• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 55 "Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2022., Nr. 144 https://www.vestnesis.lv/op/2022/144.22

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

28.07.2022., Nr. 144

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 55

Pieņemts: 30.06.2022.

OP numurs: 2022/144.22

2022/144.22
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 4 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 55

Valmierā 2022. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 12, 53. §)

Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansējuma piešķiršanas konkursa kārtību iedzīvotāju neformālo grupu, biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projektiem.

2. Iedzīvotāju neformālo grupu, biedrību un nodibinājumu iniciatīvu projektu konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķi:

2.1. caur iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības veicināšanu vietēju aktuālu vajadzību risināšanā dzīves kvalitātes uzlabošanai, stiprināt tādu ģeogrāfiski un ar kopīgu sociālo identitāti vai interesēm vienotu Valmieras novada kopienu attīstību (turpmāk – Kopiena), kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus savas ilgtspējas nodrošināšanai;

2.2. veicināt sadarbību starp Pašvaldību un neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām, nevalstiskajām organizācijām;

2.3. piesaistīt vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.

II. PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

3. Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt Valmieras novadā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) pilngadīgi dalībnieki (turpmāk – Pretendents) un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

4. Viens Pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.

5. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

6. Pretendenta iesniegts pieteikums ir apliecinājums tam, ka viņš ir iepazinies ar saistošajiem noteikumiem, ievēros tos pilnībā un uzņemas atbildību par tajos minēto prasību izpildi.

III. ATBALSTĀMĀS UN NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

7. Pašvaldības finansējumu piešķir Pretendentiem, kuru projekti sekmē projektu konkursa mērķu sasniegšanu, veicot šādus uzdevumus:

7.1. veicina zināšanu, prasmju un iemaņu ienākšanu Kopienā un nodošanu citiem;

7.2. veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pārnesi, integrēšanu mūsdienās;

7.3. stiprina dažādu sociālo, vecuma, politisko u.c. grupu integrāciju;

7.4. uzlabo Kopienas iekšējās informācijas apriti;

7.5. piedāvā brīvā laika pavadīšanas daudzveidības un kvalitātes uzlabošanu;

7.6. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Valmieras novadā;

7.7. stiprina Kopienas pašorganizēšanās spēju iekšējo krīžu novēršanai un problēmsituāciju risināšanai;

7.8. īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus un pilsoniski aktīvus iedzīvotājus Valmieras novadā;

7.9. stiprina Kopienas identitātes apzināšanos;

7.10. veicina Kopienai nozīmīgas sociālās un tehnoloģiskās inovācijas.

8. Pašvaldības finansējumu nepiešķir:

8.1. nekustamā īpašuma iegādei;

8.2. ārvalstu braucieniem;

8.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;

8.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem;

8.5. peļņas pasākumiem;

8.6. jau īstenotiem projektiem;

8.7. projekta grupas darba algām, stipendijām, projekta darba grupas ēdināšanai, telpu īrei un to uzturēšanas izdevumu segšanai;

8.8. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Pašvaldības programmas;

8.9. ikgadējiem pasākumiem un aktivitātēm;

8.10. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem;

8.11. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši līdzdalību tā īstenošanai;

8.12. projektiem, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar Pašvaldību;

8.13. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā.

IV. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS APJOMS

9. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

10. Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams projektu konkursam, tiek noteikts katru gadu, apstiprinot Pašvaldības budžetu.

11. Projektu konkursu izsludina katru gadu.

V. PIETEIKUMU FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI IESNIEGŠANAS, REĢISTRĀCIJAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

12. Pašvaldība paziņojumu par konkursa izsludināšanu publicē pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv, pašvaldības sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā, kurā tiek norādīta šāda informācija:

12.1. projektu konkursa nosaukums un mērķi;

12.2. projektu konkursa pieteikuma iesniegšanas veids un vieta;

12.3. projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš;

12.4. projektu konkursa norises laiks;

12.5. kontaktinformācija konsultācijām;

12.6. cita ar konkursa rīkošanu saistīta informācija.

13. Pieteikuma veidlapas pieejamas elektroniskā veidā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv, kā arī tiek nosūtītas rakstveidā pēc pieprasījuma.

