• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta saistošie noteikumi Nr. 11/2021 "Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 41/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.04.2021., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/op/2021/69.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

12.04.2021., Nr. 69

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11/2021

Pieņemts: 23.03.2021.

OP numurs: 2021/69.29

2021/69.29
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2021

Ādažu novadā 2021. gada 23. martā

Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 41/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību"

Apstiprināti ar Ādažu novada domes
23.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 6 § 30)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1 daļu, trešo un ceturto daļu

1. Veikt Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 41/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Ādažu novadā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Atvieglojumus no kalendāra gada aprēķinātās NĪN summas var piešķirt:

23.1. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā:

23.1.1. par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai – 25 % apmērā, par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

23.1.2. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas vajadzībām – 50 % apmērā, 3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:

23.1.2.1. ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļai "Apstrādes rūpniecība" (C sadaļa);

23.1.2.2. ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā bija 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Apliecinājumu par minētā nosacījuma izpildi visā atvieglojuma piemērošanas periodā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz katru gadu līdz 31. janvārim;

23.1.3. par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistru (turpmāk – Kadastrs), ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) – 50 % apmērā par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

23.1.4. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi – 70 % apmērā, ja nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir:

23.1.4.1. "Sporta ēkas" (kods 1265) un "Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas" (kods 1274);

23.1.4.2. "Sporta laukumi" (kods 2411), "Citas sporta un atpūtas būves" (kods 2412) un "Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves" (kods 2420);

23.1.5. par ēkām (būvēm) vai telpu grupām – 50 % apmērā, ja darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijas daļas "Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi" apakšdaļai "Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās" un "Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;

23.2. saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu domes izglītības iestāžu telpās – 50 % apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām, un 25 % apmērā par zemi zem nomātajām telpām;

23.3. sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas lēmumā – 90 % apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

23.4. zemes īpašniekiem:

23.4.1. uz kuru zemes gabala atrodas izglītības iestādes ēka, kurā tiek īstenotas licencētas izglītības programmas – 25 % apmērā no NĪN nodokļa par zemi;

23.4.2. uz kuru zemes gabala atrodas domei vai tās kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību – 25 % apmērā no NĪN par zemi, ja objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam noteiktajai funkcijai;

23.4.3. kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai – 90 % apmērā no NĪN par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā ir nepieciešama, vai pēc objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Atvieglojumu var saņemt periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos;

23.5. nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos – 90 % apmērā no NĪN par visiem nodokļa maksātājam piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90 % no summas, ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam."

1.2. papildināt ar jaunu 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Noteikumu 23.1.5. apakšpunkts piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim."

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 "Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr. 41/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešā un ceturtā daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25 %; 50 %; 70 % vai 90 % apmērā.

1.2. Ādažu novadā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu piešķiršanu regulē 2019. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 41/2019 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumus ir nepieciešams grozīt, paredzot, ka nekustamā īpašuma atvieglojumi 50 % apmērā piešķirami saimnieciskās darbības veicējiem par tādu ēkas vai tās daļu, kuru lieto vai iznomā saimnieciskās darbības veikšanai – viesnīcu un viesu namu pakalpojumu sniegšanai, lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku uzlabošanai. Nodokļa atvieglojums piešķirams par 2021. gadu, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz tūrisma nozares turpmāko darbību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu projekta īstenošanai paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu. 2021. gadā pašvaldības NĪN ieņēmumi samazināsies par EUR 3980.70, jo minētais regulējums attieksies uz 2 saimnieciskās darbības veicējiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzlabos atsevišķu uzņēmumu darbību, jo mazinās uz tūrismu atstātās COVID-19 krīzes radītās negatīvās sekas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā NĪN maksātājs var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes grāmatvedības daļas vadītājs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekta izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar Ādažu uzņēmēju biedrību, kura norādīja uz kritisku situāciju viesnīcas pakalpojumu sniegšanas nozarē. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu komitejā, kā arī to publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv un sabiedrības pārstāvju izteikto un domē saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut Noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!