• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 2021/11 "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.11.2021., Nr. 231 https://www.vestnesis.lv/op/2021/231.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

30.11.2021., Nr. 231

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2021/11

Pieņemts: 21.10.2021.

OP numurs: 2021/231.9

2021/231.9
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/11

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī

Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 21. oktobra sēdes lēmumu Nr. 298
(prot. Nr. 14, 31. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2021. gada 11. novembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 443
(prot. Nr. 17, 2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu un Ministru kabineta
2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību" 71.3 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada dome (turpmāk – pašvaldība), nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos – Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavas upes (lejpus HES) Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību pašvaldībā un piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu sadales kārtību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskām un fiziskām personām (turpmāk – Persona), nosakot konkrētu rūpnieciskās zvejas rīku veidu, skaitu, limitu un slēdzot rūpnieciskās zvejas nomas līgumu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 2. pielikumu sekojoši:

3.1. 2. pielikuma 1. punkts nosaka Pļaviņu ūdenskrātuvē Aizkraukles un Jēkabpils novados 40 zvejas murdu limitu. Saskaņā ar pašvaldību savstarpējo 2010.gada 30. marta Vienošanos tagadējam Aizkraukles novadam 31 zivju murds, t.sk., sekojoši: Aizkraukles pagasts – 3; Kokneses pagasts – 5; Klintaines pagasts – 7; Pļaviņu pilsēta 5; Seces pagasts – 4; Sērenes pagasts – 4; Staburaga pagasts 3;

3.2. 2. pielikuma 2. punkts nosaka Daugavā (lejpus HES) Aizkraukles novadam un Ogres novadam 52 zivju murdi. Saskaņā ar pašvaldību savstarpējo 2010. gada 30. marta Vienošanos tagadējam Aizkraukles novadam 48 zivju murdi, t.sk., sekojoši: Aizkraukles pagasts 16; Skrīveru pagasts – 12; Sērenes pagasts 11; Jaunjelgavas pagasts 9.

4. Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija) koordinē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas jautājumus, pieņem iesniegumus, izvērtē un pieņem lēmumus, sagatavo un organizē nepieciešamo dokumentu noformēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

II. Speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai iekšējos ūdeņos saņemšana

5. Zvejai komercdarbībai Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekšējos ūdeņos juridiskām personām (SIA, IU, IK, ZS u.c.) nepieciešams saņemt pašvaldības speciālo atļauju (licenci).

6. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz 5 (pieciem) gadiem.

7. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), kad ir jau noslēgts zvejas tiesību nomas līgums, Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisijai ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un informācija par iepriekšējā gada nozveju (ja bija licence vai nomas līgums) papildus pievienojot iesnieguma (2. pielikumā) norādīto.

8. Lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisija.

III. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

9. Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

10. Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu( arī tie ar kuriem ir jau ir noslēgts nomas līgums uz 1 gadu) uz katru nākošo gadu, katru gadu no 1. novembra līdz 10. decembrim (izņemot komerczvejai, kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums) Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisijai jāiesniedz iesniegums (1. pielikums), kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija. Iesniegumu adresētu Aizkraukles novada zvejas licencēšanas komisijai var iesniegt arī Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros katrā pagastā vai arī elektroniski uz e-pastu dome@aizkraukle.lv (ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu).

11. Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija.

12. Lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas apstiprināšanu, noraidīšanu vai izbeigšanu pieņem Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisija, pamatojoties uz sagatavoto informāciju.

13. Pamatojoties uz Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisijai pieņemto lēmumu, ar Personu tiek sagatavots Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums (3. pielikums), (turpmāk arī –Līgums), pievienojot Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu (4. pielikums) par zvejas limitu un nomas maksu. Saskaņā ar novadā noteiktā Līguma paraugu, pamatojoties uz Zvejas licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu, Līgumu un protokolu (4. pielikums) sagatavo katras pilsētas vai pakalpojumu centra vai pagasta atbildīgā persona, kas nozīmēta ar katras apvienības vai pakalpojumu centra vai pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu un, pēc nomas maksas saņemšanas, slēdz Līgumu, paraksta protokolu, izsniedz licenci un ievada datus Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā (saīsinājumā LZIKIS).

