• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2021. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr. 23/21 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.12.2021., Nr. 246 https://www.vestnesis.lv/op/2021/246.31

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/21

Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā

Vēl šajā numurā

21.12.2021., Nr. 246

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23/21

Pieņemts: 10.11.2021.

OP numurs: 2021/246.31

2021/246.31
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/21

Ulbrokā 2021. gada 10. novembrī

Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
10.11.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 15/2021, 18. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) no pamatbudžeta līdzekļiem piešķir un izmaksā pabalstus Ropažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Pašvaldības piešķirto pabalstu mērķis ir atbalstīt mājsaimniecības, lai veicinātu mājsaimniecības sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu.

2. Noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, sniegšanas un saņemšanas kārtību, personas, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus ir mājsaimniecībām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstus nav tiesīgas saņemt personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības nodrošinātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā.

5. Šajos noteikumos noteiktos pabalstus piešķir Ropažu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz personas iesniegumu un saņemtajiem dokumentiem.

6. Sociālais dienests pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus par klientu un viņa ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no juridiskām un fiziskām personām.

7. Sociālais dienests pēc mājsaimniecības iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un informē personu par pieņemto lēmumu.

8. Pabalsti ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu ģimenei (personai).

II. Pabalstu veidi

9. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

9.1. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem;

9.2. pašvaldības palīdzība vasaras nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam;

9.3. ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pašvaldības izglītības iestādēs;

9.4. papildus ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs;

9.5. rehabilitācijas pabalsts;

9.6. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

9.7. pabalsts nieru dialīzes slimniekiem;

9.8. pabalsts uzturam tuberkulozes slimniekam;

9.9. pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu;

9.10. pabalsts politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām;

9.11. pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

9.12. pabalsts personām dzīves jubilejās;

9.13. Ziemassvētku pabalsts;

9.14. pabalsts transporta izdevumu segšanai.

III. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem, kuri deklarēti Ropažu novadā

10. Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību (no 5 līdz 24 gadu vecumam), bērniem ar invaliditāti, ar celiakiju slimiem bērniem un bērniem, kas zaudējuši vienu apgādnieku.

11. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz Sociālajā dienestā no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai.

12. Par bērniem, kuri iegūst profesionālo vai augstāko izglītību, jāiesniedz izglītības iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka persona turpina izglītību.

13. Pabalstu piešķir 50,00 euro apmērā par katru bērnu, pārskaitot uz klienta kredītiestādes kontu.

IV. Pašvaldības palīdzība vasaras nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam

14. Vasaras nometnes līdz 100,00 euro apmērā, vienu reizi gadā, apmaksā daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimenē ievietotajiem bērniem, ar celiakiju slimiem bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

15. Maksu par dalību nometnēs pārskaita nometnes rīkotājam uz kredītiestādes kontu pēc rēķina saņemšanas, kas adresēts Ropažu novada pašvaldībai. Ja persona pati norēķinājusies par pakalpojumu bezskaidras naudas norēķina veidā, tad pārskaitījums tiek veikts personai pēc finanšu dokumentu iesniegšanas, kas pierāda pakalpojuma saņemšanu.

V. Ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pašvaldības izglītības iestādēs

16. Pašvaldība nodrošina siltās pusdienas bērniem, kuri apgūst pirmskolas izglītību, pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un vispārējo profesionālo izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs.

17. Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātajām pusdienu izmaksām, ja vien dome nav lēmusi citādāk.

18. Apmaksa par ēdināšanas izdevumiem tiek veikta ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar iesniegto rēķinu.

VI. Papildus ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pirmskolas izglītības iestādēs

19. Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs papildus apmaksā brokastis un launagu:

19.1. bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām;

19.2. bērniem no maznodrošinātām mājsaimniecībām;

19.3. bērniem ar invaliditāti;

19.4. bērniem no daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērniem).

20. Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātajām brokastu un launaga izmaksām, ja vien dome nav lēmusi citādāk.

