• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2022. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2022/12 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.07.2022., Nr. 138 https://www.vestnesis.lv/op/2022/138.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/16

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Vēl šajā numurā

20.07.2022., Nr. 138

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/12

Pieņemts: 21.04.2022.

OP numurs: 2022/138.20

2022/138.20
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/12

Aizkrauklē 2022. gada 21. aprīlī

Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 201 (prot. Nr. 9, 11. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2022. gada 16. jūnija sēdes lēmumu Nr. 418 (prot. Nr. 14, 58. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4., 9. punktu un trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Aizkraukles novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas, apbedīšanas, nekoptas kapa vietas aktēšanas, kapličas izmantošanas kārtību, kapsētas apsaimniekotāja un pārziņa tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – Aizkraukles novada administratīvā teritorija (turpmāk – novada teritorija), kas paredzēta mirušo apbedīšanai un urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai;

2.2. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas paredzēts mirušo apbedīšanai vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

2.3. virsapbedījums – mirušā apbedīšana vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšanai virs esošā apbedījuma noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.4. kapavietas uzturētājsmirušās personas radinieks (vai pilnvarota persona), pēc kuras lūguma ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai vai kopšanai;

2.5. kapliča – speciāla ēka kapsētā mirušo vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas laikā;

2.6. kapsētas apsaimniekotājs – Aizkraukles novada konkrētās pilsētas vai pagasta teritorijas apsaimniekotājs;

2.7. kapsētas pārzinis – apsaimniekotāja darbā pieņemta persona, kura nodrošina noteikumu ievērošanu kapsētā un veic tai noteiktās funkcijas un uzdevumus;

2.8. apbedīto reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu plāns, kapsētu digitalizāciju uzturēšana digitalizācijas (kapsētām, kurās ir veikta un tiek uzturēta digitalizācija), par kuru atbild kapsētas apsaimniekotājs;

2.9. aktēta kapavieta – par nekoptu atzīta kapavieta, kas piecus gadus nav kopta, un kapsētas apsaimniekotājs minētā fakta apliecināšanai noformējis atbilstošus aktus;

2.10. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.11. daļēji slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās:

2.12. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek.

3. Aizkraukles novadā ir atvērtas, daļēji atvērtas un slēgtas kapsētas, un tās ir Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašums.

4. Kapsētas statusu maina ar Aizkraukles novada domes lēmumu (turpmāk – dome).

5. Kapsēta ir paredzēta to mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai, ja mirušo personu pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta novada teritorijā vai mirušajām personām ir apbedītas dzimtas vai ģimenes locekļi.

6. Kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu uzrauga un kontrolē Aizkraukles novada Būvvaldes vadītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. Izdevumus kapsētas uzturēšanai sedz no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta.

8. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Aizkraukles novada teritorijā.

2. Kapsētas iekšējās kārtības noteikumi

9. Kapsētas apmeklētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētas teritorijā, jāizturas godbijīgi, klusi, jāpārvietojas pa izveidotajiem ceļiem un ejām, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka un kapu pārziņa norādījumi.

10. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem atbildību.

11. Kapsētas apmeklētājiem kapsētas teritorijā aizliegts:

11.1. ievest dzīvniekus;

11.2. pārvietoties ar velosipēdiem, slēpēm, skrituļslidām, motocikliem un tamlīdzīgi;

11.3. pārvietoties ar automašīnām (izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapu pārziņa atļauja);

11.4. izvietot reklāmas paziņojumus un izkārtnes, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām;

11.5. piegružot teritoriju;

11.6. stādīt vai zāģēt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini;

11.7. ņemt zemi un smiltis nepiemērotās vietās;

11.8. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās teritorijas.

12. Juridiskas un fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas pārzini, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētā pēc kapavietas pārstāvja pasūtījuma.

13. Amatniekiem un profesionālo darbību veicējiem, kuri veic darbus kapsētā, pēc kapsētas īpašnieka vai kapsētas pārziņa pieprasījuma jāuzrāda dokuments, kas apliecina darbības likumību.

14. Personām, kuras kapsētā sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot, vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj un jānogādā konteineros vai norādītajās atkritumu vietās, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas.

3. Kapsētas darba laiks

15. Kapsēta apmeklētājiem ir atvērta katru dienu.

16. Mirušo piemiņas dienās, citās oficiālās piemiņas dienās un citos neparedzētos gadījumos kapsētas darba režīmu nosaka kapsētas pārzinis, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju.

4. Kapsētas apsaimniekotāja un pārziņa pienākumi

17. Kapsētas apsaimniekotājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu:

17.1. kapsētas iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, solu izbūvi, uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un koku kopšanu, teritorijas labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, ūdens ņemamo vietu uzturēšanu;

17.2. kapsētas ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

17.3. kapsētas sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

17.4. apbedījumu vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību;

17.5. kapsētas paplašināšanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprināto projektu;

17.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu.