14. Gadījumā, ja vienas ūdenstilpes robežās uz zvejas rīkiem – murdiem kādā no pagastiem piesakās vairāk personas, nekā nosaka savstarpējā Vienošanās, bet citā pagastā murdi paliek pāri, tad Zvejas licencēšanas komisija ir tiesīga ar lēmumu konkrētā gadā veikt zvejas rīku – murdu pārdali.

15. Ja iepriekšējā gadā piešķirtais rūpnieciskās zvejas limits palielinās vai uz to nepiesakās iepriekšējā gada nomnieki, Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisija organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli atbilstoši zvejniecību regulējošiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

IV. Zvejas limitu sadales kārtība un Līgumu termiņi

16. Lemjot par atļauju slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, ņem vērā zvejniecību regulējošo ārējos normatīvos aktos un starp pašvaldībām noslēgtā savstarpējās Vienošanās noteikto limitu kopējo apjomu un nodrošina, ka kopējais Personām iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits nepārsniedz pašvaldībai noteikto zvejas rīku limitu. Izņemot 14. punktā noteiktos gadījumus.

17. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības juridiskām personām komercdarbībai, priekšroka prioritārā secībā dodama Personām kas darbojas attiecīgās pašvaldības pagasta teritorijā, ir saistītas ar komerciālo zveju un ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zveju regulējošos normatīvos aktus.

18. Iznomājot rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām priekšroka prioritārā secībā dodama, saskaņā ar zvejniecības normatīvajiem aktiem:

18.1. personām, ar kurām bija noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un tās darbojās attiecīgās pašvaldības pagasta teritorijā iepriekšējos gadus saistībā ar pašpatēriņa zveju, atbilst šo noteikumu 18.2. vai 18.3. apakšpunktiem, ir pildījušas iepriekš noslēgtā Līguma nosacījumus un ievērojušas zvejas tiesību regulējošos normatīvos aktus;

18.2. personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Aizkraukles novada pašvaldības administratīvā teritorija;

18.3. personām, kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19. Veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes saimniecības locekļiem drīkst iedalīt tikai vienu zvejas rīku – zivju murdu.

20. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi tiek slēgti uz sekojošu laiku:

20.1. ar juridiskām personām komerciālai zvejai uz laiku no 3 (trim) līdz 5 (pieciem) gadiem, bet tas nav ilgāks par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu, kuru var pagarināt uz tādu pašu termiņu;

20.2. ar fiziskām personām pašpatēriņa zvejai līgums tiek slēgts uz 1 (vienu) gadu.

21. Ja tiek konstatēti zveju regulējošo normatīvo aktu vai iepriekš noslēgtā līguma pārkāpumi, zvejas tiesību nomas līgums tiek izbeigts un Persona zaudē tiesības uz zvejas rīku limitu nākamajā gadā.

V. Nomas maksas samaksas kārtība

22. Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, uz vienu gadu un tiek norādīta līgumā pievienotajam protokolam, ņemot vērā rūpnieciskās zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu.

23. Par piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomu kārtējā gadā Personai nomas maksa jāveic protokolā noteiktajā kārtībā bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā un ir iemaksājama Līgumā norādītajā Aizkraukles novada domes norēķinu vai kontā vai pagastu kasē pirms Līguma parakstīšanas.

VI. Zvejas licencēšanas komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība

24. Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisijas izdotos administratīvos aktus (pieņemtos lēmumus) vai faktisko rīcību var apstrīdēt, Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Apstrīdēšanas iesniegums, adresēts Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai, iesniedzams domes kancelejā vai nosūtot pa pastu Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) e-pastā dome@aizkraukle.lv.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. panta kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

26. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušus Kokneses novada domes 08.07.2020. saistošos noteikumus Nr. 6/2020 "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses novada pašvaldībā".

Pielikumā: 1) iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai.

2) iesniegums par speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā.

3) Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma projekts.

