• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī;
  • plānošanas dokumentus, kā arī informatīvos ziņojumus par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.10.2014., Nr. 194 https://www.vestnesis.lv/op/2014/194.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.574

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

Vēl šajā numurā

01.10.2014., Nr. 194

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 573

Pieņemts: 30.09.2014.

OP numurs: 2014/194.5

2014/194.5
RĪKI

Ministru kabineta noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 26 Visi

Ministru kabineta noteikumi Nr.573

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 4.§)

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 76.panta otro daļu
un Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 5.punktu un 14.panta septīto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektroenerģijas ražošanas būvju, elektroenerģijas pārvades un sadales būvju (turpmāk – energoapgādes objekts) būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. energoapgādes objekta konservācijas kārtību;

1.8. energoapgādes objekta uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā energoapgādes objekts pieņemams ekspluatācijā;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc energoapgādes objekta pieņemšanas ekspluatācijā;

1.10. būvtāfeles informācijas saturu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. energoapgādes objekts – ēkas, inženierbūves, iekārtas, ietaises, līnijas, tīkli, kas paredzēti elektroenerģijas ražošanai, pārvadei vai sadalei;

2.2. elektroiekārta – jebkura iekārta, kas paredzēta elektroenerģijas ražošanai, pārveidošanai, pārvadei, sadalei vai patēriņam;

2.3. elektroietaise – vairāku savstarpēji saistītu elektroiekārtu un konstrukciju kopums, kas paredzēts kopīgu funkciju veikšanai;

2.4. energoapgādes objekta būvdarbu veicējs – būvprakses sertifikātu saņēmusi fiziska persona vai likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā persona, kas būvniecības ierosinātāja uzdevumā veic būvdarbus energoapgādes objektā;

2.5. energoapgādes objekta projektētājs – energoapgādes objektu būvspeciālists, kurš ieguvis tiesības projektēt, vai būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts būvkomersants, kas būvniecības ierosinātāja uzdevumā saskaņā ar līgumu veic energoapgādes objekta būvprojektēšanu;

2.6. energoapgādes objekta būvuzraugs – energoapgādes objektu būvspeciālists vai likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts būvkomersants, kas noslēdzis līgumu ar būvniecības ierosinātāju vai kuru būvniecības ierosinātājs norīkojis energoietaišu būvdarbu uzraudzībai;

2.7. energoapgādes objekta pārbūve – būvdarbi, kas saistīti ar būvobjekta apjoma, funkciju vai izvietojuma maiņu (pārvietošanu) vai jaunu ietaišu pievienošanu, tai skaitā esošā energoapgādes objekta pilnīgu vai daļēju demontāžu;

2.8. energoapgādes objekta remonts – pasākumi, kas tiek veikti, lai uzturētu objekta darbspēju un darba resursus, nemainot objekta apjomu (līnijas garums);

2.9. energoapgādes objekta atjaunošana – būvdarbi, lai atjaunotu energoapgādes objektu, nomainot (demontējot) nolietojušos nesošos elementus, elektroiekārtas vai konstrukcijas, funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, vadu vai kabeļu šķērsgriezuma maiņa, nemainot būvobjekta funkciju un apjomu (līniju garumu) vai nesošo elementu paredzēto nestspēju;

2.10. elektrotīkls – elektrosistēmas daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju un sastāv no savstarpēji savienotām elektrolīnijām, elektriskajām apakšstacijām un sadalietaisēm;

2.11. elektrotīkla pievads – sadales elektrotīkla atzars no elektrolīnijas vai sadalnes līdz lietotāja elektrotīkla ievada sadalnei;

2.12. pagaidu elektroietaise – būvdarbu veikšanai nepieciešama elektroietaise, kas uzbūvēta ekspluatācijai uz noteiktu termiņu, ne ilgāku par četriem gadiem, un kas jānojauc pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;

2.13. hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves – hidroelektrostacijas darbībai nepieciešamo būvju komplekss, tai skaitā aizsprosti, dambji, hidroelektrostacijas ēkas, ūdens novadbūves, kanāli, cauruļvadi, tuneļi, sūkņu stacijas, drenāža, zivju aizsardzības un pārvades būves, aizsargdambji, krastu nostiprinājumi, atbalsta sienas un citas būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens;

