• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Gulbenes novada domes 2021. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.07.2021., Nr. 137 https://www.vestnesis.lv/op/2021/137.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

20.07.2021., Nr. 137

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Gulbenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15

Pieņemts: 30.06.2021.

OP numurs: 2021/137.4

2021/137.4
RĪKI

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Gulbenē 2021. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 7, 105. p.)

Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības nodrošināto sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērnu vai vecākiem;

2.2. atbalsta (pašpalīdzības) grupa – cilvēku kopa, ko vieno līdzīga situācija vai dzīves apstākļi, kura, darbojoties kopā, pārvar grūtības, iegūst zināšanas, sociālās prasmes un atbalstu;

2.3. atbalsta sistēma – savstarpēji saistīto cilvēku grupu, resursu un institūciju kopa, kas nodrošina indivīdam emocionālu un materiālu atbalstu, kā arī atbalstu krīzes situācijās un kas var veidoties kā dabiskie palīdzības tīklojumi (piem., ģimene, draugi, kaimiņi u.tml.), vai arī tā var būt profesionāli plānota un organizēta (piem., aprūpes centri, atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas, sabiedriskās organizācijas u.tml.);

2.4. ģimene – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

3. Sociālo un citu sociālā atbalsta pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

II. Sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu veidi

4. Sociālo pakalpojumu veidi:

4.1. aprūpes mājās pakalpojums;

4.2. dienas aprūpes centra pakalpojums;

4.3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām;

4.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

4.5. aprūpes pakalpojums bērniem;

4.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām un vardarbībā cietušām personām;

4.7. grupu dzīvokļi;

4.8. specializētās darbnīcas;

4.9. sociālā darba pakalpojums.

5. Cita sociālā atbalsta pakalpojumu veidi:

5.1. ģimenes asistenta pakalpojums;

5.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgām un līdzatkarīgām personām;

5.3. psihologa pakalpojums;

5.4. atbalsta grupu pakalpojums;

5.5. specializētā transporta pakalpojums;

5.6. higiēnas pakalpojums.

III. Aprūpes mājās pakalpojums

6. Aprūpes mājās pakalpojumu organizē Gulbenes novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests) atbilstoši Gulbenes novada domes saistošo noteikumu par minētā pakalpojuma nodrošināšanu paredzētajām prasībām.

IV. Dienas aprūpes centra pakalpojums

7. Dienas aprūpes centra pakalpojums nodrošina dienas laikā personas sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu, kā arī atbalstu personai un viņas likumiskajam pārstāvim sociālo problēmu risināšanā.

8. Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedz Dienesta struktūrvienība – Dienas aprūpes centrs.

9. Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu ir pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem.

10. Lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumu, persona vēršas Dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktos dokumentus.

11. Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas veic Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktās darbības.

12. Dienas aprūpes centra pakalpojumu piešķir uz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam dienas aprūpes centra pakalpojuma periodam, personai var atkārtoti piešķirt pakalpojumu pēc šo noteikumu 10. punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

13. Lēmumu par dienas aprūpes centra pakalpojuma izbeigšanu Dienests pieņem 10 darbdienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas vai iestājoties kādam no minētajiem apstākļiem:

13.1. personas veselības vai pašaprūpes spējas pasliktinājušās tiktāl, ka pakalpojuma apjoms ir nepietiekams, lai nodrošinātu personas speciālās vajadzības vai konstatētas akūtas infekcijas, kas var ietekmēt dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanas kārtību;

13.2. personai piešķirti īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā;

13.3. persona mainījusi dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

14. Dienas aprūpes centra pakalpojumu Gulbenes novada pašvaldībā deklarētās personas saņem bez maksas.

15. Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedz darba dienās atbilstoši Dienas aprūpes centra noteiktajam darba laikam.

V. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām

16. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – ilgstošas aprūpes pakalpojumi institūcijā) nodrošina mājokli, atbalstu problēmu risināšanā, sociālo rehabilitāciju un diennakts aprūpi.

