• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. 19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.02.2019., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/op/2019/36.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

20.02.2019., Nr. 36

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19-2

Pieņemts: 31.01.2019.

OP numurs: 2019/36.15

2019/36.15
RĪKI

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-2

Jelgavā 2019.gada 31.janvārī (prot. Nr.1, 5.p.)

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju;

2.2. pieslēgums – sadzīves ārējās kanalizācijas tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai ārējās kanalizācijas sistēmas daļai vai dzīvojamās mājas ārsienai;

2.3. būvdarbi – darbi, kurus veic sadzīves kanalizācijas izvada montāžai, ievietošanai vai novietošanai pamatnē (zemē), ietverot nepieciešamos materiālus izvada ierīkošanai.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

5. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25% no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem;

5.2. vienģimeņu dzīvojamās mājas īpašnieks ir juridiska persona;

5.3. uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai jau ir izbūvēts vai ir uzsākta tā būvniecība.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana

6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:

6.1. par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3 750,00 euro par pieslēguma izbūvi;

6.2. par vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 50% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1 000,00 euro par pieslēguma izbūvi;

6.3. par vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās veic īpašnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18.punktu – 15,00 euro par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), bet nepārsniedzot 500,00 euro par pieslēguma izbūvi.

7. Paziņojumu par pieteikumu pieslēgumu izbūvei iesniegšanu SIA "JELGAVAS ŪDENS" publicē laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis", pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv un SIA "JELGAVAS ŪDENS" interneta mājaslapā www.ju.lv.

8. Paziņojumā norāda:

8.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;

8.2. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kalendārajā gadā.

III. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

9. Iesniedzējs, lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz SIA "JELGAVAS ŪDENS" pieteikumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:

9.1. noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajos gadījumos:

9.1.1. iesnieguma (1.pielikums), kurā iesniedzējs:

9.1.1.1. norāda vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro un procentos (%) no kopējām pieslēguma būvdarbu izmaksām;

9.1.1.2. norāda izvēlēto būvkomersantu (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs);

9.1.2. spēkā esošās, saskaņotās Apliecinājuma kartes kopijas, uzrādot oriģinālu, par pieslēguma izbūvi ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. Apliecinājuma kartes kopija ir jāiesniedz papīra formā;

9.1.3. vismaz trīs saņemtajiem būvkomersantu piedāvājumiem pieslēguma izbūvei, vai gadījumos, kad tiek rīkoti iepirkumi (noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajos gadījumos), tā pretendenta, kurš noslēdzis līgumu ar iesniedzēju, iesniegtā finanšu piedāvājuma;

9.1.4. izvēlētā būvkomersanta sagatavotās būvdarbu izmaksu tāmes (turpmāk – tāme), kuras piedāvājuma termiņš ir vismaz divi mēneši no pieteikuma termiņa beigu datuma. Tāmē ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tāme jāiesniedz papīra formā;

9.2. noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā gadījumā:

9.2.1. iesnieguma (2.pielikums), kurā iesniedzējs norāda plānoto pieslēguma garumu, prognozējamās pieslēguma būvdarbu izmaksas euro, un vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro, kas tiek aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 6.3.apakšpunkta nosacījumiem;

9.2.2. spēkā esošā atbilstošā būvspeciālista (sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektētāja) izstrādātā, saskaņota inženiertīkla pievada novietojuma plāna pieslēguma izbūvei kopijas.

10. Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam jāpievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija, uzrādot oriģinālu, kurā:

10.1. atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūvi un būvdarbu finansēšanu;

10.2. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu, slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu un slēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

11. Pieteikums jāiesniedz SIA "JELGAVAS ŪDENS" (Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001).

IV. Pieteikumu vērtēšana un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana

12. SIA "JELGAVAS ŪDENS" izveidotā komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvis, izvērtē:

12.1. pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;

12.2. būvdarbu izmaksu pamatotību noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā vidējās būvdarbu izmaksas, kas iegūtas SIA "JELGAVAS ŪDENS" tirgus izpētes rezultātā, kas veikta ne ātrāk kā trīs mēnešus līdz pieteikumu iesniegšanas dienai.

