• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.09.2021., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/op/2021/176.2

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/21

Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

13.09.2021., Nr. 176

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: KNP/2021/9

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/176.2

2021/176.2
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9

Kuldīgā 2021. gada 26. augustā

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 26)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) sociālā darba speciālists, pamatojoties uz personas iesniegumu, izvērtē mājsaimniecības tiesības saņemt šādus pabalstus:

2.1. pabalstu sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai;

2.2. pabalstu vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei;

2.3. pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē;

2.4. apbedīšanas pabalstu;

2.5. pabalstu autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists.

II. Pabalsts sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai

4. Tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai ir mājsaimniecībai, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu mājsaimniecības vajadzību un resursu izvērtējumu, ja pēdējo 12 mēnešu laikā sagatavots sociālās rehabilitācijas plāns.

5. Pabalstu piešķir:

5.1. rehabilitācijas plānā ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai vai sociālās situācijas risināšanai mājsaimniecībai līdz 250,00 euro kalendāra gadā;

5.2. mājsaimniecībā esoša bērna pamatvajadzību nodrošināšanai līdz 150,00 euro kalendāra gadā, ja pabalsta pieprasītājs savu dzīvesvietu deklarējis un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai mājsaimniecībām, kuru kopējie ienākumi, atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenim.

III. Pabalsts vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei

6. Tiesības saņemt pabalstu vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

7. Pabalstu piešķir:

7.1. skolas piederumu iegādei 35,00 euro vienu reizi kalendāra gadā;

7.2. ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai.

8. Lai saņemtu pabalstu skolas piederumu iegādei, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

9. Lai saņemtu pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:

9.1. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

9.2. daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte".

10. Pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

IV. Pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē

11. Tiesības saņemt pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē ir par bērnu, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

12. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:

12.1. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

12.2. daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte".

13. Pabalstu piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz 31. augustam. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

14. Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bērna likumiskā pārstāvja pienākums ir informēt izglītības iestādi par bērna prombūtni, atsakot ēdināšanas pakalpojumu.

15. Sociālajam dienestam ir tiesības pārtraukt vai atcelt piešķirto pabalstu, ja tiek konstatēts, ka piešķirtais pabalsts tiek izmantots nelietderīgi – netiek pildīts saistošo noteikumu 11. punkts.

V. Apbedīšanas pabalsts

16. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies tādas personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

17. Apbedīšanas pabalsta apmērs tiek noteikts kā starpība starp 500,00 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu.

18. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvā teritorija, bet nav personas, kura uzņemtos apbedīšanu, apbedīšana tiek organizēta par pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu.

VI. Pabalsts autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai

19. Tiesības saņemt pabalstu autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai ir mājsaimniecībai, kurai iesnieguma iesniegšanas brīdī ir spēkā esošs kāds no šiem statusiem:

19.1. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

19.2. daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte".

20. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 10,00 euro vienu reizi viena detektora iegādes un uzstādīšanas izdevumu kompensēšanai vienā (faktiskās dzīvesvietas) adresē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

21. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kuram pievienots izdevumus apliecinošs dokuments (čeks, kvīts, rēķins, maksājuma uzdevums) par detektora iegādi un uzstādīšanu.

VII. Nepamatoti izmaksāto pabalstu atgūšana

22. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.

23. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto pabalsta summu lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta izpildrīkojumu.

VIII. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

24. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

25. Sociālā dienesta vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei.

26. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.10.2021.

28. Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2022.

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

29.1. Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2018/16 "Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 20.12.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, p. 18));

29.2. Kuldīgas novada domes noteikumi Nr. 2/2021 "Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība sedz izdevumus par autonomo ugunsgrēka dūmu detektoru iegādi un uzstādīšanu" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 29.04.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, p. 18));

29.3. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 15.02.2018. sēdes protokollēmumu Nr. 2#8);

29.4. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23/2013 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem" (apstiprināti ar Skrundas novada domes 24.10.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 17. §));

29.5. Alsungas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs" (apstiprināti ar Alsungas novada domes 24.08.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 15#7).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2021/9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Kuldīgas novada iedzīvotājiem Kuldīgas novadā pēc teritoriālās reformas ieviešanas.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu sagatavošana saistīta ar Administratīvi teritoriālo reformu, kas stājas spēkā 01.07.2021., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, kas paredz izvērtēt novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Apvienojot saistošos noteikumus, tiek saglabāti šādi brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti:

pabalsts sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai, kas tiek piešķirts saskaņā ar sociālā darbinieka veiktu mājsaimniecības vajadzību un resursu izvērtējumu, un ir paredzēts mājsaimniecībām, lai uzlabotu vai mazinātu sociālas problēmas un veicinātu integrāciju sabiedrībā;

pabalsts vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst vidējo un vidējo profesionālo izglītību – skolas piederumu iegādei un ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai. Šo pabalstu iepriekš Kuldīgas novada pašvaldība iekļāvusi sociālās palīdzības pabalstu saistošajos noteikumos, taču pēc klasifikācijas šāds pabalsts iekļaujams saistošajos noteikumos par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem.

apbedīšanas pabalsts.

Saistošajos noteikumos pieņemti iedzīvotājiem labvēlīgākie nosacījumi, pārņemot arī Skrundas un Alsungas novada praksi.

Saistošajos noteikumos iekļauti šādi iepriekš Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos neiekļauti pabalsti:

pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecībām;

pabalsts vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vidējo un vidējo profesionālo izglītību – ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai. Lai pašvaldība materiāli atbalstītu sava novada daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecības ar bērniem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, saistošajos noteikumos no 01.01.2022. iekļauts arī pabalsts ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes līdz 24 gadu sasniegšanai, kurš apgūst vidējo vai vidējo profesionālo izglītību;

pabalstu autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai. Stājoties spēkā valstī obligātai prasībai katru mājokli aprīkot ar dūmu detektoru, noteikumos iekļauts pabalsts autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecībām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Būtisku ietekmi uz Kuldīgas novada pašvaldības budžetu rada pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē. Prognozēts, ka tas radīs budžeta papildu izdevumus ap 40 000 euro apmērā, pieņemot, ka pabalstu dienā saņems ap 100 bērniem.

Šobrīd nav iespējams prognozēt, kādu ietekmi uz Kuldīgas novada pašvaldības budžetu radīs pabalsts ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai izglītojamajam līdz 24 gadu sasniegšanai no daudzbērnu ģimenes, jo nav pieejami statistikas dati par daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecībām, kuru bērni iegūst vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

Pārējie pabalsti budžetu būtisku neietekmēs.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!