• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2 "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.08.2021., Nr. 152 https://www.vestnesis.lv/op/2021/152.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

10.08.2021., Nr. 152

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Talsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 29.07.2021.

OP numurs: 2021/152.8

2021/152.8
RĪKI

Talsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Talsos 2021. gada 29. jūlijā (prot. Nr. 5, 7. p., lēmums Nr. 25)

Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 6.2 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka no pašvaldības budžeta finansētās aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti (turpmāk – aprūpes pakalpojums) piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanu un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.

2. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi (turpmāk – bērns) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību.

3. Aprūpes pakalpojums ir pasākumu kopums, kura ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe (palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība apģērbties un noģērbties, ēdiena pagatavošana un pasniegšana, palīdzība ēšanas procesa nodrošināšanā, palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana, pārvietošana, ārstniecības personu izsaukšana, medikamentu lietošanas nodrošināšana), uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt bērna likumiskā pārstāvja izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīga pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti un izvēlētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks un nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – aprūpētājs).

5. Sociālais dienests publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt juridisku personu, kuras pamatdarbība vai kuras attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana un attiecīgā pakalpojuma sniegšana ir reģistrēta sociālo pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

6. Aprūpes pakalpojums tiek finansēts no Talsu novada pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu Ministru kabineta 15.05.2021. noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojuma personām ar invaliditāti" noteiktajā minimālajā apmērā.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršana

7. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei iesniegums (1. pielikums) jāiesniedz Talsu novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, jebkurā Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldē, vai elektroniski (parakstīts ar elektronisko parakstu) uz Sociālā dienesta pasta adresi: socialais.dienests@talsi.lv. Parakstot un iesniedzot iesniegumu bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene dod Sociālajam dienesta atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu.

8. Iesniegumā norāda:

8.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;

8.2. bērna likumiskā pārstāvja personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

8.3. vēlamo aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra mēnesī;

8.4. konkrētās dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

8.5. vēlamā aprūpes pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un norēķina rekvizītus (ja tas ir zināms).

9. Iesniegumam pievieno:

9.1. darba devēja apliecinājumu, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;

9.2. informāciju par saimnieciskajai darbībai izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;

9.3. izglītības iestādes apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē;

9.4. Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

9.5. dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra mēnesī.

10. Pēc iesnieguma un šo saistošo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists aizpilda "Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana" anketu (2. pielikums).

11. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

11.1.1. aprūpes pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī), nepārsniedzot Ministru kabineta 15.05.2021. noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojuma personām ar invaliditāti" noteikto maksimālo stundu skaitu mēnesī;

11.1.2. aprūpes pakalpojuma saņemšana periodu;

11.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja bērns:

11.2.1. neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta 2.4 daļā un šajos saistošajos noteikumos noteiktajam aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un saņemšanas nosacījumiem;

11.2.2. saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas savienības politikas instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā sakarā ar nodarbinātību, izglītības iegūšanu vai citiem objektīviem apstākļiem atbilstoši šo saistošo noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem kritērijiem tiek nodrošināta pilnā apmērā;

11.2.3. atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai stacionārā ārstniecības iestādē.

12. Sociālais dienests par pieņemto lēmumu informē bērna likumisko pārstāvi vai audžuģimeni Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.

13. Ja bērnam nepieciešams saņemt aprūpes pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījies aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķis un tādēļ bērnam nepieciešams mainīt piešķirtā aprūpes pakalpojuma apjomu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un aprūpētāju vai izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei norīkojumu aprūpes pakalpojuma saņemšanai pie pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanu.

14.1 . Līgumā nosaka:

14.1.1. pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību;

14.1.2. līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;

14.1.3. norēķinu kārtību;

14.1.4. citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu;

14.1.5. līguma izbeigšanas nosacījumus.

14.2. Norīkojumā norāda:

14.2.1. norīkojuma numuru un sastādīšanas datumu;

14.2.2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni;

14.2.3. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un piešķirtā aprūpes pakalpojuma periodu un apjomu;

14.2.4. norīkotāja amatu, vārdu, uzvārdu.

15. Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei ir pienākums piecu darba dienu laikā informēt Sociālo dienestu par:

15.1. bērna deklarētās dzīvesvietas maiņu;

15.2. bērna ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

15.3. izmaiņām šo saistošo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5. apakšpunktos norādītajā informācijā;

15.4. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām aprūpes pakalpojumā vai aprūpētāja vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

16. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu bērnam izbeidz, ja:

16.1. bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes pakalpojuma;

16.2. bērna dzīvesvieta pārdeklarēta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

16.3. beidzies Sociālā dienesta lēmumā noteiktais aprūpes pakalpojuma saņemšanas periods;

16.4. Sociālais dienests konstatē, ka iestājies kāds no šo saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

16.5. Sociālais dienests konstatē, ka aprūpes pakalpojums faktiski netiek izmantots, izņemot šo saistošo noteikumu 17. punktā minētos gadījumus;

16.6. notikušas izmaiņas šo saistošo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5. norādītajā informācijā, kas dod tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu šo saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā noteiktajā apjomā un periodā.

17. Aprūpes pakalpojuma sniegšana bērnam tiek pārtraukta uz laiku, kamēr bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai stacionārā ārstniecības iestādē.

18. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai nepamatoti izlietotos finanšu līdzekļus Sociālajam dienestam atmaksā:

18.1. bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, ja bērns vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem vai mainījies piešķirtā pakalpojuma apjoms (atmaksā finansējuma starpību par piešķirtā pakalpojuma apjomu un konkrētā bērna izmantotā pakalpojuma apjomu);

18.2. aprūpētājs un pakalpojuma sniedzējs, ja sniegta nepatiesa informācija par sniegto pakalpojumu vai Sociālais dienests konstatējis citus pārkāpumus saistībā ar aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

19. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

20. Talsu novada domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

1. pielikums
Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM

Bērna likumiskais pārstāvis:_________________________________________

Personas kods:______________________________

Deklarētā adrese:__________________________________________________

Faktiskā adrese:___________________________________________________

Iesniedzēja tālrunis:__________________________

iesniegums.

Pamatojoties uz Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti" lūdzu piešķirt manam bērnam

,

(bērna vārds uzvārds, personas kods, adrese)

aprūpes pakalpojumu līdz ____ stundām kalendāra mēnesī (t.sk. līdz ____ stundām kalendāra mēnesī vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai).

Vēlamais aprūpes pakalpojuma sniedzējs

 

(vārds, uzvārds / nosaukums, personas kods / reģ. nr., adrese, kontakttālrunis)

Samaksu par sniegto aprūpes pakalpojumu ieskaitīt Pakalpojuma sniedzēja kontā:

.
(norēķina konta numurs)

Iesniegumam pievienotie dokumenti:

darba devēja apliecinājums, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs, norādot darba pienākumu veikšanai izmantotās darba stundas kalendāra nedēļā;

informācija par saimnieciskajai darbībai izmantojamajām stundām kalendāra nedēļā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;

izglītības iestādes apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē;

Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas kalendāra mēnesī;

___________________________________________________________________________.

Apliecinu, ka

sniegšu informāciju Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam anketas "Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana" aizpildīšanai;

atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, izbeigšanu, pārtraukšanu vai atteikumu.

.____.________.   Iesniedzējs:  

(datums)

   

(vārds, uzvārds, paraksts)

Datu aizsardzības atruna

Talsu novada pašvaldība ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs esat informēts un piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

.____.________.   Iesniedzējs:  

(datums)

   

(vārds, uzvārds, paraksts)

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

2. pielikums
Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana un apjoma noteikšana

Nr. __________________

Bērna vārds, uzvārds  
Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)  
Dzimums (S/V)  
Novērtēšanas vieta/laiks  
Ģimenes ārsts  
Speciālista vārds, uzvārds, amats, institūcijas nosaukums  

Aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamais pakalpojuma apjoms:

lai strādātu algotu darbu ____ stundas mēnesī

lai gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības ____ stundas mēnesī

lai apgūtu vispārējās vai profesionālās pamata, vidējās vai augstākās izglītības programmu:

klātienē ____ stundas mēnesī;

neklātienē ____ stundas mēnesī

lai piedalītos Nodarbinātības Valsts aģentūras rīkotajos nodarbinātību veicinošos pasākumos ____ stundas mēnesī

lai saņemtu dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja ____ stundas mēnesī

vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ____ stundas mēnesī

Kopējais vēlamais pakalpojuma apjoms _____ stundas mēnesī.