18. Kapsētas apsaimniekotājs kapsētas uzturēšanai un darba organizēšanai un nodrošināšanai pieņem darbā kapsētas pārzini un nosaka viņa pienākumus, t.sk. pienākumu nodrošināt:

18.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai, kapa rakšanas uzraudzības veikšanu, galveno kapsētas ceļu sakopšanu arī pēc katras apbedīšanas;

18.2. apbedījuma vietu precīzu uzskaiti, kā arī datu pieejamību. Vest mirušo reģistrācijas grāmatu, apbedījumu vietu kartotēku un digitalizāciju (kapsētām, kurās ir veikta un tiek uzturēta digitalizācija), kurā izdarāms ieraksts par katru kapsētā notikušo apbedīšanu;

18.3. kapsētās esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;

18.4. saskaņot ar īpašnieku un nodrošināt izziņošanu, publicēšanu par kapsētā atzīmējamajām dienām.

19. Kapsētas pārzinis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par kapsētas reģistra uzskaites vešanu.

20. Kapsētas pārziņa lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizkraukles novada konkrētās pilsētas vai pagasta vadītājam. Vadītāja lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldības domē.

5. Kapa vietas kopšanas noteikumi

21. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un nodrošināt tās patstāvīgu uzturēšanu sakoptā veidā (regulāra kritušo lapu, gružu, nezāļu, novītušu ziedu utt. novākšana kapavietā un celiņos pie tās, sauso zaru izgriešana kapavietas apstādījumos, dzīvžogu un ilggadīgo stādījumu kopšana utt.).

22. Kapavietas uzturētājam jākopj ierādītā kapavietas teritorija un tai pieguļošā brīvā teritorija.

23. Kapavietas uzturētājs kapavietu un tai piegulošo celiņu var kopt pats, izvēlēties citu personu vai slēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar fizisku vai juridisku personu, kura par savu darbību informē kapsētas pārzini.

24. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlētas fiziskas vai juridiskas personas.

25. Apstādījumus ap kapavietu var stādīt ierādītās teritorijas iekšpusē. Aizliegts kapu vietās stādīt augstus un kuplus krūmājus, kas varētu traucēt blakus esošo kapu kopšanu. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt augstāki par 0,7 m, tos nedrīkst stādīt ārpus iezīmētās kapu vietas teritorijas un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas teritorijas robežām.

26. Kapavietas teritorijas nožogošanai un noformēšanai izmantojamie materiāli, izņemot stādījumus, ir jāsaskaņo ar kapu pārzini.

27. Kapavietas teritorijas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus u.c. nepiemērotus materiālus).

28. Aizliegts bez kapu pārziņa atļaujas cirst kokus, kuru diametrs pārsniedz 8 cm.

29. Pieminekļu un kapakmeņu uzstādīšana jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.

30. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai saskaņojot ar kapsētas pārzini.

31. Kapavietas aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu un netiktu traucēti blakus esošie kapi. Aprīkojuma pamatam jābūt stabilam.

32. Neidentificēta mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 (piecus) gadus, atzīmējot to pirmajā gadā ar aktēšanas mietiņu (1. pielikums). Katru gadu tiek sastādīts akts par to.

6. Apbedīšanas kārtība

33. Kapavieta tiek ierādīta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no miršanas reģistra un uz dokumenta kopijas konkrētās apvienības vai pagasta pārvaldes vadītāja vai ar tā rīkojumu nozīmētas personas rakstiska saskaņojuma, pirmreizēji ne lielāku kā četrvietīgu kapavietu.

34. Par gaidāmo apbedīšanu kapu pārzinis jābrīdina ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu, vienojas par apbedīšanas laiku, vienojas par sniedzamajiem pakalpojumiem.

35. Aizkraukles novada kapos apbedīšana notiek katru dienu, izņemot valsts svētku dienas un svētdienas. Ja apbedīšanu veikt nepieciešams valsts svētkos vai svētdienā, tā jāsaskaņo ar kapu pārzini.

36. Kaps jāizrok un jāsagatavo mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā 1 stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma. Kapa rakšana jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.

37. Mirušos, kuriem nav radinieku, apbedī atsevišķā sektorā vai kapu rindā.

38. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt likumdošanā noteiktajā kārtībā 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

39. Virsapbedījumus kapavietās izdara, ievērojot šos Noteikumus. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

40. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini.

41. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini.

42. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā, izņemot īpašus gadījumus.

43. Kapavietas dziļums noteikts 2,2 m, bet ne mazāk kā 1,7 m līdz zārka vākam.

44. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1 m līdz kokam.

45. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

46. Urna ar mirušā pelniem jāapglabā 1 m dziļumā. Attālumam starp kapu kopiņām to garajās malās jābūt l m, īsajās malās – 0,5 m.

