• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 26 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2022., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/op/2022/139.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Dobeles novadā

Vēl šajā numurā

21.07.2022., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26

Pieņemts: 16.06.2022.

OP numurs: 2022/139.16

2022/139.16
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Cēsīs 2022. gada 16. jūnijā

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
16.06.2022. lēmumu Nr. 350

Precizēti
Ar Cēsu novada domes
14.07.2022. lēmumu Nr. 431

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansētus ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (turpmāk – Atvieglojumi), Atvieglojumu apmērus, to piešķiršanas kārtību.

2. Atvieglojumus ir tiesības saņemt Pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu (turpmāk – Izglītības iestāde) izglītojamajiem, ja Noteikumos nav paredzēts citādi.

II. Atvieglojumu apmērs un norēķinu kārtība

3. Atvieglojumi tiek nodrošināti:

3.1. izglītojamajiem, kuri Izglītības iestādēs klātienē apgūst obligātās izglītības programmas Izglītības iestādēs;

3.2. izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ja viņi ir:

3.2.1. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām;

3.2.2. daudzbērnu ģimeņu bērni, ja izglītojamais attiecīgo programmu apgūst kādā no Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm;

3.2.3. bērni ar invaliditāti;

3.3. bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi tagadējā Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

4. Atvieglojumi tiek nodrošināti šādā apmērā:

4.1. 100% – Noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktos minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas;

4.2. 100% pusdienas:

4.2.1. Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 5. un 6. klasē;

4.2.2. Noteikumu 3.2 un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 5.–9. klasē;

4.3. atbilstoši izglītojamā ēdināšanas faktiskajām izmaksām mācību iestādē, bet nepārsniedzot 4,00 euro dienā vienai personai Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas;

4.4. 50% pusdienas – Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 7.-9. klasē.

5. Izglītības iestāžu 1.–4. klašu izglītojamo pusdienām Pašvaldība 100 % apmērā sedz starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtajiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.

6. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem vai citu pašvaldību budžeta līdzekļiem.

7. Atvieglojumu izdevumu segšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atbilstoši tā izsniegtajam rēķinam, bet nepārsniedzot Noteikumos paredzēto maksimālo cenu vienam izglītojamajam. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši faktiskajam pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam.

III. Atvieglojumu piešķiršanas un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

8. Atvieglojumus Izglītības iestādēs piešķir ar attiecīgās Izglītības iestādes vadītāja lēmumu. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā tiek organizēta ēdināšana, un ir nozīmēts atbildīgais par ēdināšanas uzskaiti.

8.1. Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu.

(papildināts ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431)

9. Atvieglojumus Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, piešķir Cēsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

10. (svītrots ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431).

11. Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību vai iesniedz tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt šādas ziņas.

(precizēts ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431)

12. Noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda izglītojamā invaliditātes apliecību vai iesniedz tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt šādas ziņas.

(precizēts ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431)

13. (svītrots ar Cēsu novada domes 14.07.2022.lēmumu Nr. 431).

14. Noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts iesniegums par Atvieglojumu piešķiršanu, līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām, neatkarīgi no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņa iestāšanās.

15. Noteikumu 3.2.2., 3.2.3. un 3.3. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piešķir:

15.1. izglītojamiem, kuri apgūst vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai;

15.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kalendārā gada beigām.

16. Atvieglojumus turpina piemērot pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukum turpina Atvieglojumu saņemšanai paredzētās izglītības programmas apguvi, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

IV. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

17. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domē.

18. Cēsu novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

19. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

19.1. Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem";

19.2. Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem";

19.3. Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošo noteikumi Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem";

19.4. Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā";

19.5. Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 8 "Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātā personām Cēsu novadā" 2.2.1.1. apakšpunkts un IV nodaļa;

19.6. Līgatnes novada domes 2015. gada 27. jūlija saistošie noteikumi Nr. 15/16 "Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem";

19.7. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā";

19.8. Pārgaujas novada pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā";

19.9. Priekuļu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošie noteikumi Nr. 23 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm";

19.10. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 14/2017 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā";

19.11. Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošo noteikumi Nr. 5/2019 "Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 26 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums No 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Cēsu novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu, kas noteic, ka papildu sociālos pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai personai vai mājsaimniecībai un šo pabalstu mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos. Attiecīgi Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts cita starpā noteic, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Saistošajos noteikumos Cēsu novada pašvaldība ir noteikusi izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to piešķiršanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana ietekmēs pašvaldības budžetu:2022. gadā – 149 068 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošajos noteikumos paredzēto atvieglojumu administrēšanu nodrošinās izglītības iestādes un Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!