Bērna ikdienas aktivitātes:

apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi _________________________________________

____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī

apgūst izglītību:

vispārējās pamatizglītības iestādes _______________________________ _____. klasē

klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

vispārējās vidējās izglītības iestādes _______________________________ _____. klasē

klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

speciālās izglītības iestādes _______________________________ _____. klasē

klātienē ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

cits variants _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

izmanto izglītības iestādes pagarinātās dienas pakalpojumu

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

nē (norādiet iemeslu kāpēc neizmanto) __________________________________________

_____________________________________________________________________________

apgūst profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītības programmu:

jā ____ dienas nedēļā; ___ stundas mēnesī;

saņem sociālos pakalpojumus:

dienas aprūpes centrā ____ dienas nedēļā; ___ stundas mēnesī;

dienas centrā ____ dienas nedēļā; ____ stundas mēnesī;

"atelpas brīža" pakalpojums ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; stundas mēnesī;

cits variants _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

saņem regulārus ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumus (piemēram, ergoterapija, fizioterapija u.c.):

jā ____ dienas nedēļā; ____ stundas dienā; ____ stundas mēnesī;

Institūcijās bērna aprūpe un uzraudzība nodrošināta ____ stundas mēnesī.

Norādīt pilngadīgās personas, kuras var sniegt bērnam nepieciešamo aprūpi/atbalstu (kopā/atsevišķi dzīvojošie ģimenes locekļi, personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, radi, paziņas, kaimiņi u.c.):

Vārds, Uzvārds

Radniecība/ saikne ar pieprasītāju

Dzīvesvietas vai darbavietas adrese, tālrunis

Atbalsta veids, biežums

       
       
       

Bērna pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves prasmju novērtēšanas kritēriji

       
1. Veic patstāvīgi/funkcionalitāte nav traucēta – 3 punkti.

2. Mēģina un spēj patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk nav traucēta – 2 punkti.

3. Mēģina un spēj patstāvīgi ar palīdzību, funkcionalitāte biežāk ir traucēta – 1 punkts.

4. Nespēj veikt patstāvīgi/funkcionalitāte ir traucēta – 0 punktu.

Piezīmes.
1. "Spēj" – novērtē personas psihiskās vai fiziskās īpašības, kas rada iespēju sekmīgi veikt konkrētu darbību, uzdevumu, uztvert un reaģēt atbilstoši situācijai un sociālai videi.
2. "Prot" – novērtē personas zināšanas, iemaņas un prasmes veikt kādu darbību, uzdevumu.
(Sadaļās, kur tiek vērtētas spējas un prasmes (spēj un prot), vērtējums tiek dubultots, kur katrā ailē maksimālais punktu skaits – 6 = 3 + 3)

Spēj Prot     
 
1. Sevis apzināšanās
1.1. Spēj un prot nosaukt (zina) savu vārdu un uzvārdu.
Kontroljautājums: Kāds ir Jūsu vārds, uzvārds?
       
1.2. Zina savu dzimšanas gadu un datumu, vecumu, dzimumu, dzīvesvietu.
Kontroljautājums: Cik Jums gadu? Kad Jums ir dzimšanas diena? Kāda ir Jūsu adrese?

 

 

1.3. Spēj apzināties savas stiprās un vājās puses.
Kontroljautājums: Ko Jūs spējat darīt vislabāk? Ko vislabāk patīk darīt? Ko nepatīk darīt?

 

 

1.4. Spēj izprast un apzināties savas rīcības sekas.
Kontroljautājums: Izstāstiet (klients spēj informēt), kas būs, ja Jūs kaitināsiet svešu suni?

 

 

1.5. Spēj un prot pastāstīt (spēj informēt) par savu ģimeni, tuviniekiem.
Kontroljautājums atkarīgs no tā, vai klientam ir ģimene, tuvinieki: Kādas Jums ir attiecības ar ģimeni?