14. Pēc konkursa izsludināšanas Pretendents iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

14.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas, kas ietver arī projekta izmaksu tāmi (1. pielikums);

14.2. informācijas par projekta vadītāju, projektā iesaistīto personālu un viņu līdzšinējo pieredzi līdzīgu iniciatīvu ieviešanā (Curriculum Vitae, motivācijas vēstule vai tamlīdzīgi);

14.3. ja projekta ietvaros tiek iegādāta prece, tam ir jābūt pamatotam, ka preces iegādei nav nomas alternatīvas un ka tās iegāde tiks izmantota sabiedriskajam labumam, ne peļņas gūšanai. Iegādājoties preci, projekta pieteikuma pielikumā pievieno preču vai produktu parauga attēlu, kā arī tā cenu pamatojošu divu piegādātāju piedāvājumu salīdzinājumu;

14.4. ja projekta ietvaros tiek īstenota publiskās ārējās vai iekšējās vides uzlabošana, tad projekta pieteikuma pielikumā pievieno skici, informāciju par zemes vienību, saskaņojumu ar zemes īpašnieku, ja tas nav Pretendents, kā arī, ja nepieciešami būvniecības ieceres dokumenti, apliecinājumu par būvniecības normu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu (2. pielikums);

14.5. citus dokumentus, kurus Pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai.

15. Pretendents projekta pieteikuma dokumentus ar attiecīgā projektu konkursa norādi var iesniegt:

15.1. elektroniski (e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv) normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

15.2. personiski Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā;

15.3. nosūtot Pašvaldībai pa pastu uz adresi – Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

16. Ja Pretendents pieteikumu iesniedzis personiski vai ar pasta starpniecību, tad projekta pieteikuma veidlapu (1. pielikums) iesniedz arī elektroniski e-pastā konkursi@valmierasnovads.lv.

17. Sagatavojot projekta pieteikumu, kas saistīts ar publiskās vides uzlabošanu, ieteicams konsultēties ar Pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļu.

18. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt.

19. Iesniegtos dokumentus Pašvaldība atpakaļ neizsniedz.

20. Projekta pieteikums, kas saņemts pēc konkursa publikācijā noteiktā termiņa, netiek izskatīts.

21. Pašvaldības projektu konkursos iesniegtos projektus izvērtē un lēmumu pieņem Pašvaldības domes izveidota un apstiprināta Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvas projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas uz Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvas projektu vērtēšanas komisijas nolikuma pamata, atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums).

22. Lēmumu par atbalstāmo konkursa Pretendentu noteikšanu Komisija pieņem ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa.

23. Komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst šiem saistošajiem noteikumiem vai kuru veidlapas nav pilnībā aizpildītas.

24. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursam iesniegtajiem materiāliem un uzaicināt Pretendentus uz individuālām pārrunām, lai precizētu projekta pieteikuma detaļas.

25. Iesniegto projektu vērtēšanā tiek ņemts vērā pašvaldības Apvienību pārvalžu viedoklis attiecībā uz katra konkrētā projekta pieteikumā ietvertās idejas aktualitāti apvienības un tajā apvienoto pagastu kontekstā.

26. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

27. Pretendentam bez uzaicinājuma nav tiesību piedalīties projektu izvērtēšanas Komisijas sēdē.

28. Konkursā iesniegto projektu izvērtēšana notiek divos posmos:

28.1. Pirmais posms:

28.1.1. Komisija pārbauda, vai pieteikumā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija un pielikumi. Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, Komisijai ir tiesības pieprasīt nepieciešamos dokumentus vai iztrūkstošo dokumentāciju. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā prasītā informācija netiek iesniegta, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās piedalīšanās konkursā, par ko tiek rakstiski informēts;

28.1.2. Komisija izvērtē, vai Pretendents, projekta mērķi un aktivitātes atbilst šiem noteikumiem, kā arī projekta gatavības pakāpi attiecībā pret pieejamo finansējumu un projekta ieviešanai pieejamo laiku. Komisijai konstatējot neatbilstību, pieteikums tālāk vērtēts netiek, par ko Pretendents tiek rakstiski informēts;

28.2. Otrais posms:

28.2.1. Komisija iepazīstas ar tālāk izvirzītajiem projektu pieteikumiem un izvērtē tos atbilstoši izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums);

28.2.2. projektu galīgais izvērtējums tiek veikts Komisijas sanāksmē, kur izskata katru novērtēto projektu atbilstoši vērtēšanā iegūto punktu skaitam, nosaka konkursa uzvarētājus atbilstoši kopējam pieejamajam finansējumam, kā arī nosaka konkursa uzvarētājiem piešķirtā finansējuma apmēru.

29. Ja lemjot par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu balsis sadalās vienādi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

30. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu projektam, kā arī par atteikumu piešķirt finansējumu.

31. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Pretendents tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējuma summu vai projekta noraidījumu.

32. Projektu konkursu pieteikumu apkopošanu un virzīšanu izskatīšanai Komisijai organizē Pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļa.

