• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2021. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 19/2021 "Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.07.2021., Nr. 138 https://www.vestnesis.lv/op/2021/138.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Vēl šajā numurā

21.07.2021., Nr. 138

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19/2021

Pieņemts: 22.06.2021.

OP numurs: 2021/138.9

2021/138.9
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2021

Ādažu novadā 2021. gada 22. jūnijā

Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka piekļūšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošiem publiskiem virszemes ūdensobjektiem – Lielajam Baltezeram, Mazajam Baltezeram, Dūņezeram, Lilastes ezeram, Gaujai, Gaujas – Baltezera kanālam, Lielā Baltezera – Mazā Baltezera kanālam un pašvaldībai piederošajiem ūdensobjektiem – Kadagas ezeram un mākslīgajai ūdenstilpei "Vējupe"(visi kopā turpmāk saukti "ūdensobjekti"), kā arī nosacījumus to labiekārtošanai, uzturēšanai, krastu stiprināšanai, mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu izbūvei, laipu uzstādīšanai un krasta erozijas novēršanai.

2. Noteikumu mērķis ir saglabāt, uzturēt un labiekārtot ūdensobjektus un nodrošināt piekrastes vides saglabāšanu līdzsvarā ar krastu nostiprināšanu un mazizmēra kuģniecības līdzekļu piestātņu būvniecību.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Akmeņu krāvums – laukakmeņu vai mākslīgu akmens bloku blīvs novietojums vienā vai vairāk kārtās uz zemes vai ūdensobjekta grunts vairāk par 1 (vienu) kvadrātmetru lielā platībā.

3.2. Mazizmēra kuģošanas līdzeklis – ūdens motocikls, airu laiva, motorlaiva, kuteris un speciālais kuģošanas līdzeklis, ar kopējo garumu līdz 12 metriem.

3.3. Peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts publisku funkciju izpildei.

3.4. Laipa – uz pāļiem vai pontoniem ūdensobjektā novietots vieglas konstrukcijas labiekārtojuma elements.

3.5. Piestātne – ar inženiertīklu pieslēgumu aprīkota stacionāra vai peldoša hidrotehniska būve ar nenogremdējamiem pontoniem, vai tās daļa ūdensobjekta piekrastes ūdenī, kuģošanas līdzekļu un peldbūvju piestāšanai un stāvēšanai.

3.6. Ūdensobjektam pieguļošas zemes vienības platums – sauszemes robežu ar ūdensobjektu horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robežām.

3.7. Ūdensobjekta krasta līnija – ūdensobjekta robeža starp ūdenslīniju un piekrastes zemi normāla ūdens stāvoklī, kas izteikta vidējā ūdens līmeņa metros virs Baltijas jūras līmeņa.

3.8. Publisks objekts (būve) – publiskai lietošanai vai publiskas funkcijas izpildei paredzēta būve.

3.9. Ūdensobjekta noma – ar pašvaldību noslēgts līgums par ūdensobjekta daļas nomu.

4. Piekļūšanu ūdensobjektu piekrastes zemē izveidotām labiekārtotām publiskām koplietošanas teritorijām nodrošina pa piebraucamajiem vai servitūtu ceļiem, vai ar zīmēm norādītām labiekārtotām takām.

5. Gaujas – Baltezera kanālu var izmantot laivošanai ar airu laivām, kā arī stāvbalsta (SUP) dēļiem, kuru maksimālā iegrime nepārsniedz 0,5 m. Aizliegta tādu motorizētu mazizmēra kuģošanas līdzekļu izmantošana, kas rada spēcīgu viļņošanos un izraisa krastu un nogāžu eroziju. Maksimālais pieļaujamais braukšanas ātrums kanālā ir 5 km/h (3 mezgli).

