Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.08.2022., Nr. 151 https://www.vestnesis.lv/op/2022/151.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes lēmums Nr. 665

Par būves piespiedu sakārtošanu

Vēl šajā numurā

08.08.2022., Nr. 151

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19

Pieņemts: 28.07.2022.

OP numurs: 2022/151.2

2022/151.2
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Bauskā 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 13, 6. p.)

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 7. punktu un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumus vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem un kārtību, kādā tiek piešķirti atbalsta pasākumi.

2. Noteikumu mērķis ir palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi personām ar invaliditāti, lai uzlabotu iespējas personai iekļūt un pārvietoties mājoklī, kā arī lai atvieglotu personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. ģimenes loceklis – personas laulātais, vecāks (aizbildnis), aizgādnis, brālis, māsa vai bērns;

3.2. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esoša dzīvojamā telpa;

3.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

II. Pabalsta piešķiršanas nosacījumi un apmērs

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai ir noteikta I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā, vai bērnam, kuram ir noteikta invaliditāte un kurš pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – persona).

5. Pabalstu piešķir mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai, t.sk. nepieciešamās būvniecības dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai, izņemot gadījumu, ja mājoklī veikta patvaļīga būvniecība un uzstādītā aprīkojuma uzturēšanai. Mājokļa pielāgošanas darbi noteikumu izpratnē neietver mājoklī esošo komunikāciju sistēmu izbūvi, vai mājokļa kosmētisko remontu.

6. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli, tikai personas viena mājokļa pielāgošanai un atbilst šādiem nosacījumiem:

6.1. mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai par mājokļa lietošanu persona vai tās ģimenes loceklis ir rakstveidā noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu uz termiņu, kas būs spēkā vēl vismaz 5 (piecus) gadus no pabalsta pieprasīšanas dienas;

6.2. mājoklis, kuram paredzēts veikt mājokļa pielāgošanas darbus, atrodas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un persona tajā ir deklarējusi savu dzīvesvietu ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas brīža.

7. Pabalstu nepiešķir tādu ierīču vai iekārtu uzstādīšanai, kurus personai ir tiesības saņemt vai tā saņem, izmantojot valsts finansējumu vai valsts finansētu atbalsta programmu.

8. Kopējais pieejamais Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansējums pabalstu piešķiršanai mājokļa pielāgošanai un uzstādītā aprīkojuma uzturēšanai, vienā budžeta gadā tiek noteikts, apstiprinot pašvaldības kārtējā gada budžetu.

9. Pabalsts mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai vienai personai tiek piešķirts līdz 20 000,00 euro.

10. Papildus 9. punktā noteiktajam pabalstam, persona var lūgt finansiālu atbalstu uzstādītā aprīkojuma uzturēšanai:

10.1. aprīkojuma apkopei līdz 300,00 euro gadā;

10.2. aprīkojuma remontam līdz 300,00 euro gadā.

11. Pabalstu ir tiesības saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi 10 (desmit) gados, ja iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošu dzīvokli saskaņā ar noslēgto īres līgumu.

12. Pabalstu ir tiesības saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados, ja ir iestājušies apstākļi, kuru rezultātā persona vairs nevar lietot pielāgoto mājokli, ko apliecina sertificēta būveksperta atzinums.

13. Pabalstu piešķir un izmaksā pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

III. Pabalsta pieprasīšanas un saņemšanas kārtība

14. 9. punktā minētā pabalsta saņemšanai mājokļa pielāgošanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

14.1. iesniegumu pabalsta saņemšanai;

14.2. īres līguma kopiju, ja mājoklis tiek īrēts (uzrādot oriģinālu);

14.3. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja persona nav mājokļa īpašnieks;

14.4. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionēšanas ierobežojumus izraisījušās pamata diagnozes un blakus diagnozes kodu, atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

14.5. ergoterapeita atzinumu par personai nepieciešamajiem mājokļa pielāgojumiem;

14.6. apliecinājumu par dzīvokļu īpašnieku kopības informēšanu par nodomu veikt darbības vides pieejamības nodrošināšanai, ja dzīvoklis atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā, kā arī, ja pacēlājs uzstādāms kopīpašumā esošajās telpās;

14.7. speciālista, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju projektēšana) atzinumu par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai;

14.8. informāciju par aprīkojumu, palīgierīci (tehnisko palīglīdzekli) (bukleti, iekārtas ražotāja preces/iekārtas apraksti, prasības lietošanai/uzstādīšanai, aptuvenā cena), ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt nepieciešamās palīgierīces (tehniskā palīglīdzekļa) iegādi un/vai uzstādīšanu, aprīkošanu;

14.9. tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām.

15. 10. punktā minētā finansiālā atbalsta saņemšanai uzstādītā aprīkojuma uzturēšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

15.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai;

15.2. 10.1. apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanai – būvkomersanta apkopes tāmi un rēķinu par paveiktajiem darbiem;

15.3. 10.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanai –būvkomersanta remonta tāmi un rēķinu par paveiktajiem darbiem.

16. Sociālais dienests 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

16.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu prasībām un personas vajadzības pēc pieprasītā pabalsta;

16.2. apseko personu dzīvesvietā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

16.3. nodod Bauskas novada pašvaldības Būvniecības nodaļai (turpmāk – Būvniecības nodaļa) 14.7., 14.8. un 14.9. apakšpunktā minētos dokumentus, izskatīšanai un atzinuma sniegšanai.

