• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.10.2021., Nr. 204 https://www.vestnesis.lv/op/2021/204.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2021

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Vēl šajā numurā

21.10.2021., Nr. 204

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: KNP/2021/5

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/204.16

2021/204.16
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/5

Kuldīgā 2021. gada 26. augustā

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 35)

PRECIZĒTI
ar Kuldīgas novada domes
30.09.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, p. 61)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta
1.4 un 1.6 daļu, 5. panta 1.1 daļu, trešo un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) likmes un nodokļa atvieglojumus, kārtību, kādā ar nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, kā arī nosaka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicējas, nodokļa atvieglojums kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) nosacījumiem līdz tās darbības termiņa beigām. Piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām un citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

II. Nekustamā īpašuma objekti, kas netiek aplikti ar nodokli

3. Papildus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nekustamā īpašuma objektiem ar nodokli Kuldīgas novadā netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas neatkarīgi no to platības.

4. Šo noteikumu 3. punkts neattiecas uz garāžām.

III. Nekustamā īpašuma objekti, kuri tiek aplikti ar paaugstinātu nodokļa likmi

5. Ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.4 daļā noteikto nodokli 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, tiek apliktas būves, kuras iekļautas Kuldīgas novada būvvaldes (turpmāk tekstā – Būvvalde) apstiprinātā Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sarakstā.

6. Paaugstinātā nodokļa maksāšanas pienākums par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.4 daļā noteiktajām būvēm izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

6.1. būve savesta kārtībā, un par to saņemts pozitīvs būvinspektora atzinums;

6.2. būve nojaukta un dzēsta no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.

7. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

7.2. būves kadastrālās vērtības.

8. Saistošo noteikumu 6. punktā minētajā gadījumā paaugstinātā nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Nekustamo īpašumu nodaļa saņem informāciju no Būvvaldes vai būves īpašnieka par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

IV. Nodokļa atvieglojumi

9. Nodokļa atvieglojumus fiziskai vai juridiskai personai – nekustamā īpašuma īpašniekam vai nomniekam (lietotājam) var piešķirt šādos gadījumos:

9.1. par zemi, ēkām un būvēm 90 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finansu resursiem piedalījusies Kuldīgas Vecpilsētas teritorijas (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO saraksta iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar Pielikumu), pilsētas infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievadceļi, ietves, lietus ūdens kanalizācija, stāvlaukumi) izbūvē vai sakārtošanā, arī privātīpašumā esošajos pagalmos, ja tie ir publiski pieejami un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;

9.2. par ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu resursiem ir veikusi vēsturisko ēku (kas vecākas par 50 gadiem) jumtu vai fasāžu atjaunošanas darbus Kuldīgā Vecpilsētas teritorijā, (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO sarakstā iekļaujamajā teritorijā, saskaņā ar Pielikumu), kā arī valsts kultūras pieminekļiem arī ārpus šīs teritorijas, un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;

9.3. par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja persona ar saviem finanšu resursiem piedalījusies pilsētas vai pagasta infrastruktūras (publiskais apgaismojums, pievadceļi, ietves, stāvlaukumi) izbūvē vai sakārtošanā un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība;

9.4. par zemi, ēkām un būvēm 70 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona ir ražošanas uzņēmums un iepriekšējā taksācijas periodā tas ir veicis kapitāla investīcijas esošās ražotnes paplašināšanai (investīcijas ēku un būvju rekonstrukcijā, kā arī liela apjoma ražošanas iekārtu iegādē) vismaz 25 000,- EUR apmērā;

9.5. par zemi, ēkām un būvēm, ja juridiska persona konkrētajā nekustamajā īpašumā ir veikusi kapitāla investīcijas jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai, sākot ar otro gadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Atvieglojuma apmērs nosakāms atkarībā no investīciju apjoma:

9.5.1. 25 % – ja investīciju apjoms ir no 100 000 EUR – 200 000 EUR;

9.5.2. 50 % – ja investīciju apjoms ir no 200 000 EUR – 400 000 EUR;

9.5.3. 70 % – ja investīciju apjoms ir no 400 000 EUR –  700 000 EUR;

9.5.4. 90 % – ja investīciju apjoms ir vairāk kā 700 000 EUR.

9.6. par telpu grupām, ēkām vai būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja īpašums Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts ar attiecīgajai saimnieciskajai darbībai atbilstošu lietošanas veidu un atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai tiek izmantots savas uzņēmējdarbības veikšanai atbalstāmajās nozarēs:

9.6.1. viesu nami, viesnīcas, moteļi un kempingi;

9.6.2. amatniecības izstrādājumu ražošanas vai tirdzniecības vietas;

9.6.3. ēdināšanas iestādes;

9.6.4. suvenīru tirdzniecības vietas.