 

 

 

 

Punktu skaits 6/9        
Maksimālais punktu skaits 15    
Piezīmes
 
2. Ēšana, ēdiena gatavošana, šķidruma uzņemšana
2.1. Spēj ēst patstāvīgi.
Kontroljautājums: Kur ēdat brokastis, pusdienas, vakariņas?
 

 

2.2. Spēj sakošļāt un norīt barību.
Kontroljautājums: Kas vislabāk garšo? Ko visgrūtāk apēst/norīt?
 

 

2.3. Spēj un prot atbilstoši lietot galda piederumus.
Kontroljautājums: Kādus galda piederumus parasti izmantojat, lai paēstu?
       
2.4. Spēj un prot sevi apkalpot pie galda, ielikt ēdienu šķīvī, ieliet tēju, sagriezt maizi.
Kontroljautājums: Kā ieliekat ēdienu šķīvī? Kādas sviestmaizes vislabāk garšo?
       
2.5. Spēj un prot sagatavot uzkodas.
Kontroljautājums: Kā var pagatavot, piemēram, sviestmaizes?
       
2.6. Spēj un prot uzņemt nepieciešamo šķidruma daudzumu.
Kontroljautājums: Ko Jūs labprāt dzerat – tīru ūdeni, sulu, tēju, kafiju vai kādu citu dzērienu? Cik daudz šķidruma dienā izdzerat?
       
2.7. Spēj un prot lietot virtuves tehniku: plīti, mikroviļņu krāsni utt.
Kontroljautājums: Uz kā var pagatavot ēst? Ar ko var uzvārīt ūdeni?
       
2.8. Spēj un prot uzklāt un novākt galdu.
Kontroljautājums: Kādi trauki nepieciešami, lai paēstu, piemēram, zupu? Pastāstiet (klients zina), kā uzklājat un novācat galdu?
       
2.9. Spēj un prot nomazgāt, noslaucīt un nolikt vietā traukus.
Kontroljautājums: Kad paēdat, ko dara ar netīriem traukiem? Kur liek tīros traukus?
       
2.10. Spēj un prot izvērtēt, ko drīkst ēst un ko nedrīkst ēst atbilstoši noteiktai diētai.
Kontroljautājums: Kādi produkti ir veselīgi un kādus nav ieteicams ēst bieži un daudz? Pastāstiet (klients zina vai spēj informēt), vai ir kādi produkti, kurus nedrīkstat lietot? Kādēļ?
       
Punktu skaits 48/6        
Maksimālais punktu skaits 54    
Piezīmes
 
3. Ģērbšanās
3.1. Spēj un prot apģērbties un noģērbties pats.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Cik reižu dienā Jūs pārģērbjaties?
       
3.2. Spēj un prot aizpogāt un atpogāt apģērbu.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kādas pogas kreklam/blūzei Jums patīk vislabāk – lielas vai mazas? Cik laika paiet, kamēr aizpogājat vai atpogājat savu kreklu/blūzi?
       
3.3. Spēj un prot tikt galā ar rāvējslēdzēju apģērbā.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir rāvējslēdzējs? Cik bieži Jūs to velkat?
       
3.4. Spēj un prot sasiet un atsiet auklas apģērbā un apavos.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kuram apģērbam ir sienamās auklas? Vai bieži to nēsājat? Kurām kurpēm vai zābakiem ir sienamās auklas? Kā Jūs tiekat galā ar auklām?
       
3.5. Spēj un prot izvēlēties apģērbu un apavus atbilstoši laikapstākļiem.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurš apģērbs Jums vislabāk patīk? Ko Jūs parasti valkājat vasarā, ko ziemā? Kad jāsāk vilkt kādu siltāku jaku?
       
Punktu skaits 30/0        
Maksimālais punktu skaits 30    
Piezīmes
 
4. Personīgās higiēnas uzturēšana
4.1. Saprot personīgās higiēnas nepieciešamību (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Pastāstiet, kādēļ cilvēks mazgājas?
 