4) Protokols par rūpnieciskās zvejas limitu un nomas maksu.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

 

1. pielikums

Aizkraukles novada domes
Zvejas licencēšanas komisijai

/fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums/
/fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas numurs/
/fiziskai personai – dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, e-pasts;
juridiskai personai – juridiskā adrese un tālruņa numurs, e-pasts/

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai

/datums/

Lūdzu:

1) piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu   zvejai
  (norādīt – pašpatēriņa vai komerciālajai)  

Pļaviņu ūdenskrātuvē vai Daugavā (lejpus HES) (nevajadzīgo nosvītrot vai nerakstīt), kas atrodas Aizkraukles novada pašvaldības ___________________pagasta administratīvajā teritorijā: (ūdenstilpes nosaukums)

2) iedalīt šādus zvejas limitus

vienu zvejas murdu ar atvērumu līdz 30 metriem (pašpatēriņa zvejai) ar atvērumu virs 30 metriem (komerciālajai zvejai) (zvejas rīka nosaukums, skaits, garums nevajadzīgo nosvītrot)

Aizpildāms, ja bijis līgums iepriekš:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._________________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā   .
  (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)

Numurs ___________, izsniegšanas datums ______. gada _____. ________________ , izsniedzējs ________________________.

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniegs pieļaujamo zvejas rīku skaitu, tad tiks organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

Atbildi vēlos saņemt:
personīgi kancelejā
pa pastu uz adresi
 
elektroniski ar elektronisko parakstu uz e-pastu   bez datu šifrēšanas.
(*paraksts)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, un iesniegts, izmantojot e-pastu vai portālā www.latvija.lv.

 

2. pielikums
(Aizpildāms un iesniedzams juridiskām personām komerczvejai, kad jau noslēgts zvejas nomas līgums)

Aizkraukles novada domes
Zvejas licencēšanas komisijai

juridiskai personai – nosaukums
reģistrācijas numurs
juridiskā adrese un tālruņa numurs un e-pasts

IESNIEGUMS

/datums/

Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu

(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
ar
nosaukums
Iesnieguma iesniedzējs  
  (vārds, uzvārds un amats)

Pielikumā:

1) iepriekšējā gada saimnieciskās darbības apraksts;

2) Aizpildāms, ja bijis noslēgts līgums:

Iepriekšējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr. ______, noslēgts ______. gada ______._____________________. Protokola Nr.__________.

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā   .
  (attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)  

Numurs ___________, izsniegšanas datums _____. gada ____. ____________ , izsniedzējs ______________________.

3) Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati)

(ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts, zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums (kopija)).

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iepriekšējā gadā neesmu pārkāpis zvejniecību regulējošos normatīvos aktus man uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parāds. Esmu informēts, ka lai pārliecinātos par šo fakta neesamību pašvaldība iegūs informāciju izmantojot pašvaldībai pieejamās un publiskās datu bāzes.

Atbildi vēlo saņemt:
personīgi domes kancelejā
pa pastu uz adresi
 
elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu   bez datu šifrēšanas.
(*paraksts)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, un iesniegts, izmantojot e-pastu vai portālā www.latvija.lv.

 

3. pielikums

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Nr.____

Aizkraukles novada, _____________ pagastā

20___. gada ___.___________

Aizkraukles novada domes, _________________ apvienības pārvaldes, reģistrācijas Nr. ___________ juridiskā adrese: ________________________ vadītāja ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā _________________ , turpmāk tekstā – Iznomātājs, no vienas puses, un ________________________ fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un amats vai juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese: ________________________ , tās ___________________________ personā, turpmāk – Nomnieks no otras puses, paraksta šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1.Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā uz ___ (vārdiem) gadu rūpnieciskās zvejas tiesības (turpmāk – zvejas tiesības) pašpatēriņam/komerciālām vajadzībām ___________________________, Kokneses novadā, kas dod iespēju izmantot zvejā šim līgumam pievienotajā protokolā kārtējam nomas gadam (turpmāk – protokols; Līguma 1. pielikums) noteikto zvejas rīku skaita limitu. Protokols pievienojams šim līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

2. Iznomātāja pienākumi

2.1. Iedalīt zvejas tiesību Nomniekam zvejas rīku skaita limitu ___________. gadam, pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļaujamo zvejas rīku skaita limitu.

2.2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemot papildu palielinot izmantojamo zvejas rīku skaita limitu.

2.3. Ja tiek samazināts pieļaujamais zvejas rīku skaita limits, bet ne Nomnieka vainas dēļ, nodrošināt pret Nomnieku tādu pašu attieksmi kā pret citiem līdzīgiem Nomniekiem.

