• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Alūksnes novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 17/2022 "Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.08.2022., Nr. 152 https://www.vestnesis.lv/op/2022/152.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 51

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

Vēl šajā numurā

09.08.2022., Nr. 152

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Alūksnes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17/2022

Pieņemts: 28.07.2022.

OP numurs: 2022/152.3

2022/152.3
RĪKI

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2022

Alūksnē 2022. gada 28. jūlijā

Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada pašvaldības domes
28.07.2022. lēmumu Nr. 287
(prot. Nr. 18, 21. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Alūksnes novada pašvaldības stipendijas (turpmāk – Stipendija) un vienreizējas Stipendijas apmēru un kārtību kādā tās tiek piešķirtas.

2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām (kurās vismaz 50 % kapitāla daļu pieder Pašvaldībai), kas ilgtermiņā ir nozīmīgas Alūksnes novada attīstībai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

3. Pašvaldības iestāde, aģentūra vai kapitālsabiedrība informē Pašvaldību par speciālista nepieciešamību.

4. Lēmumu par atbalstāmajā jomā piesaistāmajiem speciālistiem, to skaitu un nepieciešamo finansējumu lemj Alūksnes novada dome (turpmāk – Dome) līdz kārtējā gada 1. martam.

5. Ievērojot Pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma apmēru, Alūksnes novadā nepieciešamo attiecīgo kvalificēto speciālistu skaitu un šajos Noteikumos noteikto kārtību, uz Stipendijas saņemšanu ir tiesīgi pretendēt:

5.1. pilna laika koledžas izglītības programmās sekmīgi (sekmju vidējā atzīme par pēdējo studiju semestri nav zemāka par 6 ballēm) studējošie (pēc 1. kursa pabeigšanas), kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju pēc koledžas pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku un saņemt Stipendiju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

5.2. pilna laika augstākās izglītības programmās sekmīgi (sekmju vidējā atzīme par pēdējo semestri nav zemāka par 6 ballēm) studējošie (pēc 2. kursa pabeigšanas), kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju pēc izglītības iestādes pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku un saņemt Stipendiju 75 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;

5.3. rezidentūrā studējošie, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ierosinātāju studiju laikā vai pēc to pabeigšanas un apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku un saņemt Stipendiju 100 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī.

6. Gadījumā, ja Dome līdz kārtējā gada 1. martam nav noteikusi atbalstāmās specialitātes, tad pieteikšanās uz Stipendijām netiek izsludināta.

III. Stipendiju piešķiršanas kārtība

7. Pretendentu izvērtēšanu veic Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

8. Pārvalde ir atbildīga par Stipendiju konkursa izsludināšanu laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam un vienreizējo Stipendiju konkursa izsludināšanu laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim, kā arī izskata studējošo iesniegumus, izvērtē to atbilstību šajos Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, sagatavo lēmuma projektus par Stipendijas piešķiršanu, apturēšanu, atjaunošanu vai Stipendijas izmaksas izbeigšanu un iesniedz izskatīšanai Domē, kā arī veic citas darbības, kas noteiktas šajos Noteikumos.

9. Lēmumu par Stipendijas piešķiršanu, apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu pieņem Dome.

10. Lai saņemtu Stipendiju, studējošais Pārvaldei iesniedz:

10.1. iesniegumu Stipendijas saņemšanai (1. pielikums);

10.2. Noteikumu 5.1., 5.2. un 22. punktā minētie studējošie – izziņu no izglītības iestādes par studiju faktu, pievienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri;

10.3. Noteikumu 5.3. punktā minētie studējošie – izziņu no izglītības iestādes par studiju faktu;

10.4. noslēgto vienošanos ar Ierosinātāju saskaņā ar kuru studējošais pēc studiju beigšanas apņemas turpmākos 5 gadus nostrādāt pamatdarbā Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku kā darba ņēmējs.