17. Tiesības saņemt Gulbenes novada pašvaldības pilnībā vai daļēji finansētus ilgstošas aprūpes pakalpojumus institūcijā ir pensijas vecumu sasniegušai personai, personai ar fiziskiem traucējumiem un personai ar invaliditāti (izņemot personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgai personai), ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās pakalpojuma apjomu.

18. Lai saņemtu ilgstošas aprūpes pakalpojumus institūcijā, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktos dokumentus.

19. Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 18. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktās darbības.

20. Lai novērtētu personas apgādnieka ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus, Dienests sadarbībā ar personas apgādnieku elektroniski sagatavo Gulbenes novada pašvaldības informācijas sistēmā deklarācijas daļu par ienākumiem, kurā norādāmas ziņas par visu apgādnieka ģimenes locekļu ienākumiem pēdējo trīs kalendāra mēnešu laikā pirms personas iesnieguma par ilgstošas aprūpes pakalpojumu institūcijā piešķiršanu saņemšanas. Kopā ar deklarāciju apgādnieks iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus par visiem ģimenes locekļiem.

21. Pirmreizējā deklarācija iesniedzama 10 dienu laikā pēc Dienesta pieprasījuma saņemšanas.

22. Ja apgādnieks vēršas Dienestā ar iesniegumu, piekrītot apmaksāt starpību starp ilgstošas aprūpes pakalpojumu institūcijā maksu un personas veiktajām iemaksām pilnā apmērā, apgādniekam ir tiesības nedeklarēt savas ģimenes ienākumus.

23. Samaksu par ilgstošas aprūpes pakalpojumiem institūcijā veic Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu noteiktajā kārtībā, izņemot šo noteikumu 22. punktā noteikto gadījumu.

24. Apgādniekam ir pienākums:

24.1. sadarboties ar Dienestu personai nepieciešamo ilgstošas aprūpes pakalpojumu institūcijā piešķiršanas un nodrošināšanas procesā;

24.2. noslēgt ar sociālās aprūpes institūciju līgumu par ilgstošas aprūpes pakalpojumu institūcijā sniegšanu personai un, mainoties pakalpojuma maksai vai apgādnieka līdzmaksājuma daļai, vienošanos, ja apgādniekam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir pienākums maksāt par pakalpojumu.

VI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

25. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

26. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem Dienests nodrošina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

VII. Aprūpes pakalpojums bērnam

27. Aprūpes pakalpojumu bērnam nodrošina bērnam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

28. Tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu ir bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība.

29. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu bērnam, bērna pārstāvis vēršas Dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu noteiktos dokumentus kā arī likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes apliecinājumu par nodarbinātību vai citus dokumentus, kas apliecina apstākļus, ka nav iespējams bērnam nodrošināt aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

30. Dienests mēneša laikā izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no iesniedzēja vai citām institūcijām, un pieņem lēmumu par aprūpes pakalpojuma bērnam piešķiršanu vai tā atteikumu.

31. Aprūpes pakalpojumu izbeidz, ja persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai ir beigušies apstākļi, kuri bija par pamatu pakalpojuma piešķiršanai, kā arī tad, ja persona saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes mājās pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.

32. Aprūpes pakalpojumu bērnam Gulbenes novada pašvaldībā deklarētās personas saņem bez maksas.

VIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām un vardarbībā cietušām personām

33. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir pilngadību sasniegušām vardarbību veikušām un vardarbībā cietušām personām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību.

IX. Grupu dzīvokļa pakalpojums

34. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt.

35. Grupu dzīvokļa pakalpojumu piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu paredzētajā kārtībā.

36. Grupu dzīvokļa pakalpojumu nodrošina Dienesta struktūrvienība – Grupu māja.

37. Grupu dzīvokļa pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar:

37.1. dzīvojamo telpu (dzīvojamā platība ne mazāk kā 6 m2 vienai personai), kurā izvieto ne vairāk kā divas personas;

37.2. koplietojamu aprīkotu virtuvi, atpūtas telpu;

37.3. koplietojamu dušu, tualeti;

37.4. koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

37.5. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, realizāciju un novērtēšanu;

37.6. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

37.7. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;

37.8. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu pakalpojuma saņēmējam pakalpojuma sniegšanas laikā;

37.9. pakalpojuma saņēmēja konsultēšanu par veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

38. Dienests, pieņemot lēmumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu, noslēdz ar personu līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

39. Grupu dzīvokļa pakalpojumu nepiešķir, ja:

39.1. nav ievērotas pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas regulējošo normatīvo aktu prasības;

39.2. personai ir konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas.

