• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2022. gada 12. maija saistošie noteikumi Nr. 44 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Augšdaugavas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.05.2022., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2022/104.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Augšdaugavas novadā

Vēl šajā numurā

31.05.2022., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 44

Pieņemts: 12.05.2022.

OP numurs: 2022/104.14

2022/104.14
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 44

Daugavpilī 2022. gada 12. maijā (prot. Nr. 30, 1. &)

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Augšdaugavas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie JAUTĀJUMI

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) uzņemšanas, reģistrācijas un atskaitīšanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes), kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

2. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 5 gadi.

3. Pirmsskolas programmas apguve izglītības iestādēs tiek uzsākta kārtējā gada 1. septembrī.

4. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē.

II. Kārtība, kādā tiek reģistrēti pieteikumi

5. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu. Pieteikumu bērna vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) ir tiesīgi iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

6. Vecāki, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai iesniedz pieteikumu (1. pielikums) klātienē izglītības iestādē vai nosūta elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

7. Iesniedzot pieteikumu klātienē, vecāki papildus uzrāda izglītības iestādes darbiniekam savu personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu) un bērna dzimšanas apliecību. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, tā papildus uzrāda pilnvaru.

8. Visi pieteikumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti reģistrā, saskaņā ar vecāku sniegto informāciju, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu.

9. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti Vispārējās izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ar šādām priekšrocībām:

9.1. bērnam, kuram dzīvesvieta deklarēta Augšdaugavas novada teritorijā;

9.2. bērnam, kuram vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Augšdaugavas novada teritorijā;

9.3. bērnam, kuram brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

9.4. bērnam, kuru vecāks ir attiecīgās izglītības iestādes darbinieks;

9.5. bērnam, par kuru ir lēmums par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;

9.6. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no darba vietas;

10. Vecāki var atsaukt pieteikumu, iesniedzot brīvā formā rakstītu iesniegumu klātienē izglītības iestādē vai elektroniski.

III. KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNU UZŅEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

11. Grupu komplektācija tiek veikta vienu reizi gadā laikā no 1. augusta līdz 31. augustam.

12. Par grupu komplektāciju atbildīgs ir izglītības iestādes vadītājs.

13. Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks līdz 31. maijam vecākiem paziņo par:

13.1. iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi ar kārtējā gada 1. septembri;

13.2. iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem un to termiņiem saskaņā ar noteikumu 14. punktu;

13.3. vecāku tiesībām pārcelt bērna uzņemšanas termiņu uz vēlāku laiku.

14. Ja vecāki piekrīt bērna uzņemšanai izglītības iestādē 13.1. apakšpunktā norādītajā laikā, tad līdz kārtējā gada 1. jūlijam vecāki iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus:

14.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (2. pielikums);

14.2. bērna medicīnisko karti (veidlapu 026/u);

14.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju, ja bērns tiek pieteikts speciālās pirmsskolas izglītības programmā;

14.4. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

15. Pēc šo noteikumu 14. punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē un 10 darba dienu laikā veic attiecīgās izmaiņas Vispārējās izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.

16. Ja bērna vecāki pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu izglītības iestādē neiesniedz šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus vai atsauc pieteikumu, reģistrētais pieteikums tiek anulēts, vieta tiek piedāvāta nākamajam bērnam rindā.

17. Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks 3 darba dienu laikā pēc noteikumu 14. punktā noteiktā termiņa brīdina vecākus par iespējamo bērna izslēgšanu no reģistra. Bērnu neizslēdz no reģistra, ja 10 darba dienu laikā no brīdinājuma, ir saņemts vecāka motivēts paskaidrojums.

18. Ja bērna vecāki pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu vēlas pārcelt bērna uzņemšanu uz vēlāku laiku, tad ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā par to informē iestādes vadītāju, tādējādi saglabājot sākotnējo bērna reģistrācijas datumu un kārtas numuru rindā.

19. Pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē iestādes vadītājs var slēgt līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi ar bērna vecākiem.

20. Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta, tad izglītības iestādes vadītājs var veikt papildus uzņemšanu.

21. Gadījumā, ja izglītības iestādē uzņemamo bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu grupā, izglītības iestāde var veidot jaukta vecuma bērnu grupu.

22. Atsevišķos gadījumos (kad vecākiem ir jāuzsāk (jāatsāk) darba attiecības un nav citu iztikas avotu vai nav citu bērna pieskatīšanas iespēju) bērnu iestādē var uzņemt arī no viena gada vecuma. Bērna uzņemšanai iestādē no viena gada vecuma papildus nepieciešams pašvaldības Sociālā dienesta atzinums. Atzinuma saņemšanu nodrošina iestādes vadītājs.

23. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var saīsināt vai pagarināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

24. Iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ, laika posmā, kas nav garāks par vienu gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un (vai) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Šajā laikā iestādes vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku uzņemt nākamo bērnu no pretendentu rindas.

