• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Valmieras pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras pilsētas domes 2016. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.12.2016., Nr. 244 https://www.vestnesis.lv/op/2016/244.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

14.12.2016., Nr. 244

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 268

Pieņemts: 27.10.2016.

OP numurs: 2016/244.12

2016/244.12
RĪKI

Valmieras pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.268

Valmierā 2016.gada 27.oktobrī

Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
27.10.2016. lēmumu Nr.415 (prot. Nr.11, 17.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta" 6.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai:

2.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.2. kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir bijusi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā;

2.3. citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā;

2.4. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.

3. Sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai tās likumiskais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā, un, ja Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz Pašvaldība.

4. Ja Pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, Pašvaldība slēdz līgumu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem iespējami tuvāk personas dzīvesvietai.

5. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – Pārvalde).

II. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI

6. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

6.1. sociālā darba pakalpojums;

6.2. psihologa pakalpojums;

6.3. krīzes centra pakalpojums;

6.4. naktspatversmes pakalpojums;

6.5. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem;

6.6. aprūpes mājās pakalpojums;

6.7. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

6.8. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

6.9. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

III. SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Pārvaldē iesniedz iesniegumu un dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

8. Pārvalde pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas tos izvērtē un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo sociālo pakalpojumu jomas regulējošo normatīvo aktu prasības, un rakstiski (izņemot gadījumu, ja personai nav reģistrēta dzīvesvieta) informē personu par pieņemto lēmumu.

9. Sociālo pakalpojumu saturs un apjoms tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

IV. SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAMAKSAS KĀRTĪBA

10. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi.

11. Samaksa par noteikumu 6.4., 6.6., 6.7., 6.8. un 6.9.apakšpunktā minētiem sociālajiem pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā noteikumos noteiktos nosacījumus.

12. Sociālo pakalpojumu izmaksu segšanai no Pašvaldības budžeta nepieciešams deklarēt sociālo pakalpojumu saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku ienākumus. Ienākumus deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

13. Noteikumu 6.6., 6.7., 6.8. un 6.9.apakšpunktā minēto pakalpojumu maksa nosakāma par kalendāro mēnesi. Ja persona pakalpojumu saņem nepilnu mēnesi, maksa nosakāma procentuāli dienu skaitam.

14. Noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajām personām noteikumu 6.6.apakšpunktā minētā pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Pašvaldība.

15. Ja noslēgts uztura līgums, samaksa par sociālajiem pakalpojumiem netiek segta no Pašvaldības budžeta.

16. Pārvaldei atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu sociālā pakalpojuma saņēmējam un/vai viņa likumiskajam apgādniekam labvēlīgāku sociālā pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā sociālā pakalpojuma saņēmēja un/vai viņa likumiskā apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.

V. SOCIĀLĀ DARBA PAKALPOJUMS

17. Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

18. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Pārvaldē, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, ārstniecības iestādes, kurās strādā sociālie darbinieki.

VI. PSIHOLOGA PAKALPOJUMS

19. Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās.

20. Psihologa pakalpojumu sniedz Pārvalde saskaņā ar tās struktūrvienību sociālā darba speciālistu izsniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai.

VII. KRĪZES CENTRA PAKALPOJUMS

21. Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.

22. Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni un ģimenes ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās.

23. Krīzes centra pakalpojumu var saņemt, pamatojoties uz Pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.

24. Krīzes centra pakalpojumu persona var saņemt maksimāli līdz trim mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

VIII. NAKTSPATVERSMES PAKALPOJUMS

25. Naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).

26. Personas var uzturēties naktspatversmē 90 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda klientu līdzdarbības pienākumus, Pārvalde, pamatojoties uz personas sociālo un funkcionālo spēju novērtējumu, var pagarināt personas uzturēšanās laiku naktspatversmē.

27. Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, personai ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

28. Krīzes situācijā nonākušām personām lēmumu par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu līdz septiņām naktīm pieņem pakalpojumu sniedzējs, par to informējot Pārvaldi.

29. Persona, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, naktspatversmes pakalpojumu ir tiesīga izmantot ne ilgāk par trīs mēnešiem laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).

IX. DIENAS APRŪPES CENTRA PAKALPOJUMS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

30. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina sociālo prasmju attīstīšanu, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un ēdināšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

31. Dienas aprūpes centra pakalpojumi tiek nodrošināti darba dienās.

IX. APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMS

32. Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personas dzīvesvietā, ietverot pakalpojumu "Drošības poga", Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu, specializētā transporta pakalpojumu un pēdu aprūpes pakalpojumu, ņemot vērā aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēja individuālo sociālo gadījumu un Pārvaldes sociālā darbinieka izvērtējumu.

33. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

33.1. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku;

33.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi un viņu likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi;

33.3. personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

34. Lai saņemtu Aprūpes mājās pakalpojumu, Pārvalde vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli.

35. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, un kuras mitinās vienā mājoklī, vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus ar Pārvaldes noteiktu aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas kārtību.

