• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti;
  • pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par sankciju noteikšanu, grozīšanu vai atcelšanu pieņemšanas informāciju par rezolūcijas pieņemšanu, grozīšanu vai atcelšanu un minēto rezolūciju.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2017. gada 4. oktobra informācija "Par līguma stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.10.2017., Nr. 199 https://www.vestnesis.lv/op/2017/199.35

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Konkurences padomes lēmums Nr. 19

Par lietas izpētes izbeigšanu ar rakstveida apņemšanos

Vēl šajā numurā

06.10.2017., Nr. 199

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 04.10.2017.

OP numurs: 2017/199.35

2017/199.35
RĪKI

Ārlietu ministrijas informācija: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2017.gada 4. oktobrī

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2017. gada 8. septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgums par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem (parakstīts Rīgā 2017. gada 23. maijā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 771).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktore S. Pēkale

 

Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgums par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

Latvijas Republikas valdība un Indijas Republikas valdība

turpmāk atsevišķi saukta kā "Līgumslēdzēja Puse" un kopā kā "Līgumslēdzējas Puses",

vēloties stiprināt draudzīgas attiecības abu valstu starpā, un

vēloties atvieglot Latvijas Republikas pilsoņu un Indijas Republikas pilsoņu ieceļošanu, kuri ir savu valstu diplomātisko pasu turētāji,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants
Atbrīvojums no vīzas

1. Katras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis, kuram ir derīga diplomātiskā pase, var bez vīzas attiecīgajās starptautiskajās robežšķērsošanas vietās ieceļot, izceļot un šķērsot tranzītā otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis, kuram ir derīga diplomātiskā pase, drīkst bez vīzas uzturēties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nepārsniedzot deviņdesmit (90) dienas jebkurā 180 dienu periodā.

2. pants
Vīzas dienestā nosūtītajiem

1. Katras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonim, kurš ir diplomātiskais vai konsulārais darbinieks vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā esošas starptautiskas organizācijas pārstāvis un ir derīgas diplomātiskās pases turētājs, ir jāsaņem vīza pirms ieceļošanas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

2. Katras Līgumslēdzējas Puses valsts diplomātisko pasu turētājiem, kuri strādā starptautiskā organizācijā, institūcijā, birojā vai jebkurā citā šādā iestādē, dienesta vai privātiem braucieniem ir jāsaņem vīza pirms ieceļošanas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

3. Šī panta pirmajā daļā minētie noteikumi arī jāpiemēro diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulāta darbinieka vai starptautiskas organizācijas pārstāvja ģimenes locekļiem.

3. pants
Ieceļošanas atteikums un pases nozaudēšana

1. Katra Līgumslēdzēja Puse patur tiesības liegt ieceļot vai saīsināt uzturēšanās laiku savā teritorijā jebkuram otras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonim, kuru tā uzskata par nevēlamu.

2. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsonis, kurš ir diplomātiskās pases turētājs, pazaudē pasi otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir jāinformē attiecīgā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulāts uzņemošajā valstī. Attiecīgā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulāts izsniedz savam pilsonim jaunu pasi vai ceļošanas dokumentu un informē uzņemošās valdības attiecīgās iestādes.

4. pants
Pasu derīguma termiņš

Katras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņu diplomātiskās pases derīguma termiņam ir jābūt vismaz 6 (seši) mēneši skaitot no ieceļošanas datuma otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

5. pants
Vietējo/Nacionālo likumu piemērošana

1. Katras Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem, kuri ir diplomātisko pasu turētāji, šķērsojot robežu un visu uzturēšanās laiku otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ir jāievēro otrā Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā spēkā esošie tiesību akti.

2. Šī līguma interpretācija nekādi neietekmē tiesības un pienākumus, kuri izriet no 1969. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas par diplomātiskajiem sakariem vai 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijas par konsulārajiem sakariem.

6. pants
Ceļošanas dokumenti

1. Šī līguma nolūkā Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas datuma apmainās ar derīgu diplomātisko pasu paraugiem, tai skaitā ar lietošanā esošo dokumentu detalizētu aprakstu.

2. Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem apmainās ar jaunu vai modificētu pasu paraugiem, tai skaitā ar šādu dokumentu detalizētu aprakstu, vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms to ieviešanas.

7. pants
Līguma darbības apturēšana

Abas Līgumslēdzējas Puses patur tiesības uz laiku pilnīgi vai daļēji apturēt šī līguma darbību drošības, sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, kura stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas pa diplomātiskajiem kanāliem otrai Līgumslēdzējai Pusei. Līguma darbības apturēšana neietekmē pilsoņu tiesības, kuri jau ir ieceļojuši otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

8. pants
Grozījumi

Katra Līgumslēdzēja Puse pa diplomātiskajiem kanāliem var rakstiski lūgt pilnīgi vai daļēji grozīt šo līgumu. Jebkurš grozījums, par kuru Līgumslēdzējas Puses ir vienojušās, stājas spēkā saskaņā ar šī līguma 10. panta pirmajā daļā paredzētajām procedūrām un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. pants
Domstarpību risināšana

Jebkuras atšķirības vai domstarpības, kas rodas piemērojot Līguma noteikumus, Līgumslēdzējas Puses risina draudzīgi konsultāciju un sarunu ceļā, neiesaistot jebkādas trešās puses vai starptautisko šķīrējtiesu.