13. Komisijai ir tiesības:

13.1. nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildus informāciju;

13.2. noraidīt pieteikumu, ja būvdarbu izmaksas vairāk par 30% pārsniedz tirgus izpētē iegūtās būvdarbu vidējās izmaksas.

14. Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu šādā prioritārā secībā:

14.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

14.2. vienģimeņu dzīvojamās mājas.

15. Ja iesniedzēju pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi, ņemot vērā to prioritāti atbilstoši noteikumu 14.punktā norādītajai secībai, tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

15.1. vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma izbūvei;

15.2. pieteikums, kurš iesniegts agrāk, ir prioritārs, ja vairākos pieteikumos uz pieslēguma izbūvi pieprasīts vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs.

16. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un paziņo par to katram iesniedzējam, nosūtot lēmumu uz iesniegumos norādītajām korespondences adresēm.

17. Iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar SIA "JELGAVAS ŪDENS".

18. Komisija prioritārā kārtībā izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:

18.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;

18.2. iesniedzējs norādītajā termiņā nav noslēdzis līdzfinansējuma līgumu.

V. Pieslēguma izbūve un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

19. Pieslēguma izbūve jāveic ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.

20. Ja iesniedzējam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav izbūvēta attiecīgās dzīvojamās mājas iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēma, tad līdz pieslēguma nodošanai ekspluatācijā tā ir jāizbūvē un jāuzrāda SIA "JELGAVAS ŪDENS" pārstāvim.

21. Iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 1.novembrim, SIA "JELGAVAS ŪDENS" jāiesniedz:

21.1. noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajos gadījumos:

21.1.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);

21.1.2. izpildmērījuma plāna kopija;

21.1.3. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīto, izpildīto būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu kopijas, uzrādot oriģinālus;

21.1.4. attiecīgās kredītiestādes apliecinātā maksājuma uzdevuma oriģinālu vai būvkomersanta izsniegto stingrās uzskaites kvīti, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu vismaz līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā;

21.2. noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā gadījumā:

21.2.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna par izbūvēto tīklu uzmērīšanu vai izpilduzmērījums);

21.2.2. apliecinājums par pieslēguma izbūvi (3.pielikums).

22. Gadījumā, ja pieslēguma izbūves izmaksas ir zemākas par līdzfinansējuma līgumā norādītajām, SIA "JELGAVAS ŪDENS" veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu, par ko tiek noslēgta vienošanās pie līdzfinansējuma līguma.

23. Gadījumā, ja pieslēguma izbūves izmaksas ir augstākas par līdzfinansējuma līgumā norādītajām, iesniedzējs sedz pieslēguma izbūves sadārdzinājuma starpību, un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs netiek palielināts.

24. SIA "JELGAVAS ŪDENS" pēc noteikumu 21.punktā noteikto dokumentu saņemšanas un pēc tam, kad iesniedzējs noslēdzis līgumu ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" par kanalizācijas pakalpojumiem, ieskaita līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā pašvaldības līdzfinansējumu ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 1.decembrim.

25. Ja saistošo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajos gadījumos pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādāto, saskaņoto un spēkā esošo apliecinājuma karti, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu neizmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu.

26. Ja saistošo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā gadījumā pieslēgums nav izbūvēts saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto inženiertīkla pievada novietojuma plānu pieslēguma izbūvei, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu neizmaksāt pašvaldības līdzfinansējumu.

VI. Noslēguma jautājums

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.februāra saistošos noteikumus Nr.18-7 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 63.nr.).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.19-2

IESNIEGUMS

Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju

Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas

  , Jelgavā, LV-_________, dzīvokļu īpašnieku kopība / īpašnieks (i).
(adrese)     (atbilstošo pasvītrot)
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits  
Juridiskai personai (ām) piederošo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits  

Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)  
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)  
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai)  
Korespondences adrese:  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese:  

Izvēlētais būvkomersants un būvdarbu izmaksas
Izmaksu aprēķins: Iesniedzēja finansējums
(norādīt summu euro un procentos)
Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu euro un procentos)
Kopā
(norādīt summu euro)
       
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos:
Izvēlētais būvkomersants (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs, kontaktpersona)  

Apliecinājums
Apliecinu, ka aptaujājot _________ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti _________ (jānorāda skaits) būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu veikšanai ir izvēlēts lētākais piedāvājums.

