• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2021. gada 9. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.01.2022., Nr. 10 https://www.vestnesis.lv/op/2022/10.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

14.01.2022., Nr. 10

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19

Pieņemts: 09.12.2021.

OP numurs: 2022/10.24

2022/10.24
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19

Daugavpilī 2021. gada 9. decembrī (prot. Nr. 16, 7. &)

Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 7. punktu
un 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.

4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Sociālos pakalpojumus nodrošina Augšdaugavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un šos saistošos noteikumus.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

6. Dienests nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā ar Augšdaugavas novada plānošanas dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām.

7. Dienests nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

7.1. sociālā darba pakalpojums;

7.2. aprūpes mājās pakalpojums;

7.3. asistenta un pavadoņa pakalpojums;

7.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā;

7.5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam institūcijā;

7.6. psihologa pakalpojums;

7.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

7.8. sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām sociālās rehabilitācijas institūcijā;

7.9. dienas aprūpes centra pakalpojums pensionāriem un personām ar invaliditāti;

7.10. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

7.11. krīzes centra pakalpojums;

7.12. specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem;

7.13. grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem;

7.14. citi sociālā atbalsta pakalpojumi:

7.14.1. specializētā transporta pakalpojums,

7.14.2. higiēnas pakalpojumi;

7.15. ģimenes asistenta pakalpojums.

III. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība

8. Pieprasot pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā, iesniedz iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, kā arī dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.

9. Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja pieņemts lēmums atteikt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

10. Pakalpojumu pārtrauc, atsaka vai samazina pakalpojuma apmēru, ja:

10.1. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojuma nodrošināšanu nosacījumus;

10.2. persona atsakās vai neatļauj novērtēt vajadzības, nepilda sociālās rehabilitācijas plānu, neveic sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

10.3. persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski atteicies no pakalpojumiem;

10.4. personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpojuma veidam, vai nepieciešama pakalpojuma veida maiņa;

10.5. persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojumi vairs nav nepieciešami;

10.6. persona izbraukusi uz pastāvīgu dzīvi citas pašvaldības vai valsts teritorijā;

10.7. iestājusies personas nāve.

11. Krīzes situācijā Dienests lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.

IV. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

12. Sociālā darba pakalpojums:

12.1. pakalpojums tiek sniegts personām, ģimenēm, personu grupām ar mērķi palīdzēt attīstīt pašu personu resursus un iesaistīt atbalsta sistēmās, veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu;

12.2. Dienests, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo situāciju, nodrošina:

12.2.1. sociālā darbinieka konsultācijas, sociālpsiholoģisko atbalstu ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, personām ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējiem un citiem Dienesta klientiem, kuriem ir sociālās problēmas,

12.2.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkal apvienošanai.

13. Aprūpes mājās pakalpojums:

13.1. pakalpojums tiek sniegts personām, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērniem ar invaliditāti vai pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi;

13.2. aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros vientuļas pensijas vecuma personas, vientuļas personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt pašaprūpi, dzīvo vienas, var saņemt Mobilās aprūpes vienības pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu);

13.3. Dienests noslēdz līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, kurā tiek noteikts saņemtā pakalpojuma apjoms, samaksas kārtība un citi būtiski pakalpojuma sniegšanas noteikumi;

13.4. aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši rehabilitācijas plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas ir saskaņoti ar klientu, kā arī noslēgtajam līgumam par aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

13.5. klientam, atbilstoši noslēgtajam līgumam, tiek sniegti šāda veida aprūpes mājās pakalpojumi:

13.5.1. pastāvīga aprūpe personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem,

13.5.2. pagaidu aprūpe personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem.

13.6. aprūpes mājās pakalpojumam tiek noteikti 4 aprūpes līmeņi:

13.6.1. 1. aprūpes līmenis (līdz 16 stundām mēnesī),

13.6.2. 2. aprūpes līmenis (līdz 24 stundām mēnesī),

13.6.3. 3. aprūpes līmenis (līdz 32 stundām mēnesī),

13.6.4. 4. aprūpes līmenis (līdz 48 stundām mēnesī);

13.7. klienta un/vai viņa likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem;

13.8. Samaksa par saņemto pakalpojumu tiek veikta atbilstoši noslēgtajam līgumam par aprūpes mājās pakalpojumu;

13.9. aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas apmaksas likme tiek noteikta vienas valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā;

13.10. klientam vai tās maksātspējīgiem apgādniekiem, kuru aprūpi mājās nefinansē no pašvaldību budžeta vai finansē daļēji par saņemtajiem pakalpojumiem, ir pienākums norēķināties līdz katra mēneša pirmajam datumam saskaņā ar noslēgto līgumu;

13.11. aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās.

