• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Liepājas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2019. gada 22. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.09.2019., Nr. 185 https://www.vestnesis.lv/op/2019/185.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/19

Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

11.09.2019., Nr. 185

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 9

Pieņemts: 22.08.2019.

OP numurs: 2019/185.9

2019/185.9
RĪKI

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Liepājā 2019.gada 22.augustā (prot. Nr.10, 12.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu,
43.panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU" (Latvijas Vēstnesis, 2014,175. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.punkta pirmo teikumu aiz vārda "specialitātē" ar vārdiem "un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē".

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju. Stipendijas apmērs paliek nemainīgs no stipendijas piešķiršanas līguma parakstīšanas dienas līdz kvalifikācijas dokumentu iegūšanai. Stipendiju piešķiršanas komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu sakarā ar pabeigtām studijām.".

3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pēc kvalifikācijas dokumentu iegūšanas stipendiātam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā jānostrādā vismaz 5 gadi. Minētajā termiņā neieskaita grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.".

4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Komisija ne vēlāk kā līdz katra gada 1.oktobrim nodrošina stipendiju konkursa izsludināšanu pašvaldības interneta vietnē.".

5. Izteikt 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. izglītības iestādes rekomendāciju vai raksturojumu vai rekomendāciju no konkrētās studiju programmas direktora;".

6. Izslēgt 14.6.apakšpunktu.

7. Izteikt 14.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. pretendenta parakstītu apliecinājumu (2.pielikums) par stāšanos darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju, vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darba uzsākšanu specialitātē Liepājas pilsētā;".

8. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Ja diviem vai vairākiem Pretendentiem, kuri pretendē uz Stipendiju ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, Stipendija piešķirama Pretendentam ar augstāko vērtējumu, kas pārsniedz noteikumu 19.2.apakšpunktā noteikto. Komisijai ir tiesības aicināt Pretendentu uz pārrunām, pieaicinot nozares speciālistus.".

9. Papildināt ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Stipendiju līgumu abpusēji var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.".

10. Papildināt ar 31.6.apakšpunktu šāda redakcijā:

"31.6. ja stipendiāts vai tā iesniegtie dokumenti vairs neatbilst noteikumu prasībām par stipendiju piešķiršanu.".

11. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Lai izpildītu saistošo noteikumu 34.punktā noteikto pienākumu, stipendiāts pēc katra studiju semestra beigām Izglītības pārvaldē iesniedz Komisijai adresētu studiju sekmju apliecinošu dokumentu vai tā norakstu, izņemot ārstu vai rezidentu, kurš līdz kārtējā gada 15.septembrim iesniedz izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina stipendiāta sekmību, pielietojot formatīvās vērtēšanas principu.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Lai uzlabotu un precizētu saistošo noteikumu saturu, izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2014.gada 21.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU"" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. No likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izriet, ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu. No minētajām funkcijām izriet ne tikai iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm, bet arī pašvaldības tiesības sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Liepājas pilsētai.

Ņemot vērā, ka atsevišķu nozaru profesiju pārstāvji var praktizēt uz tādu līgumisko attiecību pamata, kas nav uzskatāmas par darba tiesiskajām attiecībām, saistošie noteikumi paredz, kādi dokumenti iesniedzami un var tikt atzīti par līdzvērtīgiem, lai apliecinātu pretendenta atbilstību stipendijas saņemšanai. Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas dome (turpmāk – Dome) katru gadu var apstiprināt stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes, iesniedzamo dokumentu uzskaitījums nav precīzi nosakāms, tāpēc saistošie noteikumi paredz, ka pretendentam būtu jāsniedz līdzvērtīgi dokumenti, kas apliecina, ka pretendents strādās vai praktizēs Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt atbalstāmās nozares pakalpojumu. Nepieciešamības gadījumā Dome, apstiprinot stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes, var noteikt papildu prasības vai dokumentus, kuri iesniedzami, lai apliecinātu atbilstību saistošo noteikumu prasībām.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precizē Stipendiju piešķiršanas komisijai iesniedzamo dokumentu prasības, ņemot vērā studiju programmas specifiku, precizē pretendentu izvērtēšanas kritērijus. Saistošie noteikumi nosaka stipendijas apmēra nemainīgumu no stipendiju piešķiršanas līguma parakstīšanas brīža līdz kvalifikācijas dokumentu iegūšanai. Tiek pagarināts termiņš, kādu pēc kvalifikācijas dokumentu iegūšanas, stipendiātam jānostrādā pašvaldībā. Tiek noteikta iespēja abpusēji stipendiju līgumus parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos līdzekļus, kas nepieciešami stipendiātu finansēšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un padarot to saprotamāku stipendiātiem, precizējot dalības konkursā organizatorisko pusi, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Liepājai un liepājnieku intelektuālā potenciāla paaugstināšana, kā arī uzlabosies situācija, kas ir saistīta ar iztrūkstošo speciālistu novēršanas jautājumiem, Liepājas pilsētā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.
7. Kas sagatavoja paskaidrojuma rakstu?

– amats

– vārds, uzvārds

– tālruņa numurs

– paraksts

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" juriste

Zane Pomerance

29289432, 63 489 168

8. Saskaņots Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā  

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!