VI. PROJEKTU KONTROLE

33. Par atbalstītā projekta līdzfinansējumu ar Pretendentu viena mēneša laikā tiek slēgts līgums (4. pielikums), kurā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un termiņi.

34. Projekta izmaksām jābūt reāli veiktām un uzskaitītām Pretendenta grāmatvedībā, tām jābūt pārbaudāmām un pierādāmām ar pirmdokumentu vai pamatdokumentu oriģināliem.

35. Pretendents pēc projekta realizēšanas atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem iesniedz finanšu atskaiti, kā arī projekta saturisko atskaiti (5. pielikums) par sasniegtajiem rezultātiem, kam pievienotas darījumus apliecinošu dokumentu kopijas, maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī publicitātes materiālu kopijas.

36. Projektu konkursu Komisijas locekļiem ir tiesības veikt pārbaudes attiecīgā projekta īstenošanas vietā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

37. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

37.1. Kocēnu novada domes 13.12.2012. saistošos noteikumus Nr. 33/2012 "Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu noteikumi";

37.2. Beverīnas novada pašvaldības nolikumu "Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā" (Beverīnas novada pašvaldības domes 30.03.2017. lēmums Nr. 28 (protokols Nr. 3, 4. §));

37.3. Kocēnu novada domes 29.04.2021. nolikumu "Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa nolikums 2021. gadam" (Kocēnu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 133 (protokols Nr. 8, 32. §));

37.4. Burtnieku novada pašvaldības 20.01.2021. nolikumu "Vides attīstības projektu konkurss" (Burtnieku novada pašvaldības domes lēmums Nr. 40 (protokols Nr. 1, 41. punkts))

37.5. Naukšēnu novada domes nolikumu "Mēs savam novadam 2021" (Naukšēnu novada pašvaldības domes 17.02.2021. lēmums Nr. 24 (protokols Nr. 2, 2. §))

37.6. Strenču novada domes nolikumu "Sabiedrība ar dvēseli 2021" (Strenču novada domes 17.03.2021. lēmums (protokols Nr. 4, 1. §))

37.7. Rūjienas novada pašvaldības nolikumu "Iedzīvotāji veido savu vidi 2021" (Rūjienas novada 18.02.2021. lēmums (protokols Nr. 3, 26. §))

37.8. Rūjienas novada pašvaldības nolikumu "Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana"

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

1. pielikums
Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 55
"Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu
projektu konkursa organizēšanas kārtība"

PIETEIKUMA VEIDLAPA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒTU NEFORMĀLO IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU GRUPU, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU PROJEKTU KONKURSAM

1. PROJEKTA NOSAUKUMS
 
2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA
Organizācijas nosaukums/juridiskais statuss/ Iedzīvotāju iniciatīvas grupas nosaukums  
Adrese (pasta)  
Tālrunis  
E-pasts  
Juridiskām personām reģistrācijas Nr.  
Bankas nosaukums, bankas kods  
Bankas norēķinu konts  
3. PROJEKTA VADĪTĀJS (KONTAKTPERSONA)
Vārds, uzvārds  
Juridiskas personas ieņemamais amats  
Adrese  
Tālrunis  
E-pasts  
4. PAR FINANSĒJUMU ATBILDĪGĀ PERSONA
Atbildīgās personas vārds, uzvārds  
Adrese  
Tālrunis, fakss  
E-pasts  
 
5. ĪSS PRETENDENTA APRAKSTS
Miniet organizācijas vai iniciatīvas grupas galvenos darbības virzienus, lielākos sasniegumus, mērķauditoriju, galvenos sadarbības partnerus un atbalstītājus, līdzšinējo sadarbību ar pašvaldību. Raksturojiet šī projekta saistību ar Jūsu līdzšinējo darbību. Apjoms
– ne vairāk par 1/2 lpp.

 

 

 
6. PROJEKTA KOPSAVILKUMS
Īsi raksturojiet projekta risināmo problēmu
(situācijas apraksts, projekta nepieciešamības pamatojums), kā arī norādiet sasniedzamo mērķi, galvenos pasākumus, mērķauditoriju un rezultātus. Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.
 
 

 

 
7. PROJEKTA MĒRĶIS UN REZULTĀTS (DEVUMS VIETĒJAI SABIEDRĪBAI UN TĀS DZĪVES KVALITĀTEI)
Norādiet, ko vēlaties sasniegt, realizējot šo projektu. Nosauciet rezultātus, katru atsevišķi numurējot.
 