14. Asistenta un pavadoņa pakalpojums:

14.1. pakalpojums tiek sniegts:

14.1.1. bērniem (5–18 gadi) ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību,

14.1.2. bērniem (5–18 gadi) ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību,

14.1.3. personām ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem un, ja ir medicīniskās indikācijas transporta pabalsta saņemšanai;

14.2. pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

15. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā:

15.1. pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā personai nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām;

15.2. pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam;

15.3. pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti un personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju;

15.4. personas vai viņu likumīgie apgādnieki par saņemto pakalpojumu maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

16. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam institūcijā (Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots"):

16.1. pakalpojums tiek sniegts, lai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;

16.2. pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos un tuvinot iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, sniedz atbalstu klientiem, nokļuvušiem krīzes situācijā, sniedz sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska rakstura un garīga rakstura) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

16.3. pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

17. Psihologa pakalpojums:

17.1. pakalpojums nodrošina personām iespēju saņemt individuālas un ģimenes psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot un attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai, kā arī psiholoģiskās izpētes veikšanu dažāda vecuma grupās;

17.2. tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir ģimenēm, personām un personu grupām, kurām nepieciešama psiholoģiskā palīdzība un atbalsts;

17.3. psihologa pakalpojumu nodrošina Dienesta psihologs;

17.4. psihologs sniedz šādus pakalpojumus:

17.4.1. psiholoģiska konsultēšana,

17.4.2. pašpalīdzības un psiholoģiska atbalsta grupas,

17.4.3. psihologa atzinuma sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.);

17.5. personu vai ģimeni pie psihologa uz konsultācijām var nosūtīt institūcijas, kas pārstāv bērnu un ģimenes intereses, Dienesta sociālais darbinieks, iesniedzot rakstisku pieprasījumu psihologa pakalpojuma piešķiršanai Dienestā;

17.6. psihologa pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta, ja klients nesadarbojas vai rakstiski atsakās no psihologa pakalpojumiem.

18. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām:

18.1. sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā;

18.2. pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, var saņemt:

18.2.1. dzīvesvietā ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām;

18.2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;

18.3. Dienests, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja;

18.4. pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

19. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgam personām sociālās rehabilitācijas institūcijā:

19.1. pakalpojums ietver sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts uzturēšanos, fizioterapiju, ārsta, sociāla darbinieka, psihologa, ergoterapeita un citu speciālistu konsultācijām un citus rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

19.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

19.2.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem,

19.2.2. likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4. pantā minētās personas,

19.2.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu aizsardzības likuma 15. pantā minētās personas;

19.3. pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

20. Dienas aprūpes centra pakalpojums pensionāriem un personām ar invaliditāti:

20.1. pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pensionāru un personu ar invaliditāti sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un uzturēšanu;

20.2. pakalpojumi dienas aprūpes centrā ietver:

20.2.1. psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņa tuviniekiem,

20.2.2. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību,

20.2.3. sociālo prasmju attīstību,

20.2.4. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu personām pakalpojuma sniegšanas laikā,

20.2.5. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

20.3. pakalpojumu dienas aprūpes centrā piešķir, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

21. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

21.1. pakalpojums tiek sniegts bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska un garīga rakstura) vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un šo bērnu likumiskiem pārstāvjiem, kuriem Dienests izsniedzis norīkojumu pakalpojuma saņemšanai;

21.2. pakalpojums ietver fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu, nodarbošanos un atpūtu atbilstoši bērna psihiskās un fiziskās attīstības līmenim, dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.

22. Krīzes centra pakalpojums:

22.1. krīzes centrs sniedz pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot diennakts uzturēšanos, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju un sociālā darbinieka konsultācijas;

22.2. krīzes centrā persona tiek uzņemta, pamatojoties uz Dienesta lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību;

22.3. maksa par pakalpojumu tiek noteikta šādā apmērā:

22.3.1. izmantojot krīzes centra pakalpojumu kā diennakts uzturēšanos iespēju, maksa tiek noteikta par 75 % zemāka par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem,

22.3.2. laika periodā, kad tiek izmantoti krīzes centra pakalpojumi, persona veic apmaksu par faktiski izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem 100 % apmērā.

23. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem:

23.1. specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem un ietver:

23.1.1. klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai,

23.1.2. darba iemaņu apguvi,

23.1.3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā,

23.1.4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas,

23.1.5. klientu informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai,

23.1.6. brīvā laika pasākumus;

23.2. pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

24. Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem:

24.1. grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

24.2. grupu dzīvokļa pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

24.2.1. personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi,

24.2.2. citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

24.3. pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

25. Specializētā transporta pakalpojums:

25.1. pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu specializētā transporta pakalpojumus personām ar smagiem kustību traucējumiem;

25.2. pakalpojums ietver personas ar smagiem kustību traucējumiem nokļūšanu uz ārstniecības iestādi, aprūpes institūciju, valsts un pašvaldības iestādēm;

25.3. pakalpojumu piešķir:

25.3.1. personām, kurām ir piešķirta invaliditāte, bet nesaņem valsts transporta kompensācijas pabalstu, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni,

25.3.2. personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, bet nav piešķirta invaliditāte, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni,

25.3.3. personām, kuras nonākušas krīzes situācijā;

25.4. Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu.

26. Higiēnas pakalpojumi:

26.1. pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas socializēšanos un integrāciju sabiedrībā.

26.2. pakalpojums ietver:

26.2.1. veļas mazgāšanas pakalpojumu, kas tiek veikts speciāli šim pakalpojuma veidam iekārtotās telpās,

26.2.2. dušas un pirts pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim pakalpojuma veidam iekārtotās telpās.

27. Ģimenes asistenta pakalpojums:

27.1. ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā;

27.2. ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

27.2.1. no 4 (četrām) līdz 12 (divpadsmit) stundām nedēļā ģimene, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums,

27.2.2. persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā,

27.2.3. no 4 (četrām) līdz 30 (trīsdesmit) stundām nedēļā pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kurai individuālajā atbalsta plānā Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros ir noteikts ģimenes asistenta pakalpojums;

27.3. lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu, kur 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā:

27.3.1. izvērtē ģimenes (personas) sociālās prasmes mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā,

27.3.2. iepazīstina ģimeni (personu) ar potenciālo ģimenes asistentu,

27.3.3. pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt,

27.3.4. slēdz līgumu līdz 1 (vienam) gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu;

27.4. ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc, pamatojoties uz klienta vai ģimenes asistenta iesniegumu un sociālā darbinieka atzinumu.

V. Pakalpojuma samaksas kārtība

28. Saistošo noteikumu 14., 18., 19. punktā minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

29. Saistošo noteikumu 13., 15., 21., 22. punktā minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas, daļēji no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtējot personas un tā likumīgo apgādnieku ienākumus un ar domes lēmumu noteiktās maksas apmēru.

30. Saistošo noteikumu 16. punktā minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vai daļēji segtas izvērtējot bērnu vecāku iesaistīšanos līdzdarbības pienākumu pildīšanā no maksas, kas noteiktas ar domes lēmumu.

31. Saistošo noteikumu 17., 25., 26. punktā minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas saskaņā ar domes lēmuma apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.

32. Saistošo noteikumu 12., 20., 23., 24. punktā minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

VI. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

33. Persona Dienesta vai sociālo pakalpojumu sniedzēja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot Dienesta vadītājam iesniegumu.

34. Ja Dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu pieprasītāju neapmierina, to var apstrīdēt Augšdaugavas novada pašvaldības domē.

35. Augšdaugavas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

36. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

37.1. Daugavpils novada domes 2009. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā";

37.2. Daugavpils novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā";

37.3. Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2018 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā".

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā" ( turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, kur sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes un 3. panta trešo daļu, kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nepieciešamie finansiālie līdzekļi ir iekļauti Augšdaugavas novada pašvaldības 2022. gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli pašvaldības teritorijā Saistošajos noteikumos noteiktajām mērķa grupām, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, sociālie pakalpojumi pieejami klienta dzīvesvietā un kas tuvināti ģimenes videi, kurus nosaka Augšdaugavas novada Sociālais dienests.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Augšdaugavas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu izstrādes projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Augšdaugavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!