• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.12.2021., Nr. 240 https://www.vestnesis.lv/op/2021/240.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā

Vēl šajā numurā

13.12.2021., Nr. 240

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 27.10.2021.

OP numurs: 2021/240.14

2021/240.14
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 6 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9

Smiltenē 2021. gada 27. oktobrī

Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā

Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 265 (prot. Nr. 12, 28. §)

Ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 347 (prot. Nr. 14, 63. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta otro daļu, 36. panta piekto un sesto daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka garantētā minimālā ienākuma pabalsta, mājokļa pabalsta un  papildu sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) izmaksas kārtību, pabalstu veidus, to apmēru, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība).

2. Pabalstus ir tiesības saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un faktiski dzīvojošām mājsaimniecībām, kuras ar iesniegumu vērsušās Smiltenes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz viņu materiālo resursu izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju.

3. Tiesības saņemt Noteikumos minētos papildu sociālās palīdzības pabalstus ir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai.

4. Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus pamata sociālās palīdzības pabalstus:

4.1. garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalstu;

4.2. mājokļa pabalstu.

5. Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus papildu sociālās palīdzības pabalstus:

5.1. pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

5.2. pabalstu izglītības ieguves atbalstam;

5.3. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

5.4. pabalstu dzīvojamo telpu remontam;

5.5. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

5.6. pabalstu krīzes situācijā.

II. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz:

6.1. iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais sociālās palīdzības pabalsta veids;

6.2. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izņemot gadījumus, ja tiek pieprasīts pabalsts krīzes situācijā;

6.3. citus pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam, ja tie Sociālajam dienestam nav pieejami valsts un pašvaldību informācijas sistēmās.

7. Ja vienā mājoklī dzīvo vairākas mājsaimniecības un persona iesniegumā norāda apstākļus, kas liecina, ka mājsaimniecībām nav kopēji izdevumi par uzturu, tā iesniedz dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu (līgums par dzīvojamo telpu lietošanas sadalījumu un atsevišķi veikto maksājumu dokumentus par pārvaldīšanas un komunālajiem pakalpojumiem), kas apliecina šo faktu.

8. Sociālais dienests pēc Noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

8.1. kopā ar klientu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 809) noteiktajām prasībām Pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, kuras izdruku klients paraksta, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, izņemot gadījumu, kad iztikas līdzekļu deklarācija tiek iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv);

8.2. izvērtē nepieciešamību ar personu noslēgt vienošanos par līdzdarbību;

8.3. nepieciešamības gadījumā novērtē dzīves apstākļus, apsekojot personu dzīvesvietā.

9. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums.

10. Piešķirtos pabalstus Noteikumos paredzētajos gadījumos, ievērojot personas iesniegumā par sociālās palīdzības pabalsta veida piešķiršanu norādīto:

10.1. pārskaita uz iesniedzēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu;

10.2. piegādā skaidrā naudā dzīvesvietā personai, kurai objektīvu apsvērumu dēļ nav kredītiestādes norēķinu konta.

11. Labvēlīgu administratīvo aktu Sociālais dienests personai var paziņot ar elektroniskā pasta starpniecību, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, ja persona rakstveidā ir apliecinājusi, ka piekrīt saņemt lēmumu elektroniski un ir norādījusi elektroniskā pasta adresi, bet nelabvēlīgu administratīvo aktu dienests paziņo personai Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

12. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir atbilstošs Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmajā daļā noteiktajam.

13. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 809 uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto laikposmu.

14. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksā vienu reizi mēnesī.

IV. MĀJOKĻA PABALSTS

15. Mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteiktajā kārtībā un apmērā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas.

16. Piešķirto mājokļa pabalstu pārskaita nama apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Kurināmā iegādes izdevumus var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam, vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

17. Mājsaimniecībā bez bērniem, kurā dzīvo tikai pensijas vecumu personas vai persona ar invaliditāti,  mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai piemēro garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai koeficientu 1,5. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts, izmantojot šādu formulu:

Pmaj=(GMI¹ + GMI² x N x 1,5)+K -I,

Pmaj – mājokļa pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības ienākumi;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa.

18. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

19. Persona, kura ir tiesīga saņemt mājokļa pabalstu par centrālās apkures mājokli, pieprasot pabalstu, iesniegumā norāda nepieciešamo pabalsta izmaksas periodu:

19.1. vienu reizi mēnesī;

19.2. vienu reizi trīs mēnešos.

