• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Līvānu novada domes 2021. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 9 "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.04.2021., Nr. 81 https://www.vestnesis.lv/op/2021/81.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos"

Vēl šajā numurā

28.04.2021., Nr. 81

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Līvānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 25.03.2021.

OP numurs: 2021/81.13

2021/81.13
RĪKI

Līvānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Līvānos 2021. gada 25. martā

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes 2021. gada 25. marta
sēdes protokola Nr. 5 lēmumu Nr. 5-16

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Līvānu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir un izmaksā ārstniecības speciālista stipendiju studējošajiem.

2. Stipendiju izmaksā, nepārsniedzot Pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmēru kārtējā gadā.

II. Stipendijas piešķiršanas kārtība

3. Izglītības pārvalde stipendijas pretendentiem izsludina konkursu, nosakot dokumentu iesniegšanas termiņu un publicējot informāciju Pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.livani.lv un Pašvaldības informatīvajā izdevumā.

4. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus);

4.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un rezidentūras uzsākšanas un beigu termiņš;

4.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

4.4. rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;

4.5. pašrocīgi parakstīts apliecinājums izveidot ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi Līvānu novada administratīvajā teritorijā un šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē nostrādāt vismaz 5 (piecus) gadus.

4.6. svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

5. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilsts šādiem kritērijiem:

5.1. pretendents ir rezidents un apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti kā pamatspecialitāti saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā;

5.2. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

5.3. pretendents pārvalda valsts valodu;

5.4. pretendents apliecina gatavību izveidot ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi Līvānu novada administratīvajā teritorijā un šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē nostrādāt vismaz 5 gadus.

6. Priekšrocība saņemt stipendiju ir tiem pretendentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, bet, ja šādi pretendenti ir vairāki, tad tam, kuram ir augstākā vidējā atzīme.

7. Stipendija tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku.

8. Stipendijas apmērs ir 300,00 euro (trīs simti euro, 00 centi) mēnesī, t.sk. iekļaujot arī nodokļus. Līvānu novada dome ir tiesīga grozīt stipendijas apmēru atbilstoši kārtējā gadā apstiprinātajam finansējumam pašvaldības budžetā.

9. Izglītības pārvalde apkopo stipendijas pretendentu iesniegtos dokumentus un pārbauda to atbilstību saistošo noteikumu 4. punktam, un sagatavo domes lēmuma projektu Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai.

10. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas saņemti noteiktajā termiņā. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentus piedalīties komitejas sēdē.

11. Lēmumu par stipendijas izmaksas piešķiršanu pieņem Līvānu novada dome.

12. Pēc Līvānu novada domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz līgumu ar Pašvaldību par stipendijas izmaksu.

13. Katru gadu līdz 1. augustam stipendijas saņēmējs iesniedz Pašvaldībā mācību iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina stipendijas saņēmēja sekmīgu studiju turpināšanu un sekmju atbilstību vismaz 5.2. apakšpunktā noteiktajam līmenim.

14. Stipendijas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums vai bērna kopšanas atvaļinājums), iesniedz Pašvaldībai rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai, bet ne ilgākai kā uz vienu mācību gadu.

15. Noteikumu 14. punktā minētajos gadījumos stipendija tiek saglabāta un tās izmaksas tiek atjaunotas pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja persona atbilst saņemšanas kritērijiem.

16. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta un stipendijas saņēmējam tā ir jāatmaksā pilnā apmērā un noteiktajā termiņā, ja:

16.1. stipendijas saņēmējs izbeidz mācības, neiegūstot noteikto specialitāti;

16.2. stipendijas saņēmējs pārtrauc mācības, izņemot šo noteikumu 14. punktā minētos gadījumus;

16.3. stipendijas saņēmējs norādītajā termiņā nav iesniedzis 13. punktā minēto izziņu no izglītības iestādes;

16.4. tiek konstatēts, ka stipendijas saņēmējs sniedzis nepatiesas ziņas;

16.5. stipendijas saņēmējs vairs neatbilst šajos noteikumos minētajiem kritērijiem;

16.6. pēc studiju pabeigšanas sešu mēnešu laikā nav nodibinājis ģimenes ārsta praksi Līvānu novada administratīvajā teritorijā vai nav nostrādājis tajā 5 (piecus) gadus.

17. Stipendijas saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pašvaldību, ja iestājušies noteikumu 16. punktā minētie apstākļi.

18. Lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem Līvānu novada dome.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

2021. gada 25. marta Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. No likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punkta izriet, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības administratīvajā teritorijā. No minētajām funkcijām izriet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studējošajiem, kas studē specialitātēs, kas nepieciešamas Līvānu novadā. Līvānu novada dome vēlas atbalstīt studējošos ārstniecības speciālistus un piesaistīt topošos ģimenes ārstus darbam Līvānu novadā. Stipendiju piešķiršana veicinās kvalificētu ārstniecības speciālistu piesaisti un veicinās kvalificētas veselības aprūpe nodrošināšanu Līvānu novada iedzīvotājiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Līvānu novada pašvaldība piešķir un izmaksā ārstniecības speciālista stipendiju studējošajiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai ir paredzēti finanšu līdzekļi pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša finansiāla ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumu tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!