 

 

 
8. PROJEKTA AKTIVITĀTES / PASĀKUMI
Nosauciet konkrēti visas tās darbības un pasākumus, kas tiks veikti, kur un cik ilgi, lai sasniegtu projekta mērķus.
(Secīgs, aprakstošs izskaidrojums, kas, kur, kad un kāpēc tiks darīts projekta ietvaros). Kurš no projekta personāla atbildīgs par īstenotajām aktivitātēm. Norādiet projekta mērķgrupas un plānoto dalībnieku skaitu. Katru atsevišķo darbību vai pasākumu numurējiet. Apjoms – ne vairāk kā 1 lpp.
 
 

 

 
9. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PERIODS
Projekta sākums:
(diena, mēnesis, gads)
  Projekta nobeigums: (diena, mēnesis, gads)  
 
10. PROJEKTA AKTIVITĀŠU LAIKA GRAFIKS
Norādiet 8.
 punktā numurēto projekta aktivitāšu un pasākumu laika sadalījumu pa mēnešiem pēc šāda parauga (var uzrādīt arī vairāku mēnešu aktivitātes)
Aktivitātes nosaukums / mēnesis 1 2 3 4 5 6 7 8
 
11. PROJEKTA REZULTĀTI UN IEGUVUMI

12.1. Skaitliskie rādītāji – projekta dalībnieki un iedzīvotāju līdzdalība (aprakstiet, kuri iedzīvotāji piedalīsies projektā vai tieši iegūs no tā; kā tiks veicināta plašāka iedzīvotāju loka iesaistīšana; vēlams norādīt arī konkrētus skaitļus), piem., dalībnieku skaits, norises ilgums, semināru skaits u.tml.,

12.2. Kvalitatīvie rādītāji: aprakstiet, ko no šī projekta iegūs projekta mērķauditorija, jūsu organizācija un Valmieras novada iedzīvotāji kopumā; kas mainīsies pēc šī projekta?

12.3. Ilgtermiņa ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos vai ieguldījums apkārtējās vides sakārtošanā (kā šis projekts būs palīdzējis videi; kam un kā šī projekta rezultāti būs noderīgi pēc projekta beigām)

Apjoms – ne vairāk par 1/2 lpp.

 
 

 

 
13. PROJEKTA IZMAKSU TĀME
13.1. NAUDA
Nr.p.k. Izdevuma pozīcija Pašieguldījums
(EUR)
Piesaistītais līdzfinansējums
(EUR)
Pieprasītais finansējums no Valmieras novada pašvaldības
(EUR)
Kopējās izmaksas
(EUR)
Norāda izdevuma veidu un aprēķinu (ja nepieciešams) Norāda summas, ko paredz ieguldīt pats pretendents vai projekta partneris (tai skaitā, ja ir – dalības maksas) Norāda no citiem finanšu avotiem piesaistītos līdzekļus (norāda summu un finansētāju) Norāda summu, ko pieprasa no Kocēnu novada domes Izmaksas, no Valmieras novada pašvaldības, piesaistītais un pašieguldījums kopā
1.
2.
3.
4.
KOPĀ: EUR EUR EUR EUR
% % % 100 %
Norāda summas EUR un procentus
 
13.2. BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IEGULDĪJUMS
    Apraksta brīvprātīgā darba ieguldījumu, piem., cilvēku skaits, darba stundas, kādus darbus veiks.
1.    
2.    
 
13.3. MANTISKAIS IEGULDĪJUMS
    Apraksta mantisku ieguldījumu, piem., cita organizācija ļaus izmantot telpas, tehniku vai transportu par brīvu.
1.    
2.    
 
14. PARAKSTI
___. gada _____ ._________________*

Organizācijas/ neformālās grupas vadītājs /vārds, uzvārds/

  /    
   

(paraksts)*

 

Par finansēm atbildīgā persona

/vārds, uzvārds/

  /    
   

(paraksts)*

 

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 
14. PIELIKUMI

1.

2.

3.

Aizpildot pieteikuma formu, pagariniet tabulas nepieciešamajā apjomā.

 

2. pielikums
Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 55
"Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu
projektu konkursa organizēšanas kārtība"

APLIECINĀJUMS

Es, ________(paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds)___________, apliecinu, ka _____(organizācijas nosaukums)_______ projekta _______(projekta nosaukums)______ īstenošanā ievēros būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Projekta apstiprināšanas gadījumā, sagatavošu un Valmieras novada būvvaldē saskaņošu būvniecības ieceres dokumentāciju, ja tāda būs nepieciešama.