20. Ja mājsaimniecībai triju mēnešu laikā pēc iesnieguma par mājokļa pabalsta aprēķināšanu iesniegšanas mainās izdevumi par mājokļa lietošanu, Sociālais dienests, pamatojoties uz mājsaimniecības locekļa iesniegumu un ar mājokļa lietošanu saistītajos maksājumu rēķinos norādīto izdevumu summu, veic mājokļa pabalsta pārrēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajiem izdevumiem konkrētajā mēnesī, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 noteikto apmēru.

V. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU APMAKSAI

21. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (turpmāk – Veselības aprūpes pabalsts) piešķir šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:

21.1. par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;

21.2. par zāļu reģistrā iekļauto zāļu un medicīnas preču iegādi;

21.3. par optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi ar speciālista izrakstītu briļļu recepti;

21.4. par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumiem;

21.5. par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista.

22. Kopējais piešķirtais Veselības aprūpes pabalsta apmērs vienai personai Noteikumu 21. punktā minēto izdevumu segšanai ir 50 % apmērā no izdevumiem, nepārsniedzot 100 euro  kalendārajā gadā.

23. Veselības aprūpes pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Pieprasot šo pabalstu, iesniegumam jāpievieno izdevumus apliecinoša dokumentu kopijas (kases čeka, numurētas stingrās uzskaites kvīts, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, vai faktūrrēķina, vai internetbankas izdrukas) (uzrādot oriģinālus), kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa. Pabalstu var pārskaitīt arī attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam.

24. Noteikumu 23. punktā minētā Veselības aprūpes pabalsta izdevumus apliecinošiem dokumentiem ir jābūt izsniegtiem kalendārajā gadā, kurā pabalsts tiek pieprasīts.

25. Ja pabalsta pieprasītājs objektīvu iemeslu dēļ nav varējis pieprasīt Veselības aprūpes pabalstsu par attiecīgo kalendāro gadu, iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim, iesniegumam pievienojot objektīvo iemeslu apliecinošus dokumentus.

VI. PABALSTS IZGLĪTĪBAS IEGUVES ATBALSTAM

26. Pabalstu izglītības ieguves atbalstam 30 euro apmērā piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gada vecumu un iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību.

27. Iesniegumu Noteikumu 26. punktā noteiktā pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā iesniedz laikposmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

VII. PABALSTS ĒDINĀŠANAI PIRMSSKOLAS UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

28. Pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Ēdināšanas pabalsts) piešķir, ja izglītojamais mācās Smiltenes novada vispārizglītojošā vai pirmsskolas izglītības iestādē.

29. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts par periodu, par kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un tā apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam izglītojamajam dienā:

29.1. Ēdināšanas pabalsts vispārējā izglītības iestādē – 100 % apmērā;

29.2. Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādē – 100 % apmērā;

29.3. Ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100 % apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

30. Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

VIII. PABALSTS DZĪVOJAMO TELPU REMONTAM

31. Pabalstu dzīvojamo telpu remontam (iekšējiem remontdarbiem, ar mājokļa labiekārtošanu un sadzīves apstākļu uzlabošanu saistītiem darbiem) piešķir mājsaimniecībai vienu reizi trīs gadu periodā līdz 250 euro apmērā, izmaksājot to ar pārskaitījumu personas norēķinu kontā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā saskaņā ar iesniegto faktūrrēķinu.

32. Pirms lēmuma pieņemšanas par dzīvojamo telpu remonta izdevumu apmaksu, Sociālā dienesta sociālais darbinieks veic personas dzīves apstākļu apsekošanu, fiksē mājokļa remontdarbu nepieciešamību un remontmateriālu iegādi.

33. Sociālais dienests sešu mēnešu laikā no Noteikumu 31. punktā noteiktā pabalsta piešķiršanas dienas pārbauda piešķirtā pabalsta izlietojumu paredzētajam mērķim.

IX. PABALSTS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI

34. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā uzlabot sociālo situāciju, mazināt klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

35. Pabalstu piešķir Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros, paredzot, ka vienai personai mājsaimniecībā piešķiramā pabalsta kopējais apmērs ir ne vairāk kā 250 euro kalendārā gada laikā.

36. Pirms lēmuma pieņemšanas par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu, Sociālā dienesta sociālā darba speciālists veic mājsaimniecības vai personas mājsaimniecībā individuālo vajadzību izvērtēšanu, sagatavo atzinumu vai individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

37. Lēmums par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā tiek pieņemts, pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darba speciālista atzinumu vai individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

X. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ

38. Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķi dzīvojošai personai mājsaimniecībā, kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

39. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamās palīdzības apmēru, dokumentu kopijām (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav pašvaldības rīcībā.