 

4.2. Spēj un prot nomazgāties dušā, vannā.
Kontroljautājums: Kur jūs parasti mazgājaties? Kur vēl var nomazgāties?
       
4.3. Spēj un prot rūpēties par saviem matiem (mazgāt, ķemmēt, žāvēt, skūties).
Kontroljautājums: Kurš Jums mazgā matus? Kad Jūs ķemmējat matus? Kad Jūs parasti skujaties – no rītiem vai vakaros?
       
4.4. Spēj un prot rūpēties par nagiem (apgriezt).
Kontroljautājums: Kas Jums parasti griež nagus?
       
4.5. Spēj un prot iztīrīt savus zobus/kopt mutes dobumu un zobu protēzes.
Kontroljautājums: Kad Jūs parasti tīrāt zobus? Ja klientam ir zobu protēzes – kā tīrāt savas zobu protēzes?
       
4.6. Spēj un prot lietot higiēnas procedūrām nepieciešamos līdzekļus (ziepes, sūkli, šampūnus, krēmus, kabatas lakatiņu, dezodorantu u. c.).
Kontroljautājums: Kādā krāsā ir Jūsu sūklis? Kādas ziepes vai šampūns Jums vislabāk patīk? Kādus higiēnas līdzekļus pazīstat, kādus parasti lietojat? Kur Jūs tos glabājat?
       
4.7.  Spēj un prot apmeklēt tualeti pats gan pa dienu, gan naktī.
Kontroljautājums: Kur atrodas tualetes telpa? Kas Jums palīdz nokļūt līdz tualetes telpai? Kā Jūs varat aiziet līdz tualetei naktī, kad ir tumšs?
       
4.8. Spēj un prot lietot autiņbikses, ieliktņus, higiēniskās paketes.
Kontroljautājums: Kad vajag lietot autiņbikses? Ja klientam nepieciešamas autiņbikses – kurš palīdz uzlikt autiņbikses? Ja kliente ir sieviete – kad vajag lietot higiēniskās paketes?
       
Punktu skaits 42/3        
Maksimālais punktu skaits 45    
Piezīmes
 
5. Veselības uzturēšana
5.1. Ir izpratne par medikamentu lietošanu, ja tas nepieciešams (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Kādos gadījumos ir jālieto medikamenti? Kādus medikamentus Jums ir nepieciešams lietot?

 

 

5.2. Spēj izprast uzvedības traucējumu saistību ar medikamentu lietošanas regularitāti, ja ir vai mēdz būt uzvedības traucējumi (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Kā medikamentu lietošana ietekmē Jūsu veselības stāvokli/uzvedību?

 

 

5.3. Spēj un prot ievērot medikamentu lietošanas laikus (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Kā Jūs parasti lietojat medikamentus?
       
5.4. Spēj un prot pateikt (klients zina vai spēj informēt), ka jūtas slikti vai par sāpēm (zobu, vēdera, galvas, muguras, kāju, roku) un spēj aprakstīt pašsajūtu.
Kontroljautājums: Kā parasti stāstāt, ja Jums kaut kas sāp?

 

 

 

 

5.5. Spēj un prot meklēt medicīnisko palīdzību (klients zina vai spēj informēt), ja nepieciešams (traumas, saslimšanas u. c.).
Kontroljautājums: Kam Jūs parasti stāstāt, ka kaut kas sāp vai ka jūtaties slims?

 

 

 

 

5.6. Spēj atpazīt un aprakstīt maņu sajūtas (klients spēj informēt).
Kontroljautājums: Pastāstiet par to, kā redzat un dzirdat? Var iedot iepriekš sagatavotus maisiņus ar zirņiem, pupām, putraimiem, miltiem un iedot klientam aptaustīt – Kādas atšķirības sajūtat?
   
Punktu skaits 18/9        
Maksimālais punktu skaits 27    
Piezīmes
 
6. Mobilitāte
6.1. Spēj un prot mainīt pozu un sēdēt.
Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā, jautā: Kā jūtaties, ilgstoši sēžot?
       
6.2. Spēj un prot apsēsties uz krēsla, piecelties no tā.
Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā, jautā (klients spēj informēt): Kādas grūtības sagādā piecelšanās vai apsēšanās uz/no krēsla?
       
