2022/174.25

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

08.09.2022., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/174.25

2022/174.25
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

2022. gada 26. maijā

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes 2022. gada 26. maija
lēmumu Nr. 213/9 (prot. Nr. 9)

PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes 2022. gada 28. jūlija
lēmumu Nr. 352/13 (prot. Nr. 13)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:

3.1. Pakalpojumu sniedzējs – persona (komersants vai iestāde), kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus Dobeles novada teritorijā;

3.2. Pakalpojumu lietotājs nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;

3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.4. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

3.5. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr. 2.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Dobeles novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

6. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

7. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno:

7.1. nekustamā īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

7.2. datus par plānoto ūdens patēriņu un informāciju par personu skaitu, kuras plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu.

8. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

9. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izskata tehnisko noteikumu sagatavošanas pieprasījumu un sagatavo tehniskos noteikumus īpašuma pievienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, par ko paziņo nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

11. Tehnisko noteikumu sagatavošanu Pakalpojuma sniedzējs veic bez maksas.

12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

13. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem organizē un nodrošina būvniecības procesu īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem atbilstoši Latvijas Republikas būvniecību regulējošo normatīvo aktu un Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

14. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.

15. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

16. Pēc ievada un izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

16.1. Dobeles novada pašvaldībā reģistrētu izpilduzmērījumu ("dwg" formātā);

16.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru DN (iekšējais diametrs) ≥160mm, un kurus apsaimniekošanā paredzēts nodot Pakalpojuma sniedzējam;

16.3. iesniegumu, kurā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojuma sniedzējam lūdz:

16.3.1. izsniegt pieņemšanas-nodošanas aktu par izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību ekspluatācijai;

16.3.2. sagatavot tīklu apkalpošanas robežu aktu;

16.3.3. sagatavot un noslēgt Pakalpojumu līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

17. Pēc iesnieguma saņemšanas Pakalpojuma sniedzējs pārbauda izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, komercuzskaites mēraparāta mezglu un to atbilstības gadījumā izdod pieņemšanas-nodošanas aktu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību ekspluatācijai, un noslēdz Pakalpojuma līgumu. Neatbilstību gadījumā Pakalpojuma sniedzējs rakstiski informē nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju par konstatētajām neatbilstībām. Ja neatbilstības netiek novērstas Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vēršas pie Pakalpojumu sniedzēja ar jaunu iesniegumu.

18. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi (notekūdeņu krājtvertnes, nosēdakas u.c.).

19. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu (vai ūdensvada vai kanalizācijas pievadu) centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.

20. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ir tiesības to izbūvēt, atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja norādītajai vietai, atbilstoši Pielikumam Nr. 3.

21. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

22. Pakalpojumu sniedzējam un Pakalpojumu lietotājam atsevišķi vienojoties īpašumā var tikt uzstādīts papildus komercuzskaites mēraparāts, izpildot sekojošas Pakalpojumu sniedzēja prasības:

22.1. papildus komercuzskaites mēraparāts var tikt uzstādīts sadzīves kanalizācijas daudzuma uzskaitei vai ūdens daudzuma uzskaitei, kas netiks novadīts sadzīves kanalizācijā;

22.2. papildus uzstādāmais komercuzskaites mēraparāts ir identisks Pakalpojumu sniedzēja komercuzskaites mēraparātam, to uzstāda un noplombē Pakalpojumu sniedzējs;

22.3. papildus komercuzskaites mēraparāta un tā uzstādīšanas izmaksas sedz Pakalpojumu lietotājs;

22.4. papildus komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvē Pakalpojumu lietotājs ar Pakalpojumu sniedzēju saskaņotajā vietā, atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr. 3.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

23. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

23.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;

23.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

23.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;

23.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

23.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;

23.6. komercuzskaites mēraparāti.

24. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Šajā punktā minētās infrastruktūras apkalpošana nav uzskatāma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un samaksa par to tiek noteikta atsevišķi.

25. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

26. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, vai nesankcionētu šo pakalpojumu lietošanu, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

27.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

27.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);

27.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

28. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr. 1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:

28.1. Pakalpojumu lietotāja ražošanas notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr. 1;

28.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus ražošanas notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā ražošanas notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.".

29. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

30. Gadījumos, ja noteikumu 28. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos ražošanas notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt ražošanas notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

31. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

32. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

32.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

32.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

32.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

32.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

32.5. radioaktīvas vielas;

32.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

32.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

33. Jebkurai personai ir aizliegts:

33.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;

33.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

33.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

33.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus, izņemot Pakalpojumu sniedzēja darbiniekus vai citas pilnvarotas personas;

33.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

33.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu kā arī informatīvās plāksnītes.

34. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

35. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamajām sekām vai jau radīto kaitējumu, ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības.

36. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojuma sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

37. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

38. Noņemt noteikumu 37. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

39. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

40. Pakalpojumu sniedzējs iepriekš saskaņojot ar pašvaldību ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

41. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

42. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi

43. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

43.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

43.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

43.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

43.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

43.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

43.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

44. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

44.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

44.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;

44.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;

44.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;

44.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;

44.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

46. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

47. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.

49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:

49.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

49.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

49.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

50. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

51. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

52. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

52.1. informācija par līdzējiem;

52.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

52.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

52.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

52.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;

52.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;

52.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

53. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

54. Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, izņēmuma gadījumā, var tikt novadīts lietus notekūdeņu apjoms, ja tiek slēgts līgums ar Pakalpojuma sniedzēju par lietus notekūdeņu apjomu savākšanu no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.

55. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

56. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

58. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) pirms vienošanās noslēgšanas par parādu atmaksas kārtību.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

59. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

60. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

61. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

62. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

62.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;

62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

62.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;

62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:

63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

63.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

63.3. ja Pakalpojuma sniedzējs konstatē tehniski nenovēršamus apstākļus pakalpojuma nodrošināšanai atbilstoši noslēgtajam Pakalpojumu līgumam;

63.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

63.5. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

63.6. ja Pakalpojumu lietotājs atbilstoši Pakalpojuma līgumā noteiktajam Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu.

64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas pakalpojumus.

65. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

66. Par noteikumu 12., 18., 29., 32., 33. un 39. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām – līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

67. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 12., 18., 29., 32., 33. un 39. punktā noteikto prasību pārkāpumu uzsāk un procesuālās darbības līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Dobeles novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

VII. Noslēguma jautājumi

68. Atzīt par spēku zaudējušiem Auces novada domes 2017. gada 27. septembra saistošos noteikumus Nr. 7 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Auces novadā".

69. Atzīt par spēku zaudējušiem Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā".

70. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 11 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā".

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

 

Pielikums Nr. 1
Dobeles novada pašvaldības
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 9, 1. §)

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Nr. p.k. Piesārņojošā viela Pieļaujamā koncentrācija
(mg/l)
1. Kopējās suspendētās vielas 450
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)  350
4. Kopējais fosfors 10
5. Kopējais slāpeklis 50
6. Naftas produkti 5
7. Sulfīti un H2S 5
8. Tauki (ekstraģējamās vielas) 30
9. Cinks 0,2
10. Svins 0,5
11. Niķelis 0,5
12. Varš 0,5
13. Kopējais hroms 0,05
14. Kadmijs 0,05
15. Dzīvsudrabs 0,02

Maksimāli pieļaujamā temperatūra

Temperatūra o C <40

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

 

Pielikums Nr. 2
Dobeles novada pašvaldības
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 9, 1. §)

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr. p.k. Dzīvojamo telpu labiekārtotības raksturojums Ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī)
1. Individuālajās dzīvojamajās mājās 300
2. Ir centralizētā ūdensapgāde, tai skaitā karstā ūdens apgāde, tualete ar ūdeni, vanna vai duša 210
3. Ir centralizētā ūdensapgāde, tualete ar ūdeni, vanna vai duša ar vietējo (gāzes vai elektrisko) ūdens sildītāju 180
4. Ir centralizētā ūdensapgāde, vanna vai duša ar vietējo (cietā kurināmā) ūdens sildītāju

 

150
5. Ir centralizētā ūdensapgāde, tualete ar ūdeni 120
6. Ir centralizētā ūdensapgāde 90
7. Ūdens ņemšanas vieta ārpus ēkas 33

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

 

Pielikums Nr. 3
Dobeles novada pašvaldības
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 9, 1. §)

Sniegto pakalpojumu uzskaites varianti

1. variants

– Jauniem centralizētiem sadzīves kanalizācijas notekūdeņu un ūdensapgādes pievadu pieslēgumiem obligāti ir izbūvējama rūpnieciski izgatavota siltināta skaitītāja aka, kurā uzstādāms komercuzskaites mēraparāts, pēc kura rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni un kanalizāciju proporcionāli komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

– Pakalpojuma sniedzējs nodrošina un uzstāda komercuzskaites mēraparātu.

– Pakalpojuma lietotājs sedz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izmaksas.

2. variants

– Ja Pakalpojuma lietotājs izmanto tikai centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu un vēsturiski komercuzskaites mēraparāta mezgls atradies dzīvojamās ēkas iekšpusē uz ūdens ievada, tad Pakalpojuma sniedzējs neuzstāj uz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi rūpnieciski izgatavotā siltināta skaitītāja akā.

– Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdens daudzumu proporcionāli skaitītāja rādījumiem.

3. variants

– Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vēlas pieslēgties tikai pie centralizētās ūdensapgādes tīkla, tad Pakalpojuma lietotājam jāizbūvē rūpnieciski izgatavota siltināta skaitītāja aka komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

– Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdens daudzumu proporcionāli skaitītāja rādījumiem.

