• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.03.2021., Nr. 43 https://www.vestnesis.lv/op/2021/43.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Par grozījumiem Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

03.03.2021., Nr. 43

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 7

Pieņemts: 25.02.2021.

OP numurs: 2021/43.18

2021/43.18
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7

Siguldā 2021. gada 25. februārī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu (prot. Nr. 3, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā" šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 6.17. apakšpunktu šādā redakcijā: "6.17. pabalsts interneta pieslēguma pakalpojuma daļējai segšanai";

1.2. papildināt noteikumus ar nodaļu XV3 nodaļu šādā redakcijā:

"XV.3 Kārtība pabalsta piešķiršanai interneta pieslēguma pakalpojuma daļējai segšanai

113.20 Pabalsts paredzēts interneta pieslēguma pakalpojuma daļējai segšanai COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. mācību gada beigām, Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izglītojamam, kuram vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve jānodrošina attālināti un ja izglītojamais atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

113.201. izglītojamā dzīvesvieta uz pabalsta periodu nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā, un ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

113.202. izglītojamā dzīvesvieta uz pabalsta periodu nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā un:

113.202.1. par atbalsta nepieciešamību ir saņemts izglītības iestādes atbalsta personāla (sociālā pedagoga un/vai psihologa) atzinums, kas saskaņots ar izglītības iestādes direktoru;

113.202.2. izglītojamā ģimenes mājsaimniecības ienākumi kopā nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

113.21 Pabalsts interneta pieslēguma pakalpojuma daļējai segšanai uz vienu mājsaimniecību ir līdz 10 euro mēnesī un paredzēts izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā interneta pakalpojuma apmaksai vai viedierīces interneta pakalpojuma apmaksai.

113.22 Lai pieteiktu pabalsta nepieciešamību, izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Sociālajam dienestam, pievienojot:

113.221. kopiju interneta pieslēguma pakalpojuma līgumam, kuru noslēdzis kāds no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem;

113.222. noteikumu 113.202.2. apakšapakšpunktā minētajā gadījumā – izglītības iestādes atbalsta personāla atzinumu.

113.23 Noteikumu 113.202.2. apakšapakšpunktā minētajā gadījumā Sociālais dienests, vērtējot ienākumus:

113.231. ņem vērā ienākumus, kas veidojas pirms nodokļu samaksas;

113.232. par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus;

113.233. par ienākumiem neuzskata naudas līdzekļus, kas iegūti no labdarības fondiem, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās komerciestādes izsniegtu studiju kredītu, studējošā kredītu un īstermiņā izsniegtu kredītu katrai pilngadīgai personai līdz 100 euro trīs mēnešu periodā, sociālo kampaņu rezultātā gūtos materiālos labumus un citus ienākumus, kuru tiesiskais raksturs liedz šos ienākumus uzskatīt par vērā ņemamiem ienākumiem;

113.234. par ienākumiem neuzskata valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu.

113.24 Izglītojamā likumiskais pārstāvis, kurš saņēmis Sociālā dienesta lēmumu par atbalstu pabalstam, pabalsta saņemšanai iesniedz Sociālajā dienestā iepriekšējo mēnešu rēķinu izdrukas par interneta pieslēguma pakalpojuma nodrošināšanu (skaidri salasāmu, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem), bet ne vecākus par 6 mēnešiem laikposmā no 2021. gada 1. februāra.

113.25 Pabalstu izmaksā:

113.251. par vienu interneta pieslēguma pakalpojumu izglītojamā mājsaimniecībai laikposmā no 2021. gada 1. februāra, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī;

113.252.pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē.

113.26 Pabalsts nav paredzēts interneta pieslēguma pakalpojuma parādu segšanai, ierīču nomas vai nomaksas izdevumu segšanai.

113.27 Pabalsts nav izmaksājams, ja:

113.271. izglītojamais pabalsta izmaksas periodā savu dzīvesvietu deklarējis citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

113.272. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai un izmaksai;

113.273. uz mājsaimniecību paredzētais pabalsts jau izmaksāts.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada domes 2020. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums [1] Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, 2017. gada 28. septembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā". Noteikumus paredzēts papildināt ar jaunu atbalsta veidu interneta pieslēguma pakalpojuma (uz vienu mājsaimniecību) daļējai segšanai COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. mācību gada beigām, Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izglītojamam, kuram vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve jānodrošina attālināti. Tātad šis pabalsts paredzēts saistošo noteikumu projektā uzskaitītajām mājsaimniecībām, kurām ir problēmas interneta pieslēguma nodrošināšanā, kas nepieciešams šo mājsaimniecību izglītojamiem, lai piedalītos attālinātajās mācībās.

[2] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šādā gadījumā pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Minētā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar noteikumiem noteikta kārtība, kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji var pieteikties pabalstam, kas paredzēts viena interneta pieslēguma pakalpojuma (uz vienu mājsaimniecību) daļējai segšanai COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. mācību gada beigām, Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes izglītojamam, kuram vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve jānodrošina attālināti un ja izglītojamais atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1. izglītojamā dzīvesvieta uz pabalsta periodu nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā, un ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

2. izglītojamā dzīvesvieta uz pabalsta periodu nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā un:

2.1. par atbalsta nepieciešamību ir saņemts izglītības iestādes atbalsta personāla atzinums, kas saskaņots ar izglītības iestādes direktoru;

2.2. izglītojamā ģimenes mājsaimniecības ienākumi kopā nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lai nodrošinātu grozīto saistošo noteikumu izpildi, jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniedz 5 % būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Klientu apkalpošanas pārvaldē, Izglītības pārvaldē vai kādā no Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas. Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!