• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Olaines novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. SN9/2022 "Grozījumi Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.08.2022., Nr. 155 https://www.vestnesis.lv/op/2022/155.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/22

Par Raunas novada domes 2010. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 16 "Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

12.08.2022., Nr. 155

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Olaines novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN9/2022

Pieņemts: 27.07.2022.

OP numurs: 2022/155.29

2022/155.29
RĪKI

Olaines novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN9/2022

Olainē 2022. gada 27. jūlijā

Grozījumi Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā"

Apstiprināti ar Olaines novada domes
2022. gada 27. jūlija sēdes lēmumu (10. prot., 14. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta piekto
un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā";

1.2. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto izmaksu apmēru, izņemot mājokļa platību, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri, kuru pašvaldība ar šiem saistošajiem noteikumiem nosaka no mājokļa kopējās platības – līdz 50 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 katrai nākamai personai mājsaimniecībā.";

1.3. papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Izdevumus individuālās apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (malka, ogles, briketes, granulas) aprēķina atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai, bet ne vairāk kā 10 euro par mājokļa 1 m2 kalendārā gadā.".

2. Šie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs

 

Olaines novada domes 2022. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr. SN9/2022 "Grozījumi Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Olaines novada domes 2021. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā" (turpmāk – Noteikumi Nr. SN2/2021) nosaka kārtību, kādā tiek sniegta sociālā palīdzība (turpmāk – pabalsti) trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, kā arī nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Mājokļa pabalsts ir viens no pamata sociālās palīdzības pabalstiem, un tas ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

1.1. Atbilstoši sociālās palīdzības sistēmai Latvijā uz mājokļa pabalstu var pretendēt arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, taču pārsniedz mājokļa pabalsta piešķiršanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni, t. i., trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības palīdzības saņēmēju loku. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus saistošo noteikumu nosaukumā: "Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā".

1.2. Saistošo noteikumu V sadaļas 12.2 punkts nosaka sekojošo: "Ja mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai viena vai vairākas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri, piemērot visu platību".

Vides attīstības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās par saistošo noteikumu izstrādi saistībā ar mājokļa pabalstu ir atsauce uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.pantu, kas nosaka, ka mājokļa pabalstu piešķir ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai. Kā arī norādīts uz to, ka mājokļa pabalsta apmēram jābūt tādam, kas varētu segt vidusmēra vienistabas dzīvokļa īres un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus 100 % apmērā.

Sakarā ar valstī plānotajiem grozījumiem koeficientu palielināšanā mājokļa pabalsta aprēķinā prognozējams mājokļa pabalsta saņēmēju skaita straujš pieaugums, lielāks finanšu līdzekļu izlietojums. Līdz ar to tiek noteikta mājokļa pabalsta aprēķināmā platība. Mājokļa platība, kura tiks ņemta vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri no mājokļa kopējās platības – līdz 50 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

1.3. Ņemot vērā malkas, ogļu, brikešu, granulu cenu straujo pieaugumu, radot labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju normu, sniedzot lielāku finansiālu atbalstu mājsaimniecībām ar mazāku dzīvojamo platību individuālās apkures iegādei, noteikt izdevumus individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai, bet ne vairāk kā 10 euro par mājokļa 1 m2 kalendāra gadā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 "Par sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām Olaines novadā"" (turpmāk – Saistošo noteikumu projekts).

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu grozījumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

2.2. Saistošie noteikumi precizē mājsaimniecības (personas) mājokļa pabalsta aprēķina kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darbavietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz p/a "Olaines sociālais dienests". P/a "Olaines sociālais dienests" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Olaines novada domē. Olaines novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika iesaistīta, jo Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības tiesības, bet uzlabo klientu dzīves kvalitāti.

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!