40. Pirms lēmuma par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, Sociālā dienesta sociālā darba speciālists veic katastrofas vai citu ārējo notikumu izraisīto seku ietekmes uz mājsaimniecības spēju nodrošināt pamatvajadzības izvērtējumu un sagatavo atzinumu, kas tiek ņemts vērā pieņemot lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu.

41. Pabalsta krīzes situācijā apmērs, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus:

41.1. vienas personas mājsaimniecībai – līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram;

41.2. vairāku personu mājsaimniecībai – līdz divām valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.

42. Pabalstu krīzes situācijā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ piešķir laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību un normatīvajos aktos noteiktajā laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir ievērojami samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības.

43. Noteikumu 42. punktā noteiktais pabalstu krīzes situācijā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ ir 150 euro mēnesī katrai mājsaimniecības personai.

44. Mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, papildus tiek piešķirts 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

45. Pieprasot pabalstu krīzes situācijā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ, mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona mājsaimniecībā iesniedz iesniegumu, kurā detalizēti sniegta informācija par izveidojušos krīzes situāciju. Ja valsts un pašvaldību sistēmās nav iespējams pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā iesniedz Sociālajam dienestam dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.

46. Noteikumu 41., 43. un 44. punktā noteikto pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

47. Atzīt par spēku zaudējušiem:

47.1. Apes novada domes 2017. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 8/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā";

47.2. Raunas novada domes 2019. gada 24. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā";

47.3. Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā".

48. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Līdz Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, kas saistošajos noteikumos noteikts 2022. gada 1. janvāris, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem un to apmēriem un sniegšanas kārtību:

1.3.1. Apes novada domes 2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 8/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā";

1.3.2. Raunas novada domes 2019. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 74 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā";

1.3.3. Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 14/17 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā".

Ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 158. punktu spēkā esošus noteikumus par spēku zaudējušiem atzīst ar citu noteikumu noslēguma jautājumu.

1.4. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 40. punkts noteic, ka līdz šā likuma 36. panta sestajā daļā paredzēto pašvaldību saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, un to piešķiršanas kritēriji. Ievērojot teikto nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kuros tiktu noteikta pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība un papildu sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība.

1.5. Ņemot vērā iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošo novadu veidojošo saistošo noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem, to apmēriem un piešķiršanas kārtību saturu, izstrādājusi un pieņēmusi jaunu saistošo noteikumu par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā redakciju.

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā, kas stājušās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Lai iespējami vairāk iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem varētu pretendēt uz pašvaldības sociālajiem pabalstiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piektajā daļā noteikto, Smiltenes novada pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka koeficientu 1,5 mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai mājsaimniecībai, kurā dzīvo tikai pensijas vecumu personas vai persona ar invaliditāti.

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldībā piešķiramo sociālās palīdzības pabalstu veidus, nosakot, ka Smiltenes novada pašvaldībā Smiltenes novada Sociālais dienests piešķir un izmaksā pamata sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalstu, kā arī papildu sociālās palīdzības pabalstus – pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, pabalstu izglītības ieguves atbalstam, pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, pabalstu dzīvojamo telpu remontam, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai un pabalstu krīzes situācijā.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka, ka mērķgrupa, kura ir tiesīga saņemt pašvaldības pamata sociālās palīdzības pabalstus ir Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvojošas mājsaimniecības, kuras ar iesniegumu vērsušās Smiltenes novada Sociālajā dienestā, pamatojoties uz viņu materiālo resursu izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju. Tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos papildu sociālās palīdzības pabalstus ir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Šobrīd nav iespējams aprēķināt precīzu saistošo noteikumu ietekmi uz Pašvaldības budžetu, tomēr ir prognozējams papildus budžets 2022. gadā.

3.2. Par jaunā regulējuma ietekmi uz Pašvaldības budžetu varēs spriest pēc apmēram trim mēnešiem pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

3.3. Šobrīd pabalstu izmaksa tiek nodrošināta no 2021. gadā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Ja pieaugs pabalstu izmaksas nodrošināšanai nepieciešamais finansējuma apjoms, tiks iesniegts priekšlikums budžeta grozījumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada Sociālais dienests.
6. Informācijas par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – pēc Saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut Saistošajos noteikumos.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!