• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.01.2022., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/op/2022/11.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils novadā

Vēl šajā numurā

17.01.2022., Nr. 11

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 11.11.2021.

OP numurs: 2022/11.12

2022/11.12
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Cēsīs 2021. gada 11. novembrī

Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
11.11.2021. lēmumu Nr. 359

PRECIZĒTI
ar Cēsu novada domes
02.12.2021. lēmumu Nr. 386

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.1 pantu un 5. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām nodokļa maksātāju (turpmāk – personas) kategorijām par Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām, kuri ir personas īpašumā tiesību vai valdījumā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Cēsu novada centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) nekustamā īpašuma nodokļa ekonomists.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

3. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu piešķir šādām personām atbilstoši turpmāk minētajiem nosacījumiem:

Apakš-
punkts

Nodokļu maksātāju kategorija

Atvieglojuma apmērs

Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi

3.1.

personai, kurai ar Cēsu novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss

25 %

1. Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi ir noteikti likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.1 daļā.

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības iestādes Sociālais dienests datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Iesniegums atvieglojuma saņemšanai nav jāiesniedz.

3.2.

personai ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušām personām

50 %

1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Personai ir pienākums būt deklarētai nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums.

3. Atvieglojumu par saistošo noteikumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

4. Par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumu piešķir par zemes vienības platību, kas pilsētas teritorijā nav lielāka par 1500 m2 un ārpus pilsētas teritorijas nav lielāka par diviem hektāriem.

5. Persona katru gadu līdz taksācijas gada 31. martam (ja iesniegums tiek saņemts pēc 31. marta, tad nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo kalendāro mēnesi) iesniedz:

5.1. iesniegumu par atvieglojuma piešķiršanu, norādot šo noteikumu konkrētā punkta apakšpunktu;

5.2. parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība;

5.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

6. Ja Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušajai personai nav mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu.

3.3.

personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I un II grupas invaliditāti vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušu personu

50 %

3.4.

personai, kura ir vientuļa ar I un II grupas invaliditāti vai vientuļai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušajai personai

90 %

3.5.

personai, kura ir vientuļš pensionārs, ja nekustamais īpašums ir vienīgā deklarētā dzīvesvieta

90 %

3.6.

personai (audžuģimenei), kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir aizbildnībā esoši (audžuģimenē ievietoti) bērni līdz pilngadības sasniegšanai vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

70 %

1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);

1.5. iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

2. Uz taksācijas gada 1. janvāri personai vai tās laulātajam ir pienākums būt deklarētai kopā ar bērnu (bērniem) nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, izņemot ar aizbildnībā un audžuģimenē ievietotiem bērniem.

3. Atvieglojumu piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem.

4. Atvieglojumu piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nav izīrēts vai iznomāts.

5. Atvieglojumu par saistošo noteikumu 1.5. apakšpunktā minēto objektu piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

6. Par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas pilsētas teritorijā nav lielāka par 1500 m2 un ārpus pilsētas teritorijas nav lielāka par diviem hektāriem.

7. Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 500 euro.

8. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Cēsu Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

9. Persona katru gadu līdz taksācijas gada 31. martam iesniedz:

9.1. iesniegumu un parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība;

9.2. izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu (bērniem) pēc pilngadības sasniegšanas, ka bērns (bērni) taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas);

9.3. audžuģimenes iesniedz informāciju par bāriņtiesas pieņemto lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai aizbildņa statusa piešķiršanu, izņemot gadījumu, ja minētā informācija ir Cēsu novada Bāriņtiesas rīcībā.

10. Ja gada laikā ir mainījušies nosacījumi, kas ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, atvieglojumi piešķirami ar nākamo mēnesi pēc daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanas.

3.7.

personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, vai kura mājsaimniecībā taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

70 %

3.8.

personai, kurai pašai vai kura mājsaimniecībā ir daudzbērnu ģimene, kura īrē pašvaldības dzīvokli vai tās īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo (izņemot bērni, kas mācās pilna laika augstākās, vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs)

70 %

3.9.

sabiedriskā labuma organizācijai par tai nomā vai lietotājam bezatlīdzības lietošanā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, darbības nodrošināšanai, izņemot gadījumus, kad nekustamo īpašumu neapliek ar nodokli, saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otro daļu

90 %

1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: ēka.

2. Persona – Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz taksācijas gada 31. martam iesniedz:

2.1. iesniegumu par atbilstību saistošo noteikumu 3.9. apakšpunkta nosacījumiem;

2.2. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

3. Atvieglojumu piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanai.

4. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam lēmuma pieņemšanas dienā ir pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, vai, ja VID administrēto nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

3.10.

personai, kuras īpašumā ir inženierbūves un ēkas, kuru statuss ir sporta ēkas un sporta laukumi (ēku galvenais lietošanas veids – kods 1265 un kods 2411), ja tajās tiek sniegts Cēsu novada pašvaldības pasūtīts sporta pakalpojums

90 %

1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu:

1.1. inženierbūves;

1.2. ēkas.