(datums*) (paraksts, paraksta atšifrējums*)

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

 

3. pielikums
Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 55
"Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu
projektu konkursa organizēšanas kārtība"

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒTU NEFORMĀLO IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU GRUPU PROJEKTU KONKURSAM

Nr. Kritērijs Vērtējums Atbilst/
Neatbilst
Sadaļa pieteikuma veidlapā informācijas gūšanai
1. POSMS
1. Iesniedzējs ir neformāla iedzīvotāju iniciatīvas grupa, biedrība, nodibinājums Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts A/N 2.
2. Projekta aktivitātes notiek Valmieras novadā un ieguvēji no projekta rezultātiem būs Valmieras novada iedzīvotāju Kopienas Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts A/N 6.
3. Projekta mērķi atbilst iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa nolikumam Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts A/N 7.
4. Projektam ir pietiekama gatavība, tā pilnīgai ieviešanas iespējamībai atbilstoši projekta termiņam un finansējumam Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums tālāk netiek vērtēts A/N  
 
2. POSMS
      Punktu skaits  
4. Projekta aktualitātes pamatojums (2-0) Ir saprotami aprakstīta projekta aktualitāte un nepieciešamība, tā pamatota ar esošās situācijas aprakstu, datiem u.tml. 2 6., 7
Aktualitāte pamatota daļēji 1  
Aktualitāte aprakstīta nepilnīgi, nav pamatota 0  
5. Projektā izvirzīto uzdevumu atbilstība projekta mērķa sasniegšanai (2-0) Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti precīzi, tie ir nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai 2 8.
Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti daļēji, taču tie veicina projekta mērķa sasniegšanu 1  
Projektā paredzētie uzdevumi nav formulēti vai arī tie neveicina projekta mērķa sasniegšanu 0  
6. Projekta mērķa grupu skaitliskais apjoms (3-0) Projekta tiešā mērķa grupa aptver vairāk kā 100 novada iedzīvotāju; 3 11.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver 50–100 novada iedzīvotāju;

2

Projekta tiešā mērķa grupa aptver 20–50 novada iedzīvotāju; 1
Projekta tiešā mērķa grupa aptver mazāk nekā 20 novada iedzīvotāju 0
7. Projekta aktivitāšu novitāte (3-0) Projektā paredzētās aktivitātes vietējās pilsētas vai pagasta teritorijā iepriekš nav īstenotas 3 7., 8.
Daļa no projektā paredzētām aktivitātēm vietējās pilsētas vai pagasta teritorijā iepriekš nav īstenotas

2

Projektā paredzētām aktivitātēm līdzīgas aktivitātes vietējās pilsētas vai pagasta teritorijā iepriekš ir īstenotas, bet ir pamatota nepieciešamība tās atkārtot

1

Projekta pieteikuma veidlapa neatspoguļo projekta idejas un aktivitāšu aprakstu 0
8. Projekta rezultātu nozīmīgums mērķa grupām (3-0) Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski un tie atspoguļo mērķa grupu ieguvumu, dzīves kvalitātes uzlabošanas pakāpi 3 11.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, tie neatspoguļo mērķa grupu ieguvumu 2
Ir norādīti rezultāti, tie nav uzskaitīti skaitliski 1
Rezultāti ir atspoguļoti nepārliecinoši, nav izteikti skaitliski 0
9. Projekta rezultātu izmantošana (2-1) Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk, ir norādīts kādā veidā un cik bieži 2 11.
Projekta rezultātus nav iespējams izmantot turpmāk, tiem ir vienreizējs raksturs 1
10. Projekta dalībnieku iesaistīšanās un līdzdalība projekta realizācijā (3-1) Projekta dalībnieku iesaistīšanās projekta realizācijā nodrošināta pilnībā 3 8., 13.2.
Projekta dalībnieku iesaistīšanās projekta realizācijā nodrošināta daļēji 2
Projekta pieteikuma veidlapa neatspoguļo projekta dalībnieku iesaistīšanos projekta realizācijā 1
11. Projekta publicitāte (2-0) Pieteicējs paredzējis publicitātes aktivitātes reģionālā un nacionālā mērogā 2 8.
Pieteicējs paredzējis publicitātes aktivitātes lokālā mērogā 1
Pieteicējs nav paredzējis publicitātes aktivitātes 0
12. Pieredze sabiedrisku iniciatīvu ieviešanai (2-1) Ir pieredze 2 5. un informācija par projekta komandu
Nav pieredze 1
13. Komisijas pārstāvja novērtējums (3-0) 1. vieta 3  
2. vieta 2
3. vieta 1
4. vieta 0
14. Starpteritoriju sadarbības veicināšana

(2-1)