2.4. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto zvejas rīku skaita limitu, nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi, kas paredz gadījumus un nosacījumus vienpusējai limitu samazināšanai.

3. Nomnieka pienākumi

3.1. Izmantot iznomātās zvejas tiesības, nepārsniedzot protokolā norādīto zvejas rīku skaita limitu, līgumā noteiktajā ūdenstilpē, kā arī ievērot ar Iznomātāja lēmumu vienpusēji samazināto zvejas limitu, ja tāds tiek pieņemts atbilstoši šā līguma 2.4. apakšpunktam.

3.2. Šā līguma 4. punktā un protokolā noteiktajā kārtībā un termiņos kārtot zvejas tiesību nomas maksājumus.

3.3. Nesākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.

3.4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas noteikumiem.

3.5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt normatīvo aktu un kompetento valsts un pašvaldību institūciju izvirzīto prasību ievērošanu, tai skaitā attiecībā uz zvejniecību, kuģošanas drošību, vides aizsardzību un tauvas joslas izmantošanu.

3.6. Novērst un atlīdzināt ar savu darbību videi nodarītos zaudējumus.

3.7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām.

3.8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un kontrolējošo valsts institūciju pārstāvjiem pēc viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus.

4. Nomas maksa

4.1. Zvejas tiesību nomas maksa neatkarīgi no nomas līguma kopējā termiņa tiek noteikta uz gadu, pamatojoties uz protokolā noteikto nozvejas apjoma limitu un (vai) zvejas rīku skaita limitu un ievērojot zvejas vietu vai zvejas rajonu.

4.2. Zvejas tiesību nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību nomas maksas apmēru vai izsolē nosolīto.

4.3. Nomnieks, kam iedalīts zvejas rīku skaita limits zvejai iekšējos ūdeņos, maksu par nomu samaksā līdz līguma noslēgšanai protokolā noteiktajā kārtībā.

4.4. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atbilstoši šā līguma 2.4. apakšpunktam ar Iznomātāja vienpusēju lēmumu vai ar Nomnieka piekrišanu tiek samazināts zvejas rīku skaita limits, nomas maksa, kas līdz samazinājuma noteikšanas dienai jau ir samaksāta saskaņā ar protokolu, netiek pārrēķināta.

4.6. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts izmantojamā zvejas rīku skaita limits, maksa par nomu tiek aprēķināta un maksāta atsevišķi protokolā noteiktajā kārtībā. Papildlimits apmaksājams 10 dienu laikā pēc tā noformēšanas protokolā.

5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Šā līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus iepriekš nevarēja ne paredzēt, ne novērst.

5.2. Pie šādiem nepārvaramas varas apstākļiem pieder stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar jauniem normatīvajiem aktiem un tiesību aktiem pamatota varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu un tiesību aktu pieņemšana un to stāšanās spēkā.

5.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, triju darbdienu laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā norāda, cik ilgā laikposmā ir iespējama līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta valsts institūcija un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ja šāds ziņojums nav iesniegts vai ir iesniegts ar nokavēšanos, vainīgais kompensē radušos zaudējumus.

5.4. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ tiek aizkavēta vairāk nekā trīs mēnešus, abām pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai pusei.

6. Līguma darbības laiks

6.1. Šis līgums ir spēkā no _________________ līdz _________________.

6.2. Pusēm vienojoties normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, līguma darbību var apturēt.

6.3. Līguma darbības apturēšana nemaina šā līguma 6.1. apakšpunktā noteikto līguma darbības termiņu.

7. Līguma darbības izbeigšanās

7.1. Līguma darbību var izbeigt pēc abpusējas vienošanās.

7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusēji atkāpties no līguma, ja tam radies pārmērīgs zaudējums. Pusei, kas atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas jāpierāda.

7.3. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja Nomnieks:

7.3.1. nepilda šā līguma noteikumus;

7.3.2. pārkāpj zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvos aktus;

7.3.3. savas zvejas tiesības nodevis trešajām personām;

7.3.4. sešu mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas nav sācis šajā līgumā noteiktās darbības iznomāto zvejas tiesību reālai izmantošanai.

