• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2022/17 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Aizkraukles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.09.2022., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/op/2022/174.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 59

Par kārtību, kādā tiek organizēts pašvaldības transports vai tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Augšdaugavas novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

08.09.2022., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/17

Pieņemts: 16.06.2022.

OP numurs: 2022/174.23

2022/174.23
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/17

Aizkrauklē 2022. gada 16. jūnijā

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Aizkraukles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 365 (prot. Nr. 14, 4. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 18. augusta sēdes lēmumu Nr. 501 (prot. Nr. 17, 5. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3. punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai" 13. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra
noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības" 16. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Aizkraukles novadā (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, kādas ir jāievēro mājas (istabas) suņu un kaķu turēšanai (turpmāk – Mājas dzīvnieki) un reģistrācijai (uzskaitei), īpašnieku vai turētāju tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību.

2. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kuram pieder dzīvnieks.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Aizkraukles novadā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, novērst dzīvnieku klaiņošanu.

4. Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) policijas amatpersonām ir tiesības kontrolēt normatīvajos aktos noteikto mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas labturības prasību izpildi.

II. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

5. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks nodrošina mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam ir pienākums:

6.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt mājas dzīvnieku mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē;

6.2. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējams.

7. Pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā atļauts turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.

8. Aizkraukles novadā ārpus norobežotās teritorijas – suņu pastaigu laukumos un pilsētu zaļajā zonā suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā var atrasties tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot sekojošas vietas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, kur suns jāved pavadā:

8.1. bērnu atpūtas, sporta un rotaļu laukumos;

8.2. izglītības iestādēs, to teritorijās un stadionos;

8.3. daudzdzīvokļu un citu privātmāju nenorobežotajos pagalmos;

8.4. parkos, publiskos dārzos, skvēros;

8.5. peldvietās, publisko ūdeņu atpūtas vietās;

8.6. kultūras iestāžu teritorijās.

9. Suņa īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums:

9.1. nodrošināt, ka suns netiek vests pastaigā vietā, kur izvietota pilsētas, pagasta vai apvienības pārvaldē saskaņota norāde, ka suņu atrašanās pilsētas vai ciema attiecīgajā vietā nav atļauta;

9.2. nodrošināt piekļuvi Aizkraukles novada pašvaldības policijas amatpersonai veikt pārbaudi, lai kontrolētu vai sunim ir implantēta mikroshēma, ja ir aizdomas vai sūdzības par šo prasību pārkāpumiem;

9.3. nekavējoties satīrīt suņu atstātos ekskrementus.

III. Klaiņojošu, bezpalīdzības stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas dzīvnieku izķeršana

10. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai dzīvniekam, jāpaziņo Aizkraukles novada pašvaldības policijai.

11. Aizkraukles novada pašvaldības policija organizē Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī Aizkraukles novada pašvaldības policija nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

12. Mājas (istabas) dzīvnieka klaiņošanas gadījumā dzīvnieka īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā saskaņā ar patversmes apstiprināto cenrādi.

13. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, ja īpašnieks to ir pilnvarojis, izņem savu mājas (istabas) dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi saskaņā ar patversmes cenrādi.

14. Mājas (istabas) dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu laikā pēc mājas dzīvnieka ievietošanas dzīvnieku patversmē tā īpašnieks tam piederošo mājas (istabas) dzīvnieku neizņem no patversmes vai mājas (istabas) dzīvnieks nav identificējams.

15. Par sabiedriskā vietā bojā gājušu dzīvnieku, kas atrodas Aizkraukles novada administratīvās teritorijas sabiedriskās vietās jāziņo Aizkraukles novada pašvaldības policijai, kura organizē dzīvnieku līķu savākšanu.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

16. Aizkraukles novada pašvaldības policija kontrolē saistošo noteikumu izpildi, kā arī veic administratīvā pārkāpuma procesu.

17. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizkraukles novada Administratīvā komisija.

18. Par šo Noteikumu II nodaļā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 2 līdz 50 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai – no 2 līdz 150 naudas soda vienībām.

V. Noslēguma jautājumi

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

19.1. Pļaviņu novada domes 2020. gada 28. maija saistošie noteikumi Nr. 5 "Par mājas dzīvnieku turēšanu Pļaviņu novadā";

19.2. Aizkraukles novada domes 2010. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 12 "Par suņu izvešanu pastaigā ārpus norobežotās teritorijas";

19.3. Skrīveru novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā";

19.4. Jaunjelgavas novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2013/15 "Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2010. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadā"" IV nodaļa "Nodeva par suņu turēšanu".

19.5. Pļaviņu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 6/2012 "Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām" V nodaļa "Nodeva par suņu turēšanu Pļaviņu novadā".

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 2022/17 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izdotu jaunu normatīvo aktu, kas aizstātu līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošo Pļaviņu, Kokneses, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas, Aizkraukles novadu pašvaldību saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistoši noteikumi nosaka prasības, kādas ir jāievēro mājas (istabas) dzīvnieku turēšanā, īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, kā arī dzīvnieku izķeršanas un atgūšanas no patversmes kārtību.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Aizkraukles novada pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Aizkraukles novada pašvaldības policijas amatpersonas ir pilnvarotas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, savukārt izskatīt administratīvā pārkāpumu ir pilnvarota Aizkraukles novada Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!