• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 41 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.12.2021., Nr. 242 https://www.vestnesis.lv/op/2021/242.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

15.12.2021., Nr. 242

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 41

Pieņemts: 24.11.2021.

OP numurs: 2021/242.8

2021/242.8
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 41

Tukumā 2021. gada 24. novembrī (prot. Nr. 23, 9. §)

Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 24.11.2021. lēmumu (prot. Nr. 23, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības pabalstu un materiālā atbalstu veidus, apmēru un saņemšanas kārtību.

2. Tukuma novada pašvaldības pabalstu un materiālā atbalsta veidi ir:

2.1. pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei;

2.2. pabalsts, skolas gaitas 1. klasē uzsākot;

2.3. pabalsts ortodontijas pakalpojumam;

2.4. pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei;

2.5. pabalsts aizgādnim;

2.6 pabalsts kāzu jubilāriem;

2.7. pabalsts apaļajā dzīves jubilejā;

2.8. pabalsts valsts svētkos;

2.9. pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem;

2.10. materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai;

2.11. remigrācijas pabalsts;

2.12. apbedīšanas pabalsts.

II. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

3.  Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 300,00 euro apmērā izmaksā par katru Tukuma novada administratīvajā teritorijā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu.

4. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

5. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pašvaldības iestādē "Tukuma novada sociālais dienests" (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) vai pagastu pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

5.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

5.2. jaundzimušā vārdu, uzvārdu, personas kodu;

5.3. savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

5.4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks.

6. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu jaundzimušā aprūpei, ja tiek konstatēts, ka nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi.

7. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei piešķiršanu pieņemšanas dienas. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei izmaksā iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei var izmaksāt natūrā, ja Tukuma novada sociālais dienests sniedzis atzinumu, kurā norādīti objektīvi iemesli (trūkst prasmju aprūpēt, ir riska grupas ģimeņu uzskaitē u.t.t.), kuru dēļ pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei nepieciešams izmaksāt natūrā.

8. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei nepiešķir, ja:

8.1. bērns ievietots audžuģimenē vai ārpusģimenes aprūpes institūcijā;

8.2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm.

III. Pabalsts, uzsākot skolas gaitas 1. klasē

9. Pabalstu, bērnam uzsākot skolas gaitas 1. klasē, 15,00 euro apmērā saņem ģimene, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1. klasē.

10. Pabalsta, uzsākot skolas gaitas 1. klasē, saņemšanas kārtība:

10.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis izglītības iestādē sniedz informāciju: bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un viena bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

10.2. izglītības iestāde līdz kārtējā gada 30. septembrim iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā sarakstu par bērniem, kuri uzsākuši skolas gaitas 1. klasē, un saistošo noteikumu 10.1. apakšpunktā noteikto informāciju.

11. Tukuma novada sociālais dienests līdz attiecīgā gada 15. oktobrim izmaksā pabalstu vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā.

IV. Pabalsts ortodontijas pakalpojumam

12. Pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušam bērnam līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī personai līdz 24 gadu vecumam, ja tā iegūst vidējo vai augstāko izglītību un nav darba attiecībās, un ja ir uzsākta un turpinās līdz bērna 18 gadu vecumam ortodontijas ārstēšana saskaņā ar ārstēšanas plānu.

13. Pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir šādu izdevumu segšanai:

13.1. ortodonta konsultācijām un rentgena izmeklējumiem, ja to veic atkārtoti;

13.2. ārstēšanas manipulācijām, kuras netiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

14. Pabalsta ortodontijas pakalpojumam apmērs ir 50 % no ortodontijas pakalpojuma izdevumiem, bet ne vairāk kā 500,00 euro vienam bērnam kopsummā.

15. Pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir attiecīgā gadā no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Nepietiekama finansējuma gadījumā veido rindu pabalsta ortodontijas pakalpojuma saņemšanai un pabalstu piešķir rindas kārtībā nākamajā gadā, ņemot vērā noteikumos noteiktos nosacījumus.

