• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jūrmalas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 "Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.03.2019., Nr. 56 https://www.vestnesis.lv/op/2019/56.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

20.03.2019., Nr. 56

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 21.02.2019.

OP numurs: 2019/56.11

2019/56.11
RĪKI

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Jūrmalā 2019.gada 21.februārī (prot. Nr.2, 44.p.)

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta
otro daļu un Sakrālā mantojuma saglabāšanas
finansēšanas likuma 2.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) līdzfinansējumu kultūras pieminekļu, tajā skaitā sakrālā mantojuma, saglabāšanai (turpmāk – līdzfinansējums) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas mērķis ir sabiedrības interesēs atbalstīt un veicināt saimnieciski neizmantojamu publiski pieejamu valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, kā arī valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu (turpmāk – kultūras pieminekļi) saglabāšanu, nodrošinot atbilstošu vēsturiskā mantojuma izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un veicinot sabiedrības integrāciju.

3. Līdzfinansējumu piešķir no Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kārtējā gada budžeta līdzekļiem.

4. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs).

5. Līdzfinansējuma saņēmējus nosaka konkursa kārtībā. Dome konkursu izsludina masu informācijas līdzekļos.

6. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

6.1. atbildīgā struktūrvienība – Domes Pilsētplānošanas nodaļa;

6.2. pieteikums – projekta dokumentu kopums, ko kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā;

6.3. projekts – resursu un aktivitāšu kopums, ko īsteno līdzfinansējuma saņēmējs no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu parakstīšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;

6.4. Komisija – ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija, kas izsludina un organizē līdzfinansējuma piešķiršanas konkursu;

6.5. kultūras pieminekļu saglabāšana – valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu izpēte, būvprojektu izstrāde, konservācija, restaurācija, atjaunošana, pārbūve, remonta darbu veikšana, sakrālajam mantojumam – arī labiekārtošana;

6.6. uzsaukums – paziņojums par konkursa nosacījumiem šo saistošo noteikumu ietvaros, kurā noteikts pieejamā finansējuma apjoms, projektu iesniegšanas termiņi, vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija.

7. Projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums izmantojams atbilstoši līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu nosacījumiem.

8. Ja projekta atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, Dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1), Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, 53.panta otrās daļas b. apakšpunktu, trešās daļas a. apakšpunktu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L 187/1) un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi".

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

9. Līdzfinansējums vienam projektam tiek piešķirts līdz 90% no kopējām projekta izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10000 euro. Ja veicamo darbu tāme pārsniedz 10000 euro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 euro pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10000 euro, bet ne vairāk kā 15000 euro.

10. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

10.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana;

10.2. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

10.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

10.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) ir Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā reģistrēta persona;

10.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

11. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) Domes līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt vienas līdzfinansējuma piešķiršanas programmas ietvaros reizi kārtējā budžeta gadā.

12. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) uz līdzfinansējumu var pretendēt kultūras pieminekļa saglabāšanas projektam, ko plānots uzsākt pēc līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas, atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

III. Uzsaukuma publicēšanas kārtība

13. Uzsaukumu publicē Domes mājaslapā www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jūrmalas Avīze".

14. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) pieteikumu konkursam var iesniegt uzsaukumā norādītajā termiņā.

15. Domei ir tiesības vienā kalendārajā gadā, esošā budžeta ietvaros, izsludināt vairākus uzsaukumus.

IV. Pieteikuma noformēšana un iesniegšana

16. Konkursa dalībai par līdzfinansējuma saņemšanu kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) (turpmāk – pretendents) Domē iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums).

17. Pieteikuma veidlapai pievieno šādus pielikumus:

17.1. pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (2.pielikums);

17.2. budžeta izmaksu veidlapa (3.pielikums);

17.3. uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi";

18. Pieteikumu iesniedz:

18.1. personīgi Domes Pilsētplānošanas nodaļā ar norādi "Pieteikums uzsaukumam "Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana"";

18.2. nosūtot pa pastu Domes Pilsētplānošanas nodaļai ar norādi "Pieteikums uzsaukumam "Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana"".