47. Kapličas izmantošana:

47.1. kapličas saldētava tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim, to drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas pārziņa atļauju kapsētas darba laikā, pārējā laikā kapliča ir slēgta;

47.2. atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko noteicis kapsētas pārzinis.

48. Mirušo pārvešanu vai pārnešanu līdz apbedīšanas vietai veic zārkos vai urnās.

7. Atbildība par noteikumu neievērošanu

49. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpumu lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizkraukles novada domes Administratīvā komisija.

50. Par šo noteikumu 2. un 5. nodaļā noteikto noteikumu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.

51. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo vainīgo personu no šo Noteikumu ievērošanas, pārkāpuma radīto seku novēršanas un radīto zaudējumu atlīdzināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma jautājumi

52. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

53. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem:

53.1. Skrīveru novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi";

53.2. Aizkraukles novada domes 2013. gada 30. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2013/26 "Aizkraukles novada pašvaldības kapsētas uzturēšanas noteikumi";

53.3. Kokneses novada domes 2010. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā";

53.4. Pļaviņu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Pļaviņu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi";

53.5. Jaunjelgavas novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 3 "Kapsētu uzturēšanas noteikumi Jaunjelgavas novadā";

53.6. Neretas novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Neretas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi".

Pielikumā:

1. pielikums: Brīdinājuma zīmes paraugs.

2. pielikums: Ierādāmie kapuvietu izmēri un urnas apbedīšanas vietas izmēri.

3. pielikums: Aizkraukles novada kapsētas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

1. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 21. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/12
"Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"

BRĪDINĀJUMA ZĪMES PARAUGS

Koka mietiņš (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros) ar dzeltenā krāsā nokrāsotu augšējo daļu un aktēšanas datumu.

 

2. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 21. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/12
"Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"

IERĀDĀMO KAPUVIETU IZMĒRI

Kapa vieta

Platums m

Garums m

Laukums kv.m.

Vienvietīga

1,75

3,0

5,25

Divvietīga

2,50

3,0

7,50

Trīsvietīga

3,50

3,0

10,50

Četrvietīga

4,50

3,0

14,0

URNAS APBEDĪŠANAS VIETAS IZMĒRI:

Kapa vieta

Platums m

Garums m

Laukums kv.m.

Vienvietīga

0.75

1.5

1.13

Divvietīga

1.2

1.5

1.8

Trīsvietīga

1.5

1.5

2.25

Četrvietīga

1.8

1.5

2.7

 

3. pielikums
Aizkraukles novada domes
2022. gada 21. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/12
"Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"

AIZKRAUKLES NOVADA KAPSĒTAS

Nr.p.k.

Pilsēta

vai

pagasts

Kapsētas nosaukums

Atvērta, daļ.atvērta vai slēgta kapsēta

Digitalizēta

ir/nav

1.

Aizkraukles pagasts

Aizkraukles kapi

Atvērta

nav

2.

Kokneses pilsēta

Baznīcas kapi

Daļēji slēgta

ir

3.

Kokneses pagasts

     
   

Atradzes kapi

Atvērta

ir

   

Kaplavas kapi, Ūsiņu kapi

Daļēji slēgtas

ir

4.

Bebru pagasts

Zutēnu kapi

Atvērta

ir

5.

Iršu pagasts

Iršu kapi

Atvērta

ir

6.

Neretas pagasts

     
   

Smiltaines kapsēta, Ķesteru kapsēta, Saules – Ķišku kapsēta, Indulānu kapsēta, Visdarbu kapsēta

Atvērtas

ir

   

Susējas kapsēta

Atvērta

nav

7.

Mazzalves pagasts

Ērberģes kapsēta, Ķiku kapsēta, Kankaļu kapsēta, Mēmeles kapsēta, Timsēnu kapsēta, Zāģeru kapsēta, Cielavu (Mūrmuižas) kapsēta

Atvērtas

ir

8.

Zalves pagasts

     
   

Zalves kapi, Damasānu kapi, Cīruļu kapi

Atvērtas

ir

   

Priedes kapi

Daļēji slēgta

ir

9.

Pilskalnes pagasts

     
   

Strobuku kapi, Rankaļu kapi, Veseļu kapi

Atvērtas

ir

   

Gudiņu kapi

Daļēji slēgta

ir

10.

Skrīveru pagasts

     
   

Jaunie kapi

Daļēji slēgta

ir

   

Vecie kapi, Saules kapi

Atvērtas

ir

11.

Pļaviņu pilsēta

Bārukalna

Atvērta

nav

12.

Klintaines pagasts

Rīteru kapi, Brīvkapi

Atvērtas

nav

13.

Vietalvas pagasts

Vietalvas kapi

Atvērta

nav

14.

Aiviekstes pagasts

Ķūģu kapi, Krūmēnu kapi

Atvērtas

nav

15.

