• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Talsu novada domes 2018. gada 12. jūlija saistošie noteikumi Nr. 26 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.08.2018., Nr. 165 https://www.vestnesis.lv/op/2018/165.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 28

Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

21.08.2018., Nr. 165

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Talsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 26

Pieņemts: 12.07.2018.

OP numurs: 2018/165.3

2018/165.3
RĪKI

Talsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Talsos 2018. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 17, 1. p., lēmums Nr. 259)

Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu,
2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 13. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, papildus 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" noteiktajām izglītojamo kategorijām.

2. Braukšanas izdevumu veidi, kurus apmaksā pašvaldība, ja attiecīgajās dienās ir apmeklēta izglītības iestāde, ir:

2.1. sabiedriskā transporta biļete, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;

2.2. braukšanas karte.

3. Pašvaldība katram izglītojamajam veic braukšanas izdevumu apmaksu tikai vienā no 2. punktā minētajiem veidiem.

4. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no deklarētās dzīvesvietas līdz pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros), 100 % apmērā:

4.1. pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.–9. klases izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novada teritorijā;

4.2. pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 10.–12. klases izglītojamiem.

5. Pašvaldība sedz Talsu novadā deklarētajiem pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu no deklarētās dzīvesvietas vai Talsu novada vispārējās izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās, līdz pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros) 100 % apmērā.

6. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:

6.1. par laika posmu, kad noteikts izglītojamo brīvlaiks, izņemot, ja tā laikā ar iestādes direktora rīkojumu noteiktas nodarbības, konsultācijas vai valsts pārbaudes darbi;

6.2. ja savlaicīgi, līdz nākamā mēneša 15. datumam, netiek iesniegtas biļetes, kas apliecina braukšanu atbilstošos datumos;

6.3. ja attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums tiek nodrošināts ar pašvaldības transportu.

7. Izdevumu kompensēšana par braucieniem sabiedriskajā transportā izglītojamajiem tiek veikta par dienām, kad apmeklēta izglītības iestāde:

7.1. pamatojoties uz iegādātajām un kompensēšanai iesniegtajām braukšanas biļetēm, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;

7.2. ja izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un braukšanas biļetes par izmantoto sabiedrisko transportu.

8. Biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem. Kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.

9. Izglītības iestāde salīdzina iesniegtās sabiedriskā transporta biļetes ar izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējumu, veic atzīmi par apmaksājamajām biļetēm un līdz mēneša 22.datumam nogādā tās Izglītības pārvaldē.

10. Izglītības pārvalde 10 darba dienu laikā veic izdevumu apmaksu iesniegumā norādītajā bankas kontā vai pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē.

11. Ja attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums netiek veikts ar pašvaldības transportu un izglītojamajam ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu, pašvaldība izglītojamajam izsniedz braukšanas kartes. Izdevumus, kas radušies izmantojot braukšanas kartes, pārvadājuma pakalpojuma sniedzējam sedz pašvaldība.

12. Braukšanas karšu izsniegšanas kārtība:

12.1. vecāks iesniedz iesniegumu pašvaldības izglītības iestādes vadītājam;

12.2. izglītības iestādes vadītājs pārbauda, vai iesniegumā minētā informācija atbilst saistošo noteikumu 4. vai 5. punktā minētajiem kritērijiem, un iesniedz to Izglītības pārvaldē pārvaldes vadītāja rīkojumā noteiktā kārtībā;

12.3. pašvaldība izsniedz braukšanas karti un paziņo par to sabiedriskā pārvadājuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

13. Ja izglītojamais izmantojis izsniegto braukšanas karti, bet attiecīgajā dienā nav apmeklējis izglītības iestādi, Izglītības pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota persona var lemt par braukšanas kartes anulēšanu uz attiecīgo mācību gadu. Šajā gadījumā izglītojamajam turpmāk tiek veikta braukšanas izdevumu kompensācija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par biļešu izdevumu atmaksu.

14. Ja izglītojamais plāno izmantot dažādu sabiedrisko pārvadātāju pakalpojumus un kāds no tiem neatbalsta izsniegtās braukšanas kartes, izglītojamajam tiek veikta braukšanas izdevumu kompensācija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par biļešu izdevumu atmaksu un braukšanas karte netiek izsniegta.

15. Par braukšanas karšu datu bāzes un nosacījumu aktualizēšanu atbildīgās personas ar rīkojumu nosaka Izglītības pārvaldes vadītājs.

16. Amatpersonu pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Talsu novada domē, iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

17. Maršrutu sarakstus, kuros izglītojamo pārvadājumi tiek nodrošināti ar pašvaldības transportu un to kursēšanas laikus, apstiprina pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

19. Ar 2018. gada 1. septembri atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 10.12.2015. saistošos noteikumus Nr. 23 "Par kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus Talsu novada vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Projekta nepieciešamības raksturojums Talsu novada pašvaldība kompensē izglītojamiem braukšanas izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports, 100 % apmērā 10.–12.klašu izglītojamajiem, bet privātās vispārizglītojošās izglītības iestādes un pamatizglītības posma (1.–9. klase) izglītojamajiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam. Savukārt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem tika kompensēts viens brauciens uz vai no izglītības iestādes līdz mājām.

Ar šo noteikumu pieņemšanu paredzēts noteikt, ka, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports, Talsu novadā deklarētajiem 1.–9. klases pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem tiek segti izdevumi 100 % apmērā. Visiem pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (Talsu 2. vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Valdemārpils vidusskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola) 10.–12. klašu skolēniem izdevumi tiek segti 100 % apmērā. Privātās izglītības iestādes izglītojamajiem braukšanas izdevumus paredzēts segt Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā, ja netiek nodrošināts pašvaldības transports.

Noteikumi paredz, ka profesionālās ievirzes izglītojamajiem tiek segti braukšanas izdevumi sabiedriskajā transportā abos virzienos braucieniem uz izglītības iestādi un atpakaļ mājās līdzšinējā viena brauciena vietā.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu, sedzot transporta izdevumu vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem, papildus līdzšinējiem izdevumiem, sastādītu līdz 10 000 euro gadā.

Transporta izdevumu segšana profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem noteikumos minētajā apmērā papildus līdzšinējiem izdevumiem prasīs ap 6000,00 euro gadā.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Neietekmē.
Administratīvās procedūras Izskatīts novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā, Tautsaimniecības komitejā un Finanšu komitejā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!