10. pants
Stāšanās spēkā, ilgums un darbības izbeigšana

1. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums, ar kuru Līgumslēdzējas Puses paziņo viena otrai, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās procedūras, kuras nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

2. Šis līgums ir spēkā nenoteiktu laiku un katra Līgumslēdzēja Puse var izbeigt šī līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai Līgumslēdzēja Pusei pa diplomātiskiem kanāliem.

Līguma darbība izbeidzas 90 (deviņdesmit) dienas pēc šāda paziņojuma datuma. Līguma darbības izbeigšana neietekmē pilsoņu tiesības, kuri jau ir ieceļojuši otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti no to attiecīgajām valdībām, šo līgumu ir parakstījuši.

Parakstīts Rīgā 2017. gada 23. maijā divos eksemplāros katrs latviešu, hindi un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
ārlietu ministrs

Indijas Republikas
valdības vārdā
Mobašars Jawed Akbar
valsts ministrs ārlietās

 

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of India on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of India

Hereafter referred to singularly as the "Contracting Party" and collectively as the "Contracting Parties"

Considering the interest of both states to strengthen their friendly relations, and

Desiring to facilitate the entry of the nationals of the Republic of Latvia and the nationals of the Republic of India, who are holders of diplomatic passports into their respective states,

Have agreed as follows:

Article 1
Visa Exemption

1. A national of the State of either Contracting Party, holding a valid diplomatic passport shall be allowed to enter into, exit from and transit through the territory of the State of the other Contracting Party through their respective international border crossing points without a visa.

2. A national of the State of either Contracting Party, holding a valid diplomatic passport shall be allowed to stay in the territory of the State of the other Contracting Party for the maximum period of ninety (90) days in any 180 day period without a visa.

Article 2
Visas for Assignments

1. A national of the State of either Contracting Party, who is assigned as a member of the diplomatic or consular staff or as representative in an international organization located in the territory of the State of the other Contracting Party and is a holder of valid diplomatic passport, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the State of the other Contracting Party.

2. The holders of diplomatic passports of the State of either Contracting Party who are employed by an international organization, body, agency or any other such entity, shall be required to obtain visa prior to their entry into the territory of the State of the other Contracting Party for official or private visits.

3. The conditions laid down in paragraph 1 of this Article shall also apply to the family members of a member of the diplomatic Mission or Consulate or representative in international organization.

Article 3
Refusal of Entry and Loss of Passport

1. Either Contracting Party reserves the right to refuse the entry into or shorten the stay in its territory of any nationals of the State of the other Contracting Party, whom it may consider undesirable.

2. If a national of the State of one Contracting Party, who is a holder of a diplomatic passport, loses the passport in the territory of the State of the other Contracting Party, the diplomatic Mission or Consulate concerned in the host country shall be informed. The diplomatic Mission or Consulate concerned shall issue a new passport or travel document to its national and inform the authorities concerned of the host Government.

Article 4
Passports Validity

The duration of diplomatic passports of nationals of the State of either Contracting Party shall be valid for at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the State of the other Contracting Party.

Article 5
Applicability of Local/National Laws

1. Nationals of the State of either Contracting Party, being holders of valid diplomatic passports shall abide by the laws and regulations in force in the territory of the State of the other Contracting Party while crossing its frontier and throughout the duration of their stay in its territory.

2. Nothing in the Agreement shall be construed as affecting the rights and obligations set out in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April, 1963.

Article 6
Travel Documents

1. For the purposes of this Agreement, Contracting Parties shall exchange through diplomatic channels specimens of its valid diplomatic passports, including a detailed description of such documents currently used, within thirty (30) days after the date of signing of this Agreement.

2. Contracting Parties shall exchange through diplomatic channels, specimens of its new or modified passports, including a detailed description of such documents, at least thirty (30) days before they are introduced.

Article 7
Suspension

Both Contracting Parties reserve the right for reasons of security, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement, which shall take effect thirty (30) days after a notification has been sent to the other Contracting Party through diplomatic channels. The suspension shall not affect the rights of nationals who have already entered the territory of the other Contracting Party.

Article 8
Amendments

Either Contracting Party may request in writing through diplomatic channels an amendment of the whole or part of this Agreement. Any amendment, which has been agreed to by the Contracting Parties, shall enter into force in accordance with procedures stipulated in paragraph 1 of Article 10 and shall form part of this Agreement.

Article 9
Dispute Settlement

Any difference or dispute arising out of the implementation of the provisions of the Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Contracting Parties without reference to any third party or an international tribunal.

Article 10
Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures for the entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time and may be terminated by either Contracting Party by written notification sent to the other Contracting Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of such notification. The termination shall not affect the rights of nationals who have already entered the territory of the other Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Riga on this 23rd day of May in the year two thousand seventeen in duplicate; each in Latvian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government of the
Republic of Latvia
Edgars Rinkēvičs
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the
Republic of India
Mobashar Jawed Akbar

Minister of State for External Affairs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!