6. Ūdensobjektu iznomāšanu veic ārējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

II. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu būvniecība, laipu un peldbūvju uzstādīšana un ūdensobjektu krastu stiprināšana

7. Pirms mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātnes būvniecības, tās ierosinātājs veic inženierizpētes darbus ūdensobjektu krasta nostiprināšanai, piesaistot sertificētu ekspertu, t.sk. izvērtē ietekmi uz blakus esošām zemes vienībām.

8. Atļauts būvēt jaunus un pārbūvēt esošos krastu nostiprinājumus erozijas skartās vietās, izņemot dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijas. Krasta nostiprinājumu veidu un materiālus izvēlas atbilstoši inženierizpētes rezultātiem, maksimāli izmantojot dabiskus materiālus. Iekārtojot krastu nostiprinājumus, saglabā dabīgā krasta līniju un gājēju pārvietošanās iespēju tauvas joslā.

9. Ūdensobjektu teritorijā aizliegts uzbērt (būvēt) salas un pussalas, kā arī veikt krasta vienlaidus stiprināšanu.

10. Piestātņu būvniecības nosacījumi:

10.1. piestātnes var būvēt tikai pietiekama dabīgā kuģošanas dziļuma vietās, uz pāļiem vai režģveida konstrukcijām, vai novietojot uz pontoniem. Veicot hidrotehnisko izpēti un saskaņojot ar attiecīgām vides aizsardzības institūcijām, var izbūvēt kuģošanas ceļu, lai sasniegtu ūdensobjekta vidējo dziļumu;

10.2. krasta nostiprinājuma un piestātnes konstruktīvos risinājumus nosaka būvprojektā;

10.3. krasta līnijai paralēli novietotas piestātnes garums nedrīkst pārsniegt pusi no ūdensobjektam pieguļošā zemes gabala garuma, bet ne vairāk kā 12 m garumā un 3 m platumā. Perpendikulāri krasta līnijai novietotu piestātni var izvietot ūdensobjektā ne vairāk kā 12 m attālumā no krasta.

11. Laipu izvietošanas nosacījumi:

11.1. pašvaldības ūdensobjektos var uzstādīt laipas, kas perpendikulāri krastam nepārsniedz 5 m garumu, un tās turpinājums paralēli krastam nepārsniedz 10 m no laipas kopējā garuma. Laipas maksimālais platums nepārsniedz 2,5 m, un kopējā platība nedrīkst aizņemt vairāk par 25 m2 no ūdensobjekta teritorijas;

11.2. publiskos ūdensobjektos atļauts uzstādīt laipas, kas perpendikulāri krastam nepārsniedz 20 m garumu un turpinājums paralēli krastam nepārsniedz 30 m no laipas kopējā garuma. Laipas maksimālais platums nepārsniedz 2,5 m, un laipas kopējā platība nedrīkst aizņemt vairāk par 75 m2 no ūdensobjekta teritorijas;

11.3. paralēli krastam novietotas laipas garums nedrīkst pārsniegt pusi no ūdensobjektam pieguļošā zemes gabala garuma;

11.4. laipas aizliegts izvietot Gaujas–Baltezera un Lielā Baltezera–Mazā Baltezera kanālā;

11.5. ja laipu būvē ūdensobjektam pieguļošā nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, tās novietojumu un parametrus saskaņo ar ūdensobjekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju un iesniedz Saimniecības un infrastruktūras daļai (turpmāk – SID) iesniegumu "Par laipas, peldbūves vai piestātnes izvietošanu"saskaņošanai (1. pielikums);

11.6. ja laipu būvē persona, kuras nekustamais īpašums tieši nerobežojas ar ūdensobjektu, laipas novietojumu, parametrus un piekļuvi pie tās saskaņo ar skartā zemes gabala un ūdensobjekta īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un iesniedz SID iepriekšējā punktā minēto iesniegumu;

11.7. skaidrojums par dokumentu saskaņojumiem laipu, piestātņu un peldbūvju izvietošanai iekļauts 2. pielikumā.