6.3. Spēj un prot iekāpt un izkāpt no gultas.
Kontroljautājums: Pastāstiet (klients zina), kā parasti iekāpjat gultā? Kā tiekat ārā no gultas?
       
6.4. Spēj un prot piecelties pēc kritiena.
Kontroljautājums (klients zina): Ko darāt, ja nejauši paklūpat un nokrītat?
       
6.5. Spēj un prot pārvietoties telpā, lietot tehniskos palīglīdzekļus, ja ir nepieciešams.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, apmēram, cik liela ir Jūsu istaba? Ar kādām kurpēm Jūs parasti staigājat pa istabu? Kur ejat skatīties televizoru? Ja persona izmanto tehniskos palīglīdzekļus – Kurš palīdz lietot, piemēram, ratiņus, spieķi u. c.
       
6.6. Spēj un prot pārvietoties pa kāpnēm.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurš Jums palīdz nokāpt vai uzkāpt pa kāpnēm?
       
6.7. Spēj uzturēties un pārvietoties svaigā gaisā.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kur Jūs parasti pastaigājaties? Cik ilgi Jūs staigājat ārā?
 

 

Punktu skaits 42/0        
Maksimālais punktu skaits 42    
Piezīmes
 
7. Orientēšanās spējas telpā un vidē
7.1. Spēj un prot orientēties telpā.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kādas telpas ir tuvu Jūsu istabai.
       
7.2. Spēj un prot orientēties apkārtnē/teritorijā.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Uz kuru pusi ir parks, dīķis, u. c.? Kur Jums vislabāk patīk uzturēties, kad esat izgājis ārā?
       
7.3. Ir izpratne par drošību uz ielas un rīcību atbilstoši situācijai (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Pastāstiet, ko zināt par to, kā pareizi uzvesties uz ielas? Kur drīkst iet pāri ielai? Kur nedrīkst iet pāri ielai? Ja stāvat ielas malā un Jums ir nepieciešams iet pāri, ko darāt vispirms?

 

 
7.4. Spēj un prot lietot sabiedrisko transportu, nopirkt biļeti.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kad pēdējo reizi braucāt ar autobusu, vilcienu vai pilsētas sabiedrisko transportu? Kur Jūs parasti iekāpjat autobusā vai citā transportlīdzeklī (atkarībā no tā, ko klients izmanto vai ir izmantojis)? Kā Jūs zināt, kur jāizkāpj? Kur pērkat biļeti?
       
7.5. Spēj un prot atpazīt sev vajadzīgo braukšanas maršrutu, izkāpt vēlamajā pieturā.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ar kuru autobusu Jums jābrauc, lai nokļūtu . (atbilstoši klienta braukšanas maršrutam)? Līdz kādai pieturai Jums jābrauc?
       
Punktu skaits 24/3        
Maksimālais punktu skaits 27    
Piezīmes
 
8. Drošība
8.1. Izprot tādus apzīmējumus kā "gājēju pāreja", "luksofors", "autobusa pietura", "tualete" u. c.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): klientam parāda attēlus ar šiem apzīmējumiem un jautā, ko tie nozīmē?

 

 

8.2. Ir zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, prot atbilstoši rīkoties.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Ko Jūs zināt par ugunsdrošību? Kā rīkotos, ja sajustu dūmu smaržu telpās? Kā rīkotos, ja redzētu, ka aizdedzies papīrgrozs?

 

 

Punktu skaits 0/6        
Maksimālais punktu skaits 6        
Piezīmes
 
9. Pamatizglītība
9.1. Spēj un prot pazīt skaitļus, prot skaitīt, atņemt, var veikt vienkāršas matemātiskas darbības līdz 10 (klients zina vai spēj informēt).
Klientam demonstrē iepriekš sagatavotus attēlus ar cipariem un matemātiskām darbībām, uzdod jautājumus, piemēram, cik ir 5 + 4; 6 – 4; 3 × 3 vai 10 : 5.
       
9.2. Spēj un prot lasīt. Pazīst burtus (klients zina vai spēj informēt).
Klientam iedod iepriekš sagatavotu tekstu un palūdz nolasīt
       
9.3. Spēj un prot rakstīt.
Klientam diktē dažus iepriekš sagatavotus teikumus.
       
9.4. Spēj un prot izmantot telefonu.
Kontroljautājums: Vai Jums ir telefons? Kam Jūs parasti zvanāt? Parādiet, kā lietojat telefonu?
       
