• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 13/2022 "Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.09.2022., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/op/2022/170.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2016 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā"

Vēl šajā numurā

02.09.2022., Nr. 170

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13/2022

Pieņemts: 30.06.2022.

OP numurs: 2022/170.9

2022/170.9
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2022

Alūksnē 2022. gada 30. jūnijā

Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
30.06.2022. lēmumu Nr. 249
(prot. Nr. 17, 8. p.)

PRECIZĒTI
ar Alūksnes novada domes
25.08.2022. lēmumu Nr. 326
(prot. Nr. 20, 20. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
5. un 6. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"
4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2 apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Alūksnes novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, administratīvā teritorija, kā arī uzturamas tajā esošās būves un ārtelpas labiekārtojuma elementi.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. dalītais īpašums – nekustamais īpašums, kas sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām;

2.2. iekšpagalmu ceļš – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējie ceļi;

2.3. īpašumam pieguloša teritorija – publiskā lietošanā esoša teritorija starp zemes īpašumu un ietves, bet ja tādas nav, brauktuves tuvāko malu ( t.i., grāvji, caurtekas, zālieni, apstādījumi u.c. (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas));

2.4. nedzīvojamās ēkas – Alūksnes novada pilsētas un ciemu teritorijā esošās ēkas, kuras:

2.4.1. pēc lietošanas veida klasificētas kā nedzīvojamas ēkas atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi";

2.4.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā dzīvojamās ēkas;

2.5. piebraucamais ceļš – ceļš, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no valsts vai pašvaldības ceļa (ielas) braucamās daļas līdz zemes īpašumam;

2.6. zemes īpašums – neapbūvēts vai apbūvēts zemesgabals;

2.7. Citi termini saistošajos noteikumos lietoti Alūksnes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un Būvniecības likuma izpratnē.

II. Zemes īpašuma un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un kopšana

3. Zemes īpašuma uzturēšanu un kopšanu un zemes īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un kopšanu nodrošina:

3.1. neapbūvētā zemes gabalā – zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

3.2. apbūvētā zemes gabalā – ēkas īpašnieks, ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība, bet, ja ēkas īpašnieks nav noskaidrojams, zemes īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks;

3.3. dalītā īpašuma gadījumā – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai vai pārvaldniekam (ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības uzdots veikt pārvaldniekam) ir pienākums kopt zemes gabalus, kas nepieciešami šo māju uzturēšanai, pārvaldīšanai un apsaimniekošanai.

4. Noteikumu 3. punktā minētajām personām ir pienākums Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada ciemu teritorijās nodrošināt zemes īpašumam (t.sk. viendzīvokļa dzīvojamās mājas) piegulošās teritorijas kopšanu 7 m platumā no zemes īpašuma robežas līdz ietves, bet ja tādas nav, brauktuves tuvākai malai, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

5. Noteikumu 3. punktā minētās personas zemes īpašumam piegulošajā teritorijā, kā arī teritorijā, kas vērsta pret publisku ārtelpu Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijās, nodrošina:

5.1. regulāru zāles pļaušanu un savākšanu, nepieļaujot, ka zāliena garums pārsniedz 20 cm;

5.2. teritorijas sakopšanu, t.sk. apstādījumu uzturēšanu, atkritumu savākšanu, t.sk., nokritušās lapas un zarus, kritušos koku un krūmu augļus, nepieļaujot šo atkritumu uzkrāšanos, izņemot, ja īpašumā ir īpaši aprīkotas vietas kompostēšanai;

5.3. ka uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles, sniega, ledus un citu priekšmetu izmešana nenotiek neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, sabiedriskajos apstādījumos;

6. Noteikumu 3. punktā minētajām personām ir pienākums nedzīvojamo ēku teritorijās, kas vērsta uz publiskai lietošanai paredzētas teritorijas pusi, nodrošināt objekta skatlogu, ārdurvju un fasādes tīrību, kā arī logu un durvju noslēgšanu tā, lai nebojātu ainavu un novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tajā.

7. Noteikumu 3. punktā minētajām personām Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijās ir pienākums:

7.1. regulāri veikt krūmu un koku kopšanu, formēt dzīvžogus. Veikt koku zaru un krūmu nozāģēšanu, ja tie traucē pārvietoties gājējiem un transportlīdzekļiem, pēc kopšanas darbiem sakopt teritoriju. Koku (izņemot augļu koku) zaru apzāģēšana saskaņojama ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūru "Spodra";

7.2. veikt zāles pļaušanu un savākšanu vismaz divas reizes gadā, ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam un 30. jūlijam. Teritorijās, kur izstrādāts apsaimniekošanas plāns (piemēram, Muižas parks, u.c. teritorijas), zāles pļaušana un savākšana tiek nodrošināta atbilstoši apsaimniekošanas plānam.

8. Nav pieļaujams notīrīto vai no jumta nokritušo sniegu vai ledu novietot uz brauktuves, ietves, sabiedriskā transporta pieturvietās un apstādījumos.

9. Alūksnes pilsētā un ciemu teritorijās ir aizliegta lapu un citu atkritumu dedzināšana.

III. Prasības būvju fasādēm un citām ārējām konstrukcijām

10. Pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas uzturēšanas prasības ēku fasādēm un citām ārējām konstrukcijām (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) paredz to uzturēšanu tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tāpēc to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

10.1. nodrošina fasāžu savlaicīgu remontu un krāsošanu atbilstoši būves arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai, nepieļaujot nesakoptas fasādes stāvokli – fasādi, kurai ir bojāts krāsojums (samelnējis, plankumains vai pilnīgi zudis), ir atsegts ārējo konstrukciju pamatmateriāls, plaisas, izdrupumi vai apdares materiālu atslāņojumi, korozija, satrupējumi, erozija;

10.2. nodrošina ēku logu un durvju ailu noslēgšanu, nepieļauj saplēstus logu stiklojumus, atjauno atlocījušās palodzes, novērš citus līdzīgus bojājumus;

10.3. nepieļauj būtiskus bojājumus būvju lietus ūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

10.4. demontē funkcionalitāti zaudējušus būvju elementus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē būves konstruktīvo noturību;

10.5. likvidē uz būves vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

11. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Būvvalde un Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alūksnes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

12. Par saistošo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. punkta prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskām personām – no 5 naudas soda vienībām līdz 40 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 10 naudas soda vienībām līdz 200 naudas soda vienībām.

13. Administratīvu aktu, kas uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, savas kompetences ietvaros izdod un administratīvā akta nepildīšanas gadījumā piespiedu naudu uzliek Alūksnes novada pašvaldības policija vai Būvvalde.

V. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

14. Alūksnes novada pašvaldības policijas vai Būvvaldes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldības domē.

15. Alūksnes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 19/2017 "Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

Alūksnes novada pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 13/2022 "Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"
paskaidrojuma raksts

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu", ar kuru spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 19/2017 "Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi".
2. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmajā daļā ir noteikti vairāki pilnvarojumi pašvaldības domei izdot saistošos noteikumus un tie ir savstarpēji nošķirti. Saskaņā ar katru pilnvarojumu ir izdodami atsevišķi saistošie noteikumi. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 25.01.2021. atzinumu Nr. 1-18/709 izstrādāti jauni saistošie noteikumi nošķirot teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas jautājumus no apstādījumu ierīkošanas, uzturēšanas un aizsardzības jautājumiem. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.07.2022. atzinumu Nr. 1-18/4967, precizētas saistošo noteikumu normas, lai tās nebūtu pretrunā ar citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!