2.14. energoapgādes objekta valdītājs – energoapgādes objekta īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs – fiziska vai juridiska persona, kas būvē, lieto vai uztur būves un ar savu darbību vai bezdarbību var ietekmēt to stāvokli;

2.15. A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskā būve – hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves, kuru avāriju rezultātā rodas draudi fiziskās personas dzīvībai un veselībai, tiek nodarīts būtisks zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un būtisks kaitējums videi;

2.16. elektroietaises ierīkošana – būvdarbi, kurus veic elektroietaises montāžai – elektroietaisi veidojošo elektroiekārtu salikšana, kā arī uzstādīšana to lietošanas vietā saskaņā ar noteiktiem plāniem, projektiem un rasējumiem ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;

2.17. elektroietaises pieslēgums – sistēmas lietotāju un pretendentu elektroietaišu pievienojums enerģijas pārvades, sadales un ražošanas sistēmām;

2.18. elektrolīnija – vadu, kabeļu, izolatoru un nesošo konstrukciju kopums elektroenerģijas pārvadei no viena tīkla punkta uz otru;

2.19. gaisvadu elektrolīnija – elektrolīnija, kuras vadi vai piekarkabeļi nostiprināti balstos noteiktā augstumā virs zemes;

2.20. kabeļu elektrolīnija – elektrolīnija, kas izveidota no viena vai vairākiem kabeļiem un ieguldīta zemē vai uzstādīta uz ēku sienām, kabeļkanālos, caurulēs vai citādi;

2.21. sistēmas lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas pakalpojumus;

2.22. situācijas plāns – mērogā samazināts apvidus horizontālās projekcijas attēls plaknē ar būvju un inženierkomunikāciju izvietojumu būvobjektā;

2.23. tehniskie noteikumi – būvniecībā iesaistīto institūciju izdoti tehniski nosacījumi energoapgādes objekta būvniecībai;

2.24. projektēšanas uzdevums – dokuments, ko pirms būvniecības ieceres izstrādāšanas sastāda būvniecības ieceres ierosinātājs un kurā norāda projektējamās būves galvenās funkcijas un parametrus, būvprojekta veidu, ietveramās sadaļas, būvprojekta izstrādei piemērojamos dokumentus un standartus, būvniecības izpildes secību, ja būvobjekts nododams ekspluatācijā pa būves kārtām, kā arī autoruzraudzības nepieciešamību.

3. Šajos noteikumos paredzētā būvvaldes informēšana par būvdarbiem, būvniecības ieceres iesniegums (akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes) un būvvaldes izsniegtās būvatļaujas nav nepieciešamas energoapgādes komersantu objektos:

3.1. avāriju un bojājumu seku (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ) novēršanai;

3.2. atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu vai konstrukciju nomaiņai;

3.3. energoapgādes objektu ekspluatācijas un uzturēšanas remontiem;

3.4. elektroenerģijas uzskaites iekārtas pārbūvei vai atjaunošanai;

3.5. energoapgādes objektu atjaunošanai, ja objekts ir pirmās grupas būve un netiek mainītas elektrolīniju trases, principiālais tehniskais risinājums vai ēku (būvju) fasādes;

3.6. atjaunošanas un pārbūves būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes objektu teritorijās (piemēram, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnēs, apakšstaciju, sadales punktu, komutācijas punktu un tamlīdzīgās norobežotās teritorijās);

3.7. pagaidu elektroietaises pieslēgumam uz laiku līdz trim mēnešiem un sezonas energoapgādes objektiem ārpus valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem un to aizsargjoslām (aizsardzības zonām);

3.8. mazu funkcionālu palīgēku nojaukšanai, kas atrodas pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes objektu teritorijās.

4. Energoapgādes komersantu objektos veicamie elektroietaišu būvdarbi, par kuriem būvvalde jāinformē atbilstoši šo noteikumu 8. punktam, bet kuriem šajos noteikumos paredzētās būvvaldes izsniegtās būvatļaujas, akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, kā arī būvniecības ieceres iesniegums nav nepieciešams, ir šādi:

4.1. energoapgādes objektu inženiertīklu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve to aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās;

4.2. inženiertīklu pievadu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve energoapgādes objektu vajadzībām;

4.3. elektrolīnijas pārbūve, kuru īstenojot gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiek ieguldīta kabeļu elektrolīnija.

5. Šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8. apakšpunkts un 4. punkts piemērojams licencētiem vai atbilstoši noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem reģistrētiem energoapgādes komersantiem, kuri elektroietaišu ekspluatācijai pastāvīgi nodarbina vismaz piecus kvalificētus elektroinženierus atbilstoši noteikumiem par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.

6. Šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto būvdarbu tehniskās prasības, būvdarbu organizēšanas, veikšanas un kontroles kārtību nosaka energoapgādes komersants.

7. Enerģētikas likuma 19. panta 1.1 un 1.2 daļā noteiktajos gadījumos būvniecības ieceres vai būvprojekta saskaņošanas procedūru attiecībā uz energoapgādes komersantu energoapgādes objektiem var aizstāt ar zemes vienības īpašnieku vai, ja tādu nav, – tiesisko valdītāju informēšanu. Visos citos gadījumos būvniecības ieceri rakstiski saskaņo ar personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas.

8. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajos gadījumos par būvdarbu kontroli un tiesiskumu, kā arī būves pieņemšanu ekspluatācijā ir atbildīgs Būvniecības valsts kontroles birojs, un tas šajā gadījumā pilda šajos noteikumos būvvaldei noteiktās funkcijas. Ja būvdarbu kontroli veic un tiesiskumu nodrošina Būvniecības valsts kontroles birojs, būvprojekta vienu eksemplāru papildus iesniedz tās pašvaldības būvvaldē, kuras administratīvajā teritorijā plānota būvniecība.

2. Būvniecības procesam nepieciešamie dokumenti un to saturs

9. Paziņojumu par būvniecību pašvaldību būvvaldēs iesniedz elektroniski. Būvniecības ieceres iesniegumu kopā ar šajos noteikumos paredzētajiem dokumentiem var iesniegt elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Dokumentus būvniecības procesa uzsākšanai iesniedz būvvaldē vai, ja energoapgādes objekta būvniecību paredzēts īstenot vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, visu attiecīgo pašvaldību būvvaldēs.

10. Lai veiktu šo noteikumu 4. punktā minētos būvdarbus, iesniedz paziņojumu par būvniecību saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

11. Energoapgādes objektu būvniecībai, kas ir pirmās grupas būves, izņemot šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos būvdarbus, iesniedz:

11.1. energoapgādes objekta būvniecības ieceres iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

11.2. paskaidrojuma rakstu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

11.3. tehnisko shēmu, tai skaitā situācijas plānu, un būvobjekta aprakstu;

11.4. esošās situācijas fotofiksācijas (neattiecas uz elektrolīniju objektiem).

12. Lai pārbūvētu vai atjaunotu esošu energoapgādes objektu, kas ir otrās un trešās grupas būve, vai pārbūvētu vai atjaunotu energoapgādes objektu ārpus energoapgādes komersantu norobežotām teritorijām, kā arī atjaunotu A klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi, iesniedz:

12.1. būvniecības ieceres iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

12.2. apliecinājuma karti saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.

13. Jaunu energoapgādes objektu būvniecībai, kas ir otrās vai trešās grupas būves, izņemot gadījumu, ja paredzēts veikt šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos būvdarbus, iesniedz:

13.1. būvniecības ieceres iesniegumu;

13.2. būvprojektu minimālā sastāvā.

14. Energoapgādes objekta būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

14.1. būvprojekta paskaidrojuma rakstu, kurā norādīts tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kur paredzēts īstenot būvniecības ieceri, kā arī informācija par zemes vienības īpašnieku vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju, būves kadastra apzīmējumu, ja tāds piešķirts, galveno lietošanas veidu (četru zīmju kods) saskaņā ar būvju klasifikāciju, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzamo būvniecības atkritumu apjomu un veidu, un kam pievienoti sarakstes dokumenti ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām, kas attiecināmi uz būvniecību;

14.2. būvniecības ierosinātāja projektēšanas uzdevumu;

14.3. tehniskā risinājuma attēlojumu uz situācijas plāna būvniecības ierosinātāja noteiktajā mērogā;

14.4. projektējamā energoapgādes objekta inženierkomunikāciju shēmu;

14.5. plānoto būvdarbu veikšanas vietas fotofiksāciju (neattiecas uz elektrolīniju izbūvi).

15. Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu, tehniskos noteikumus, projektēšanas uzdevumu, būvprojektu minimālā sastāvā, apliecinājuma karti) izstrādā trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā būvvaldē, pa vienam eksemplāram – būvniecības ierosinātājs un būvniecības ieceres izstrādātājs. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā vienā eksemplārā, ja tā tiek izstrādāta un iesniegta elektroniski.

16. Būvniecības ieceres dokumentāciju ir tiesīgs izstrādāt būvspeciālists vai energoapgādes komersanta norīkots kvalificēts darbinieks.

17. Būvprojekts nepieciešams visiem energoapgādes objektu būvdarbiem, izņemot šo noteikumu 3. punktā minētos būvdarbus. Energoapgādes komersants iekšējos normatīvajos aktos var noteikt gadījumus, kad būvprojektu izstrādā arī šo noteikumu 3. punktā minētajiem būvdarbiem.

18. Ja energoapgādes objekta būvniecībai paredzētas vairākas būvniecības kārtas, iekļaujot darbā atsevišķas objekta daļas, būvniecības ierosinātājs projektēšanas uzdevumā norāda nepieciešamību projektā noteikt energoapgādes objekta daļu būvniecības secību un citus organizatoriskos pasākumus.

19. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt projektēšanas nosacījumus pirms būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē. Būvvalde projektēšanas nosacījumus izsniedz septiņu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3. Būvniecības ieceres izskatīšana, būvatļauja un sabiedrības informēšana

20. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pašvaldības teritorijas plānojumam un pieņem lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt būvatļauju vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Ja energoapgādes objekta būvniecība iecerēta uz zemes vienības vai esošā būvē, kas nepieder būvniecības ierosinātājam, būvatļauju izsniedz pirms Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteikto prasību izpildes. Prasību par nepieciešamību veikt saskaņošanu vai informēšanu šo noteikumu 7. punktā noteiktajā kārtībā iekļauj būvatļaujas projektēšanas nosacījumos.

21. Būvatļaujā norāda šādu šo noteikumu 5. pielikumā ietverto informāciju:

21.1. tās pašvaldības būvvaldes tehniskie noteikumi projektēšanai (projektēšanas nosacījumi) un būvdarbiem, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, vai izziņa, ka tai nav iebildumu pret attiecīgo būvniecību;

21.2. citu institūciju tehniskie noteikumi;

21.3. būvatļaujas derīguma termiņš būvprojekta izstrādei;

21.4. būvdarbu uzsākšanas nosacījumi;

21.5. būvatļaujas termiņš būvdarbu izpildei.

22. Šo noteikumu 5. punktā minētajiem energoapgādes komersantiem būvatļauja tiek izsniegta bez maksas.

23. Par saņemto būvatļauju jaunas ēkas, masta vai torņa būvniecībai vai esošās ēkas atjaunošanai būvniecības ierosinātājs informē sabiedrību Būvniecības likumā noteiktajā termiņā, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1) zemes vienībā, kurā atļauta ēkas, masta vai torņa būvniecība vai atjaunošana. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.

24. Būvtāfeli inženiertīklu objektiem un šo noteikumu 3. punktā minētajiem darbiem izvieto, ja:

24.1. to pieprasa būvniecības ierosinātājs;

24.2. tās nepieciešamība noteikta darbu veikšanas projektā;

24.3. būvdarbu laiks pārsniedz 30 dienas;

24.4. paredzēta vēja elektrostaciju būvniecība.

25. Būvtāfeli novieto, vēršot to pret publisku vietu, un tajā norāda šādas ziņas:

25.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

25.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un kontakttālrunis);

25.3. energoapgādes objekta projektētājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un kontakttālrunis);

25.4. būvniecības ieceres vizualizācija vai situācijas plāns;

25.5. informācija par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku;

25.6. plānotais būvdarbu sākuma un beigu datums.

4. Energoapgādes objektu projektēšana

26. Energoapgādes objektu būvniecībai izstrādā vienu no šādiem būvprojektu veidiem:

26.1. tehniskā shēma;

26.2. vienkāršots tehniskais projekts;

26.3. tehniskais projekts;

26.4. divpakāpju tehniskais projekts, kas sastāv no skiču projekta un tehniskā projekta.