– Pakalpojuma sniedzējs piegādā un uzstāda komercuzskaites mēraparātu.

– Pakalpojuma lietotājs sedz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi.

4. variants

– Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vēlas pieslēgties tikai pie centralizētās sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla, tad komercuzskaites mēraparāta mezgla novietojums ir jāsaskaņo ar Pakalpojuma sniedzēju.

– Pakalpojuma lietotājs norēķinās par novadīto sadzīves notekūdeņu daudzumu proporcionāli skaitītāja rādījumiem.

– Pakalpojuma lietotājs sedz komercuzskaites mēraparāta un komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izmaksas.

5. variants

– Ja Pakalpojuma lietotājs vēlas izmantot centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu dārza laistīšanai, un īpašumā vienlaikus ir paredzēts izbūvēt vai jau ir izbūveta rūpnieciski izgatavotu siltinātu skaitītajā aku tad:

Dārza laistīšanai ir jāuzstāda komercuzskaites mēraparāts, kura uzstādīšanu, nepieciešamās pārbūves un paša mēraparāta izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs;

Pakalpojuma sniedzējs piegādā un uzstāda komercuzskaites mēraparātu;

Pēc 1. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni un sadzīves notekūdeņiem;

Pēc 2. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni laistīšanai.

6. variants

– Ja Pakalpojuma lietotājs izmanto centralizētos ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu pakalpojumu, un vēsturiski komercuzskaites mēraparāta mezgls atradies dzīvojamās mājas iekšpusē uz ūdens ievada, tad:

Komercuzskaites mēraparāts, kas paredzēts laistīšanai, jāizbūvē uz atsevišķas ūdens caurules, kura atzarojas pirms esošā komercuzskaites mēraparāta mezgla;

Abiem komercuzskaites mēraparātu mezgliem jāatrodas vienas telpas ietveros, ar pārredzamu ūdens cauruli, kas paredzēta laistīšanai;

Dārza laistīšanai ir jāuzstāda komercuzskaites mēraparāts, kura uzstādīšanu, nepieciešamās pārbūves un paša mēraparāta izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs;

Pakalpojuma sniedzējs piegādā un uzstāda komercuzskaites mēraparātu;

Pēc 1. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni un novadītajiem sadzīves notekūdeņiem;

Pēc 2. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni laistīšanai.

7. variants

– Ja Pakalpojuma lietotāja īpašumā vēsturiski ir izbūvēta centralizēta sadzīves notekūdeņu kanalizācija un ūdensvads dzīvojamai ēkai un saimniecības ēkai, un abās ēkās atrodas komercuzskaites mēraparāta mezgls, tad:

Pakalpojuma sniedzējs pie komercuzskaites mēraparāta maiņas sedz tikai viena mēraparāta izmaksas, otra mēraparāta izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs.

8. variants

– Ja Pakalpojuma lietotāja īpašumā vēsturiski ir izveidots ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pieslēgums dzīvojamā ēkā, un saimniecības ēka vai citur ir ūdens izvads, kas tiek izmantots laistīšanai, tad:

Dārza laistīšanai ir jāuzstāda komercuzskaites mēraparāts, kura uzstādīšanu, nepieciešamās pārbūves un paša mēraparāta izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs;

Pakalpojuma sniedzējs piegādā un uzstāda komercuzskaites mēraparātu;

Pēc 1. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni un novadītajiem sadzīves notekūdeņiem;

Pēc 2. komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērēto ūdeni laistīšanai.

9. variants

– Ja Pakalpojuma lietotāja īpašumā ir izbūvēta centralizēta sadzīves notekūdeņu kanalizācija ar kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensvada pievads dzīvojamai ēkai tad:

Ir iespēja uzstādīt atsevišķu komercuzskaites mēraparātu uz ūdens ievada vai rūpnieciski izgatavotā siltinātā skaitītāja akā un atsevišķu komercuzskaites mēraparātu uz sadzīves kanalizācijas vada;

Sadzīves notekūdeņu komercuzskaites mēraparāts uzstādāms atsevišķi izbūvējamā skatakā;

Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komercuzskaites mēraparāta, skatakas un to uzstādīšanas izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs;

Komercuzskaites mēraparāta, kas uzstādāms uz ūdensvada, izmaksas sedz Pakalpojuma sniedzējs, komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi sedz Pakalpojuma lietotājs;

Pēc sadzīves notekūdeņu komercuzskaites mēraparāta rādījumiem Pakalpojuma lietotājs norēķinās par novadītajiem notekūdeņiem, pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kas uzstādīts uz ūdensvada Pakalpojuma lietotājs norēķinās par patērētā ūdens daudzumu.

 

Saistošo noteikumu Nr. 20 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Dobeles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, to skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Dobeles novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, kā arī sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!