• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ķekavas novada domes 2021. gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr. 46/2021 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.12.2021., Nr. 247 https://www.vestnesis.lv/op/2021/247.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 49/2021

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13/2021 "Ķekavas novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

22.12.2021., Nr. 247

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ķekavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 46/2021

Pieņemts: 08.12.2021.

OP numurs: 2021/247.7

2021/247.7
RĪKI

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 46/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 8. decembrī

Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 8. decembra
sēdes lēmumu Nr. 49. (prot. Nr. 21/2021)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta 2.4 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā piešķir un izmaksā Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbalstu (turpmāk – atbalsts), kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi  (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai)  privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – izglītības pakalpojums) un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS);

1.2. kārtību, kādā piešķir un izmaksā pašvaldības kompensāciju (turpmāk – kompensācija), kas paredzēta norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu (turpmāk – aukles pakalpojums);

1.3. kārtību, kādā atsaka atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai pārtrauc tā izmaksu.

2. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

3. Pašvaldības kompensācija ir paredzēta norēķiniem ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un pašvaldības aukļu datu bāzē reģistrētu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā, pakalpojumu (turpmāk – aukle).

4. Iesniegumu par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu var iesniegt viens no bērna vecākiem, kura aizgādībā ir bērns, vai adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, vai audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, vai aizbildnis, vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis).

5. Bērna likumiskais pārstāvis par vienu bērnu mēnesī no pašvaldības ir tiesīgs saņemt tikai vienu no pašvaldības palīdzības veidiem – atbalstu vai kompensāciju.

6. Pašvaldības atbalsts vai kompensācija nav paredzēta bērna ēdināšanas izdevumu segšanai. Lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Ķekavas novada domes izveidota Kompensācijas piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija).

II. Pašvaldības atbalsta un kompensācijas apmērs

7. Atbalsta maksimālo apmēru par vienu bērnu mēnesī aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina pašvaldības Finanšu pārvalde sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un apstiprina pašvaldības izpilddirektors līdz 20. janvārim. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas kārtējam saimnieciskajam gadam publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kekava.lv.

8. Ja izglītības pakalpojuma izmaksas privātā izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē.

9. Pašvaldības atbalstu nepiešķir par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

10. Kompensācijas maksimālo apmēru par vienu bērnu mēnesī nosaka atbilstoši budžeta iespējām. Kompensācijas apmērs no 2022. gada 1. janvāra ir 190,00 (viens simts deviņdesmit euro, 00 centi).

11. Kompensācija nepiešķir par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā kompensāciju par aukles pakalpojumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa.

III. Atbalsta vai kompensācijas pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

12. Tiesības pieprasīt atbalstu vai kompensāciju ir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja:

12.1. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

12.2. bērns, atbilstoši Ķekavas novada domes apstiprināto saistošo noteikumu prasībām, reģistrēts pašvaldības reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un bērnu nenodrošina ar pakalpojumu, sasniedzot pusotra gada vecumu;

12.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

13. Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībā iesniegumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu, kuram pievieno šādus dokumentus:

13.1. līguma kopiju par izglītības pakalpojuma sniegšanu ar privāto izglītības iestādi, ja pieprasa atbalstu;

13.2. līguma kopiju par aukles pakalpojuma sniegšanu ar aukli, ja pieprasa kompensāciju;

13.3. persona, kas realizē bērna aizgādību papildus iesniedz dokumentu, kas dod viņai tiesības rīkoties bērna interesēs.  

14. Viena mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā, komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu. Par lēmumu informē iesnieguma iesniedzēju.

15. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu, pašvaldība noslēdz līgumu par kompensācijas izmaksas kārtību ar iesnieguma iesniedzēju.

16. Atbalstu vai kompensāciju aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts komisijas lēmums saskaņā ar noteikumu 12. punkta noteiktajiem kritērijiem.

17. Atbalstu vai kompensāciju pašvaldība izmaksā vienu reizi mēnesī, atbalsta vai kompensācijas aprēķinam par pamatu ņemot privātās izglītības iestādes izrakstīto rēķinu vai aukles izrakstīto maksājuma dokumentu, kurus iesniedz elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

18. Aukles pakalpojumu izmantojošam bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības atteikties no piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tikai gadījumā, ja aiz bērna rindā ir vēl citi bērni no pusotra gada vecuma, rakstiski par to paziņojot pašvaldībai 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas. Šajā gadījumā pašvaldība turpina sniegt noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto kompensāciju. Atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir tiesīgs nākamajā mācību gadā.

19. Gadījumā, ja bērnam rakstiski piedāvā vietu pašvaldības dibinātā izglītības iestādē vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis rakstiski no piedāvātās vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu. Atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē bērns ir tiesīgs nākamajā mācību gadā.

20. Komisijas lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu noformē rakstiski administratīvā akta formā un paziņo atbalsta vai kompensācijas pieprasītājam.