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus;

7.4.2. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas traucē Nomniekam saņemt pilnībā to labumu, ko var dot šis līgums.

7.5. Šis līgums tiek pārtraukts saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, ievērojot Zvejniecības likuma 8. pantu.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties šā līguma darbības gaitā, Iznomātājs un Nomnieks risina sarunu ceļā, sagatavojot atbilstošu sarunu protokolu.

8.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesa pēc piekritības.

9. Noslēguma nosacījumi

9.1. Iznomātājs un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt šo līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.

9.2. Ja Nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šā līguma saistības, Iznomātājs dod viņam priekšroku, slēdzot jaunu līgumu.

9.3. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

9.4. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz šajā līgumā un tā pielikumos noteikto savstarpējo saistību saturu un izpildi, izņemot informāciju, kuras sniegšana paredzēta zivsaimniecības nozares darbību regulējošos normatīvajos aktos un citos normatīvajos aktos.

9.5. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, otrs – pie Nomnieka.

9.6. Līgums sastādīts uz __ (_________) lapām un tam pievienots:

9.6.1. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokols.

10. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti:

Iznomātājs: Nomnieks:

 

4. pielikums

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.________________ar nomnieku Protokols Nr.___ par zvejas limitu un nomas maksu 20______. gadā

Noslēgts   Aizkraukles novada,   pilsētā/pagastā

Nomnieks, īstenojot līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas limitu (nozvejas limits vai/un zvejas rīku skaita limits) Pļaviņu ūdenskrātuvē / Daugavā (lejpus HES) (nevajadzīgo nerakstīt) Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā

un kārto nomas maksājumus šādā apmērā:

Nr.
p.k.
Limita, piešķiršanas datums Limita, papildlimita objekts (zivju suga vai zvejas rīks) Limita vienība (tonna, gabals, metrs) Zvejas dienu skaits (ja paredzēts) Limita apjoms (tonnas, gabali, metri) Nomas maksa par limita vienību
(euro)
Nomas maksa par limitu, papildlimitu (euro) Papildmaksājumi saskaņā ar līgumu vai protokolu (atvieglojumi) (euro) Kopējā nomas maksa
(euro)
Kopējā maksa
(euro)
Iznomātāja parakts Nomnieka paraksts
 1.   Murds Gab. Atļautajā laikā 1              

1. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildu nosacījumiem: uzturēt kārtībā Daugavas krastu teritoriju zvejas zonā

2. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildmaksājumiem:

3. Šajā protokolā Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādu nomas maksāšanas kārtību: maksā visu uzreiz noslēdzot līgumu.

Līgumslēdzēju pušu paraksti:

 Iznomātājs_________________

 

Nomnieks__________________

 

Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2021/11 "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada dome (turpmāk – pašvaldība), nodod rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upes – Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavas upē (lejpus HES) Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas zvejniecības normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, 7. panta otro daļu, 10. panta piekto daļu, 11. panta pirmo, otro daļu, 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos".

2. Īss projekta satura izklāsts Rūpnieciskās zvejas tiesību noma pašpatēriņa zvejai vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upes – Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā (lejpus HES) Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā tiek piešķirta saskaņā ar Latvijas Republikas zvejniecības normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, 7. panta otro daļu, 10. panta piekto daļu 11. panta pirmo, otro daļu, un Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" un starp pašvaldībām noslēgtajām vienošanām par murdu sadali.

Saistošos noteikumos norādīti un precizēti normatīvie akti ar papildus noteikumiem, pašvaldību lēmumi, iesniegumu iesniegšanas kārtība un Līgumu noslēgšana, zvejas rīki, to skaits un maksa, licenču izsniegšana komerczvejai, pienākumi, zvejniecības un vides aizsardzības prasību ievērošanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Tiešie ieguvēji Aizkraukles novada uzņēmēji, kuri nodarbojas ar komerczveju un iedzīvotāji.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisijā.

5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, privātpersonas, Aizkraukles novada domes Zvejas licencēšanas komisijas izdotos administratīvos aktus (pieņemtos lēmumus) vai faktisko rīcību var apstrīdēt, Aizkraukles novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

5.3. Saistošie noteikumi tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Ļatvijas Vēstnesis" un Aizkraukles novada mājaslapā www.aizkraukle.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!