16. Lai saņemtu pabalstu ortodontijas pakalpojumam, bērna likumiskais pārstāvis vai persona no 18 līdz 24 gadu vecumam iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par šā pabalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno ārsta izrakstu par diagnozi un nepieciešamo ārstēšanu (manipulācijas kods), ārstēšanas plānu un finanšu dokumentus (rēķinu vai čeku).

17. Tukuma novada sociālais dienests pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt pabalstu ortodontijas pakalpojumam, ja nav ievēroti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

18. Pabalstu ortodontijas pakalpojumam nepiešķir, ja persona ir saņēmusi pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu šim mērķim, kas kopsummā pārsniedz saistošo noteikumu 14. punktā noteikto pabalsta apmēru. Ja pašvaldības piešķirtais sociālās palīdzības pabalsts šim mērķim kopsummā ir mazāks par 500,00 euro, tad pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir, nepārsniedzot starpību starp sociālās palīdzības pabalsta šim mērķim kopsummu un 14. punktā noteikto pabalsta maksimālo apmēru.

V. Pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei

19. Pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei 100,00 euro apmērā par katru bērnu piešķir reizi kalendārajā gadā ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un aprūpē vismaz vienu bērnu ar invaliditāti, ar mērķi finansiāli atbalstīt vecākus bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpē.

20. Lai saņemtu pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei, bērna likumiskais pārstāvis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

20.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

20.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;

20.3. savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru.

21. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

22. Pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei piešķir un izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei piešķiršanu pieņemšanas dienas.

VI. Pabalsts aizgādnim

23. Pabalstu aizgādnim 100,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizgādnībā esošu personu ar mērķi finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā.

24. Pabalstu aizgādnim ir tiesības saņemt Latvijas Republikā dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam aizgādnim, kura aizgādnībā ir vismaz viena persona, kurai ar tiesas spriedumu ir noteikta ierobežota (atņemta) rīcībspēja.

25. Lai saņemtu pabalstu aizgādnim, aizgādnis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

25.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

25.2. personas, kura atrodas aizgādnībā, vārdu, uzvārdu, personas kodu;

25.3. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, kurā veicama pabalsta ieskaitīšana.

26. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda nepieciešamo informāciju un pieņem lēmumu par pabalsta aizgādnim piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai. Pabalstu aizgādnim izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalstu aizgādnim piešķiršanu pieņemšanas dienas.

VII. Pabalsts kāzu jubilāriem

27. Pabalstu kāzu jubilāriem piešķir laulātajiem pāriem, ja abi laulātie savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir laulībā 50 gadus (Zelta kāzas), 60 gadus (Dimanta kāzas) vai 70 gadus (Briljanta kāzas). Tiesības saņemt pabalstu kāzu jubilejā ir viens gads no attiecīgās kāzu jubilejas dienas.

28. Pabalsta kāzu jubilāriem apmērs:

28.1. Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro;

28.2. Dimanta kāzu jubilāriem 150,00 euro;

28.3. Briljanta kāzu jubilāriem 200,00 euro.

29. Lai saņemtu pabalstu kāzu jubilāriem, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā vai Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā. Iesniegumā:

29.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

29.2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

29.3. pievieno laulības apliecību vai tās atvasinājumu.

30. Lēmumu par pabalstu kāzu jubilāriem piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai, pieņem Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk, kā līdz kāzu ceremonijas norises dienai, ja tāda pieteikta.

31. Pabalstu kāzu jubilāriem izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta kāzu jubilejā piešķiršanas dienas iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā ne vēlāk kā līdz kāzu jubilejas dienai, vai pasniedz laulātajam pārim Zelta, Dimanta vai Briljanta kāzu ceremonijas laikā.

VIII. Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

32. Pabalsta mērķis apaļajā dzīves jubilejā ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, identificētu viņu sociālās problēmas, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidošanu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, plānojot pašvaldības turpmāko darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.

33. Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu.

34. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā apmērs:

34.1. 75 dzīves gadi – 30,00 euro;

34.2. 80 dzīves gadi – 35,00 euro;

34.3. 85 dzīves gadi – 45,00 euro;

34.4. 90 dzīves gadi – 50,00 euro;

34.5. 95 dzīves gadi – 75,00 euro;

34.6. 100 dzīves gadi – 150,00 euro;

34.7. 101 dzīves gadi – 175,00 euro,

par katru nākamo dzīves gadu papildus 25,00 euro.

35. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā saņemšanu administrē un nodrošina Tukuma novada pašvaldība, slēdzot sadarbības līgumu ar Tukuma novada sociālo dienestu un Tukuma pilsētas pensionāru biedrību, kas piedalās un veic pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanu. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanā var piedalīties Tukuma novada pašvaldības pārstāvis, pagastu pārvalžu vadītāji.

36. Personu apaļajā dzīves jubilejā sveic un pabalstu apaļajā dzīves jubilejā pasniedz personas dzīvesvietā jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo personu.

IX. Pabalsts valsts svētkos

37. Pabalstu valsts svētkos 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā piešķir politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novada administratīvajā teritorijā, ar mērķi godināt un sniegt atbalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalsta apmērs noteikts uz vienu personu, neatkarīgi no statusu skaita.

38. Lai saņemtu pabalstu valsts svētkos, persona vai tās likumiskais pārstāvis līdz kārtējā gada 30. novembrim iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu, kurā:

38.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

38.2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

38.3. pievieno apliecības (atbilstoši statusam) kopiju.

39. Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pārbauda personas atbilstību pabalsta valsts svētkos saņemšanai un izmaksā pabalstu, ja ir ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

40. Pabalstu valsts svētkos izmaksā personas norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta valsts svētkos piešķiršanu pieņemšanas dienas, bet ne ātrāk, kā no kārtēja gada 11. novembra.

X. Pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem

41. Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam vienu reizi kalendārajā gadā piešķir personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

41.1. ir noteikta I, II, III grupas invaliditāte;

41.2. saņem vecuma pensiju, t. sk. priekšlaicīgo pensiju, un nav darba tiesiskajās attiecībās vai neveic citu saimniecisko darbību;

41.3. politiski represēta persona;

41.4. daudzbērnu ģimenes vecāks.

42. Pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumiem apmērs:

42.1. zobu protezēšanai 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 60,00 euro;

42.2. zobu protēžu labošanai 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 36,00 euro.

43. Lai saņemtu pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam, pabalsta pieprasītājs iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā:

43.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

43.2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

43.3. pievieno finanšu dokumentus, kas apstiprina, ka pabalsta pieprasītājs ir saņēmis zobu protezēšanas pakalpojumu;

43.4. dokumentu, kurš apstiprina, ka persona ir politiski represēta persona.

44. Pabalstu zobu protezēšanai nepiešķir, ja personai par attiecīgo pakalpojumu ir piešķirts šim mērķim noteiktais pašvaldības sociālais pabalsts.

45. Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas pārbauda personas atbilstību pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumam saņemšanai un pieņem lēmumu par pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumam piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

46. Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem izmaksā personas norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumiem piešķiršanu pieņemšanas dienas.

XI. Materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai

47. Pašvaldība vienu reizi mēnesī sedz maksu dušas apmeklējumam un vienu reizi nedēļā veļas mazgāšanai, kā arī sedz izdevumus higiēnas pakalpojuma saņemšanai līdz 2,00 euro apmērā no higiēnas pakalpojuma noteiktās maksas par katru nākamo pakalpojuma saņemšanas reizi attiecīgajā nedēļā, mēnesī.

48. Materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai piemēro higiēnas pakalpojumam, kuru nodrošina Tukuma novada sociālais dienests vai tāds pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests noslēdzis līgumu par higiēnas pakalpojuma nodrošināšanu.

49. Materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

49.1. personai noteikta invaliditāte;

49.2. persona saņem vecuma pensiju;

49.3. persona dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

49.4. daudzbērnu ģimene;

49.5. politiski represēta persona;

49.6. personai izsniegts sociālā darbinieka nosūtījums.