40. Grupu dzīvokļa pakalpojuma apmaksa:

40.1. persona par saņemto pakalpojumu (dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu izmantošanu atbilstoši lietojamai daļai) veic samaksu atbilstoši noteiktajiem Dienesta maksas pakalpojumiem;

40.2. personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pakalpojumu nodrošina bez maksas.

X. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

41. Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas ietver:

41.1. nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;

41.2. darba iemaņu apguvi;

41.3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;

41.4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;

41.5. informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

41.6. brīvā laika pasākumus.

42. Specializētās darbnīcas pakalpojumu piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanu paredzētajā kārtībā.

43. Specializētās darbnīcas pakalpojumu nodrošina Dienesta struktūrvienība – Specializētās darbnīcas.

44. Personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, Specializētās darbnīcas pakalpojumu nodrošina bez maksas.

XI. Ģimenes asistenta pakalpojums

45. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

46. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

46.1. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 10 stundām nedēļā;

46.2. personām (bez nepilngadīgiem bērniem) ar garīga rakstura traucējumiem – līdz 10 stundām nedēļā;

46.3. personām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 stundām nedēļā.

47. Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz Dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu klātienē, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklējot personu dzīvesvietā, un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

48. Ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu iesniegšanai ģimenes asistentam.

49. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

50. Personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošina bez maksas.

XII. Sociālā darba pakalpojums

51. Sociālā darba pakalpojums nodrošina palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

52. Tiesības saņemt sociālā darba pakalpojumu ir ikvienai personai, kurai savu sociālo vajadzību realizēšanai ir nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība.

53. Lai saņemtu Sociālā darba pakalpojumu, persona iesniedz Dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu klātienē, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklējot personu dzīvesvietā, un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

54. Sociālā darba pakalpojumu, izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas sociālo situāciju, pēc savas iniciatīvas sniedz arī Dienesta sociālie darbinieki.

XIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgām un līdzatkarīgām personām

55. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgām un līdzatkarīgām personām nodrošina psihosociālu atbalstu un palīdzību sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanā, sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanā.

56. Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgām un līdzatkarīgām personām ir ikvienai personai, kurai ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu, smēķēšanas, azartspēļu un datorspēļu atkarība, vai tās tuviniekiem.

57. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgām un līdzatkarīgām personām sevī ietver:

57.1. psihoemocionālu atbalstu gan atkarīgai personai, gan viņas tuviniekiem;

57.2. skaidrojumu par atkarības un līdzatkarības veidošanās procesu;

57.3. motivēšanu dzīvei bez atkarību izraisošām vielām, azartspēlēm u.c.;

57.4. līdzatkarīgas uzvedības atpazīšanu un iespējas to mainīt;

57.5. atbalstu personai remisijas (simptomu pierimšana un samazināšanās vai pilnīgs zudums) laikā;

57.6. informācijas sniegšanu par Latvijā pieejamām ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām un to saņemšanas kārtību;

57.7. sociālās rehabilitācijas plāna izveidošanu un realizēšanu sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem.

58. Lai saņemtu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgām un līdzatkarīgām personām, persona iesniedz Dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu klātienē, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē personas sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklējot personu dzīvesvietā, un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

59. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgām un līdzatkarīgām personām, izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas sociālo situāciju, pēc savas iniciatīvas sniedz arī Dienesta sociālie darbinieki.

