• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.11.2021., Nr. 228 https://www.vestnesis.lv/op/2021/228.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 37/2021

Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19/2021 "Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā"

Vēl šajā numurā

25.11.2021., Nr. 228

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 27.10.2021.

OP numurs: 2021/228.20

2021/228.20
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13

Jelgavā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 23, 9. §)

Par pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 27., 30., 31., 31.1 punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālo garantiju apmēru un nodrošināšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem (turpmāk – bārenis).

2. Tiesības saņemt šajos noteikumos noteiktos pabalstus ir pilngadību sasniegušiem bāreņiem, kuriem lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Jelgavas novada bāriņtiesa, tai skaitā, ja Jelgavas novada bāriņtiesa ir tiesību un saistību pārņēmēja.

3. Lai pieprasītu kādu no noteikumos noteiktajiem pabalstiem, bārenis Jelgavas novada sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu.

4. Dienests izskata bāreņa iesniegumu un mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja bāreņa situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem.

5. Dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt bārenis var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim tiek piešķirts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir vienreizējs.

7. Pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 825 euro.

8. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai piešķir bārenim, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

9. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai saņemšanai bārenim sekmīgi jāapgūst izglītības programma vai studiju programma.

10. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai saņemšanai bārenim, papildus noteikumu 3. punktā noteiktajam, Dienestā ir jāiesniedz apliecinājums par izglītības iegūšanu.

11. Pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs ir 295 euro mēnesī.

12. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķir bārenim, kurš ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu saņēma pie aizbildņa vai audžuģimenē. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir vienreizējs.

13. Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 250 euro un, ja bārenis ir persona ar invaliditāti kopš bērnības, 375 euro apmērā.

14. Mājokļa pabalstu piešķir bāreņiem, kuriem pašvaldība nav sniegusi palīdzību, izīrējot dzīvojamo telpu.

15. Mājokļa pabalsta saņemšanai bārenim, papildus noteikumu 3. punktā noteiktajam, Dienestā ir jāiesniedz:

15.1. dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja šāda dokumenta nav sociālā dienesta rīcībā. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenim jāiesniedz attiecīgas vienošanās pie līguma vai jauna īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

15.2. dokumentus, kas apliecina:

15.2.1. izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

15.2.2. izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

15.2.3. izdevumus par telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem, izdevumiem par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un verifikāciju.

16. Mājokļa pabalsta apmēru nosaka ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumus.

17. Mājokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts, kuru piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem, ņemot vērā īres līguma termiņu. Mājokļa pabalstu izmaksā līdz nākamā mēneša 15 datumam veicot pārskaitījumu uz bāreņa kredītiestādes kontu.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Jelgavas novada pašvaldības 2018. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 12 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā";

18.2. Ozolnieku novada domes 2019. gada 21. novembra saistošos noteikumus Nr. 25/2019 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas".

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības pienākums nodrošināt sociālās garantijas pilngadību sasniegušam bērnam un noteikt šo garantiju apmēru ir noteikts Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās".

Savukārt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.2 panta piektajā daļā ir noteikts deleģējums pašvaldībai noteikt kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam. Pašvaldībai ir jānosaka pabalsta izmaksas kārtība, bet pabalsta apmērs ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sociālo garantiju apmēru un nodrošināšanas kārtību pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir ļoti būtisks pilngadību sasnieguša bērna patstāvīgas dzīves uzsākšanas pirmajos gados.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sociālo garantiju apmēru un nodrošināšanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem.

Noteikumos noteikta mājokļa pabalsta nodrošināšanas kārtība, paredzot, ka šis pabalsts tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.

Lai sniegtu atbalstu bārenim patstāvīgās dzīves uzsākšanai valsts ir noteikusi, ka bārenim, uzsākot patstāvīgu dzīvi, pašvaldībai ir jāizmaksā pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro. Jelgavas novada pašvaldība pabalsta apmērs ir noteikts 820,05 euro apmērā, savukārt Ozolnieku novada pašvaldībā 825 euro apmērā. Noteikumi paredz pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei noteikt 825 euro apmērā.

Vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim paredzēts pirmā mēneša izdevumiem. Bērniem, kuri aprūpi saņem institūcijā, šo pabalstu izmaksā institūcija, bet bērniem, kuri aprūpi saņem pie aizbildņa vai audžuģimenē, šo pabalstu izmaksā pašvaldības sociālais dienests. Ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka šis pabalsts nedrīkst būt mazāks par 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ne mazāks par 327,00 euro. Jelgavas novada pašvaldībā pabalsts tiek maksāts Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā (218 euro un 327,00 euro), savukārt Ozolnieku novada pašvaldība ir noteikusi lielāku pabalsta apmēru – 250 euro un 375 euro personām ar invaliditāti kopš bērnības. Noteikumi paredz, ka pabalsta patstāvīgās dzīves uzsākšanai apmērs ir 250 euro un, ja bārenis ir persona ar invaliditāti kopš bērnības, 375 euro apmērā

Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek piešķirts bāreņiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, studē augstskolā vai koledžā. Šis pabalsts paredzēts bāreņa ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Ministru kabinets ir noteicis, ka pabalsts nedrīkst būt mazāks par 109,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ne mazāks par 163,00 euro. Jelgavas novada pašvaldība ir noteikusi lielāku pabalsta ikmēneša izdevumiem apmēru – 218 euro, arī Ozolnieku novada pašvaldībā šis pabalsta apmērs ir noteikts lielāks par Ministru kabineta noteikto – 128 euro un 294,64 euro personām ar invaliditāti. Noteikumi paredz pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai noteikt 295 euro apmērā.

Noteikumi nosaka, ka mājokļa pabalstu piešķir bāreņiem, kuriem pašvaldība nav sniegusi palīdzību, izīrējot dzīvojamo telpu. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts ar mājokļa lietošanu saistītu izdevumu segšanai, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos normatīvus. Mājokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts, kuru piešķir uz 6 mēnešiem

Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pabalsta apmērs bārenim ikmēneša izdevumu segšanai tiek palielināts un tā apmērs tiek noteikts 295 euro apmērā mēnesī. 2022.gadā pabalstam bārenim ikmēneša izdevumu segšanai būs nepieciešami 123900 euro (295 euro x 35 bāreņi x 12 mēneši).

Šobrīd pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs tiek noteikts 825 euro apmērā. 2022.gadā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei nodrošināšanai nepieciešami 8250 euro (825 euro x 10 bērni).

Nosakot vienreizējā pabalsta patstāvīgās dzīves uzsākšanai apmēru lielākajā šobrīd noteiktajā apmērā – 250 euro un 375 euro personām ar invaliditāti kopš bērnības, 2022.gadam nepieciešami 2375 euro (250 euro x 8 bāreņi + 375 euro x 1 bārenis).

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Mērķgrupa uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir 35 pilngadību sasniegušie bāreņi gadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada sociālais dienests.

Jelgavas novada sociālā dienesta lēmumu, piemērojot noteikumus, var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.

Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja I. Āna

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!