2. Persona katru gadu līdz taksācijas gada 31. martam iesniedz:

2.1. iesniegumu par nodokļa atlaides piešķiršanu norādot šo noteikumu 3.10. apakšpunktu. Pārvalde piešķir atvieglojumu, pamatojoties uz Cēsu novada Sporta koordinatora saskaņojumu, kas apstiprina atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem;

2.2. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

3. Ja iesniegums par tiek saņemts pēc 31. marta, tad nodokļa atvieglojums tiek piešķirts ar nākamo kalendāro mēnesi pēc iesnieguma un Cēsu novada Sporta koordinatora saskaņojuma saņemšanas un izbeidzas ar nākamo taksācijas gadu.

4. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam lēmuma pieņemšanas dienā ir pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, vai, ja VID administrēto nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

3.11.

personai, kura savu saimniecisko darbību veic Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes telpās vai sporta kompleksā, vai pirmsskolas izglītības iestādē, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu

90 %

1. Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: ēka.

2. Pārvalde piešķir nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz noslēgto nomas līgumu pēc aizpildītas un parakstītas De minimis veidlapas saņemšanas.

3. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam lēmuma pieņemšanas dienā ir pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, vai, ja VID administrēto nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

3.12.

personai – saimnieciskās darbības veicējam, kas ir veicis investīcijas esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, atkarībā no investīciju apjoma, piešķir nodokļa atvieglojumu:   1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu: par ēku, kuru statuss ir rūpnieciskās ražošanas ēkas (ēku galvenais lietošanas veids-kods-1251).

2. Saimnieciskās darbības veicējam, kurš pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šo punktu, juridiskajai adresei, vai arī to struktūrvienības vai filiāles adresei ir jābūt Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

3. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā persona līdz nākamā taksācijas gada 15. decembrim iesniedz:

3.1. iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot saistošo noteikumu 3.12. punktu;

3.2. attiecīgās būves būvdarbu tāmes kopijas, kas apliecina līdzekļu investēšanu ražošanā;

3.3. apliecinājumu par saimnieciskās darbības veikšanu īpašumā esošajās rūpnieciskās ražošanas ēkās;

3.4. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

4. Atvieglojumu piešķir par gadu.

5. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam lēmuma pieņemšanas dienā ir pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, vai, ja VID administrēto nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

3.12.1.

ja investīciju apjoms ir no 15000–100000 euro

25 %

3.12.2.

ja investīciju apjoms ir no 100 001–400 000 euro

50 %

3.12.3.

ja investīciju apjoms ir virs 400 001 euro

70 %

3.13.

jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam (izņemot vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību)

50 %

1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. par ēku;

1.2. ēkai piekritīgo zemi.

2. Saimnieciskās darbības veicējam (divu gadu laikā no to reģistrācijas brīža) divus gadus piešķir nodokļa atvieglojumu, vienlaicīgi izpildot šādus nosacījumus:

2.1. ir radītas ne mazāk kā 10 darba vietas;

2.2. darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu;

2.3. saimnieciskās darbības veicējam, kurš pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, juridiskajai adresei, vai arī to struktūrvienības vai filiāles adresei ir jābūt Cēsu novada administratīvajā teritorijā.

3. Nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz:

3.1. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veida 3.13. apakšpunktu;

3.2. uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka izveidotas jaunas darba vietas;

3.3. izziņu no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) par komercsabiedrībā patstāvīgi strādājošo darbinieku skaitu. Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas;

3.4. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

4. Gadījumos, kad paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek piešķirts par zemes daļu proporcionāli iepriekšminētajā veidā izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

5. Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajā taksācijas gadā nav jāiesniedz atkārtots iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu.

6. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam lēmuma pieņemšanas dienā ir pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, vai, ja VID administrēto nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

3.14.

personai par zemes vienību, uz kuras tiek būvēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un/vai mazstāvu dzīvojamā māja (kā īres nams vai dzīvokļu īpašumi pārdošanai)

90 %

1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu: zeme

2. Nodokļa maksātājs iesniedz .iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot nodokļa atvieglojuma veida 3.14. apakšpunktu.

3. Atvieglojumu piešķir ne ilgāk kā trīs gadus, sākot ar nākamo mēnesi, kad būvatļaujā tiek izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ja būve šajā periodā tiek nodota ekspluatācijā, tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi.