Projekta aktivitātes attiecināmas uz vairākām teritorijām novada administratīvajā teritorijā un/vai veicina sadarbību starp vairākām novada teritorijām 2  
Projekta aktivitātes tiek īstenotas vienas pilsētas vai pagasta ietvaros novada administratīvajā teritorijā 1
15. Teritorijas attīstības līmeņa novērtējums (0-3) Atbilstoši teritoriālo apvienību un pilsētas teritorijas attīstības līmeņa indeksiem ar projektu konkursa aktivitātēm augstāks teritorijas attīstības līmeņa novērtējums tiek piešķirts teritoriālajām apvienībām ar zemāku nacionālo teritorijas attīstības līmeņa novērtējumu.
Aktivitātēm, no kurām labumu gūst Kopienas vairākās teritoriālajās kopienās, novērtējums tiek likts, rēķinot vidējo aritmētisko vērtējumu vai izvērtējot pēc lielākās ietekmes.
   
Projekta aktivitātes tiek ieviestas Mazsalacas, Rūjienas vai Strenču teritoriālajā apvienībās 3
Projekta aktivitātes tiek ieviestas Beverīnas, Kauguru, Trikātas vai Burtnieku, vai Kocēnu teritoriālajā apvienībā 2
Projekta aktivitātes tiek ieviestas Naukšēnu teritoriālajā apvienībā 1
Projekta aktivitātes tiek ieviestas Valmieras pilsētā 0

KOPĀ punkti (maksimālais punktu skaits – 30 punkti )

   

 

4. pielikums
Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 55
"Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu
projektu konkursa organizēšanas kārtība"

LĪGUMS Nr.________
par VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSĒTAS NEFORMĀLĀS IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS GRUPAS/ BIEDRĪBAS/ NODIBINĀJUMA PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Valmierā 202_.gada __.__________

Valmieras novada pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, Latvija, LV-4201, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403, turpmāk "Projekta pārraugs", ______________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un

____________________, ___________– _________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _________________, turpmāk saukts "Projekta iesniedzējs", no otras puses, noslēdz šo līgumu par:

1. Līgums nosaka Valmieras novada pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa līdzekļu izmantošanu, projekta īstenošanu un attiecības starp Projekta pārraugu un Projekta iesniedzēju.

2. Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības izveidotās komisijas (apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022. lēmumu Nr. 435 "Par Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu") (turpmāk tekstā – Komisija), Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 55 "Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas kārtība", Projekta pārraugs piešķir līdzekļus projekta iesniedzēja projektam (projekta nosaukums) EUR ________ (summa vārdiem)____ euro) apmērā.

3. Projekta iesniedzējs projektu īsteno līdz ___.gada _________________.

4. Projekta īstenošanai piešķirtos līdzekļus drīkst izlietot tikai mērķiem un pasākumiem, kuri norādīti Projekta iesniedzēja projektā, ko apstiprinājusi komisija.

5. Projektu konkurss tiek finansēts no Valmieras novada domes piešķirtajiem līdzekļiem.

6. Finansējums EUR __________ (____summa vārdiem______________ euro) apmērā Projekta iesniedzēja norādītajā bankas kontā tiek pārskaitīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas kā avansa maksājums. Pēc Projekta pārrauga lēmuma piešķirtos līdzekļus Projekta iesniedzējam var pārskaitīt pa daļām.

7. Projekta iesniedzēja kā juridiskas personas reorganizācijas, likvidācijas, statusa, rekvizītu, nosaukumu, adreses maiņas gadījumā, nekavējoties paziņo izmaiņas Projekta pārraugam.

8. Projekta īstenošanas un izpildes finanšu un satura atskaiti (Valmieras novada pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa noteikumu 4. pielikums) pieņem un pārbauda Valmieras novada pašvaldības Projekta pārrauga atbildīgā persona.

9. Projekta pārraugs kontrolē piešķirto līdzekļu izlietojumu, pārrauga projekta īstenošanas gaitu visos tā izpildes posmos. Projekta pārraugs ir tiesīgs pieprasīt no Projekta iesniedzēja finanšu un pamatojošos dokumentus, kā arī visu citu darījumu dokumentāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu.

10. Projekta pārraugs ir tiesīgs prasīt atmaksāt Projekta iesniedzējam piešķirtos līdzekļus.

11. Projekta īstenošana Projekta iesniedzējam jāveic saskaņā ar šo līgumu, izdevumu tāmē un projektā paredzēto un apstiprināto finansējumu. Izmaiņas tāmē, kas ietekmē projekta saturu, ir pieļaujamas tikai ar Projekta pārrauga atļauju.

