• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē normatīvos noteikumus, ieteikumus un lēmumus, kā arī informāciju par kredītiestādes noguldītājiem garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, laiku un vietu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 22. jūnija noteikumi Nr. 76 "Normatīvie noteikumi par iesniedzamajiem dokumentiem un tajos ietveramo informāciju lēmuma par atļauju īstenot segto obligāciju programmu pieņemšanai un paziņojuma izskatīšanai un par dokumentu izskatīšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.06.2021., Nr. 121 https://www.vestnesis.lv/op/2021/121.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 77

Grozījumi "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2021. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

Vēl šajā numurā

28.06.2021., Nr. 121

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: noteikumi

Numurs: 76

Pieņemts: 22.06.2021.

OP numurs: 2021/121.12

2021/121.12
RĪKI

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 76

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 28 3. p.)

Normatīvie noteikumi par iesniedzamajiem dokumentiem un tajos ietveramo informāciju lēmuma par atļauju īstenot segto obligāciju programmu pieņemšanai un paziņojuma izskatīšanai un par dokumentu izskatīšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Segto obligāciju likuma
36. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par iesniedzamajiem dokumentiem un tajos ietveramo informāciju lēmuma par atļauju īstenot segto obligāciju programmu pieņemšanai un paziņojuma izskatīšanai un par dokumentu izskatīšanas kārtību" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ārvalsts kredītiestādes filiālēm (tālāk tekstā kopā – emitents).

2. Noteikumi nosaka iesniedzamos dokumentus un tajos ietveramo informāciju un kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) izskata emitenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saistībā ar:

2.1. atļaujas segto obligāciju programmas īstenošanai (tālāk tekstā – atļauja) izsniegšanu emitentam;

2.2. emitenta nodomu emitēt jaunas segtās obligācijas saskaņā ar apstiprināto segto obligāciju programmu (tālāk tekstā – paziņojums).

3. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Fizisko un juridisko personu dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

II. Atļaujas saņemšanai iesniedzamie dokumenti

5. Emitents atļaujas saņemšanai iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

5.1. iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

5.2. emitenta kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu par segto obligāciju programmas īstenošanas uzsākšanu un nepieciešamās atļaujas saņemšanu;

5.3. segto obligāciju programmu;

5.4. emitenta iekšējos dokumentus vai atsauces uz jau spēkā esošajiem iekšējiem dokumentiem, kuri nosaka:

5.4.1. seguma portfeļa izveidošanas, nošķiršanas, vērtēšanas un seguma aktīvu aizstāšanas kārtību;

5.4.2. seguma portfeļa uzrauga izvēles, iecelšanas un nomaiņas kārtību;

5.4.3. emitenta izvēlēto kompetento personu, kas atbildīgas par segto obligāciju programmas īstenošanas nodrošināšanu, piemērotības izvērtēšanas kārtību;

5.4.4. seguma portfeļa stresa testēšanas kārtību;

5.5. segto obligāciju sabiedrības augstas gatavības pakāpes iekšējo dokumentu projektus vai atsauces uz emitenta jau pieņemtajiem iekšējiem dokumentiem, kuri nosaka:

5.5.1. darījumu noslēgšanas kārtību segto obligāciju sabiedrības darbības vai segto obligāciju programmas pienācīgas darbības nodrošināšanai Segto obligāciju likuma 11. panta izpratnē;

5.5.2. seguma aktīvu uzskaites kārtību Segto obligāciju likuma 28. panta izpratnē;

5.5.3. norēķinu kārtību starp segto obligāciju sabiedrību, ieguldītājiem un segto obligāciju kreditoriem, un emitentu;

5.6. saskaņotu emitenta un seguma portfeļa uzrauga līguma par seguma portfeļa uzraudzību projektu;

5.7. augstas gatavības pakāpes galvojuma līguma projektu atbilstoši Segto obligāciju likuma 29. panta otrajā daļā noteiktajam;

5.8. augstas gatavības pakāpes atsavinājuma līguma, ar kuru seguma aktīvi tiek nodoti segto obligāciju sabiedrībai, projektu;

5.9. augstas gatavības pakāpes seguma portfeļa pārvaldīšanas līguma projektu atbilstoši Segto obligāciju likuma 22. panta pirmajā daļā un 43. pantā noteiktajam;

5.10. segto obligāciju programmas īstenošanas nepārtrauktības plānu atbilstoši Segto obligāciju likuma 42. pantā noteiktajam;

5.11. citu nozīmīgu informāciju, ko emitents uzskata par nepieciešamu iesniegt Komisijai.