XIV. Psihologa pakalpojums

60. Psihologa pakalpojums nodrošina personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

61. Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir:

61.1. ģimenei ar bērniem, kura nonākusi krīzes situācijā nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas, pamatojoties uz sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem veiktu ģimenes individuālo vajadzību un resursu novērtējumu;

61.2. atkarīgai un līdzatkarīgai personai saskaņā ar Dienesta sociālā darbinieka vai sociālā rehabilitētāja izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu;

61.3. pieaugušām personām, ja tās nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskas problēmas, pamatojoties uz sociālā darbinieka slēdzienu.

62. Psihologa pakalpojumu bez maksas sniedz Dienesta psihologs Dienesta telpās.

XV. Izglītojošu un atbalsta grupu pakalpojums

63. Izglītojošas un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

64. Tiesības saņemt izglītojošas un atbalsta grupas pakalpojumu, vēršoties Dienestā, ir ikvienai personai.

XVI. Specializētā transporta pakalpojums

65. Specializētā transporta pakalpojums nodrošina personai pārvietošanās iespēju Latvijas Republikas robežās, lai nokļūtu uz dzīvesvietu, ārstniecības iestādi, sociālās rehabilitācijas institūciju, īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojuma saņemšanas uzsākšanai.

66. Tiesības saņemt specializētā transporta pakalpojumu ir personai, kurai:

66.1. noteikta invaliditāte un kura pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

66.2. ar Dienesta lēmumu piešķirts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā.

67. Specializētā transporta pakalpojumu nepiešķir, ja persona, kurai ir tiesības pieprasīt pakalpojumu:

67.1. transportējama ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienesta transportu;

67.2. atrodas pilnā valsts apgādībā.

68. Lai saņemtu specializētā transporta pakalpojumu, persona iesniedz Dienestā attiecīgu iesniegumu vismaz trīs darbdienas pirms dienas, kad nepieciešams pakalpojums. Iesniedzot iesniegumu klātienē, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Dienests divu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas veic šādas darbības:

68.1. pārliecinās Invaliditātes informatīvajā sistēmā, vai personai piešķirta invaliditātes grupa;

68.2. izvērtē personas sociālo situāciju un ģimenes vai apgādnieku līdzdarbības iespējas;

68.3. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

69. Persona veic samaksu par saņemto specializētā transporta pakalpojumu 2 dienu laikā pēc tā saņemšanas atbilstoši noteiktajiem Dienesta maksas pakalpojumiem. Maksu par pakalpojumu nepiemēro, ievērojot Dienesta maksas pakalpojumos noteiktos gadījumus.

XVII. Higiēnas pakalpojums

70. Higiēnas pakalpojums nodrošina personai personīgo higiēnu (mazgāšanos, veļas mazgāšanu).

71. Tiesības saņemt higiēnas pakalpojumu ir ikvienai personai Dienesta telpās, kā arī attālinātajās higiēnas pakalpojumu pieņemšanas vietās pagastos.

72. Sociālo dzīvojamo māju iemītniekiem higiēnas pakalpojumu sniedz attiecīgajā sociālā dzīvojamā mājā.

73. Persona par saņemto higiēnas pakalpojumu veic samaksu atbilstoši noteiktajiem Dienesta maksas pakalpojumiem.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības 2021. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošajos noteikumos pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti un aprakstīti visu Gulbenes novada iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība. Šo sociālo pakalpojumu un cita sociālā atbalsta pakalpojumu regulējums izriet no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Invaliditātes likuma paredzētajām prasībām.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi "Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Gulbenes novada pašvaldības nodrošināto sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību. Minētie noteikumi nepieciešami, lai iespējami efektīvāk organizētu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem. Ņemot vērā novada iedzīvotāju vajadzības un valstī uzsākto deinstitucionālizācijas procesu, radīti jauni sociālie pakalpojumi, lai veicinātu sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti piešķirto Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros (aprūpes pakalpojums bērniem līdz 2023. gada beigām tiks kompensēts no Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta "Vidzeme iekļauj" paredzētā finansējuma).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada sociālais dienests.

Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanai un to samaksas noteikumus.

Gulbenes novada sociālā dienesta lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Gulbenes novada domē, savukārt domes lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Pēc saistošo noteikumu pieņemšanas Gulbenes novada domē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.gulbene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!