12. Projekta iesniedzējam ir jāiesniedz Projekta pārraugam dokumentāli apstiprināta finanšu atskaite par katra projekta posma izmaksām, nosūtot uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv. Pirms tās iesniegšanas grāmatvedībā ar atskaiti ir jāiepazīstina Projekta pārrauga kontaktpersonas.

13. Atskaite ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā pēc projektu realizācijas beigu termiņa. Visi līdzekļi, kas palikuši neizmantoti, Projekta iesniedzējam nekavējoties jāatmaksā projekta pārraugam.

14. Projekta iesniedzējam ir pienākums nekavējoties informēt Projekta pārraugu, ja:

14.1. projekts saņem papildus līdzekļus projekta realizācijai no citiem avotiem;

14.2. tiek mainīts finansējuma izlietošanas mērķis vai citi būtiski tā piešķiršanas apstākļi;

14.3. Projekta iesniedzējam ir nodoms mainīt apstiprināto projekta īstenošanas plānu, programmu vai tāmi;

14.4. Projekta iesniedzējam ir tapis zināms, ka projekta mērķi ir sasniegusi kāda trešā persona;

14.5. Ir noskaidrojies, ka projekta mērķi nav iespējams sasniegt vai arī tas nav izdarāms ar piešķirtajiem līdzekļiem;

14.6. Projekta iesniedzējs noslēdz līgumu par projekta gala rezultāta vai tā atsevišķa daļu izmantošanu.

15. Lēmums par finansējuma piešķiršanu var tikt atsaukts un projekta finansēšana pārtraukta, ja noskaidrojas, ka:

15.1. projekta mērķis nav sasniedzams;

15.2. Finansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

15.3. Finansējums netiek izmantots paredzētajiem mērķiem;

15.4. Projekta iesniedzējs nepilda savas saistības, kas viņam noteiktas ar šo līgumu (laikā neiesniedz atskaites, nesniedz pieprasītās ziņas u.tml.);

15.5. Projekta pārraugs patur tiesības ārkārtējos apstākļos pārtraukt projekta finansēšanu vai samazināt tās apjomu. Finansēšanas pārtraukšanas gadījumā Projekta iesniedzējam nekavējoties jānodrošina turpmāko izmaksu apturēšana.

16. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta popularizēšanu sabiedrībā. Projekta iesniedzējam jānodrošina, lai visos informatīvajos materiālos, paziņojumos un reklāmās būtu iekļauta atsauce uz Valmieras novada domi, kas sniedz finansiālo atbalstu. Šie paši noteikumi attiecas arī uz visa veida iespieddarbiem – darba materiāliem, grāmatām, periodiskiem izdevumiem, katalogiem, bukletiem.

17. Projekta iesniedzējam Projekta pārraugam jāsniedz šādas atskaites:

17.1. rakstiska atskaite, kopsavilkums par naudas līdzekļu izlietojumu un maksājumus pamatojošo dokumentāciju un publicitātes materiālu (Valmieras novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa noteikumu 5. pielikums);

17.2. darba rezultāts – oriģināla kopija, apkopojuma, pētījuma vai citā veidā;

17.3. fotogrāfijas, kas raksturo projekta izpildes gaitu vai rezultātu.

18. Ja Projekta iesniedzējs nepilda līguma nosacījumus Projekta pārraugs tiesīgs pārtraukt naudas līdzekļu izmaksu vai pieprasīt jau izmaksātās daļas atmaksu.

19. Visas izmaiņas šajā līgumā un tā papildinājumi, Pusēm savstarpēji vienojoties, tiek fiksēti rakstveidā papildus protokolā, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Nekādas mutiskas vienošanās netiek ņemtas vērā.

20. Līgums ir sastādīts uz trīs lapām divos eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs atrodas pie Projekta pārrauga, otrs – pie Projekta iesniedzēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Projekta pārraugs:

Valmieras novada pašvaldība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90000043403

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Banka: AS "SEB banka"

Konts: LV94UNLA0018000142255

Kods: UNLALV2X

___________________* (________________)

Projekta iesniedzējs:

______________________________

Vienotais reģistrācijas Nr.: _________

Juridiskā adrese: ________________

___________________________

Banka: ______________________

Projekta vadītājs:

_________________* (______________)

Atbildīgais par finansēm:

_________________* (______________)

*Dokumenta rekvizītus "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

 

5. pielikums
Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 55
"Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu
projektu konkursa organizēšanas kārtība"

ATSKAITE PAR PROJEKTA_____________________________________ ĪSTENOŠANU
(līgums Nr._________)

1. SATURISKĀ ATSKAITE

1.1. PROJEKTA NOSAUKUMS

 