18.3. elektroniskā formā, sagatavotu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi "Pieteikums uzsaukumam "Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana"".

19. Pretendents, sagatavojot kopējo tāmi, kultūras pieminekļa saglabāšanai paredz līdzfinansējumu no saviem vai sadarbības partneru līdzekļiem ne mazāk kā 10% apmērā no kopējā kultūras pieminekļa saglabāšanai nepieciešamā budžeta.

20. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu.

21. Visi pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, atstājami bez izskatīšanas un mēneša laikā atdodami atpakaļ pretendentam, izsniedzot tos pēc pieprasījuma Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Ja pretendents mēneša laikā pieteikumu nav izņēmis, tos iznīcina.

V. Iesniegto pieteikumu vērtēšana

22. Atbildīgā struktūrvienība iesniegtos pieteikumus desmit darba dienu laikā pēc uzsaukumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

22.1. vai pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

22.2. vai pieteikums noformēts atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

22.3. vai projekta tāme ir aritmētiski pareiza;

22.4. vai pretendents atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

22.5. vai pieteikumā norādītā līdzfinansējuma summa nepārsniedz uzsaukumā noteikto līdzfinansējuma apmēru vienam projektam.

23. Ja atbildīgā struktūrvienība konstatē, ka administratīvo kritēriju izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, vai precizējumi, tā pretendentam uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi nosūta paziņojumu, norādot nepieciešamo papildus iesniedzamo informāciju.

24. Pretendents trīs darba dienu laikā pēc 23.punktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz papildus pieprasīto informāciju 18.punktā noteiktajā kārtībā.

25. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas no atbildīgās struktūrvienības izvērtē pieteikumu atbilstību kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas konkursa vērtējuma tabulas (4.pielikums) kritērijiem un uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tajā skaitā atbilstību kultūras pieminekļa statusam un projekta tāmes pamatotību un pieņem lēmumu par:

25.1. precizējumu vai papildu informācijas pieprasīšanu;

25.2. pieteikuma noraidīšanu;

25.3. atbalsta intensitātes apjomu esošā budžeta ietvaros, bet nepārsniedzot uzsaukumā noteikto atbalsta intensitāti;

25.4. projekta apstiprināšanu, uzraudzības kārtību un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu slēgšanu;

25.5. citu darbību veikšanu, atbilstoši saistošajiem noteikumiem un attiecīgajam uzsaukumam.

26. Pēc 25.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa un pretendents sniedz precizējumus vai papildu informāciju saistošo noteikumu 23. un 24.punktā noteiktajā kārtībā.

27. Komisija pēc izvērtēšanas pieteikumus sarindo piešķirto punktu secībā. Vienādu punktu gadījumā komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu balsojot. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.

28. Komisija noraida tos projektu pieteikumus, kas neatbilst kaut vienam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai kādā no uzsaukumā minētajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem komisija nav piešķīrusi punktus. Ja kādā no kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem daļa komisijas locekļu nav piešķīrusi punktus, bet daļa – piešķīrusi, tad kvalitatīvo vērtēšanas kritēriju nosaka ar balsu vairākumu.

29. Komisijas pieņemto lēmumu atbildīgā struktūrvienība paziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, izmantojot pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

30. Atbildīgā struktūrvienība protokolē komisijas sēdes, kā arī izskata iesniegto cenu piedāvājumu atbilstību projekta tāmē uzrādītajām izdevumu pozīcijām.

31. Komisijas locekļi pirms pieteikumu vērtēšanas paraksta apliecinājumu par fizisko personu datu neizpaušanu trešajām personām un interešu konflikta neesamību.

32. Komisija pieteikumu vērtēšanas laikā var pieaicināt ekspertus, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas atbilstību pieteikumā iesniegtajai informācijai un tirgus situācijai.

33. Līdzfinansējumu saņem tie pretendenti, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar uzsaukumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā.

34. Ja konkursa uzsaukumā noteiktais kopējais līdzfinansējuma apjoms tiek piešķirts, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu tiek noraidīti.

35. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstot prioritāri veicamās aktivitātes, kā arī gadījumos, ja iespējami saimnieciski izdevīgāki aktivitāšu realizācijas tehnoloģiskie risinājumi.

36. Informāciju par atbalstītajiem pieteikumiem (pretendenta un projekta nosaukums, piešķirtā atbalsta apmērs) ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas publicē domes mājaslapā www.jurmala.lv.

VI. Līguma slēgšana, projekta īstenošana un atskaišu iesniegšana

37. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu, atbildīgā struktūrvienība piecu darba dienu laikā sagatavo un virza parakstīšanai līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

38. Pretendents nodrošina atsevišķu norēķinu kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāmi visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi un kurā bezskaidras naudas norēķinu veidā veic ar projekta īstenošanu saistītos darījumus, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

39. Ja pretendenta vainas dēļ līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nenoslēdz 20 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par projekta apstiprināšanu konkrētajam pretendentam.

40. Līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek noteikta projekta uzraudzības un finansēšanas kārtība, atkarībā no projekta finanšu apjoma, īstenošanas ilguma un citiem faktoriem, paredzot līdzfinansējuma piešķiršanu pēc projekta īstenošanas vai tā izmaksu pa daļām, ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz sešus mēnešus.

41. Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – līdzfinansējuma saņēmējs), īstenojot projektu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" noteikto.

42. Līdzfinansējuma saņēmējs projekta īstenošanas vietā nodrošina vizuālu informāciju par pašvaldības atbalstu ar Jūrmalas pilsētas logotipu, ko pirms izvietošanas projekta īstenošanas vietā saskaņo ar Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi marketings@jurmala.lv.

43. Līdzfinansējums līdzfinansējuma saņēmējam tiek pārskaitīts uz līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu norādīto norēķinu kontu atbilstoši 38.punktam.

44. Ja projekta īstenošanas laikā projekta finansējuma izlietojums ir mazāks, tad proporcionāli tiek samazināts piešķirtais līdzfinansējuma apmērs, bet, ja projekta finansējuma izlietojums pieaug, tad pašvaldības līdzfinansējuma apmērs tām paliek nemainīgs.

45. Nepalielinot piešķirtā līdzfinansējuma apjomu, bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi, projekta finansējuma izlietojuma pieaugums ir pieļaujams un attiecināms  ne vairāk kā 10 % apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām.

46. Komisijai un lēmuma par projekta apstiprināšanu pieņemšanas laikā pieaicinātajiem ekspertiem ir tiesības veikt projekta aktivitāšu pārbaudes uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi, kā arī pieprasīt papildu informāciju par projekta īstenošanu.

47. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos un/vai projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas, līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar Domi.

48. Līdzfinansējuma saņēmējam, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam, jāiesniedz projekta īstenošanas gala atskaite (turpmāk – atskaite) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas.

49. Atskaitei pievieno apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, rēķini čeki, pavadzīmes u.tml.), atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7.panta nosacījumiem un projekta īstenošanai atvērtā konta izdruka.

50. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā no atskaites saņemšanas lemj par:

50.1. atskaites apstiprināšanu un līdzfinansējuma vai tā daļas izmaksu, līgumā par līdzfinansējuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

50.2. finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu, ja projekts nav īstenots atbilstoši saistošajiem noteikumiem vai līgumam.

51. Ja līdzfinansējuma saņēmējs nav iesniedzis šo saistošo noteikumu 48. un 49.punktā noteiktos dokumentus noteiktajā termiņā vai tie neatbilst izvirzītajām prasībām, Domei ir tiesības pieprasīt līdzfinansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējumu vai tā daļu. Līdzfinansējuma saņēmējs 20 darba dienu laikā no Domes pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksā Domei pieprasīto līdzfinansējuma summu.