11. Studējošais divu nedēļu laikā pēc Domes lēmuma par Stipendijas piešķiršanu spēkā stāšanās noslēdz ar Pašvaldību Stipendijas izmaksas līgumu. Līgumā, kā trešā puse, tiek ietverts Ierosinātājs, ar kuru studējošajam ir noslēgta Noteikumu 10.4. apakšpunktā noteiktā vienošanās.

12. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja studējošais turpina sekmīgi (sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm) apgūt noteikto atbalstāmo specialitāti, kā arī ievēro šo Noteikumu un noslēgtā līguma prasības. Pašvaldība Stipendiju piešķir arī tiem studējošajiem, kuri saņem valsts piešķirto stipendiju.

13. Stipendiju 5.1., 5.2. apakšpunktā minētie studējošie saņem 10 mēnešus gadā. Stipendija netiek izmaksāta jūlijā un augustā.

14. Stipendiju 5.3. apakšpunktā minētie studējošie saņem 11 mēnešus gadā. Stipendija netiek izmaksāta augustā.

15. Pašvaldība Stipendiju ieskaita studējošā bankas norēķina kontā.

IV. Stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaudes kārtība

16. Pārvalde veic Stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaudi:

16.1. pēc katra studiju semestra, pārbaudot šo Noteikumu 12. punktā noteiktos apstākļus;

16.2. vienu reizi gadā, pārbaudot Noteikumu 10.4. apakšpunktā noteiktos apstākļus.

17. Noteikumu 16. punktā noteiktā atbilstības pārbaude tiek veikta:

17.1. pamatojoties uz studējošā iesniegto izziņu no izglītības iestādes par studiju faktu un sekmju izrakstu par pēdējo semestri – pārbaudot atbilstību Noteikumu 16.1. apakšpunktam;

17.2. pamatojoties uz Ierosinātāja apliecinājumu par Stipendijas izmaksas līguma nosacījumu pildīšanu – pārbaudot atbilstību Noteikumu 16.2. apakšpunktam.

18. Noteikumu 17.1. apakšpunktā minētos dokumentus:

18.1. Noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētie studējošie iesniedz šādos termiņos:

18.1.1. līdz 1. martam par rudens semestri;

18.1.2. līdz 1. augustam par pavasara semestri;

18.2. Noteikumu 5.3. apakšpunktā minētie studējošie iesniedz vienu reizi gadā līdz 31. augustam.

19. Noteikumu 17.2. apakšpunktā minētos dokumentus Ierosinātājs iesniedz vienu reizi gadā līdz 31. augustam.

20. Gadījumā, ja:

20.1. studējošais Noteikumu 18. punktā noteiktajā laikā neiesniedz nepieciešamos dokumentus, vai veicot iesniegto dokumentu pārbaudi Pārvalde konstatē, ka uz studējošo attiecas šo noteikumu 27., 28. un/vai 29. punkts, Pārvalde sagatavo attiecīgu lēmuma projektu un iesniedz izskatīšanai Domei;

20.2. Noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās pārbaudes laikā tiek konstatēta Stipendijas izmaksas līguma saistību neizpilde, attiecīgi tiek piemēroti Noteikumu 25. punkta vai VI nodaļas noteikumi.

V. Vienreizējās stipendijas piešķiršanas kārtība

21. Vienreizējās Stipendijas apmērs vienam studējošajam ir 2000 euro.

22. Vienreizējo Stipendiju var saņemt studējošais, kurš:

22.1. apgūst Domes noteikto atbalstāmo specialitāti;

22.2. ir augstākās izglītības studiju programmas pēdējā kursa sekmīgi studējošais;

22.3. ir iesniedzis Noteikumu 10. punktā minētos dokumentus.

23. Uz vienreizējās Stipendijas piešķiršanas kārtību attiecas Noteikumu 8., 9., 10., 15., 20., 31., 33. punkta un 17.2. apakšpunkta prasības.