12. Peldbūves būvniecības nosacījumi:

12.1. peldbūves novietošanai vai būvniecībai tās īpašnieks iesniedz būvprojektu pašvaldības būvvaldē;

12.2. peldbūve jāpiesaista publiski pieejamai zemes vienībai;

12.3. peldbūves izvietošanu publiska pakalpojuma sniegšanai pamato ar ainavas analīzi;

12.4. peldbūves augstums nedrīkst būt augstāks par vienu stāvu;

12.5. peldbūvi aprīko ar notekūdeņu savākšanas iekārtu;

12.6. peldbūvi ekspluatē atbilstoši būvniecības dokumenta skaidrojošajam aprakstam.

13. Peldbūves būvprojekts ietver:

13.1. izvietojuma plānu, fasādes aprakstu, šķērsgriezumu aprakstu, izmantojamo materiālu specifikācijas, konstrukciju rasējumus, būves kopējās masas aprēķinu, klāja veida un materiālu aprakstu, tauvošanās klampes aprakstu, enkurošanas sistēmas aprakstu, pontona celtspējas un materiāla aprakstu, u.c. elementu aprakstus;

13.2. skaidrojošo aprakstu ar informāciju par peldbūves konstrukciju kopējo masu, kā arī cilvēku skaitu un kravas masu, kas drīkst atrasties peldbūvē.

14. Krasta stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus veic izvērtējot ietekmi uz blakus esošām zemes vienībām un atbilstoši saskaņotam būvprojektam.

15. Krasta nostiprināšanu piekrastes zemes 10 m aizsargjoslā var veikt tikai ūdensobjektam ar stāvu krastu (kranti), vai vietās, kur ūdenstransporta regulāra kustība rada viļņu uzrites augstumu vairāk, nekā 0,3 m no normālā ūdenslīmeņa, vai ierīkojot mazizmēra kuģošanas līdzekļu stacionāras vai sezonas piestātnes.

16. Koku un krūmu izciršanu ūdensobjekta krasta 10 m aizsargjoslā saskaņo ar SID.

17. Aizliegts:

17.1. būvēt jebkādas būves (krasta stiprinājumi, t.sk. akmeņu krāvumi, piestātnes, laipas, u.c.), ja uz ūdensobjekta krasta līniju vērstā zemes gabala minimālais platums ir mazāks par 10 m, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos;

17.2. veikt krastu stiprināšanu, teritorijas uzbēršanu vai cita veida būvniecību ūdensobjektu 10 m aizsargjoslā ar lēzenu un applūstošu krastu un palienēs, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos;

17.3. veidot akmeņu krāvumus ūdensobjekta 10 m aizsargjoslā un zemūdens daļā.

III. Ūdensobjektu krastu uzturēšana piestātnes vai laipas teritorijā

18. Kuģošanas līdzekļu piestātnes, peldbūves vai laipas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nodrošina izmantotās teritorijas sakoptību un piestātnes, peldbūves vai laipas labu tehnisko stāvokli.

19. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātnēs un pie laipām var veikt krasta papildu nostiprināšanu krastu erozijas novēršanai vai samazināšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības un krastu dabīgās īpatnības. Nostiprinājuma materiālus nosaka būvprojektā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Par šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu vainīgai personai piemēro normatīvajos aktos noteikto sodu.

21. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ādažu novada būvvaldes būvinspektors vai Ādažu novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada pašvaldības Administratīvā komisija.

22. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

23. Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2008. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 21 "Par virszemes ūdensobjektu krastu labiekārtošanu un uzturēšanu Ādažu novadā".

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

1. pielikums
Ādažu novada domes 2021. gada 22. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
"Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu
un apsaimniekošanu Ādažu novadā".