9.5. Spēj un prot izmantot datoru.
Kontroljautājums: Vai Jums ir dators? Vai Jūs izmantojiet datoru, lai uzzinātu, kā jūtas draugi, radinieki? Parādiet, kā Jūs lietojat datoru?
       
Punktu skaits 30/0        
Maksimālais punktu skaits 30    
Piezīmes
 
10. Orientācija laikā
10.1. Sapratne par laiku (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Kas tagad ir – rīts, pusdienlaiks, pēcpusdiena vai vakars?
 

 

10.2. Spēj saprast jēdzienus (klients zina vai spēj informēt): datums, diena, gads, mēnesis, sezona.
Kontroljautājums: Kāds šodien datums, kāda nedēļas diena? Kāds mēnesis? Kāds gads? Kāda sezona?
 

 

 

10.3. Spēj izprast kalendāru (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Lūdzu, parādiet kalendārā – kā ir apzīmēta šodiena.
 

 

10.4. Spēj un prot nosaukt pulksteņa laiku (klients zina vai spēj informēt).
Kontroljautājums: Sakiet, lūdzu, cik ir pulkstenis?
 

 

 

 

10.5. Spēj un prot lietot pulksteņa modinātāju.
Kontroljautājums: Parādiet, kā lieto pulksteņa modinātāju.
 

 

 

 

10.6. Spēj saprast vajadzību būt laikā, nenokavēt (klients zina).
Kontroljautājums: Pastāstiet, cikos parasti ceļaties? Cikos parasti ir brokastis?
 

 

Punktu skaits 12/12  

 

 

 

Maksimālais punktu skaits 24    
Piezīmes
 
11. Saskarsme
11.1. Spēj verbāli komunicēt (klients spēj informēt): saprotamā valodā izteikties, risināt sarunu, veidot dialogu.
Novēro klientu izvērtēšanas intervijas laikā.

 

 

11.2. Izprot dažādus neverbālus signālus (klients zina vai spēj informēt): sejas mīmiku, balss toņa, žestu un pozu nozīmi.
Kontroljautājums: Kāds parasti izskatās, izklausās priecīgs cilvēks? Kāds skumjš? Kāds dusmīgs?

 

 

11.3. Spēj un prot saprotami pastāstīt par savām vēlmēm un jūtām.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Pastāstiet, kas Jūs iepriecina? Ko Jūs gribētu?

 

 

 

 

11.4. Spēj izprast un respektēt citu cilvēku vajadzības (klients zina).
Kontroljautājums: Kā jūs rīkojaties, ja kāds no tuviniekiem ir aizmidzis?

 

 

11.5. Spēj un prot adekvāti risināt konfliktsituācijas.
Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja esat sastrīdējies ar kādu no tuviniekiem?

 

 

 

 

11.6. Spēj veidot kontaktu ar apkārtējiem.
Kontroljautājums: Vai Jums ir draugi?

 

 

11.7. Spēj atpazīt savējos, veidot kontaktu ar piederīgajiem.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kā sauc ..?

 

 

Punktu skaits 12/15        
Maksimālais punktu skaits 27    
Piezīmes
 
12. Uzvedība
12.1. Spēj un prot uzvesties atbilstoši savam vecumam un dzimumam.
Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā.
       
12.2. Spēj un prot ievērot elementārās pieklājības normas (sasveicināties, pateikties, uzrunāt utt.).
Kontroljautājums (klients zina): Kā uzvedas pieklājīgi cilvēki? Novēro klienta uzvedību izvērtēšanas intervijas laikā
       
12.3. Spēj un prot novērtēt un kontrolēt savu uzvedību.
Kontroljautājums (klients zina): Kā Jūs rīkojaties, ja kāds Jūs lūdz pagaidīt, būt pacietīgam?
 

 

 

 

Punktu skaits 18/0        
Maksimālais punktu skaits 18    
Piezīmes
 
13. Kognitīvās funkcijas
13.1. Spēja uztvert realitāti.
Kontroljautājums: Kur mēs šobrīd atrodamies? Kas šobrīd notiek?
 

 

13.2. Spēj koncentrēt uzmanību uz konkrētu uzdevumu, situāciju.
Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā, vai viņš ir koncentrējies intervijai?
 