3.1. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

4. Atvieglojumu piešķiršanas pamats zūd, ja būvdarbi pārtraukti vai apturēti ilgāk par 12 kalendārajiem mēnešiem.

3.15.

personas, kuri veicinot dzīvojamā fonda attīstību Cēsu novadā ir uzbūvējuši vai pārbūvējuši nekustamā īpašuma objektu, kura lietošanas veids ir daudzdzīvokļu māja (triju vai vairāku dzīvokļu māja)

50 %

1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu: ēka

2. Persona katru gadu līdz taksācijas gada 31. martam iesniedz iesniegumu par nodokļa atlaides piešķiršanu no izīrēto dzīvokļu summas, ja tajos ir deklarētas īres līgumos norādītās personas.

2.1. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

3. Atvieglojumu piešķir ne ilgāk kā 12 gadus pēc kārtas, sākot ar nākamo mēnesi pēc īres līguma noslēgšanas, ja īres līgumā minētā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu minētajā adresē.

3.16.

personai par nekustamo īpašumu – ēku (būvi) vai tās daļu, kuras lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju atbilst saimnieciskās darbības veidam, kas tajā tiek veikts, ja uz ārējā normatīvā akta pamata šī saimnieciskā darbība ir aizliegta

90 %

1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu: ēkas

2. Nodokļa atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējam par ēku (būvi) vai tās daļu, kuras lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par būvju klasifikāciju atbilst saimnieciskās darbības veidam, kas tajā tiek veikts, ja sakarā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju uz ārējā normatīvā akta pamata šī saimnieciskā darbība Cēsu novadā ir aizliegta.

3. Atvieglojumu piešķir par ēku vai tās daļu, par visu kalendāro mēnesi, kurā saimnieciskā darbība aizliegta un netiek veikta.

4. Persona iesniedz: iesniegumu par nodokļa atlaides piešķiršanu, norādot šo noteikumu 3.16. apakšpunktu līdz taksācijas gada 15. decembrim.

4.1. aizpildītu un parakstītu De minimis veidlapu.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi

4. Ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku saistošo noteikumu 3. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

5. Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar saistošo noteikumu 3. punktu, atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu lēmuma pieņemšanas dienā personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, nomas maksas un citu ar nomas maksājumiem saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot 3.1. apakšpunktā noteiktās personas un personas, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu.

(precizēts ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 386)

6. Atvieglojumus nepiešķir par būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

7. Nodokļa atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013. gada 24. decembris, Nr. L352).

8. Nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamats ir iesniegums. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskai personai nosaukums, reģistrācijas numurs);

8.2. maksātāja dzīvesvietas adrese (juridiskai personai juridiskā adrese);

8.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adrese un kadastra numurs, par kuru tiek lūgts atvieglojums;

8.4. nodokļa atvieglojuma saņemšanas pamatojums, norādot šo saistošo noteikumu 3.punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

Iesniegums atvieglojumu saņemšanai nav jāiesniedz 3.1. un 3.11. apakšpunktā noteiktajai nodokļu maksātāju kategorijai un personām, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu.

(precizēts ar Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumu Nr. 386)

9. Personai ir pienākums paziņot Pārvaldei, ja tā neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu.

10. Ja persona savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpusi saistošo noteikumu 7. punktu, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķinot nokavējuma naudu.

11. Šo noteikumu 3.1.–3.8. apakšpunktā noteiktajos gadījumos personu atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un administratīvu aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa ekonomists.

12. Šo noteikumu 3.9.–3.16. apakšpunktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem:

12.1. ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ja tiek pieņemts lēmums, ar kuru pilnībā vai daļēji atsaka piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu;

12.2. ar Pārvaldes vadītāja lēmumu, ja tiek pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

V. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

13. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

VI. Noslēguma jautājumi

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Cēsu novada domes 2011. gada 17. novembra saistošos noteikumus Nr. 27 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Cēsu novadā";

16.2. Amatas novada pašvaldības 2016. gada 20. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Amatas novada daudzbērnu ģimenēm";

16.3. Līgatnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 17/22 "Par nekustamā īpašuma nodokļi un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā";

16.4. Pārgaujas novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Pārgaujas novadā";

16.5. Priekuļu novada pašvaldības 2017. gada 23. oktobra saistošos noteikumus Nr. 10/2017 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā";

16.6. Vecpiebalgas novada domes 2011. gada 21. decembra saistošos noteikumus Nr. 14/2011 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Cēsu novada dome 2021. gada 11. novembrī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 11" Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā " (turpmāk – saistošie noteikumi). 2021. gada 22. novembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) 2021. gada 22. novembra vēstule Nr. 1-18/10197 "Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11" (turpmāk – atzinums), ar kuru ministrija lūdz veikt atzinumā minētos grozījumus saistošajos noteikumos.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Svītrots 3.7. apakšpunkts, jo tajā minēto regulējumu nosaka likums;

Papildināts saistošo noteikumu 8. punkta pēdējais teikums ar norādi, ka iesniegums nav jāiesniedz nodokļa subjektiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu, jo informācija ir pašas pašvaldības rīcībā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekme.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekme.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav ietekme.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav nepieciešams.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!