• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Limbažu novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 30 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Limbažu novada pašvaldības nolikums"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2022., Nr. 122 https://www.vestnesis.lv/op/2022/122.33

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Darbības pārskati

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

28.06.2022., Nr. 122

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Limbažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 30

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/122.33

2022/122.33
RĪKI

Limbažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

2022. gada 26. maijā

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Limbažu novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 604
(prot. Nr. 6, 99.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Limbažu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Limbažu novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

2.1. Limbažu apvienība, kuras sastāvā ir:

2.1.1. Limbažu pilsēta;

2.1.2. Katvaru pagasts;

2.1.3. Limbažu pagasts;

2.1.4. Pāles pagasts;

2.1.5. Skultes pagasts;

2.1.6. Umurgas pagasts;

2.1.7. Vidrižu pagasts;

2.1.8. Viļķenes pagasts;

2.2. Salacgrīvas apvienība, kuras sastāvā ir:

2.2.1. Salacgrīvas pilsēta;

2.2.2. Ainažu pilsēta;

2.2.3. Ainažu pagasts;

2.2.4. Liepupes pagasts;

2.2.5. Salacgrīvas pagasts;

2.3. Alojas apvienība, kuras sastāvā ir:

2.3.1. Alojas pilsēta;

2.3.2. Staiceles pilsēta;

2.3.3. Alojas pagasts;

2.3.4. Braslavas pagasts;

2.3.5. Brīvzemnieku pagasts;

2.3.6. Staiceles pagasts.";

2. Papildināt ar 2.1 punktu šādā reakcijā:

"2.1 Novada administratīvais centrs ir Limbažu pilsēta.";

3. Izteikt 6.3.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.16. Alojas pilsētas bibliotēka ar filiālbibliotēku "Sala";

4. Aizstāt 6.6. apakšpunktā vārdus "Republikas pilsētu un novadu" ar vārdu "Pašvaldības";

5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Domes priekšsēdētāja darba nodrošināšanai var tikt izveidots birojs, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu. Domes priekšsēdētāja biroja darbinieki darbojas uz darba līguma pamata, ko ar viņiem slēdz pašvaldības izpilddirektors, pēc domes priekšsēdētāja ieteikuma. Domes priekšsēdētāja birojs ir tiešā domes priekšsēdētāja padotībā.";

6. Izteikt 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2."LAUTA" ar šādām struktūrvienībām:

13.2.1. Salacgrīvas uzņēmējdarbības atbalsta centrs "BĀKA";

13.2.2. Alojas uzņēmejdarbības atbalsta centrs "Sala";

13.2.3. Staiceles Tūrisma informācijas centrs;

13.2.4. Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs ar filiāli- Ainažu tūrisma informācijas punkts;

13.2.5. Limbažu novada tūrisma informācijas centrs;

13.2.6. Limbažu uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centrs.";

7. Papildināt ar 18.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.16. starptautiskā Hanzas Savienības pilsētu asociācija (Verein zur Förderung des internationalen Städtebunds DIE HANSE e.V.)";

8. Izteikt 20.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.10. Limbažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija;";

9. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Komisijas un padomes locekļu skaitu katrā komisijā un padomē nosaka ar domes lēmumu.";

10. Izteikt 20.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.9. Limbažu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija;";

11. Izteikt 20.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome;";

12. Svītrot 20.13. apakšpunktu;

13. Izteikt 20.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.16. Limbažu novada pašvaldības Sporta komisija;";

14. Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. aizvieto Domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā un pilda citus pienākumus, ko uzdevis Domes priekšsēdētājs, kā arī aizvieto Domes priekšsēdētāja otro vietnieku viņa prombūtnes laikā;";

15. Izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. aizvieto Domes priekšsēdētāju viņa un Domes priekšsēdētāja 1. vietnieka prombūtnes laikā un pilda citus pienākumus, ko uzdevis Domes priekšsēdētājs, kā arī aizvieto Domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku viņa prombūtnes laikā;";

16. Izteikt 28.5. un 28.6. apakšpunktus šādā redakcijā:

"28.5. savas kompetences ietvaros koordinē un pārzina novada sociālās un veselības aizsardzības iestāžu darbību;

28.6. savas kompetences ietvaros koordinē domes, pašvaldības iestāžu, komercsabiedrību un aģentūru, kā arī fizisku un juridisku personu, kas tieši skar pašvaldības intereses vai autonomās funkcijas, Valsts investīciju projektu, Eiropas Savienību strukturālo fondu projektu un citu investīciju projektu sagatavošanu, iesniegšanu un vadību;";

17. Papildināt ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Lēmumprojektus, kuri satur sensitīvus personu datus, vai jautājumus, kuru izskatīšana var būt saistīta ar sensitīvu personas datu izpaušanu, izskata komitejas sēdes slēgtajā daļā.";

18. Aizstāt 55.3. apakšpunktā vārdus "Republikas pilsētas domes un novada" ar vārdu "Pašvaldības".;

19. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. DOMES LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA";

20. Aiz 67. punkta papildināt ar V1 nodaļu:

"V1. PAŠVALDĪBAS LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA";

21. Aizstāt 77. punktā pulksteņa laiku "1300" ar "1000".;

22. Izteikt 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Domes ārkārtas sēdi sasauc domes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. Domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa viena trešdaļa deputātu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vai Ministru kabinets, šajos gadījumos Domes ārkārtas sēdes sasaucamas ne vēlāk kā trīs dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ārkārtas sēdes sasaukšana notiek likumā "Par pašvaldībām" noteiktā kārtībā.";

23. Aizstāt 82. punkta pirmajā teikumā vārdu "komitejas" ar vārdu "Domes".;

24. Papildināt ar 85.8. punktu šādā redakcijā:

"85.8. nodrošina domes lēmumu pieņemšanas procedūras ievērošanu.";

25. Papildināt 92. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"92. Uz sēdi uzaicinātās personas, kas nav pašvaldības institūciju darbinieki, uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.";

26. Izteikt 93. punktu šādā redakcijā:

"93. Domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors domes sēdes beigās sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes";

27. Aizstāt 112., 116., 117. un 132. punktā "www.limbazi.lv" ar "www.limbazunovads.lv";

28. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā:

PIELIKUMS
Limbažu novada pašvaldības
2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 14
"Limbažu novada pašvaldības nolikums"

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 30 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 "Limbažu novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Limbažu novada pašvaldības dome 2021. gada 28. oktobrī pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 14 "Limbažu novada pašvaldības nolikums", pēc noteikumu pieņemšanas saņemti priekšlikumi par nepieciešamajiem precizējumiem saistošajos noteikumos, kā arī jāprecizē atsauces uz normatīvajiem aktiem, kuru nosaukumi izteikti jaunās redakcijās.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi, tostarp:

1. Precizē augstāko normatīvo aktu nosaukumus;

2. Precizē Domes priekšsēdētāj biroja izveidošanu;

3. Precizē Domes priekšsēdētāja un vietnieku pienākumus;

4. Precizē institūciju un komisijas nosaukumus;

5. Precizē pašvaldības institūciju un pašvaldības aģentūru struktūru;

6. Nosaka kārtību, kā izskata lēmumprojektus, kuri satur sensitīvus personu datus;

7. Nosaka jaunu (agrāku) laiku domes sēžu norisei.

8. Precizē Domes darba organizāciju un ārkārtas sēžu sasaukšanu.

9. Precizē jautājumu izskatīšanu komiteju un domes sēdēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!