 

13.3. Spēj noturēt uzmanību konkrētā situācijā, veicot konkrētu uzdevumu.
Klientu novēro izvērtēšanas intervijas laikā – vai klients notur uzmanību uzdevuma izpildei.
 

 

Punktu skaits 9/0        
Maksimālais punktu skaits 9    
Piezīmes
 
14. Brīvais laiks
14.1. Spēj un prot pavadīt brīvo laiku efektīvi, konstruktīvi, atbilstoši vecumam, interesēm.
Kontroljautājums (klients spēj informēt): Pastāstiet, ko darāt savā brīvajā laikā? Kā pavadāt rītus, pēcpusdienas, vakarus?
       
14.2. Spēj izrādīt iniciatīvu un patstāvīgi plānot, organizēt savu brīvo laiku.
Kontroljautājums (klients zina vai spēj informēt): Kurā dienas laikā Jums labāk patīk darīt interesējošas lietas, piemēram, lasīt, skatīties TV, spēlēt galda spēles u. c. (atbilstoši klienta interesēm)?
 

 

14.3. Spēj izmantot piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Kontroljautājumi (klients spēj informēt): Kādos brīvā laika pavadīšanas pasākumos Jūs labprāt piedalāties?
 

 

Punktu skaits 6/6        
Maksimālais punktu skaits 12      
Piezīmes
 
Kopējais punktu skaits (maksimālais – 366)        
         
 

Noteiktais bērna aprūpes līmenis un nepieciešamais stundu skaits:

Aprūpes līmenis

Punktu skaits

Aprūpes pakalpojuma maks. apjoms (st./mēn.)

Augsts 276-366 40
Vidējs 186-276 60
Zems 96-186 80

Bērns atbilst aprūpes pakalpojuma saņemšanai

Bērna likumiskai pārstāvis:

   

(vārds, uzvārds)

 
   

(paraksts un tā atšifrējums)

 
   

(datums)

 

Sociālais darbinieks:

   

(amats, vārds, uzvārds)

 
   

(paraksts un tā atšifrējums)

 
   

(datums)

 

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Talsu novada domes 29.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 ietverto deleģējumu, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam. Kā arī saistošajiem noteikumiem, jāparedz, ka no 2021. gada 1. jūlija personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi tiek nodrošinātas tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu.

Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" 44. un 45. punkts nosaka aprūpes pakalpojuma maksimālo stundu skaitu mēnesī un minimālās vienas stundas izmaksas.

Lai nodrošinātu aprūpes pakalpojuma pieejamību Talsu novada pašvaldībā, ir nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus "Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus, prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam, kā arī aprūpes pakalpojuma apjomu un vienas stundas izmaksas.

Noteikumi paredz, ka pakalpojumu piešķirs un apmaksās Talsu novada pašvaldības iestāde, Talsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), novērtējot aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu.

Pakalpojumu varēs saņemt līdz 80 stundām mēnesī, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Uz 2021. gada februāri Talsu novadā reģistrēti 47 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem izsniegts atzinums īpašās kopšanas nepieciešamībai. Šobrīd Eiropas savienības politiku instrumentu deinstitucionalizācijas projekta "Kurzeme visiem" ietvaros aprūpes pakalpojumu saņem 17 bērni.

Pieņemot, ka 2021. gada otrajā pusgadā pašvaldības nodrošināto Invaliditātes likumā paredzēto aprūpes pakalpojumu saņems 15 bērni 80 st./mēnesī, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" noteiktās stundas minimālās izmaksas iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ir 4,50 euro/stundā, 5 mēnešos kopēja summa sastādīs 27000,00 euro. Nepieciešamais finansējums aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai 2021. gadā tiks nodrošināts plānotā budžeta ietvaros par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nodrošinot iespēju saņemt aprūpes pakalpojumu bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tiks atvieglota bērna vecāku ikdiena, uzlabojot ģimenes dzīves kvalitāti, spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc atzinuma saņemšanas publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!