• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Rēzeknes pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes pilsētas domes 2015. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.02.2015., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/op/2015/33.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Vēl šajā numurā

17.02.2015., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 3

Pieņemts: 30.01.2015.

OP numurs: 2015/33.11

2015/33.11
RĪKI

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Rēzeknē 2015.gada 30.janvārī (prot. Nr.50, 6.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un
piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.panta pirmo daļu un
25.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"
6.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.252) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.punktā skaitli un vārdu "129 euro" ar skaitli un vārdu "128 euro".

2. Svītrot 36.2.apakšpunktu.

3. Izteikt 36.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. maznodrošinātai ģimenei vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai";

4. Svītrot 37.2.apakšpunktu.

5. Papildināt 37.3.1 apakšpunktu ar vārdiem "vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai".

6. Izteikt 40.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2. Maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ja personai vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir:

40.2.1. līdz 200 euro mēnesī, ir 250 euro;

40.2.2. no 201 euro mēnesī līdz 267 euro mēnesī, ir 224 euro."

7. Aizstāt 40.3.apakšpunktā vārdu "ģimenei" ar vārdiem "maznodrošinātai ģimenei".

8. Aizstāt 41.2.apakšpunktā vārdus "atsevišķi dzīvojošam pensionāram" ar vārdiem "maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram".

9. Aizstāt 41.3.apakšpunktā vārdu "ģimenei" ar vārdiem "maznodrošinātai ģimenei".

10. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Dzīvokļa pabalstu nosaka, piešķir un izmaksā, pamatojoties uz ģimenes (personas) iesniegumu un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecinošiem dokumentiem."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.BartaševičsPaskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts kontroles veiktās likumības revīzijas "Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte" laikā konstatēto un 2014.gada 19.decembra Revīzijas ziņojumā Nr.2.4.1-4-8/2014 norādītos ieteikumus.

Nolūkā nodrošināt sociālas palīdzības sniegšanu (dzīvokļa pabalsta piešķiršanu) tikai tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi un materiālais stāvoklis nav pietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai, ir nepieciešams noteikt, ka atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, un vēlas saņemt dzīvokļa pabalstu, tiks vērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Šobrīd Rēzeknes pilsētas pašvaldībā – ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par šo noteikumu 2.punktā minēto ienākumu līmeni (49,80 euro mēnesī) un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni (128,06 euro). Līdz ar to ir nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 9.punktā noteikto garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmēru atsevišķi dzīvojošam vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējam.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Veicot grozījumus saistošajos noteikumos, tiek atrisinātas paskaidrojuma raksta 2.punktā norādītās problēmas.

Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai apmērs maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, tiek noteikts:

1) ja personai vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 200 euro mēnesī, – 250 euro (līdz šim 240 euro);

2) ja personai vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir no 201 euro mēnesī līdz 267 euro mēnesī, – 224 euro (līdz šim 214 euro).

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžets, kas paredzēts dzīvokļa pabalsta izmaksai, samazināsies.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.panta pirmā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!