21. Apmaksa par ēdināšanas izdevumiem tiek veikta ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar iesniegto rēķinu.

VII. Rehabilitācijas pabalsts

22. Tiesības saņemt rehabilitācijas pabalstu ir bērniem ar invaliditāti un 18 gadus sasniegušajām personām ar invaliditāti kopš bērnības, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus medicīniskai rehabilitācijai vai sociālajai rehabilitācijai.

23. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņa likumiskais pārstāvis iesniegumam pabalsta saņemšanai pievieno ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista izziņu par nepieciešamo rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

24. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā:

24.1. bērniem ar invaliditāti 130,00 euro apmērā, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai personai uz kredītiestādes kontu, ja pakalpojums jau saņemts, iesniegumam pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu;

24.2. 18 gadu sasniegušajām personām ar invaliditāti kopš bērnības 100,00 euro apmērā, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai personai uz kredītiestādes kontu, ja pakalpojums jau saņemts, iesniegumam pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu.

VIII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

25. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas mājsaimniecības dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

26. Sociālās rehabilitācijas pabalstu piešķir personai līdz 200,00 euro kalendārā gadā laikā, ievērojot sociālā darbinieka atzinumā un rehabilitācijas plānā norādīto.

IX. Pabalsts nieru dialīzes slimniekiem

27. Ikmēneša pašvaldības materiālais atbalsts 70,00 euro apmērā pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze.

28. Pašvaldības materiālā atbalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par dialīzes nepieciešamību.

29. Pašvaldības materiālo atbalstu izmaksā par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku, iesniedzot izziņu par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

X. Pabalsts uzturam tuberkulozes slimniekam

30. Tiesības saņemt pabalstu 3,00 euro dienā pārtikas iegādei ir tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori.

31. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu un medicīnas iestādes izziņu par personas ārstēšanos ambulatori.

32. Pabalsts tiek aprēķināts par medicīnas iestādes izziņā norādīto periodu, kādā persona ārstējas ambulatori.

XI. Pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu

33. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura ar Ropažu novada Bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, par katru aizgādnībā esošu personu.

34. Pabalsta apmērs par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir 50,00 euro apmērā kalendārā gada laikā. Pabalstu izmaksā pēc ikgadējā norēķina iesniegšanas Ropažu novada bāriņtiesā.

35. Par gadu, kurā aizgādnis tiek iecelts, pabalsts izmaksājams proporcionāli mēnešu skaitam, skaitot no mēneša, kurā pieņemts bāriņtiesas lēmums.

36. Lai saņemtu pabalstu persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

XII. Pabalsts politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām

37. Pabalsts politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām tiek piešķirts vienu reizi gadā uz svētkiem Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā.

38. Pabalsta apmērs ir 150,00 euro.

39. Pabalsta saņemšanai persona uzrāda represētās personas apliecību vai iesniedz tās kopiju, pabalsts tiek izmaksāts pēc saraksta.

40. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz Sociālajā dienestā no kārtēja gada novembra pirmās darba dienas līdz 15. decembrim.

XIII. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem

41. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā, 20. janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā.

42. Pabalsta apmērs ir 60,00 euro.

43. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz sociālajā dienestā no kārtēja gada janvāra pirmās darba dienas līdz 15. martam.

XIV. Pabalsts personu dzīves jubilejās

44. Pabalsts personām tiek piešķirts:

44.1. 80 gadu un 85 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;

44.2. 90 gadu un 95 gadu jubilejā 90,00 euro apmērā;

44.3. 100 un vairāk gadu jubilejā 100,00 euro apmērā.

45. Pabalstu piešķir dzimšanas dienas mēnesī, pamatojoties uz personas iesniegumu vai 3 (trīs) mēnešu laikā pēc personas dzimšanas dienas.