9.7. juridiskām personām par zemi, ēkām un būvēm 25 % apmērā no nodokļa summas, ja juridiskā persona iepriekšējā taksācijas periodā nekustamajā īpašumā izveidojusi 5–10 jaunas darbavietas, 50 % apmērā – ja izveidojusi 10–20 jaunas darbavietas un 70 % apmērā, ja izveidojusi vairāk par 20 jaunām darbavietām un strādājošo darba samaksa šajās darbavietās nav zemāka par nozares vidējo darba algu;

9.8. par zemi, kas tiek izmantota publiskā lietošanā kā atpūtas zaļā zona – 25 % apmērā no nodokļa summas;

9.9. par zemi, uz kuras vai zem kuras atrodas pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām piederoši maģistrālie komunikāciju tīkli 25 % apmērā no nodokļa summas;

9.10. par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi, kurā persona deklarēta:

9.10.1. maznodrošinātām personām – 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam;

9.10.2. vientuļiem pensionāriem vecākiem par 70 gadiem – 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

9.10.3. personai ar 1. grupas invaliditāti – 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

9.10.4. personai, ja persona (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, piemēro atlaidi 90 % apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļu summas, bet ne vairāk kā 500 EUR apmērā. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustāmā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā punktā minētajiem bērniem;

9.10.5. personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti vai 1. grupas personu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

9.10.6. personām, kuras piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā – 25 % apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 EUR apmērā;

9.10.7.  ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē – 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

9.11. 90 % apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas nodokļa maksātājiem (nomniekiem) par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajām ēkām (telpu grupām), kas tiek izmantotas (iznomātas) organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai.

V. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība

10. Lai saņemtu iepriekšminētos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļu maksātājam jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Šis punkts var neattiekties uz 9.10.1.–9.10.4. apakšpunktā noteikto atvieglojumu, ko nodokļu speciālists aprēķina, ja vien pašvaldības rīcībā ir minētā informācija par personas statusu. Ja pašvaldības rīcībā nav pieejama informācija par konkrētās personas statusu, kas dotu tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, minētais atvieglojums tiek piešķirts pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, atvieglojumu piemērojot par visu attiecīgo taksācijas gadu, kurā saņemts iesniegums.

11. Iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata, izvērtē un lēmumus pieņem Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrācija.

12. Pamats šo noteikumu 9.1.–9.5. apakšpunktos noteikto atvieglojumu piešķiršanai ir akts par darbu pabeigšanu objektā un tā nodošanu ekspluatācijā (ja attiecināms), izmaksu tāme un attaisnojuma dokumenti par veiktajiem maksājumiem, kuru pamatotību izvērtē Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrācija, piešķirot nodokļa atvieglojumu.

13. Atvieglojumi par šo noteikumu 9.1.–9.5. apakšpunktos minētajiem darbiem, ieguldījumiem un/vai investīcijām, ja no to veikšanas brīža nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši, var tikt piemēroti atkārtoti līdz brīdim, kad tiek segti 50 % no saskaņoto ieguldījumu apjoma, bet ne ilgāk kā 5 gadus par vieniem un tiem pašiem ieguldījumiem vai investīcijām. Iesniegumam ir jāpievieno ieguldījumus apliecinoši dokumenti – tāmes ar izmaksu atšifrējumiem, maksāšanas uzdevumi, līgumu kopijas vai tml..

14. Lai saņemtu 9.7. apakšpunktā minēto nodokļa atvieglojumu, iesniegumam ir jāpievieno apliecinājums par strādājošo darbinieku skaitu uzņēmumā iepriekšējos taksācijas periodos. Atvieglojums tiek piemērots uz 1 gadu nākamajam nodokļa aprēķināšanas periodam, pamatojoties uz darbavietu skaitu, kurās darbinieki strādā vismaz 1 gadu, ja no to darbinieku skaita palielināšanas brīža nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši.

15. Lai saņemtu atvieglojumus 9.10.5.–9.10.7. apakšpunktos minētos atvieglojumus, iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piešķiršanas pamatojumam atbilstošu dokumentāciju, t.i., pievieno tikai attiecināmos dokumentus, piemēram, invaliditātes apliecības kopiju, izziņu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju.

16. Lai saņemtu 9.11. apakšpunktā minēto nodokļa atvieglojumu, organizācijai (biedrībai vai nodibinājumam), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, atvieglojumus piešķir, ja ir spēkā nomas līgums ar Kuldīgas novada pašvaldību, organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ēka (telpu grupa) tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā. Minētais nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc sabiedriskā labuma organizācijas statusa zaudēšanas.

17. Nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti konkrētajam nekustamajam īpašumam.

18. Atvieglojumi netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus pēc vairākiem punktiem, piemērojams lielākais no atvieglojumiem.

19. Noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja personai nav Kuldīgas novada pašvaldības budžetā iemaksājamā nekustamā īpašuma nodokļa parāda vai valsts budžetā iemaksājamo noteikto nodokļu maksājumu parādu, kas pārsniedz 150 EUR. Šajā punktā noteiktais neattiecas uz šo noteikumu 9.10. punkta apakšpunktos noteiktajiem atvieglojumiem.

20. Ja iesniedzējs atbilst šajos Noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem, nodokļa atvieglojums tiek piešķirts:

20.1. par visu taksācijas gadu, ja iesniegums tiek iesniegts taksācijas gadā no 1. janvāra līdz 31. martam;

20.2. par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja iesniegums tiek iesniegts taksācijas gadā pēc 31. marta;

20.3. Noteikumu 9.10.7. apakšpunktā minētajā gadījumā nodokļa atvieglojums piešķirams uz 36 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts par taksācijas gadu, sākot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma iesniegšanas, ja no ugunsgrēka nelaimes nav pagājuši vairāk kā 36 mēneši.

21. De minimis atbalsts netiek piešķirts Komisijas Regula Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja Persona vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas minētas Komisijas Regula Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, tad tā nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

22. Personai šo Noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regula Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas Regula Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

23. Lai saņemtu atvieglojumu par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, personas, pirms iesnieguma iesniegšanas, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavo un apstiprina Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumā minēto informāciju un iesniegumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru.

24. De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad pašvaldības pieņem lēmumu par Nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

VI. Nodokļa iekasēšanas kārtība

25. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi noslēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

26. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

27. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

28. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus par periodu no de minimis atbalsta piešķiršanas līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot minētās regulas 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

VII. Noslēguma jautājumi

29. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

30.1. Alsungas novada domes 2019. gada 21. novembra saistošos noteikumus Nr. 7 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem";

30.2. Kuldīgas novada Domes 2017. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr. 2017/12 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā";

30.3. Skrundas novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/2015 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā";

30.4. Skrundas novada domes 2016. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 11/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017. gadā.

Pielikumā: Kuldīgas Vecpilsētas teritorija (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā un UNESCO sarakstā iekļaujamā teritorijā).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/5
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā"

Kuldīgas Vecpilsētas teritorija (Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorija un UNESCO sarakstā iekļaujamā teritorija)

UNESCO saraksta iekļaujamajā teritorija
Pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorija

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumu KNP/2021/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā"

Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 9. punktu, 1. panta ar un 3. panta 1.4 daļu, pašvaldībām ir likumā deleģētas tiesības, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, precizēt nodokļa objektus, bet saskaņā ar 5. panta trešo un ceturto daļu pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām. 90, 70, 50 un 25 procentu apmērā no nekustamā nodokļa summas.

Ņemot vērā, ka normatīvie akti nosaka esošo noteikumu spēkā esamības gala termiņu, savukārt likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normas paredz atsevišķu nodokļa papildlikmju piemērošanas gadījumos pašvaldībām pieņemt saistošos noteikumus, kuri publicējami līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, nepieciešams pieņemt un publicēt saistošo noteikumus, līdz iepriekš norādītajam termiņam.

Īss projekts satura izklāsts

Izvērtētas Kuldīgas novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošo noteikumu satura atšķirīgās un kopīgās normas un pēc iespējas veidots tāds jauns tiesiskais regulējums, kas atbilst jaunveidotā novada iedzīvotāju interesēm, kā arī pēc iespējas nepasliktina iedzīvotāju stāvokli attiecībā uz pašvaldības atbalstu, kāds bijis līdz šim.

Noteikumu projekts paredz neaplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot palīgēkas – garāžas, noteikumi nosaka, kādā veidā piemērojama paaugstināta nodokļa likme, kā arī precizētas nodokļa maksātāju kategorijas, kurām var noteikt nodokļa atvieglojumus, noteikts maksimālais termiņš, kādā var pieņemt lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piespiedu izpildi, kā arī noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

Esošie noteikumi papildināti, paredzot ar paaugstinātu nodokļu likmi aplikt nekustamā īpašuma nodokļa objektus, kuri nav nodoti ekspluatācijā, lai gan noteiktie būvniecības termiņi beigušies.

Noteikumu projekts paredz nodokļu atvieglojumus vairākām nodokļu maksātāju kategorijām, kā, piemēram, par komersantiem par ieguldījumiem uzņēmējdarbībā, daudzbērnu ģimenēm, biedrībām ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, personām ar 1. grupas invaliditāti, Černobiļas AES seku likvidēšanā iesaistītajām personām u.c.

Izdarīti arī citi mazāk svarīgi precizējumi par Saistošo noteikumu piemērošanu.

Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai precizētu nekustamā īpašuma nodokļa objektus, par kuriem var piemērot nodokļa atvieglojumus, kā arī paaugstinātu nodokļa likmi.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi būs nenozīmīga.
Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa būtiski nemainīsies.
Projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Noteikumi ir saistoši visām Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji.
Konsultācijas ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!