IV. KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNU ATSKAITA NO IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

25. Bērns tiek atskaitīts no izglītības iestādes:

25.1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam;

25.2. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu citā izglītības iestādē;

25.3. bērns ir uzsācis pamatizglītības apguvi;

25.4. bērns, kurš nav sasniedzis obligāto izglītības vecumu, bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis iestādi 30 dienas pēc kārtas vai 3 mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30.

26. Par noteikumu 25.4. apakšpunktā minēto attaisnojošu iemeslu uzskatāms:

26.1. bērna veselības stāvoklis vai karantīnas laiks, kas tiek apliecināts ar ģimenes ārsta izziņu;

26.2. vecāku slimības laiks;

26.3. ja bērns uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prombūtnei un ir vecāku iesniegums, kurā norādīts prombūtnes laiks;

26.4. izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki rakstiski informējuši izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes.

27. Saskaņā ar šo noteikumu 25.4. apakšpunktu izglītības iestādes vadītājs nosūta bērna vecākiem brīdinājumu, informējot par bērna iespējamo atskaitīšanu un paskaidrojuma iesniegšanas termiņiem. Bērna vecākiem 10 darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas jāsniedz paskaidrojums izglītības iestādes vadītājam. Ja noteiktajā termiņā paskaidrojums nav saņemts, tad iestādes vadītājs vienas darba dienas laikā izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu un veic attiecīgās izmaiņas Vispārējās izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.

V. Noslēguma jautājumi

28. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas atbilstoši likumam "Par pašvaldībām".

29. Atzīt par spēku zaudējušiem:

29.1. Daugavpils novada domes 2009. gada 12. novembra saistošos noteikumus Nr. 7 "Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Daugavpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs";

29.2. Ilūkstes novada domes 2015. gada 27. augusta saistošos noteikumus Nr. 6/2015 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 12. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 44 (prot. Nr. 30, 1. &)

reģistrācijas pieteikums
uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 

(izglītības iestādes nosaukums lokatīvā)

Informācija par bērnu:

Vārds, uzvārds  
   
Personas kods            

-

           
                           
Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads)  
   
Deklarētā dzīvesvieta adrese:  
 

Faktiskā dzīvesvietas adrese:

sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi

cita  
   
Vēlamais mācību uzsākšanas datums  

Iespējamās priekšrocības (atzīmēt atbilstošo):

Bērns, kuram dzīvesvieta deklarēta Augšdaugavas novada teritorijā  
Bērnam, kuram vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Augšdaugavas novada teritorijā  
Bērns, kuram brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi  
Bērns, kuru vecāks ir attiecīgās izglītības iestādes darbinieks  
Bērns, par kuru ir lēmums par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;  
Normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērni, ja ir izziņa no darba vietas  

Informācija par pieteikuma iesniedzēju:

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
   
Deklarētā dzīvesvieta adrese:  
 

Faktiskā dzīvesvietas adrese:

sakrīt ar deklarētās dzīvesvietas adresi

cita  
   
Tālrunis    

Informāciju vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

elektroniski uz e- pastu:_______________________________

pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa.

Esmu informēts, ka:

jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

esmu informēts(-a), ka Iestāde veic personas datu apstrādi, kas nepieciešama iestādes funkciju veikšanai, atbilstoši datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Datums 20 ____. g. ________________

  /  

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja paraksts

/

atšifrējums

     
Aizpilda iestādes darbinieks:

Reģistrācijas Nr. _________________

Programma _______________________

Reģistrācijas datums _______________________

Pieteikums saņemts: 20 ____. g. _______________  

/

 
   

Saņēmēja paraksts

/

atšifrējums

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2022. gada 12. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 44 (prot. Nr. 30, 1. &)

   
 

(bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja, vārds, uzvārds)

   
 

(faktiskā dzīvesvieta)

   
 

(tālrunis, e-pasts)

IESNIEGUMS

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu  
Personas kods  
Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)  
Dzīvesvietas adrese  
   
 

(izglītības iestādes nosaukums)

pirmsskolas izglītības programmā, programmas kods  

ar 20__. gada _____.___________________

Papildinformācija par bērnu:  
 
 

Esmu iepazinies/-usies ar izglītības iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un tos ievērošu.

Esmu informēts(-a), ka Iestāde veic personas datu apstrādi, kas nepieciešama iestādes funkciju veikšanai, atbilstoši datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

20___. gada ____.___________________

   

(_________________________________)

 

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 12. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 44 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Augšdaugavas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā bērnu uzņemšanu un atskaitīšanu pirmsskolas izglītības iestādēs šobrīd nosaka Daugavpils novada domes 2009. gada 12. novembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Daugavpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs" un Ilūkstes novada domes 2015. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/2015 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas".

Augšdaugavas novada pašvaldības jaunie saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanu un atskaitīšanu pirmsskolas izglītības iestādēs būs vienoti un saistoši visā Augšdaugavas novada pašvaldībā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām. Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Izglītības pārvaldē.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!