VII. Noslēguma jautājums

52. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 "Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)

PIETEIKUMS
Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumam kultūras pieminekļa saglabāšanai

1. Kultūras pieminekļa nosaukums, adrese, īpašnieks (valdītājs).

 

 

2. Kultūras pieminekļa raksturojums.

 

 

 

 

 

3. Situācijas apraksts, kas pamato kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību.

 

 

 

 

 

 

4. Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) rekvizīti:

Organizācijas nosaukums  
Adrese, tālrunis  
Reģistrācijas Nr.  
Bankas konta Nr.  
Vadītāja vārds, uzvārds  
Tālrunis, fax, e-pasts  
Elektroniskā pasta adrese  

5. Pieteikumam pievienoti pielikumi:

Nr.p.k.

Pielikuma nosaukums

   
   
   
   

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

 

 

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)

Pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes

1. Kultūras pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes un aktivitāšu veicēji

Nr.p.k.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes veicējs

Aktivitātes veikšanas kopējās izmaksas (EUR)

1.      
2.      
       
       
       
       

2. Sagaidāmie rezultāti

 

 

 

 

 

 

3. Aktivitāšu īstenošanai paredzētais laiks

no (mm/gggg)  
līdz (mm/gggg)  
   

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

 

 

3.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)

Budžeta izmaksu veidlapa

Nr.p.k.

Izmaksu veids

(aktivitātes nosaukums)

Aprēķins

Summa EUR

Piezīmes

daudzums

mērvienība

cena EUR

Daudzums x cena

1.            
2.            
3.            
4.            
           
             
             
             

IZMAKSAS KOPĀ, EUR un %

   

Pašu finansējums, EUR un %

   

Pašvaldības līdzfinansējums, EUR un %

   

Cits finansējums*, EUR un %

   

*Būtiski ja Projekts tiek īstenots partnerībā, Projekta pieteikuma veidlapu un Budžeta izmaksu veidlapu apstiprina visu iesaistīto Projekta partneru paraksttiesīgās personas, izņemot mantiskā nodrošinājuma sniedzēju.

Vārds, uzvārds

Paraksts

 

 

 

 

4.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9
(prot. Nr.2, 44.p.)

Komisijas loceklis:     Datums: _____.gada ___. ________________
 

(vārds, uzvārds)

   

Jūrmalas pilsētas domes
kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas konkursa
vērtējuma tabula

Nr.

Kultūras pieminekļa nosaukums

Kultūras pieminekļu objektā notiek domes atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi

Kultūras pieminekļu saglabāšanas darbi ir neatliekami, kas nodrošina objekta pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu

Ir izstrādāts kultūras pieminekļu objekta saglabāšanas plāns

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana piesaista papildu finansējumu, veicina papildu aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā

Kultūras pieminekļu saglabāšanā tiek lietotas atbilstošas konservācijas un restaurācijas metodes, darbi atbilst normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā, Eiropas, Latvijas un Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai

Paredzamo darbu rezultāts sekmē kultūras pieminekļu glābšanu un oriģinālsubstances saglabāšanu

Paredzēts pašu finansējums vai sadarbības partneru finansējums atbilstoši saistošo noteikumu prasībām

Iesniegta kultūras pieminekļu saglabāšanas darbu projekta dokumentācija

Kopā (maksimums 40 punkti)

Piezīmes

 

Iespējamais maksimālais novērtējums ballēs

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

   

1.

                     

2.

                     

3.

                     

Piezīme: Ja komisijas loceklis nepiedalās kāda pieteikuma vērtēšanā, tas jāieraksta vērtējuma ailēs pretim attiecīgā kultūras pieminekļa nosaukumam

Paraksts:     Paraksta atšifrējums:  

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otro daļu [..] pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai Pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā. Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Sabiedrības interesēs ir nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un veicinot sabiedrības integrāciju atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030.gadam noteiktajiem mērķiem objektu saglabāšanai, kuros notiek pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu saglabāšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu pieņemšana apstiprināto budžetu neietekmē, jo 2019.gada apstiprinātajā pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums šāda atbalsta sniegšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir saimnieciski neizmantojams valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā Jūrmalas pilsētas domē. Saistošo noteikumu izpildi administrēs Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!