• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Rīgas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektors publicē rīkojumus par paaugstinātas ledus bīstamības perioda noteikšanu.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 235 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.01.2017., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/op/2017/4.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 25

Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem

Vēl šajā numurā

04.01.2017., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 235

Pieņemts: 20.12.2016.

OP numurs: 2017/4.4

2017/4.4
RĪKI

Rīgas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 5 Visi

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.235

Rīgā 2016.gada 20.decembrī (prot. Nr.85, 21.§)

Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība aizbildnim vai pagaidu aizbildnim (turpmāk – aizbildnis) piešķir un izmaksā pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu (turpmāk – pabalsts).

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā un ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam (-iem) (turpmāk – lēmums par aizbildnību), pilda aizbildņa pienākumus un aprūpē:

2.1. aizbildnībā esošu (-us) bērnu (-us), kuram (-iem) viens vai abi vecāki miruši;

2.2. divus (un vairāk) aizbildnībā esošus bērnus.

3. Pabalsta apmērs:

3.1. saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 50 euro mēnesī neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita;

3.2. saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 60 euro mēnesī par katru aizbildnībā esošo otro un nākamo bērnu.

4. Aizbildnis var pieprasīt pabalstu:

4.1. iesniedzot iesniegumu vienlaikus ar lēmuma par aizbildnību saņemšanu Rīgas bāriņtiesā;

4.2. iesniedzot iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests).

5. Aizbildnis iesniegumā norāda šādas ziņas: aizbildņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir), mobilā tālruņa numuru, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, aizbildnībā esošā (-o) bērna (-u) vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi.

6. Ja aizbildnis iesniegumu izsaka mutvārdos, Rīgas bāriņtiesas vai Sociālā dienesta darbinieks elektroniskā veidā aizpilda iesniegumu un saglabā Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Aizbildnis paraksta iesniegumu.

7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Sociālais dienests.

8. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu piešķirt pabalstu, tas tiek piešķirts no aizbildņa iesnieguma iesniegšanas dienas.

9. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot saistošo noteikumu 3.punktā minēto pabalsta apmēru.

10. Pabalstu par kārtējo mēnesi Sociālais dienests pārskaita uz aizbildņa norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10.datumam.

11. Sociālais dienests aptur pabalsta izmaksu, ja no Rīgas bāriņtiesas ir saņemta informācija par to, ka aizbildnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību (turpmāk – norēķins).

12. Sociālais dienests atjauno pabalsta izmaksu, kad no Rīgas bāriņtiesas ir saņemta informācija par to, ka aizbildnis ir iesniedzis Rīgas bāriņtiesā norēķinu. Ja aizbildnis ir kavējis norēķina iesniegšanu ilgāk par trim mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturētā pabalsta summu.

13. Sociālais dienests pārtrauc pabalsta izmaksu, ja Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns, par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

14. Sociālais dienests izbeidz pabalsta izmaksu, ja Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

15. Sociālais dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts aizbildņa vainas dēļ, aizbildnim sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.

16. Sociālā dienesta lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

17. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošos noteikumus Nr.97 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu aizbildņiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.6; 2010, Nr.6; 2013, Nr.175).

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.235 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstus aizbildnim vai pagaidu aizbildnim (turpmāk – aizbildnis) par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Šobrīd kārtību, kādā Rīgas pašvaldība izmaksā pabalstu aizbildnim, kurš aprūpē divus (un vairāk) bērnus, nosaka Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošie noteikumi Nr.97 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu aizbildņiem".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Persona, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par aizbildni, saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu saņem atlīdzību 54,07 euro mēnesī par aizbildņa pienākumu pildīšanu neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita.
Aizbildnība ir bērniem piemērotāka aprūpes forma, salīdzinot ar audžuģimeni, jo tās ir ilgtermiņa attiecības un drošība, bet tajā pašā laikā aizbildņi saņem daudz mazāku finansiālo atbalstu. Lai materiāli atbalstītu aizbildņus, plānots palielināt pabalstu aizbildnim, kurš audzina divus (un vairāk) bērnus, no 54,07 euro (izmaksā patlaban) līdz 60 euro mēnesī par otro un katru nākamo bērnu un piešķirt jaunu pabalstu 50 euro mēnesī aizbildnim, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši. Saistošajos noteikumos tiek iestrādātas arī informācijas tehnoloģiju iespējas, tā rezultātā Rīgas Sociālā dienesta pieņemtais lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu aizbildnim tiks nosūtīts uz aizbildņa iesniegumā norādīto e-pasta adresi, tādējādi nodrošinot gan ātrāku lēmuma saņemšanu, gan vienlaikus mazinot Rīgas Sociālā dienesta administratīvās izmaksas.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta no budžeta programmas 18.02.00 "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem".
Pēc Rīgas bāriņtiesas sniegtās un Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā esošās informācijas pabalsts aizbildnim, kurš audzina vairāk par vienu bērnu, varētu tikt piešķirts par 180 aizbildnībā esošajiem bērniem, kā arī 253 aizbildņiem, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši. Ja saistošie noteikumi stāsies spēkā no 2017.gada 1.februāra, tad 2017.gada budžetā papildus nepieciešami 150 892 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Neietekmē.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!