50. Lai saņemtu materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai, persona pakalpojuma saņemšanas vietā uzrāda dokumentu, kas pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāru apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņu, politiski represētās personas apliecību, invaliditātes apliecību, Latvijas Goda ģimenes apliecību "3 + Ģimenes karte").

XII. Remigrācijas pabalsts

51. Remigrācijas pabalstu piešķir ģimenei, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, ģimenes locekļi ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas valstspiederīgie (ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, Latvijas nepilsoņi), un kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citā valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošu mājokli.

52. Remigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro piešķir vienīgā mājokļa iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene attiecīgajā īpašumā ir deklarējusi dzīvesvietu.

53. Lai saņemtu remigrācijas pabalstu, ģimenes pārstāvis trīs mēnešu laikā no atgriešanās brīža iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, ar atļauju veikt personu datu apstrādi, lai datu reģistrā pārliecinātos, vai ģimenei nepieder dzīvošanai derīgs īpašums, un dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma pirkšanas vai īrēšanas faktu.

54. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par remigrācijas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

55. Remigrācijas pabalstu izmaksā personas norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par remigrācijas pabalstu piešķiršanu pieņemšanas dienas.

XIII. Apbedīšanas pabalsts

56. Apbedīšanas pabalstu piešķir Tukuma novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā.

57. Apbedīšanas pabalstu 350,00 euro apmērā piešķir, ja pabalsta pieprasītājam (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) nav tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu. Savukārt, ja pabalsta pieprasītājam ir tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu, kura kopsumma nepārsniedz 350,00 euro, apbedīšanas pabalsta apmērs ir starpība starp citu saņemto apbedīšanas pabalstu un šajos saistošajos noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu.

58. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) vai tā pilnvarotā persona viena mēneša laikā no apbedījamās personas nāves dienas iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato saistošo noteikumu 57. punktā minētos apstākļus.

59. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai, pieņem Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Apbedīšanas pabalstu personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

60. Ja neviena persona nav uzņēmusies apbedīšanu, Tukuma novada sociālais dienests saskaņā ar noslēgto līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu veic mirušās personas apbedīšanu par pašvaldības līdzekļiem.

XIV. Noslēguma jautājumi

61. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

62. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

63. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

63.1. Tukuma novada domes 2016. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā";

63.2. Tukuma novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem";

63.3. Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 "Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā";

63.4. Engures novada domes 2009. gada 22. decembra domes saistošie noteikumi Nr. 58 "Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā";

63.5. Engures novada domes 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem";

63.6. Engures novada domes 2015. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par kārtību, kādā piešķirams apbedīšanas pabalsts Engures novadā";

63.7. Kandavas novada domes 2011. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

63.8. Engures novada domes 2011. gada 15. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā";

63.9. Engures novada domes 2016. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par kārtību kādā sniedzams pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 41 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Tukuma novada pašvaldības teritorijā spēkā ir septiņi saistošie noteikumi, kuri regulē pašvaldības sniegto atbalstu dažādām personu grupām, tādējādi realizējot pašvaldības brīvo iniciatīvu iedzīvotāju labklājības uzlabošanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un jaunu iedzīvotāju piesaistei. Pašreiz Tukuma novada teritorijā vairākās teritorijas vienībās ir pieejami dažādi pabalstu veidi vienai un tai pašai personu grupai. Tāpat ir radusies situācija, ka kādā no Tukuma novada teritorijām attiecīgai personu grupai atbalsts nav paredzēts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

Viena vienota normatīvā akta izdošana vienā administratīvajā teritorijā nodrošinās vienotu atbalsta saņemšanu, efektīgāku pabalstu administrēšanu, vienotu pieeju un mazinās nevienlīdzību starp pašvaldības sniegtā atbalsta saņēmējiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus, to saņemšanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta pieaugums: 40 000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Projekts šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav organizētas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!