IV. Lēmums par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta pieprasījuma noraidīšanu un kompensācijas vai atbalsta izmaksas pārtraukšanas kārtību

21. Komisija var pieņemt lēmumu par atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu, ja:

21.1. faktiskie apstākļi attiecībā uz atbalsta vai kompensācijas pieprasītāju neatbilst noteikumu 12. punktā noteiktajām prasībām;

21.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;

21.3. nav iesniegti visi noteikumu 13. punktā minētie dokumenti;

21.4. noslēgts līgums ar tiešo radinieku par aukles pakalpojuma sniegšanu.

22. Ja pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu vai kompensāciju, bērna likumiskie pārstāvji ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu, pēc visu komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas.

23. Komisija pieņem lēmumu par atbalsta vai kompensācijas izmaksas pārtraukšanu:

23.1. ja konstatē aizbildnības izbeigšanās faktu;

23.2. ja personai, kurai piešķirts atbalsts vai kompensācija, ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas bērna aprūpes tiesības;

23.3. ja iestājies kaut viens no noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem, kas liedz personai tiesības saņemt pašvaldības atbalstu vai kompensāciju.

24. Atbalsta vai kompensācijas izmaksu, atbilstoši komisijas lēmumam par atbalsta vai kompensācijas izmaksas pārtraukšanu, pārtrauc šādos termiņos:

24.1. noteikumu 23.1. un/vai 23.2. apakšpunktā paredzētajos gadījumos – ar aizbildnības izbeigšanās dienu vai aprūpes tiesību atņemšanas brīdi;

24.2. noteikumu 23.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar nosacījuma iestāšanās dienu.

25. Gadījumā, ja noteikumos paredzētie nosacījumi, kas liedz iesniegumu iesniegušajam bērna likumiskajam pārstāvim saņemt atbalstu vai kompensāciju, nav attiecināmi uz otru bērna likumisko pārstāvi un otra bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, pašvaldība uz otra bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, pārjauno līgumu par atbalsta vai kompensācijas izmaksas kārtību ar otru bērna likumisko pārstāvi.

26. Ja pašvaldības atbalsta vai kompensācijas pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vai aukles pakalpojuma sniedzēja dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu vai kompensāciju, privātā izglītības iestāde vai aukles pakalpojuma sniedzējs, trīs mēnešu laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

27. Pašvaldība bez komisijas lēmuma pārtrauc atbalstu vai kompensācijas izmaksu šādos gadījumos:

27.1. pēc personas, kurai ar komisijas lēmumu ir piešķirts atbalsts vai kompensācija, iesnieguma ar atbilstoša lūguma saņemšanu. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksu pārtrauc ar iesniegumā norādīto datumu vai gadījumā, ja datums nav norādīts – ar iesnieguma saņemšanas vai reģistrēšanas datumu;

27.2. ja bērna likumiskais pārstāvis izbeidz līgumu ar privāto izglītības iestādi vai aukli. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksu pārtrauc ar līguma izbeigšanas dienu;

27.3. ja bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, vai saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā privātajā izglītības iestādē. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksu pārtrauc, sākot ar dienu, kad bērnu reģistrē VIIS, kā attiecīgās izglītības iestādes audzēkni.

28. Komisijas lēmumu par atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu var apstrīdēt pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

29. Noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

30. Ar noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē:

30.1. pašvaldības 2018. gada 1. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2/2018 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju";

30.2. pašvaldības 2017. gada 19. janvāra noteikumi "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība aprēķina vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs";

30.3. Baldones novada pašvaldības 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 18 "Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē";

30.4. Baldones novada pašvaldības 2016. gada 29. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 

Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 8. decembra saistošo noteikumu Nr. 46/2021 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka:

– kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts Ķekavas novada pašvaldības atbalsts (turpmāk – atbalsts), kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;

– kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta Ķekavas novada pašvaldības kompensācija (turpmāk – kompensācija), kas paredzēta norēķiniem ar Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu (turpmāk – aukles pakalpojums);

– kārtību, kādā tiek atteikta atbalsta vai kompensācijas piešķiršana vai pārtraukta tā izmaksa.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", pašvaldībai ir jānosaka vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atbalsta maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Kompensācijas apmērs par vienu bērnu mēnesī ir noteikts 190,00 euro mēnesī.

Provizoriskās izmaksas atbalsta un kompensācijas nodrošināšanai par bērniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un aukles 2022. gadā EUR 1 822 800:

– EUR 974 400 (280 bērni *EUR 290 *12 mēn.) – no pusotra gada līdz četru gadu vecumam;

– EUR 50 400 (20 bērni *EUR 210*12 mēn.) – bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei;

– EUR 798 000 (350 bērni *EUR 190*12 mēn.).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personu iesniegumus reģistrē Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra darbinieki. Personu iesniegumus izskata pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!