• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Liepājas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 16.03.2018., Nr. 55 https://www.vestnesis.lv/op/2018/55.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

16.03.2018., Nr. 55

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3

Pieņemts: 15.02.2018.

OP numurs: 2018/55.10

2018/55.10
RĪKI

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2018.gada 15.februārī (prot. Nr.2, 13.§)

Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta mājokļa ārējas vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – pabalsts), apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (aizbildņi), brāļi, māsas un bērni, aizgādnis;

2.2. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esoša dzīvojamā telpa;

2.3. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietojumā esošās viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piegulošā teritorija;

2.4. mājokļa pielāgošana – pacēlāja vai pandusa ierīkošana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpas vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas ieejas;

2.5. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai paceļama inženiertehniska ierīce;

2.6. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai.

3. Pabalstu ir tiesības saņemt personai ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, vai bērnam ar invaliditāti, un kura dzīvesvietu ir deklarējusi un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Pabalstu piešķir vienu reizi, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli, rindas kārtībā pacēlāja vai pandusa ierīkošanai, ja izpildās šādi nosacījumi:

4.1. mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā uz rakstveidā noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas;

4.2. mājoklis atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā jābūt ierīkotam liftam;

4.3. dzīvokļa īpašnieks, ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vairākums ir devis rakstisku piekrišanu, vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks, ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, ir devis rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.

5. Pabalsta apmērs ir līdz 10 000 euro vienai personai.

6. Ja mājokļa pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz saistošo noteikumu 5.punktā noteikto pabalsta maksimālo apmēru, persona var saņemt pabalstu, veicot līdzmaksājumu, tajā skaitā, piesaistot ziedojumus.

7. Pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

8. Pabalsta saņemšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

8.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vēlamo pielāgojuma veidu;

8.2. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā;

8.3. īpašuma tiesības vai īpašuma lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.4. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par vairākuma piekrišanu veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu, ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas pārvaldnieka saskaņojumu;

8.5. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

8.6. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.

9. Pēc noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālais dienests mēneša laikā:

9.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

9.2. pieprasa Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas Būvvalde" sniegt atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību;

9.3. pēc noteikumu 9.2.apakšpunktā minētā atzinuma saņemšanas, novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.3.1. par pabalsta piešķiršanu;

9.3.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām pabalsta saņemšanai, mājokļa pielāgošana nav iespējama vai, izvērtējot personas individuālās vajadzības, secināts, ka mājokļa ārējās vides pielāgošana personai nav nepieciešama.

10. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

11. Ja persona atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē pabalsta saņēmēju rindā.

III. Pabalsta izmaksas kārtība

12. Sociālais dienests pabalstu izmaksā mantiskā veidā, apmaksājot komersanta sniegtos pakalpojumus (projekta dokumentācijas izstrāde) vai reģistrēta būvkomersanta veiktos būvdarbus (pandusa vai pacēlāja izbūve).

13. Sociālais dienests pieejamo finanšu resursu ietvaros rindas kārtībā sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" organizē personas mājokļa pielāgošanas darbus atbilstoši Sociālā dienesta lēmumā par pabalsta piešķiršanu norādītajam pielāgojuma veidam.

14. Ja mājokļa pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz saistošo noteikumu 5.punktā noteikto pabalsta maksimālo apmēru un mājokļa pielāgošanas darbu veikšanai nepieciešamā līdzmaksājuma summa personai nav pieejama, tad persona saglabā kārtas numuru pabalsta saņēmēju reģistrā un mājokļa pielāgošanas darbus organizē, kad personai ir pieejama nepieciešamā līdzmaksājuma summa.

15. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta pabalsta saņēmējs, tā likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, mājokļa īpašnieks (ja pabalsta saņēmējs nav mājokļa īpašnieks), reģistrētā būvkomersanta pārstāvis, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks un Sociālā dienesta pārstāvis.

16. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pašvaldībā dzīvojošajām personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslā, nereti ir ierobežotas iespējas izkļūt no mājokļa, jo nav atbilstoši pielāgota mājokļa ārējā vide, kas savukārt liedz personai pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Lai nodrošinātu ārējās vides pieejamību personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslā, ir nepieciešams sniegt šīm personām Liepājas pilsētas pašvaldības materiālu atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai, atbalsta apmēru un piešķiršanas kritērijus nosakot pašvaldības saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi "Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka pabalsta mājokļa ārējās vides pielāgošanai apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu.

Saistošie noteikumi paredz, ka pabalsts līdz 10 000 euro apmērā mājokļa ārējās vides pielāgošanai tiks piešķirts vienu reizi rindas kārtībā personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kura dzīvesvietu ir deklarējusi un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Mājoklim, kuru nepieciešams pielāgot, ir jābūt personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā, jāatrodas ēkas pirmajā stāvā (ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā jābūt ierīkotam liftam) un jābūt saņemtai dzīvokļa īpašnieka, ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma rakstiskai piekrišanai pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.

Pabalsts tiks izmaksāts mantiskā veidā, apmaksājot komersanta sniegtos pakalpojumus (projekta dokumentācijas izstrāde) vai reģistrēta būvkomersanta veiktos būvdarbus (pandusa vai pacēlāja izbūve). Mājokļa pielāgošanas darbus organizēs Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Liepājas pilsētas pašvaldības materiālajam pabalstam mājokļa ārējās vides pielāgošanai 2018.gadā nepieciešami 40000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Mājokļa ārējās vides pieejamības uzlabošana paplašinās personu ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslā, iespējas integrēties sabiedrībā un uzlabot dzīves kvailtāti.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts ir saskaņots ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm "Komunālā pārvalde", "Liepājas pilsētas būvvalde", "Nekustamā īpašuma pārvalde" un biedrībām "Liepājas Neredzīgo biedrība" un "Liepājas Diakonijas centrs".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!