 

Apliecinu, ka tika veikts iepirkums un līgums noslēgts ar _____________________________________________ (vārds uzvārds vai nosaukums), ____________________________________ (personas kods vai reģistrācijas numurs).

 

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "JELGAVAS ŪDENS" vienas nedēļas laikā.

 

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība un SIA "JELGAVAS ŪDENS". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

 

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

 
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

 

Personas paraksts ____________________________________


Pievienotie dokumenti Lapu skaits
1. Pieslēguma izbūves darbu būvprojekta vai Apliecinājuma kartes kopija.  
2. Būvkomersantu piedāvājumi pieslēguma izbūvei.  
3. Tā pretendenta, kurš noslēdzis līgumu ar iesniedzēju, iesniegtais finanšu piedāvājums. (ja bija rīkots iepirkums)  
4. Izvēlētā būvkomersanta pieslēguma būvdarbu izmaksu tāme.  
5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija.  
6. Citi dokumenti. (norāda iesniedzējs)  

Pieteikuma iesniegšanas datums 20____.gada ____.__________________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

 
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Personas paraksts ____________________________________

 

2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.19-2

IESNIEGUMS

Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju

Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas

  , Jelgavā, LV-_________, īpašnieks (i).
(adrese)      
   
   

Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai)  
Personas kods (fiziskai personai)  
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai)  
Korespondences adrese:  
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese:  

Būvdarbu izmaksas
Plānotais pieslēguma garums, saskaņā ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu.
(norādīt veselus būvdarbu m)
Iesniedzēja prognozētās pieslēguma būvdarbu izmaksas
(norādīt summu euro)
Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma būvdarbiem
(norādīt summu euro)
     

Apliecinājums
 

Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA "JELGAVAS ŪDENS" vienas nedēļas laikā.

 

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība un SIA "JELGAVAS ŪDENS". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas datus saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

 

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

 
(vārds, uzvārds)

 

Personas paraksts ____________________________________


Pievienotie dokumenti Lapu skaits
1. Inženiertīkla pievada novietojuma plāna kopija  
2. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)  

Pieteikuma iesniegšanas datums 20____.gada ____.__________________

Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

 
(vārds, uzvārds)

Personas paraksts ____________________________________

 

3.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.19-2

APLIECINĀJUMS PAR PIESLĒGUMA IZBŪVI

(Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" (turpmāk – Noteikumu) 21.2.2.punktu).

Es   ,

Personas kods ____________________________________

APLIECINU,

ka saskaņā ar 20____.gada ___________________________ noslēgto līgumu Nr._____________ Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai objektam ______________________________________________________, pieslēgums ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā.

Kopā izbūvēti _____________ (norādot veselus būvdarbu m) kanalizācijas tīkla metri, tajā skaitā _________ skatakas. (Informācija jānorāda atbilstoši izpilduzmērījumam)

Jelgava,    
  (datums)  
   
(vārds, uzvārds, paraksts)  

AIZPILDA SIA "JELGAVAS ŪDENS" TEHNISKĀ DAĻA

Objekts nodots ekspluatācijā 20____.gada ___________________________.

AIZPILDA SIA "JELGAVAS ŪDENS" ABONENTU APKALPOŠNAS DIENESTS

Noslēgts ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums 20____.gada ___________________________, abonenta Nr. _____________.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts 1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieki var pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

1.3. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības līdzfinansējumu:

1.3.1. par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3 750,00 euro par pieslēguma izbūvi;

1.3.2. par vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti – līdz 50% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 1 000,00 euro par pieslēguma izbūvi;

1.3.3. par vienģimeņu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma robežās veic īpašnieks, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18.punktu – 15,00 euro par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas), bet nepārsniedzot 500,00 euro par pieslēguma izbūvi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības kārtējā gada budžetam.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām SIA "JELGAVAS ŪDENS" izveidota komisija, kurā iekļauts Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāvis. Komisija izvērtē pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas īpašniekam pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvei.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!