• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Daugavpils pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 22 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 7.06.2021., Nr. 108 https://www.vestnesis.lv/op/2021/108.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 23

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012. gada 13. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"

Vēl šajā numurā

07.06.2021., Nr. 108

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22

Pieņemts: 29.04.2021.

OP numurs: 2021/108.15

2021/108.15
RĪKI

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 22

Daugavpilī 2021. gada 29. aprīlī (prot. Nr. 17, 13. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 29. aprīļa lēmumu Nr. 227

Izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu
aizsardzību" 24. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2019., Nr. 29) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdu "līdzfinansējumu" ar vārdiem "līdzfinansējumu (grantu)".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Līdzfinansējumu piešķir tādas ēkas (turpmāk – piemineklis) vai tās daļas – oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml. (turpmāk – būvamatniecības izstrādājums) – saglabāšanai, kura līdzfinansējamā pasākuma īstenošanas rezultātā būs pieejama sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā, un ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis, vai līdz 1940. gadam būvēta būve, kura atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa (Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra vai Daugavpils cietokšņa ar priekštilta nocietinājumu) teritorijā.".

3. Papildināt 6. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikumam pievieno Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.".

4. Izteikt 7. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.".

5. Papildināt 9. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Saimnieciskās darbības veicējam ir jāiesniedz visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto (piešķirto) atbalsta summu un piemēroto atbalsta intensitāti.".

6. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Atbalstu uzskaita saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.".

7. Papildināt 18. punktu ar 18.4. un 18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. pārliecinās par pieteikumā sniegtās informācijas patiesumu vismaz publiskajās informācijas sistēmās. Ja pieteikumā sniegtā informācija ir nepilnīga, Komisija lūdz pieteikuma iesniedzēju precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un noteiktajā termiņā iesniegt precizētu veidlapu;

18.5. nosaka atbalstāmos projektus un to īstenošanai piešķiramo finansējuma apjomu, un sagatavo atzinumu Domei. Komisija ir tiesīga noteikt daļēju līdzfinansējumu, samazinot pieteikumā norādīto aktivitāšu īstenošanas izmaksas.".

8. Papildināt 19. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par pieteikumiem, kuri saņēmuši vienādu vērtējumu, Komisija pieņem lēmumu balsojot.".

9. Papildināt 21. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Dome pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.".

10. Papildināt ar 21.punktu šādā redakcijā:

"21.1 Komisijai ir tiesības lūgt Domi piešķirt papildus finansējumu konkursa kārtībā izvērtēto pieteikumu finansēšanai. ".

11. Papildināt ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja tiek konstatēti regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Domei visu šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts saimnieciskās darbības veicējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 22 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta otro daļu – no pašvaldību budžetiem piešķir līdzekļus to reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. 

Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 grozījumi veicami, ievērojot Daugavpils pilsētas domes pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas izteiktos priekšlikumus, kā arī Finanšu ministrijas lūgumu veikt saistošajos noteikumos precizējumus de minimis atbalsta jautājumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos:

– 3. punkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot līdzfinansējuma saņēmēja loku;

– precizēta komisijas kompetence (noteikumi papildināti ar 18.5. apakšpunktu un 21.punktu, precizēts 19. punkts);

– precizēta sniedzamā informācija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai (grozījumi 1.1. apakšpunktā, 6., 7., 9., 13., 18. un 21. punktā, noteikumi papildināti ar 24.punktu).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējumu piešķir gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netieša ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar atbildīgajiem speciālistiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!