 

 
1.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ORGANIZĀCIJA
ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS  
ADRESE  
TĀLRUNIS, E-PASTA ADRESE  
VADĪTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS  
 
1.3. PROJEKTA MĒRĶGRUPA (tiešie un netiešie ieguvēji)

 

 

 
1.4. AKTIVITĀTES/PASĀKUMI UN DALĪBNIEKU SKAITS uzskaitīt:

- kādas aktivitātes un kad tika īstenotas,

- cik dalībnieki piedalījās


 

 

 
1.5. PROJEKTA REZULTĀTI

MĒRĶA AUDITORIJAS IEGUVUMI
(aprakstīt atbilstību izvirzītajam mērķim un sasniegtos rezultātus)


 

 

 
1.6. PROJEKTA PARTNERA ORGANIZĀCIJA UN TĀS IEGULDĪJUMS PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ

 

 

 
1.7. KĀ TIKA NODROŠINĀTA PROJEKTA PUBLICITĀTE (uzskaitīt kādos masu saziņas līdzekļos un norādīt kad)

 

 

 
1.8. PROJEKTA TURPINĀJUMS UN ILGTSPĒJA

 

 

 
1.9. PIELIKUMI (pielikumā lūdzam pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, atsauksmes presē, reklāmas materiālus, fotogrāfijas, maksājumus pamatojošo dokumentāciju, līgumus, publicitātes materiālus, u.c.)
1.

2.

3.

2. FINANŠU ATSKAITE

2.1. PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS
Valmieras novada pašvaldības piešķirtais finansējums (EUR) Piesaistītais līdzfinansējums

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Summa
(EUR)
Avots (norādīt)
% % 100 %
 
2.2. FINANŠU DOKUMENTU SARAKSTS (PAR VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU)
Budžeta tāmes pozīcija (pēc līguma) Apmaksas dokumenta
Nr.p.k. (pielikumā)

Par ko veikta apmaksa (preču vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums)

Izdevuma rašanās datums Attaisnojuma dokumenta veids un Nr. Summa
(EUR)

1.
2.
3.
4.
5.

Kopā:

Pielikumā sanumurētas (numerācijai jāatbilst tabulā uzskaitītam) visu apmaksas dokumentu kopijas (tikai par Valmieras novada pašvaldības piešķirto finansējumu).

3. ATSKAIŠU IESNIEDZĒJS
PROJEKTA VADĪTĀJA

VĀRDS, UZVĀRDS,

PARAKSTS

Organizācijas vadītājs / vārds, uzvārds/
  /    
   

(paraksts)*

 

Par finansēm atbildīgā persona

/ vārds, uzvārds /

  /    
   

(paraksts)*

 
DATUMS _____._____._________*
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 55 "Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa organizēšanas kārtība"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību novada attīstībā un savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, veicinot tādu ģeogrāfiski un ar kopīgu sociālo identitāti vai interesēm vienotu Valmieras novada kopienu (turpmāk – Kopiena) attīstību, kas pašas veido un pielieto jaunus risinājumus savas ilgtspējas nodrošināšanai.

Noteikumi veidoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ikgadēju projektu konkursa organizēšanu neformālajām iedzīvotāju iniciatīvu grupām, biedrībām un nodibinājumiem, lai stiprinātu Kopienu attīstību caur iedzīvotāju aktivitātes un līdzdalības veicināšanu Kopienas vajadzību risināšanā, sadarbojoties vajadzības risināšanā iesaistāmajām pusēm, kā arī piesaistot vietējos resursus un brīvprātīgo darbu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos paredzēto darbību finansēšanai tiek plānots izmantot Valmieras novada pašvaldības ikgadējā budžetā paredzētos finanšu līdzekļus noteiktajā apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi paredz atbalstu sabiedriski nozīmīgiem projektiem, kas nav saistīti ar peļņas gūšanu. Nav tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek organizēts Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss.

Konkursā iesniegtos projektus izvērtē un lēmumu pieņem Valmieras novada pašvaldības domes izveidota un apstiprināta Valmieras novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvu projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

Atbildīgā institūcija par projektu konkursu pieteikumu apkopošanu un virzīšanu izskatīšanai Komisijai organizē Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļa.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 28.06.2022. tiešsaistes saruna par līdzdalību ar līdz šim Valmieras novada teritorijā aktīvo iedzīvotāju neformālo grupu, kā arī biedrību pārstāvjiem.

28.06.2022. klātienes konsultācijas ar Valmieras novada sociālās organizācijas pārstāvošo fondu "Iespēju tilts".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!