24. Stipendijas izmaksas līgums tiks noslēgts ar Pašvaldību pēc Domes lēmuma par vienreizējās Stipendijas piešķiršanu spēkā stāšanās, izglītības iestādes pabeigšanas un diploma par iegūto augstāko izglītību Domes atbalstītajā specialitātē iesniegšanas Pašvaldībā. Līgumā, kā trešā puse, tiks ietverts Ierosinātājs, ar kuru studējošajam ir noslēgta Noteikumu 10.4. apakšpunktā noteiktā vienošanās.

25. Saņemto vienreizējo Stipendiju ir pienākums atgriezt šādos gadījumos:

25.1. neievēro šo Noteikumu 10.4. apakšpunktā noteikto saistību;

25.2. pārkāpj Noteikumu 24. punktā minētā līguma noteikumus vai vienpusēji to izbeidz.

26. Studējošais, kuram Stipendija piešķirta saskaņā ar Noteikumu 5. punktu, nevar pretendēt uz vienreizējo Stipendiju.

VI. Stipendiju izmaksas apturēšana, atjaunošana un līguma izbeigšana

27. Dome ar lēmumu aptur Stipendijas izmaksu, ja konstatē, ka studējošais/am:

27.1. atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

27.2. atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;

27.3. atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

27.4. sekmju vidējā atzīmē ir zemāka par 6 ballēm;

27.5. nav iesniedzi Noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktos dokumentus un Noteikumu 18. punktā noteiktos termiņos.

28. Noteikumu 27. punktā noteiktajos gadījumos Stipendijas izmaksas līgums tiek apturēts līdz Stipendijas izmaksas atjaunošanai saskaņā ar Noteikumu 29. punktu vai tiek izbeigts saskaņā ar Noteikumu 30. punktu.

29. Dome ar lēmumu atjauno Stipendijas izmaksāšanu, ja studējošais atbilst Noteikumu 5. punktam un ir iesniedzis visus Noteikumu 10. punktā noteiktos dokumentus, šādos gadījumos:

29.1. atsāk studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma;

29.2. atgriežas pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un atsāk studijas;

29.3. atgriežas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un atsāk studijas;

29.4. iesniedzis Noteikumu 17. punktā noteiktos dokumentus un Noteikumu 18. punktā noteiktos termiņos.

30. Dome ar lēmumu izbeidz Stipendijas izmaksu un Pašvaldība lauž Stipendijas izmaksas līgumu šādos gadījumos:

30.1. studējošais pārtrauc studijas;

30.2. studējošais sniedzis nepatiesu informāciju, iesniedzot Noteikumu 10. un/vai 17. punktā noteiktos dokumentus;

30.3. studējošais pārkāpj Noteikumu 11. un 24. punktā minētā līguma noteikumus;

30.4. studējošais nav iesniedzis Noteikumu 17. punktā noteiktos dokumentus vairāk par diviem semestriem;

30.5. studējošais vienpusēji lauž līgumu;

30.6. Ierosinātājs vienpusēji lauž līgumu.

31. Studējošais atgriež Pašvaldībai izmaksāto Stipendiju pilnā apmērā līgumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

31.1. ja Stipendiju izmaksas līgums lauzts pamatojoties uz kādu no Noteikumu 30. punktā minētajiem gadījumiem;

31.2. ja studējošais neievēro saistību – 5 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Ierosinātāja juridiskajā adresē klātienē normālu darba laiku.

32. Studējošais tiek atbrīvots no pienākuma atgriezt Stipendiju šādos attaisnojošos gadījumos:

32.1. studējošais veselības stāvokļa dēļ zaudējis darba spējas;

32.2. Ierosinātājs, ar kuru studējošajam ir noslēgta Noteikumu 10.4. apakšpunktā minētā vienošanās, ir pasludināts par maksātnespējīgu.