17. Sociālais dienests pēc noteikumu 16. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par:

17.1. par pabalsta piešķiršanu;

17.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai, vai ja mājokļa pielāgošana nav iespējama.

18. Ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt tikai aprīkojuma, palīgierīces (tehniskā palīglīdzekļa) iegādi un/vai uzstādīšanu, aprīkošanu un šiem darbiem nav nepieciešams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavota būvniecības dokumentācija, tad persona Sociālajā dienestā pēc noteikumu 17.1. apakšpunktā minētā lēmuma paziņošanas iesniedz attaisnojuma dokumentu (rēķinu) par aprīkojuma, palīgierīces (tehniskā palīglīdzekļa) iegādi un/vai uzstādīšanu, aprīkošanu.

19. Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pamatojoties uz noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto lēmumu izmaksā pabalstu, veicot norēķinus ar tehniskā palīglīdzekļa piegādātāju, pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem par tā piegādi, uzstādīšanu un aprīkošanu, aprīkošanai nepārsniedzot noteikumu 9. punktā noteikto pabalsta apmēru vai pēc tam, kad ir apmaksāta maksājuma daļa, kas pārsniedz noteikumu 9. punktā noteikto pabalsta apmēru.

20. Ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt darbus, kuriem ir nepieciešams normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota būvniecības dokumentācija, persona, vai tās ģimenes loceklis, vai pilnvarotā persona veic nepieciešamās darbības mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai līdz to nodošanai ekspluatācijā.

21. Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noteikumu 20. punktā minētie mājokļa pielāgošanas darbi pabeigti un būve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemta ekspluatācijā, ko apstiprina attiecīgs būvvaldes saskaņojums, kopā ar Sociālā dienesta ergoterapeitu un Būvniecības nodaļas pārstāvi veic mājokļa pielāgošanas darbu apsekošanu un pēc pozitīva atdzinuma saņemšanas izmaksā pabalstu, veicot norēķinus ar komersantu par sniegtajiem pakalpojumiem (projekta dokumentācijas izstrāde) un/vai reģistrētu būvkomersantu par veiktajiem būvdarbiem, nepārsniedzot noteikumu 9. punktā noteikto pabalsta apmēru.

22. Sociālais dienests 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par:

22.1. atbalsta piešķiršanu;

22.2. atteikumu piešķirt atbalstu, ja persona neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai.

23. Gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka piešķirtais pabalsts nav izlietots noteiktā aprīkojuma, palīgierīču (tehnisko palīglīdzekļu) un iekārtu iegādei un/vai uzstādīšanai, aprīkošanai vai uzturēšanai, vai bez attaisnojoša iemesla netiek ievērotas citas noteikumu prasības, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atprasa piešķirto pabalstu un nodrošina piešķirtā pabalsta atgūšanu.

IV. Personas vai likumiskā pārstāvja līdzdarbības pienākumi

24. Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir pienākums:

24.1. izvēlēties sertificētu būvkomersantu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt mājokļa pielāgošanas darbus;

24.2. uzturēt un lietot iegādātās un/vai aprīkotās iekārtas un konstrukcijas ar pienācīgu rūpību atbilstoši to funkcijām un tehniskajai specifikācijai;

24.3. pēc iekārtu uzstādīšanas noslēgt līgumu par to tehnisko apkopi ar brīvi izvēlētu pakalpojumu sniedzēju, līguma kopiju iesniedzot Sociālajā dienestā;

24.4. nodrošināt finansējuma daļu, kas pārsniedz noteikumu 9. punktā paredzēto pabalsta apmēru.

V. Noslēguma jautājums

25. Sociālā dienesta izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 7. punktu un piekto daļu.

Ņemot vērā apstākļus, ka personām, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi un grūtības pārvietoties, vajadzīgs pašvaldības atbalsts mājokļu un vides pieejamības nodrošināšanai, nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, nosakot kārtību, kādā šīm personām tiek piešķirts finansiāls atbalsts mājokļa pielāgošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz noteikt atbalsta pasākumus mājokļa pieejamības nodrošināšanai personām, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte un kuras pārvietojas riteņkrēslā, vai bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – persona), un kuru deklarētā dzīvesvieta pēdējos 6 mēnešus no pabalsta pieprasīšanas brīža ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Saistošajos noteikumos noteikti atbalsta veidi, apmēri, to pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā. Noteikumi paredz, ka persona var pretendēt uz pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa pielāgošanas darbu realizāciju, t.sk. nepieciešamās būvniecības dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai un uzstādītā aprīkojuma apkopei un remontam.

Pabalsts mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai vienai personai tiek piešķirts līdz 20 000 euro.

Pabalsts uzstādītā aprīkojuma uzturēšanai – aprīkojuma apkopei līdz 300 euro gadā saskaņā ar apkopes tāmi un aprīkojuma remontam līdz 300 euro gadā saskaņā ar remonta tāmi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos noteiktajiem atbalsta pasākumiem mājokļa pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms 2022. gadā ir 14 500 euro, savukārt sākot no 2023. gada – 40 000 euro.

Atbalstam uzstādītā aprīkojuma apkopes nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms 2022. gadā ir 600 euro, savukārt sākot no 2023. gada – 3900 euro.

Atbalstam uzstādītā aprīkojuma remonta nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms 2022. gadā ir 900 euro, savukārt sākot no 2023. gada – 1200 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!