6. Emitents šo noteikumu 5.3. punktā minētajā segto obligāciju programmā ietver vismaz:

6.1.vispārīga rakstura informāciju par segto obligāciju programmu, norādot:

6.1.1. emitentu, kas īstenos segto obligāciju programmu (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs);

6.1.2. centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā paredzēts sākotnēji iegrāmatot emisiju;

6.1.3. emisijai piemērojamo likumu;

6.1.4. funkcijas, kuras saistībā ar segto obligāciju programmas īstenošanu tiks nodotas ārpakalpojumā;

6.1.5. Segto obligāciju likuma VI nodaļā minēto ieguldītāju likumisko interešu pārstāvi, ja tāds ir paredzēts, tā iecelšanas brīdi un pilnvaru apjomu;

6.2. informāciju par seguma portfelī iekļautajiem aktīviem, kas ietver vismaz:

6.2.1. informāciju par seguma aktīvu veidu Segto obligāciju likuma 47. panta un 50. panta pirmās daļas izpratnē, to apmēru, termiņu, galvenajiem darījumu partneriem, ģeogrāfisko sadalījumu, aizdevuma apmēra attiecību pret nodrošinājumu un citiem emitenta noteiktajiem raksturojošajiem lielumiem;

6.2.2. informāciju par emitenta bilancē esošo līdzvērtīgu aktīvu kopumu, kurus var izmantot seguma aktīvu portfeļa kvalitātes pasliktināšanās gadījumā, un plānu, kā tiks nodrošināts, ka seguma portfeļa aktīvu apmērs un kvalitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu Segto obligāciju likuma prasībām atbilstošu seguma portfeļa kvalitāti, tai skaitā potenciāli nelabvēlīgu tirgus apstākļu ietekmē;

6.2.3. Segto obligāciju likuma 37. panta pirmās daļas 9. punkta un 59. panta izpratnē veiktās stresa testēšanas rezultātus un tās ietvaros identificēto risku izvērtējumu;

6.3. segto obligāciju programmas īstenošanas organizatorisko struktūru, kurā atspoguļotas emitenta un segto obligāciju sabiedrības struktūrvienības un kompetentās personas, vienlaikus iesniedzot informāciju par emitenta un segto obligāciju sabiedrības kompetentajām personām un struktūrvienībām noteiktajiem pienākumiem un atbildību segto obligāciju programmas īstenošanas laikā;

6.4. prognozi par segto obligāciju programmas īstenošanas procesa uzsākšanu un pirmā gada izmaksām;

6.5. informāciju par būtisku grozījumu veikšanas kritērijiem Segto obligāciju likuma 46. panta un 50. panta otrās daļas izpratnē.

7. Emitents aizpilda šo noteikumu pielikumu, vienlaikus veicot atzīmi šo noteikumu pielikumā par attiecīgo iekšējo dokumentu, kurš ir saistošs arī segto obligāciju sabiedrībai, nepieciešamības gadījumā ietverot skaidrojumu.

III. Emitenta paziņojuma izskatīšanai iesniedzamie dokumenti un informācija

8. Emitents nodrošina, ka vismaz 30 dienas pirms jaunas segto obligāciju emisijas dienas Komisijai tiek paziņots par emitenta nodomu emitēt jaunas segtās obligācijas saskaņā ar apstiprināto segto obligāciju programmu atbilstoši Segto obligāciju likuma 36. panta trešajai daļai.

9. Emitents paziņojumam par nodomu emitēt jaunas segtās obligācijas saskaņā ar apstiprināto segto obligāciju programmu pievieno šādus dokumentus un informāciju:

9.1. emitenta kompetentās pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu par nodomu emitēt jaunas segtās obligācijas saskaņā ar apstiprināto segto obligāciju programmu;

9.2. šo noteikumu 6.2. punktā minēto informāciju par seguma portfelī iekļautajiem aktīviem.

