• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 18 "Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.12.2021., Nr. 247 https://www.vestnesis.lv/op/2021/247.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā

Vēl šajā numurā

22.12.2021., Nr. 247

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 18

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2021/247.10

2021/247.10
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Madonā 2021. gada 25. novembrī

Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 462 (prot. Nr. 15, 29. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, 36. panta piekto
un sesto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sesto daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību mājsaimniecībām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, un kārtību, kādā mājsaimniecības iegūst tiesības saņemt pabalstus.

2. Pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Pabalstu piešķir un izmaksā Madonas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

4. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

4.1. pamata sociālās palīdzības pabalsti:

4.1.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalsts – materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai;

4.1.2. mājokļa pabalsts – materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apmaksai;

4.2. papildus sociālās palīdzības pabalsti:

4.2.1. pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai – materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai:

4.2.1.1. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

4.2.1.2. pabalsts bērna izglītībai;

4.2.2. pabalsts krīzes situācijā – operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

II. IENĀKUMU UN MATERIĀLO RESURSU NOVĒRTĒŠANA

5. Izvērtējot ienākumus un materiālos resursus, mājsaimniecība var iegūt šādu statusu:

5.1. trūcīga mājsaimniecība;

5.2. maznodrošināta mājsaimniecība.

6. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam nosaka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi).

7. Mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

8. Pabalsta pieprasītājs atbilstoši deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai Sociālajā dienestā, pagasta vai apvienību pārvaldē Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas nepieciešami konkrētās materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai.

9. Persona, parakstot iesniegumu, Sociālajam dienestam dod atļauju iegūt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Pamata sociālās palīdzības pabalstus aprēķina un piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK noteikumiem.

11. Papildus sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt personām mājsaimniecībā, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

12. Pilngadīgajiem pabalstu saņēmējiem var noteikt līdzdarbības pienākumus, noslēdzot vienošanos par līdzdarbību.

IV. GMI PABALSTS

13. Pabalstu piešķir zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī, kas noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

14. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK noteikumiem.

V. MĀJOKĻA PABALSTS

15. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un MK noteikumiem.

16. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai piemērojami šādi koeficienti GMI sliekšņu summai mājsaimniecībā:

16.1. koeficients 1,5 – atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti;

16.2. koeficients 1,2 – mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti;

16.3. koeficients 1,2 – mājsaimniecībai ar trīs un vairāk bērniem.

17. Koeficientu piemēro mājsaimniecībai, kuras ienākumi ir lielāki par normatīvajos aktos noteikto GMI slieksni.

18. Piemērojot koeficientu, piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kas veidojas no klienta sākotnēji iesniegto atsevišķo izdevumu pozīciju summas.

19. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izmaksājot klientam vai pārskaitot pakalpojumu sniedzējam.

20. Mājokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā.

VI. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU APMAKSAI

21. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100 % apmērā piešķir:

21.1. ārstēšanās izdevumu (ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā ārstēšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas) kompensēšanai;

21.2. ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanai.

22. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kopējā summa vienai personai trūcīgā mājsaimniecībā ir līdz 150 euro gadā, personai maznodrošinātā mājsaimniecībā – līdz 200 euro gadā.

23. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai pieprasītājiem papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā, izziņa par ambulatoro ārstēšanos (veidlapa Nr. 27/u), recepšu kopijas un izdevumus apliecinoši dokumenti.

24. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu par medicīnas pakalpojumiem saņemšanas un preču iegādes dienas.

25. Pabalstu var izmaksāt naudā vai pabalsta summas apmērā apmaksāt izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

VII. PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI

26. Pabalstu piešķir obligātās pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 euro katram bērnam trūcīgā ģimenē un 45 euro katram bērnam maznodrošinātā ģimenē.

27. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

VIII. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

28. Par krīzes situācijā nonākušu mājsaimniecību atzīstama mājsaimniecība, kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

29. Pabalstu piešķir:

29.1. dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram;

29.2. gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, citu ārēju notikumu dēļ mājsaimniecībai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, ir iztērēti savi uzkrājumi, pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt notikuma radītās sekas, tai ir nepieciešama materiālā palīdzība un nav saņemts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram;

30. Pabalstu var pieprasīt viena no mājsaimniecībā esošām personām mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

IX. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

31. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Madonas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

32. Madonas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

34. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

35.1. Cesvaines novada domes 2021. gada 12. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cesvaines novadā";

35.2. Cesvaines novada domes 2017. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par pabalstu krīzes situācijā Cesvaines novadā";

35.3. Cesvaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošos noteikumus Nr. 26 "Par sociālās palīdzības pabalstiem";

35.4. Ērgļu novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ērgļu novada pašvaldībā";

35.5. Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam";

35.6. Ērgļu novada pašvaldības 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā";

35.7. Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem";

35.8. Madonas novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā"

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Madonas novads, apvienojot Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

Bijušo novadu saistošie noteikumi attiecībā uz papildu sociālās palīdzības pabalstu mērķiem, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kas pieņemti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punktā noteiktajam ir spēkā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai, taču ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Līdz ar to pašvaldībai jāizdod jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus un apmēru, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību; trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kā arī pašvaldības atbalstu krīzes situācijā Madonas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība).