Jaunjelgavas pilsēta

Jaunjelgavas pilsētas kapi

Atvērta

nav

   

Ebreju kapi

Daļēji slēgta

nav

   

1. Pasaules kara vācu kapi

Slēgti

nav

16.

Daudzeses pagasts

Māršavu kapi, Baznīcas kapi, Viesītes kapi, Smaļķu kapi

Atvērtas

nav

   

1. Pasaules kara vācu kapi

Slēgta

nav

   

Caunes kapi

Daļēji slēgta

nav

17.

Staburaga pagasts

Brantānu kapi, Staņģu kapi

Atvērtas

nav

   

1. Pasaules kara vācu kapi Stalānu kapi, Mākulu kapi

Slēgti

nav

18.

Sunākstes pagasts

Zilkalnes kapi, Beitānu kapi, Lielsunākstes kapi

Atvērtas

nav

19.

Sērenes pagasts

Totēnu kapi

Atvērta

nav

         

20.

Seces pagasts

     
   

Jaunie kapi, Ūzānu kapi, Čoču kapi, Lullīšu kapi, Kauļu kapi

Atvērtas

nav

 

Aizkraukles novada domes 2022. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2022/12 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana. Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 23. punkts noteic, ka lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas to izpildei atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, ir domes ekskluzīva kompetence. Līdz ar to par autonomo funkciju izpildi atbild pati pašvaldība. Savukārt likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ņemot vērā minēto, kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumu reglamentēšana ir atstāta izlemšanai pašvaldībai. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4. un 6. punkts noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos par sabiedrisko kārtību un par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, un līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi (..).

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldībā tiek uzturētas kapsētas, nosakot kapavietu piešķiršanas, ierīkošanas, lietošanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kā arī kapsētas apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas, kapavietu lietošanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, kapu vietas lietotāja tiesības un pienākumus, kā arī administratīvo atbildību par saistošo noteikumu prasību pārkāpšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar kapsētu darbību, uzturēšanu un lietošanu saistītie jautājumi nav regulēti ārējos normatīvajos aktos (ne likumos, ne Ministru kabineta noteikumos). Līdz ar to pašvaldība to reglamentē saistošajos noteikumos. Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, ir izvērtēti Aizkraukles novada pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, un līdz šim Aizkraukles novadu veidojošajās visās bijušās pašvaldībās ir bijis tiesiskais regulējums, kurā bija noteikta kapsētu uzturēšanas un lietošanas kārtība. Līdz ar to nepieciešams vienots regulējums, kādā Aizkraukles novada pašvaldībā tiek uzturētas kapsētas.

Likums tieši vai netieši nenosaka personām ierobežojumus apbedīšanas vietas izvēlē atkarībā no mirušās personas deklarētās dzīvesvietas, saistošajos noteikumos tiek paredzēts punkts par novada kapsētās apbedījamo pēdējās deklarētās vietas piesaisti Aizkraukles novadam, papildus norādot, ka iepriekš piešķirtā un uzturētā kapavietā vietu mirušā apbedīšanai piešķir neatkarīgi no mirušā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

Lai primāri ievērotu Aizkraukles novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses, saistošajos noteikumos tiek noteikts izņēmums, ka jaunas kapavietas tiek piešķirtas mirušo personu, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Aizkraukles novada administratīvā teritorija, savukārt iepriekš piešķirtā un uzturētā kapavietā vietu mirušā apbedīšanai ierāda, neatkarīgi no mirušā pēdējās deklarētās dzīvesvietas, ja kapavietā ir brīva vieta jaunam apbedījumam saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos noteikto kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi neparedz noteikt maksu par jaunas kapavietas piešķiršanu, apbedīšanu nomātā kapavietā un gada nomas maksu par kapavietu. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem Aizkraukles novadā tiek noteikta saskaņā ar cenrādi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta vienlīdzīga iespēja sniegt apbedīšanas, kapu kopšanas vai amatniecības pakalpojumus pašvaldības kapsētās, ja tiek ievēroti pašvaldības noteiktie kapsētu darbības noteikumi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart lielāko daļu Aizkraukles novada iedzīvotāju, tas viesīs iedzīvotājos skaidrību un noteiks konkrētu rīcību kapsētu pakalpojumu izmantošanā. Saistošo noteikumu piemērošanā personas var interesēties pie kapsētu pārziņa. Kapsētu pārzinis, saņemot iesniegumu no personas par kapavietas piešķiršanu mirušā apbedīšanai vai iesniegumu par kapavietas uzturēšanu, pieņem attiecīgu lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts tika nosūtīts Aizkraukles novada apvienību pārvaldēm un pagastu pārvaldēm, un tika ņemti vērā viņu ieteikumi.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti" un pieejams: Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas apvienību pārvaldēs un Skrīveru pagasta pārvaldē.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!