• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 27/22 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ropažu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2022., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/op/2022/139.21

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 21/2022

Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā

Vēl šajā numurā

21.07.2022., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 27/22

Pieņemts: 22.06.2022.

OP numurs: 2022/139.21

2022/139.21
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Ropažu novadas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/22

Ulbrokā 2022. gada 22. jūnijā

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ropažu novadā

Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
22.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 1219
(prot. Nr. 41/2022)

Izdoti saskaņā ar
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus (turpmāk – Atļauja).

2. Lēmumu par Atļaujas (atļaujas paraugs pielikumā) izsniegšanu, atteikumu izsniegt Atļauju vai Atļaujas atcelšanu Ropažu novada pašvaldības vārdā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pieņem Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – Izpilddirektors).

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai saņemšanai komersants Ropažu novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona, un kurā norādīts:

3.1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis;

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;

3.3. ražošanas vieta (adrese);

3.4. laika periods, uz kādu izsniedzama Atļauja.

4. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

4.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

4.2. telpu plāns un apraksts, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu) un citi ražošanas vietu raksturojoši dokumenti, ja tādi ir iesniedzēja rīcībā un tiem ir nozīme lēmuma pieņemšanai par Atļaujas izsniegšanu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa izvērtē saistošo noteikumu 3. un 4. punktā minēto informāciju un sagatavo lēmuma projektu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju, un nodod to parakstīšanai Izpilddirektoram.

6. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:

7.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos dokumentus;

7.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās paredzētajam izmantošanas veidam;

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;

7.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

7.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

7.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību vai citu personu tiesību aizsardzību.

8. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

IV. Atļaujas atcelšana

9. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta ar Izpilddirektora lēmumu šādos gadījumos:

9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. komersantam anulēta Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas un/vai atzīšanas apliecība;

9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

10. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Izpilddirektors pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 9. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un to paziņo komersantam uz iesniegumā norādīto adresi.

11. Lēmuma projektu sagatavo Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa.

V. Lēmumu apstrīdēšana un kontrole

12. Izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

13. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

14.1. bijušās Garkalnes novada pašvaldības domes 2013. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Garkalnes novadā";

14.2. bijušās Stopiņu novada pašvaldības domes 2010. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 12/10 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Stopiņu novada teritorijā".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 22. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 27/22
"Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Ropažu novadā"

__.__. 2022. Nr. ________

ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI ROPAŽU NOVADĀ

Ropažu novada pašvaldība atļauj veikt _____________________ ražošanu:

Komersanta nosaukums  
juridiskā adrese:  
   
Komersanta reģistrācijas Nr.:  
   
Ražošanas vieta:  
   
Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms (litros):  
   
Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros):  
   
Atļauja derīga līdz:  

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. ___ "Kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ropažu novadā".

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors

 (V. Uzvārds)

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 27/22 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ropažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts. Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
2. Īss projekta satura izklāsts Tiesiskais regulējums – Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa.

Noteikumi noteiks vienotu kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldībā tiks izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildes nodrošināšanai veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci nav nepieciešams.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi sniegs atbalstu komersantiem jaunu vīna, raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražotņu izveidē, veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā komersants var griezties Ropažu novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!