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešajā daļā noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šī panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni (272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā). Visās jauno novadu veidojošajās pašvaldībās bija noteikts vienāds maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, tāpēc Pašvaldība nosaka šādu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni – 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā noteikts, ka pamata sociālās palīdzības pabalsti ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts, savukārt papildu sociālās palīdzības pabalsts ir pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai un pabalsts krīzes situācijā. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sestā daļa paredz, ka pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai un šo pabalstu mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos. Saistošajos noteikumos tiek noteikti šādi Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi atsevišķu izdevumu apmaksai: pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, pabalsts bērna izglītībai, kā arī pabalsts krīzes situācijā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piektajā daļā noteikts, ka Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz izdevumu pozīciju normām, kā arī noteikt koeficientu garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai mājsaimniecībai un mājsaimniecību veidus, kuriem tiek piemērots koeficients mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Saistošajos noteikumos noteikti koeficienti garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summai, aprēķinot mājokļa pabalstu: koeficients 1,5 – atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti; koeficients 1,2 – mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti, un koeficients 1,2 – mājsaimniecībai ar trīs un vairāk bērniem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tā kā ārējo normatīvo aktu ietekmē un saskaņā ar Pašvaldības labvēlīgākiem nosacījumiem, aprēķinot mājokļa pabalstu, palielināsies iespējamais pabalstu saņēmēju skaits, kā arī palielināsies maznodrošinātu mājsaimniecību skaits, jo līdz 2021. gada 30. jūnijam Ērgļu un Cesvaines novadā mājokļa pabalsts maznodrošinātām mājsaimniecībām nebija paredzēts un netika maksāts. No 2021. gada 1. jūlija valstī mainīta mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība, nosakot, ka mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas vai maznodrošinātas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu periodu un pabalsta apmēra summa ir mainīga. Tādējādi šobrīd nav iespējams aprēķināt precīzu saistošo noteikumu ietekmi uz Pašvaldības budžetu, var tikai prognozēt pabalsta palielinājumu.

Būtiskākais pieaugums prognozējams garantētā minimālā ienākuma pabalsta, mājokļa pabalsta un pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

2020. gadā garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksas apmērs visos četros novados kopā bija 97508,56  euro, 2021. gada 10 mēnešos – 197621,91 euro, palielinājums vairāk kā 40 %. Tas saistīts ar to, ka no 2021. gada 1. janvāra, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un pamatojoties uz likumu, daļa ienākumu netiek uzskatīti par ienākumiem, piemēram, uzturlīdzekļi, ģimenes valsts pabalsts, pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, stipendija u.c. ienākumi.

Kopējās Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas novada mājokļa pabalsta izmaksas 2021. gada desmit mēnešos pārsniedz 2020. gada mājokļa pabalsta izmaksas. 2020. gadā mājokļa pabalsts izmaksāts 173201,14 euro apmērā, 2021. gada 10 mēnešos – jau 203218,93 euro. Mājokļa pabalsta izmaksas palielināšanās skaidrojama ar to, ka no 2021. gada 1. jūlija mājokļa pabalsta aprēķināšanai tiek izmantota Ministru kabineta noteikumos noteiktā formula, kā rezultātā palielinās mājsaimniecībai izmaksājamo mājokļa pabalsta apmērs.

Izmaksātais pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai apmērs visos četros novados kopā 2021. gadā (2021. gada 10 mēnešos – 109291,59 euro) būs līdzīgs ar pabalsta apmēru 2020. gadā – 123285,95 euro. Tomēr, stājoties spēkā jaunajiem saistošajiem noteikumiem, paredzams izmaksātā pabalsta apmēra palielinājums, jo pabalsta apmērs Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadā bija atšķirīgs. Cesvaines novadā šī pabalsta apmērs bija 20 euro gadā trūcīgām personām, Lubānas novadā gadā – 60 euro trūcīgām un 45 euro maznodrošinātām personām, Ērgļu novadā pabalstu piešķīra tikai pensionāriem un invalīdiem, un tā apmērs bija 100 euro gadā, Madonas novadā pabalsta apmērs bija 300 euro gadā personai, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Madonas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!