XI. ĪSLAICĪGĀS SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM

36. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, diennakts sociālo aprūpi institūcijā, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām.

37. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma nonākušas situācijā, kad vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības, pašām sevi aprūpējot, un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām. Lēmumu par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu pieņem Pārvalde.

38. Ja īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izmaksas daļēji vai pilnībā tiek segtas no Pašvaldības budžeta, kalendārā gada ietvaros minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 60 dienām. Pārvaldei atsevišķos gadījumos ir tiesības pagarināt pakalpojuma saņemšanas termiņu, ja personai nepieciešama sociālā aprūpe un to nav iespējams aizstāt ar citu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.

XII. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM

39. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, mājokli, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

40. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām ir tiesīgas saņemt:

40.1. pensijas vecuma personas, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;

40.2. pilngadīgas personas ar invaliditāti (izņemot pilngadīgas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu.

41. Līgumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām sniegšanu slēdz pakalpojuma sniedzējs – Pašvaldības iestāde "Pansionāts "Valmiera"" (turpmāk – Pansionāts) saskaņā ar Pārvaldes lēmumu.

42. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par maksu var saņemt jebkura persona rindas kārtībā.

43. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana tiek nodrošināta rindas kārtībā, nosakot pakalpojuma saņemšanas prioritāro secību pēc šāda principa:

43.1. pirmkārt – personas, kuras deklarētas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un ir bez likumīgiem apgādniekiem;

43.2. otrkārt – personas, kuras deklarētas Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un par kurām Pārvaldē iesniegts rakstisks apliecinājums no sociālā pakalpojuma saņēmēja, viņa likumīgā apgādnieka vai citas personas, ar kuru konkrētā persona apņemas pilnībā segt izmaksas par sociālo pakalpojumu;

43.3. treškārt – personas, kuras deklarētas apkārtējos novados, kas robežojas ar Valmieras pilsētas administratīvo teritoriju;

43.4. ceturtkārt – personas, kuras deklarētas citās pašvaldību administratīvajās teritorijās.

44. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ārpus rindas tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un kurām pirms minētā pakalpojuma piešķiršanas tika nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums vai īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums, un kuras ir bez likumīgiem apgādniekiem.

45. Personu, kurai nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums, pakalpojuma saņēmēju rindā reģistrē Pansionāts pēc personas vai tās likumiskā apgādnieka iesnieguma saņemšanas.

46. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Pansionāts sniedz rindas kārtībā, pamatojoties uz Pārvaldes vai attiecīgās pašvaldības lēmumu par pakalpojuma saņemšanu un samaksas principiem.

47. Persona saglabā vietu rindā pakalpojuma saņemšanai trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kad veikta pirmreizējā pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

48. Persona, kura reģistrēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā, no tās tiek svītrota gadījumos, kad saņemta informācija, ka persona mirusi vai Pansionāta pakalpojums nav nepieciešams.

XIII. ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS INSTITŪCIJĀ BĀREŅIEM VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM

49. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

50. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Valmieras bāriņtiesa:

50.1. ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;

50.2. sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgā mācību iestādē, ja viņš sekmīgi apgūst izglītības programmu.

XIV. GADĪJUMI, KAD SOCIĀLO PAKALPOJUMU NESNIEDZ, PĀRTRAUC VAI IZBEIDZ SNIEGT

51. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus nesniedz vai pārtrauc sniegt šādos gadījumos:

51.1. personai sociālais pakalpojums ir piešķirts, bet persona neiesniedz spēkā esošu iztikas līdzekļu deklarāciju samaksas par sociālo pakalpojumu noteikšanai (neattiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuri pilnā apmērā tiek finansēti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas ienākumus), kā arī citus pakalpojuma saņemšanu pamatojošus dokumentus;

51.2. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;

51.3. persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;

51.4. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

51.5. persona vai tās likumiskais apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

51.6. persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai citiem klientiem.

52. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus nesniedz vai pārtrauc sniegt līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši par pamatu pakalpojuma nesniegšanai vai pārtraukšanai.

53. Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

53.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

53.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

53.3. sociālais pakalpojums tiek sniegts cita sociālā pakalpojuma ietvaros (vai personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā);

53.4. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;

53.5. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

53.6. iestājusies personas nāve.

54. Pašvaldības nodrošināto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem izbeidz sniegt, ja:

54.1. Valmieras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;

54.2. Valmieras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

54.3. bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi;

54.4. ir ievērots saistošo noteikumu 50.2.apakšpunktā noteiktais.

XV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

55. Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

56. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.268 "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā" projekts izstrādāts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu. Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti un aprakstīti Valmieras pilsētā nodrošinātie no Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansētie sociālo pakalpojumu veidi, to saņemšanas un samaksas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos minētie sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti pieejamo budžeta resursu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai noteiks un atbilstošu lēmumu pieņems Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!