• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Liepājas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Liepājas pilsētas domes 2016. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 31.05.2016., Nr. 104 https://www.vestnesis.lv/op/2016/104.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11

Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Liepājas pilsētas pašvaldībā

Vēl šajā numurā

31.05.2016., Nr. 104

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Liepājas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 19.05.2016.

OP numurs: 2016/104.12

2016/104.12
RĪKI

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Liepājā 2016.gada 19.maijā (prot. Nr.6, 4.§)

Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle), par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

1.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

2. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums 100,00 EUR (viens simts euro) ir paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00) aukles pakalpojumu sniegšanu.

2.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa.

2.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs). Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ.

2.4. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu.

3. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Lai aukle pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle ar iesniegumu vēršas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA" (turpmāk – pii "Liepiņa"). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopiju.

3.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk – Izglītības pārvalde) pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru mēnesi un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.3. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem pii "Liepiņa".

3.4. Par pieņemto lēmumu pii "Liepiņa" informē aukli, bērna likumisko pārstāvi un Izglītības pārvaldi.

3.5. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu (pielikumā) starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi vienu reizi finanšu gadā. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz pii "Liepiņa".

3.6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

3.6.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

3.6.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu.

3.7. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem pii "Liepiņa".

3.8. Pii "Liepiņa" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 


Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2016.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.10

LĪGUMS PAR LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Nr.

Liepājā 2016.gada

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA" (turpmāk arī – pašvaldība), tās vadītāja…….. personā, kura rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10 "SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM" un, ……………………….., (turpmāk – aukle) personas kods ………………., deklarētā dzīvesvieta …………………………… un ………………….., personas kods …………………., deklarētā dzīvesvieta ……………………….. (turpmāk – vecāks), līdzēji (saukti atsevišķi arī – puse, kopā – puses) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pašvaldība apņemas 2016.gadā sniegt līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanā, kurā aukle sniedz bērna uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu ………………….., bērnam ……………………., personas kods ………………………., deklarētā dzīvesvieta ……………………………….., (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

2. LĪDZFINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums ir 100,00 EUR mēnesī, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana.

2.2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2016.GADAM", pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, pašvaldības atbalsts tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot pārējās puses līdz katra mēneša 15.datumam.

2.3. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai aukle, noslēdzot līgumu, saņem metodisko palīdzību Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA" (pēc nepieciešamības).

2.4. Vecāks nekavējoties informē pašvaldību, ja tiek mainīta vecāka un/vai bērna dzīvesvieta.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles norēķinu kontā kredītiestādē līdz mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

3.3. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

3.4. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta no brīža, kad bērns ir uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu.

3.5. Aukle katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam iesniedz pašvaldībai bērna vecāka parakstītu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojuma sniegšanas tabulu – atskaiti (pielikumā), kurā norādītas visas pakalpojuma sniegšanas mēneša dienas un stundas.

3.6. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma pārmaksu, ja tā izveidojusies, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju. Aukle mēneša laikā pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas, atmaksā pārmaksātos līdzekļus paziņojumā norādītajā norēķinu kontā.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šā līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. PUŠU ATBILDĪBA

Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. PAPILDUS NOTEIKUMI

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildu vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu pārstāvju apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

7. LĪGUMA IZPILDE UN IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar ……………………......

7.2. Līguma termiņš līdz …………………………..

7.3. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var izbeigt līgumu vienpusēji, ja kāda no pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu izbeigt līgumu puses jābrīdina vismaz vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pašvaldībā, otrs – pie aukles, bet trešais – pie vecāka. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

PAŠVALDĪBA:
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "LIEPIŅA"
Bāriņu iela 35A, Liepāja,

LV-3401

 

 

AUKLE:

 

VECĀKS:

 z.v.  

 

 

 

 

BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TABULA

Par 201... gada ……………….. mēnesi

Nr.p.k.

Aukles vārds,
uzvārds

Līguma Nr.

Mēneša dienas

Faktiski nostr. darba dienas

Bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem pakalpojumu

Brīvdienas un svināmās dienas

                                                             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Aukle ____________________  
   
 Vecāks__________________   

 


Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2016.gada 10.februāra noteikumi Nr.70 "Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam" paredz, ka tiek sniegts valsts atbalsts privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, bet pēc 2016.gada 31.maija šis atbalsts tiek pārtraukts.

Lai Liepājas pilsētas pašvaldība sekmētu vecāku iesaistīšanos darba tirgū, un sakarā ar to, ka nav iespējams pilnīgi visiem bērniem nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, pašvaldība sniegs līdzfinansējumu privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk - aukles). Auklēm ir jābūt reģistrētām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī jāsaņem metodiskā palīdzība Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "LIEPIŅA".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos ir noteikta kārtība, kā var saņemt līdzfinansējumu, tā apmērs, kā arī noteikts, kam paredzēts līdzfinansējums un, konkrēti, ka līdzfinansējumu varēs saņemt tās aukles, kuras sniegs pakalpojumus liepājnieku ģimenēm darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00.

Saistošajos noteikumos ir atrunāts, ka līdzfinansējums netiek saņemts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem auklēs pakalpojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi paredz, ka aukle par viena bērna uzraudzību saņems līdzfinansējumu 100,00 EUR apmērā. Uz projekta izstrādi pašvaldība ir noslēgusi 69 līgumus ar auklēm.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi lēmums ietekmēs pozitīvi, jo vecāki varēs atgriezties darba tirgū.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!