• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Valmieras pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra saistošie noteikumi Nr. 356 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.01.2021., Nr. 19 https://www.vestnesis.lv/op/2021/19.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Siguldas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Vēl šajā numurā

28.01.2021., Nr. 19

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 356

Pieņemts: 29.10.2020.

OP numurs: 2021/19.10

2021/19.10
RĪKI

Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 356

Valmierā 2020. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 21, 6. §)

Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 27.2. panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
29.12.2020. lēmumu Nr. 379 (prot. Nr. 23, 5. §)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai jaunizbūvētajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (turpmāk – dzīvojamie nami).

2. Pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamiem namiem piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un izlietojams attiecīgajā saimnieciskajā gadā, kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

3. Līdzfinansējums, ņemot vērā komercdarbības atbalsta kontroli regulējošo normatīvo aktu nosacījumus, var tikt piešķirts piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai dzīvojamiem namiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1. ēkas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no ēkas kopējās platības;

3.2. dzīvojamam namam piesaistītais zemesgabals (gabali) ir dzīvojamā nama īpašnieka (īpašnieku) īpašums vai par tā izmantošanu ir noslēgts līgums;

3.3. dzīvojamā nama īpašniekam (īpašniekiem) nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tas neatrodas likvidācijas procesā;

3.4. zemesgabala labiekārtošanas darbi iepriekš nav finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem;

3.5. ir izstrādāts zemesgabala labiekārtošanas būvprojekts, tajā paredzot:

3.5.1. nodrošināt operatīvo transportlīdzekļu piekļuves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

3.5.2. autostāvvietas un velonovietnes izbūvi,

3.5.3. atkritumu savākšanas iedziļināto tvertņu izbūvi,

3.5.4. bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izbūvi,

3.5.5. teritorijas apstādījumu, tajā skaitā kokaugu stādījumu ierīkošanu.

III. Atbalstāmās izmaksas un līdzfinansējuma apjoms

4. Līdzfinansējums dzīvojamiem namiem piesaistītā zemesgabala (zemesgabalu) labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem darbiem:

4.1. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu, iekšpagalmu un gājēju celiņu izbūve vai atjaunošana – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 euro;

4.2. servitūtu ceļu seguma atjaunošana – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 6 000 euro;

4.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana – 90 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000 euro;

4.4. zāliena, puķu, koku un krūmu stādījumu ierīkošana – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 000 euro;

4.5. pagalma apgaismojuma būvniecība vai atjaunošana – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1 000 euro.

IV. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

5. Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dzīvojamās mājas īpašnieks līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Pašvaldībai pieteikumu, kurā norādītas pieprasītās līdzfinansējuma summas atbilstoši 4. punkta apakšpunktiem, un pielikumus:

5.1. Zemesgrāmatas apliecības kopija par īpašuma tiesībām uz zemes vienību vai dokuments, kas apliecina zemes vienības izmantošanas tiesības;

5.2. izziņas par to, ka līdzfinansējuma pieteicējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tam nav ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

5.3. apliecinājums, ka pieteikumā minētie pasākumi iepriekš nav tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem;

5.4. izkopējums no būvprojekta, kas apliecina dzīvojamā nama atbilstību šo noteikumu 3.1. punktā minētajām prasībām;

5.5. būvprojekta apstiprinātā ģenerālplāna, kurā uzrādīti līdzfinansēšanai pieteiktie objekti un šo noteikumu 3.5. punktā minētie objekti, apliecināta kopija;

5.6. līdzfinansējumam pieteikto darbu izpildes akti;

5.7. objekta nodošanas-pieņemšanas ekspluatācijā akts;

5.8. Pretendents, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs un pretendē uz līdzfinansējumu, Pašvaldībā iesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

6. Līdzfinansējuma pieteicēja atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Pašvaldības komisija (pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai) (turpmāk – Komisija) un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pieteicējam:

6.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības programmai dzīvojamo namu līdzfinansēšanai un līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

6.2. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības programmai dzīvojamo namu līdzfinansēšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, bet dzīvojamo namu līdzfinansēšanai attiecīgā gada Pašvaldības budžetā plānotie līdzekļi ir izlietoti;

6.3. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības programmai dzīvojamo namu līdzfinansēšanai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

7. Pieteikuma vērtēšana notiek saņemšanas secībā. Komisija katra līdzfinansējuma pieteicēja pieprasītā Pašvaldības līdzfinansējumu pamatotību pārbauda, pamatojoties uz atbilstoši pieprasījumam iesniegtajiem darbu izpildes aktiem, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

8. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt līdzfinansējuma pieprasītājam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija ir tiesīga tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

9. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

10. Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu reģistrētajiem pieteikumiem to reģistrācijas secībā atbilstoši Pašvaldības budžetā dzīvojamo namu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

11. Līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 dienu laikā saskaņā ar līdzfinansējuma pieprasītāja iesniegtu rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši Komisijas lēmumam par līdzfinansējuma piešķiršanu.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 29. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 356 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valmieras pilsētas pašvaldības 27.09.2012. saistošie noteikumi Nr.130 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai" nosaka kārtību līdzfinansējuma saņemšanai esošo, privatizācijai pakļauto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Šie saistošie noteikumi nosaka līdzfinansēšanas kārtību jaunizbūvēto dzīvojamo māju īpašniekiem, šādi veicinot dzīvojamo mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, lai daļēji kompensētu izlietotos līdzekļus jaunizbūvētajām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Saistošo noteikumu izpilde nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzfinansējuma pieprasījumu pārbaudi un lēmumu pieņemšanu veic Valmieras pilsētas pašvaldības komisija (pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!