Ādažu novada domes
Saimniecības un infrastruktūras daļai

IESNIEGUMS
laipas, peldbūves vai piestātnes izvietošanai

1. Ziņas par iesniedzēju

1.1. Vārds, uzvārds/ Komersanta nosaukums  
1.2. Personas kods/ Reģistrācijas Nr.  
1.3. Deklarētā adrese/ Juridiskā adrese  
1.4. Tālrunis, e-pasts  

2. Ziņas par ūdenstilpi

2.1. Ūdenstilpes nosaukums (norādot nekustamā īpašuma kad.Nr., 
  pie kura tiks izvietota laipa, peldbūve vai piestātne)  
2.2. Ūdenstilpes izmantošanas veids
2.3. Nepieciešamā ūdenstilpes platība, m2
2.4. Vēlamais nomas termiņš

3. Ūdenstilpē tiks izvietota/izbūvēta

laipa

piestātne

peldbūve

cits (sniegt skaidrojumu 4.punktā)
(atzīmēt ar "X"nepieciešamo)

4. Piezīmes (papildus informācija, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu sniegt)

PIELIKUMĀ:

1. Saimnieciskās darbības plāns

2. Objekta (laipa, piestātne u.c.) novietojuma shēma ar iezīmētu nepieciešamo platību.

3. Skaņojums ar skarto zemes gabalu īpašnieku vai tiesisko valdītāju

4. Pilnvarotās personas pilnvaras kopija

     
(datums*)   (paraksts*)
Esmu informēts, ka iesniegumā norādītie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Ar informāciju par manām, kā datu subjekta, tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Ādažu novada pašvaldības dokumentā "Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika", kas pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un tīmekļvietnē www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/privatuma-politika/.

 

2. pielikums
Ādažu novada domes 2021. gada 22. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021
"Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un
apsaimniekošanu Ādažu novadā".

Dokumentu saraksts laipu, piestātņu un peldbūvju izvietošanas saskaņošanai

  Ūdensobjekts Laipa Piestātne Piebūve Iesniedzamā dokumentācija
Publisks Pašvaldībai piederošs līdz 5 m līdz 12 m virs 12 m Iesniegums SID Būvprojekts (BIS)
Privātpersona
1. variants x     x       x  
2. variants x       x       x
3. variants   x x         x  
Juridiskā persona
1. variants x     x       x  
2. variants x       x       x
3. variants   x x         x  
4. variants x         x     x
5. variants x           x   x
Biedrība
1. variants x     x       x  
2. variants x       x       x
3. variants   x x         x  
4. variants x         x     x
5. variants x           x   x

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2021. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2021 "Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā tiek veikta Ādažu novada teritorijā esošo virszemes ūdensobjektu, to krastu labiekārtošana un uzturēšana.

1.2. Palielinoties aktīvai publisko un pašvaldībai piederošo ūdeņu izmantošanai gan atpūtas, gan saimnieciskas darbības jomā ir nepieciešami virszemes ūdensobjektu izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi.

1.3. Saimniecisko darbību novada ūdensobjektos atļauts veikt, noslēdzot ar Ādažu novada domi ūdensobjektu nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"un to 2. punktā minētajiem ūdensobjekta izmantošanas veidiem, saskaņā ar ūdensobjekta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, šiem noteikumiem un ievērojot Ādažu novada domes nolikumu "Par ūdensobjektu nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību".

2. Īss projekta satura izklāsts Ādažu novada domes un Ādažu novada būvvaldes izstrādātais Ādažu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā"projekts paredz mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātnes izbūves, laipu un peldbūvju uzstādīšanas un ar to saistīto ūdensobjektu krasta stiprināšanas noteikumus, krasta erozijas novēršanas pasākumus, ūdensobjektu krastu labiekārtošanas un uzturēšanas noteikumus piestātnes vai laipas teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi paredz nomas maksu par ūdensobjekta daļas nomu un naudas sodu par saistošo noteikumu normu nepildīšanu, līdz ar to varētu tikt papildināti pašvaldības budžeta ieņēmumi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumu mērķgrupa ir sabiedrība kopumā, jo tiks uzlabota virszemes ūdensobjektu apsaimniekošana.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties Ādažu novada domes SID un Ādažu novada būvvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!