46. Sociālais dienests paziņo personai par iespēju saņemt pabalstu.

XV. Ziemassvētku pabalsts

47. Ziemassvētku pabalstu piešķir:

47.1. personai ar pirmās grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30,00 euro apmērā;

47.2. daudzbērnu ģimenēm – 30,00 euro apmērā par katru bērnu;

47.3. aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem, un bērniem, kas zaudējuši vienu apgādnieku – 30,00 euro apmērā par katru bērnu;

47.4. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 30,00 euro apmērā par katru bērnu.

48. pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, sākot no kārtējā gada 1. novembra līdz 23. decembrim.

XVI. Pabalsts transporta izdevumu segšanai

49. Pašvaldības materiālais atbalsts transporta izdevumiem vecuma pensionāriem, Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušām personām, kurām piešķirta invaliditātes 3. grupa, ja personai nav piešķirti vai nepienākas citi pabalsti, izņemot politiski represētās personas.

50. Pašvaldības materiālais atbalsts transporta izdevumiem ir 60,00 euro kalendārajā gadā.

51. Pašvaldības materiālo atbalstu izmaksā ar nākamo mēnesi pēc pensijas vecuma iestāšanās, vienreizējā maksājumā, pamatojoties uz personas iesniegumu, skaidrā naudā vai bezskaidras naudas norēķina veidā.

XVII. Noslēguma jautājumi

52. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

53. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

54. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

54.1. Inčukalna novada pašvaldības 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 13/2019 "Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus" attiecībā uz Ropažu novada pašvaldības Vangažu pilsētas teritoriju;

54.2. Garkalnes novada pašvaldības 2014. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Garkalnes pašvaldības pabalstu aizbildnim";

54.3. Garkalnes novada pašvaldības 2016. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par braukšanas izdevumu segšanas kārtību atsevišķām pasažieru kategorijām";

54.4. Garkalnes novada pašvaldības 2017. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu";

54.5. Garkalnes novada pašvaldības 2017. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā";

54.6. Garkalnes novada pašvaldības 2021. gada 31. marta saistošie noteikumi Nr. 86 "Par Garkalnes novada domes vienreizējo pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām";

54.7. Stopiņu novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 25/19 "Stopiņu novada pašvaldības materiālais atbalsts iedzīvotājiem";

54.8. Ropažu novada pašvaldības 2019. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 13/2019 "Par pašvaldības pabalstiem Ropažu novadā, neizvērtējot ienākumus.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 10. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 23/21 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt materiālo atbalstu sociālo grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām;

1.2. saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu, pašvaldībai realizējot savu autonomo funkciju sociālās palīdzības nodrošināšanā Ropažu novadā deklarētām personām (ģimenēm).

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošajos noteikumos noteikti pašvaldības pabalstu veidi – pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem, kuri deklarēti Ropažu novadā, pašvaldības palīdzība vasaras nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam, ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pašvaldības izglītības iestādēs, papildus ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, rehabilitācijas pabalsts, pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, pabalsts nieru dialīzes slimniekiem, pabalsts tuberkulozes slimniekam uzturam, pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu, pabalsts politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem, pabalsts personām dzīves jubilejās, pabalsts ziemassvētku pabalsts bērniem ar invaliditāti, ziemassvētku pabalsts daudzbērnu ģimenēm, Ziemassvētku pabalsts audžuģimenē un aizbildnībā esošiem bērniem, Ziemassvētku pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības, pabalsts transporta izdevumu segšanai un ziemassvētku pabalsts personām ar I grupas invaliditāti.

Saistošajos noteikumos noteiktie pabalsti tiek izmaksāti Ropažu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām un fakstiski dzīvojošām ģimenēm (personām), neizvērtējot ienākumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. materiālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Ropažu novada Sociālais dienests ir institūcija, kurā persona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā.

Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.

Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada Administratīvo aktu strīdu komisijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

6.2. noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Ropažu novada Sociālā dienesta darbinieku un Ropažu novada pašvaldības domes Veselības un sociālo jautājumu komitejas deputātu un Finanšu komitejas deputātu ieteikumi.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!