IV. Dokumentu izskatīšanas kārtība

10. Ja iesnieguma par atļaujas saņemšanu vai paziņojuma izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos vai informācijā tiek izdarīti grozījumi, emitents nekavējoties iesniedz Komisijai precizētos dokumentus vai informāciju.

11. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus emitents neiesniedz atkārtoti. Emitents iesniegumā Komisijai norāda, kad attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai, un apstiprina, ka tajos no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

12. Emitents 14 dienu laikā no grozījumu izdarīšanas dienas informē Komisiju par izmaiņām dokumentos, kuri tika iesniegti Komisijai kā šo noteikumu 5.1. punktā minētā iesnieguma pielikums, ja pēc atļaujas saņemšanas tajos ir veiktas izmaiņas.

13. Ja emitents nesniedz pilnīgu priekšstatu par normatīvajos aktos noteikto prasību atļaujas saņemšanai vai paziņojuma iesniegšanai izpildi, Komisijai ir tiesības emitentam pieprasīt papildu informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle K. Černaja-Mežmale

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.06.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 76

Emitenta un segto obligāciju sabiedrības iekšējo dokumentu uzskaites tabula

Nr.
p.k.

Sniedzamā informācija atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajam*

Unikāls dokumenta numurs un datums

Dokumenta nosaukums

Norāde uz sadaļu, lappusi vai punktu dokumentā, kas satur sniedzamo informāciju

Atzīme par attiecīgo iekšējo dokumentu, kurš ir saistošs segto obligāciju sabiedrībai

Informācija par emitentu

1.

Seguma aktīvu veids, to apmērs, termiņš, galvenie darījumu partneri, ģeogrāfiskais sadalījums, aizdevuma apmēra attiecība pret nodrošinājumu un citiem emitenta noteiktajiem raksturojošajiem lielumiem (6.2.1.)

       

2.

Emitenta bilancē esošo līdzvērtīgu aktīvu, kurus var izmantot seguma aktīvu portfeļa kvalitātes pasliktināšanās gadījumā, kopums (6.2.2.)

       

3.

Plāns, kā tiks nodrošināts, ka seguma portfeļa aktīvu apmērs un kvalitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu Segto obligāciju likuma prasībām atbilstošu seguma portfeļa kvalitāti (6.2.2.)

       

4.

Seguma portfeļa izveidošanas, nošķiršanas, vērtēšanas un seguma aktīvu aizstāšanas kārtība (5.4.1.)

       

5.

Veiktās stresa testēšanas rezultāti un tās ietvaros identificēto risku izvērtējums (6.2.3.)

       

6.

Seguma portfeļa stresa testēšanas kārtība (5.4.4.)

       

7.

Segto obligāciju programmas īstenošanas organizatoriskā struktūra, emitenta un segto obligāciju sabiedrības kompetento personu un struktūrvienību pienākumi un atbildība (6.3.)

       

8.

Kompetento personu piemērotības izvērtēšanas kārtība (5.4.3.)

       

9.

Prognoze par segto obligāciju programmas īstenošanas procesa uzsākšanu un pirmā gada izmaksām (6.4.)

       

10.

Būtisku grozījumu veikšanas kritēriji (6.5.)

       

11.

Seguma aktīvu uzraugs, tā izvēles, iecelšanas un nomaiņas kārtība (5.4.2.)

       

Informācija par segto obligāciju sabiedrību

12.

Darījumu noslēgšanas kārtība segto obligāciju sabiedrības darbības vai segto obligāciju programmas pienācīgas darbības nodrošināšanai (5.5.1.)

       

13.

Seguma aktīvu uzskaites kārtība (5.5.2.)

       

14.

Norēķinu kārtība starp segto obligāciju sabiedrību, ieguldītājiem un segto obligāciju kreditoriem, un emitentu (5.5.3.)

       

15.

Cita informācija, kas iesniedzama Komisijai**

       

* Tabulas kolonnā tiek uzskaitītas šo noteikumu II nodaļas prasības, iekavās norādot precīzas atsauces uz konkrēto noteikumu punktu.
** Aizpilda gadījumā, ja emitents sniedz citu informāciju, ko tā ieskatā ir būtiski iesniegt Komisijai.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!