33. Šo Noteikumu 30.6. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja iemesls nav noslēgtā darba līguma ar Ierosinātāju un darba pienākumu nepienācīga izpilde, un 32.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Pašvaldība pēc iespējas var piedāvāt studējošajam, kurš saņem Stipendiju, citu Ierosinātāju, kuram ir nepieciešams darbinieks ar tādu specialitāti, kuru iegūst vai ir ieguvis studējošais.

34. Noteikumu 33. punktā noteiktajā gadījumā:

34.1. studējošais slēdz ar citu Ierosinātāju jaunu vienošanos;

34.2. studējošais noslēdz jaunu trīspusēju līgumu starp Pašvaldību un Ierosinātāju.

VII. Noslēguma jautājumi

35. Noteikumu 4. punkta termiņš 2022. gadā piemērojams līdz 2022. gada 1. oktobrim.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4/2016 "Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā".

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

Pielikums

Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldei
Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novadā, LV-4301

IESNIEGUMS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

1.

Personīgā informācija  
  Vārds, uzvārds  
  Personas kods  
  Deklarētā dzīvesvieta  
  Tālrunis  
  e-pasts  

2.

Ziņas par izglītības iestādi  
  Izglītības iestādes nosaukums  
  Studiju programmas nosaukums  
  Norādīt, kura kursa studējošais  
  Iegūstamā specialitāte  
  Gads, kurā ir uzsāktas vai tiks uzsāktas mācības rezidentūrā (saistošo noteikumu 5.3. punktā studējošajiem)  

3.

Ziņas par noslēgto vienošanos ar Ierosinātāju  
  Norādīt iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības nosaukumu, tās reģistrācijas Nr., juridisko adresi, kā arī informāciju par noslēgto vienošanos  

4.

Ziņas par bankas kontu  
  Bankas nosaukums  
  Norēķinu konta numurs  

5.

Pievienotie dokumenti  
  Izziņa no izglītības iestādes par studiju faktu

Jā / Nē

  Sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu (saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā un 22. punktā minētajiem studējošajiem)

Jā / Nē

  Noslēgto vienošanos ar Ierosinātāju

Jā / Nē

Pamatojoties uz augstāk minētajām ziņām un pievienotajiem dokumentiem, vēlos pretendēt uz:

Alūksnes novada pašvaldības stipendiju / Alūksnes novada pašvaldības vienreizējo stipendiju (izvēlēties attiecīgo stipendijas veidu).

Apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Piekrītu, ka iesniegumā minētos personas datus un ziņas par mani apstrādās Alūksnes novada pašvaldība iesniegumā minētā mērķa sasniegšanai.

(Paraksts, paraksta atšifrējums)

 

(Datums)

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

 

Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu, 43. panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. No minētajām pašvaldības autonomajām funkcijām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas pašvaldībai.

Saistošo noteikumu "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību kādā piešķiramas stipendijas, lai veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Alūksnes novada pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām (kurās vismaz 50 % kapitāla daļu pieder pašvaldībai), kas ilgtermiņā ir nozīmīgas Alūksnes novada attīstībai, kā arī

Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmā 2022.–2027. gadam tika noteikts paplašināt pašvaldības sniegto atbalstu jauno speciālistu piesaistei. Saistošie noteikumi paredz Alūksnes novada jaunu pašvaldības stipendijas veidu – vienreizēju stipendiju augstākās izglītības studiju programmas pēdējo kursu studentiem pašvaldībai nepieciešamo speciālistu piesaistei.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka

1) kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldība piešķir stipendiju vai vienreizēju stipendiju studējošajiem;

2) stipendijas piešķiršanas nosacījumus un kārtību;

3) stipendijas saņēmēja atbilstības pārbaudes kārtību;

4)stipendijas izmaksas apturēšanas, atjaunošanas un līguma izbeigšanas gadījumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpilde notiks Alūksnes novada pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju plašākam studentu un rezidentu lokam, tiks veicināta nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaiste Alūksnes novadam.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumu "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā" tiek pieņemti un stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!