27. Energoapgādes objektam atkarībā no tā būves grupas, kas noteikta atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem, veic būvprojektēšanu šādā apjomā:

27.1. energoapgādes objektiem, kas ir pirmās grupas būves, izstrādā tehnisko shēmu;

27.2. energoapgādes objektiem, kas ir otrās vai trešās grupas būves, izstrādā vienkāršoto tehnisko projektu;

27.3. energoapgādes objektiem, kas ir trešās grupas būves, izstrādā tehnisko projektu vai projektēšanas uzdevumā noteiktajos gadījumos – divpakāpju tehnisko projektu (ar skiču projektu).

28. Būvniecības ierosinātājs projektēšanas uzdevumā var noteikt augstākas detalizācijas būvprojektēšanas apjomu (piemēram, projekta veidu vai projekta saturu), nekā noteikts energoapgādes objekta attiecīgās grupas būvei.

29. Jaunu energoapgādes objektu būvniecībai vai novietošanai, kā arī esošo energoapgādes objektu pārbūvei vai atjaunošanai būvprojektu (tehnisko shēmu, vienkāršotu tehnisko projektu vai tehnisko projektu) izstrādā vienā stadijā.

30. Ja energoapgādes objekta būvniecība saistīta ar valsts, pilsētas vai novada elektroapgādi un ir tehniski sarežģīta vai jāizvēlas tehniski un ekonomiski izdevīgākais variants, energoapgādes objekta būvprojektu var izstrādāt divās stadijās – skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā. Skiču projektu izstrādā saskaņā ar projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām.

31. Tehniskajai shēmai ir šādas sastāvdaļas:

31.1. titullapa;

31.2. projektēšanas uzdevums un tehniskie noteikumi;

31.3. būvprojekta paskaidrojuma raksts, kurā ir informācija par zemes vienības kadastra apzīmējumu, būves kadastra apzīmējumu, ja tāds piešķirts, galveno lietošanas veidu (četru zīmju kods) saskaņā ar būvju klasifikāciju un informācija par energoapgādes objekta tehniskajiem rādītājiem;

31.4. dokumenti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem vai projektēšanas uzdevumu, kas var ietvert šādus papildu dokumentus:

31.4.1. nestandarta konstrukciju rasējumi;

31.4.2. elektrotīkla aprēķina shēma;

31.4.3. iekārtu izvietojums un apraksts;

31.4.4. iekārtu, konstrukciju un materiālu uzskaitījums;

31.4.5. būvdarbu apjomi;

31.4.6. normatīvajos aktos noteiktie nepieciešamie saskaņojumi;

31.4.7. energoapgādes objekta projektētāja parakstīts elektrotīkla pievada novietojuma attēlojums ar mēroga noteiktību no 1:250 līdz 1:500 situācijas plānā. Vietās ar blīvu inženierkomunikāciju izvietojumu un sarežģītu konstruktīvo risinājumu attēlošanai izmanto mērogu ar mēroga noteiktību no 1:50 līdz 1:250;

31.4.8. pārejas pār šķēršļiem un šķērsojumi ar inženierkomunikācijām – ar mēroga noteiktību 1:50;

31.4.9. elektroietaišu zemējuma kontūru izvietojums attēlojams plānos ar mēroga noteiktību no 1:250 līdz 1:500, bet vietās ar blīvu inženierkomunikāciju izvietojumu un sarežģītu konstruktīvo risinājumu attēlošanai piemēro mēroga noteiktību no 1:50 līdz 1:250;

31.4.10. izvērtējums, vai pieļaujama būves izmantošana būvdarbu laikā, un izmantošanas nosacījumi;

31.4.11. citi tehniskajos noteikumos vai projektēšanas uzdevumā noteiktie dokumenti.

32. Vienkāršotajam tehniskajam projektam ir šādas sastāvdaļas:

32.1. šo noteikumu 31. punktā minētās tehniskās shēmas sastāvdaļas;

32.2. šo noteikumu 37. punktā minētās specifiskās sastāvdaļas attiecīgā veida energoapgādes objektiem, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā;

32.3. darbu organizēšanas sadaļa, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā.

33. Tehniskajam projektam ir šādas sastāvdaļas:

33.1. titullapa;

33.2. būvprojekta paskaidrojuma raksts saskaņā ar šo noteikumu 31.3. apakšpunktu;

33.3. tehniskie noteikumi un projektēšanas uzdevums;

33.4. vispārīgā daļa:

33.4.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

33.4.2. zemes vienības topogrāfiskās izpētes materiāli un, ja projektēšanas uzdevumā noteikts, ģeodēziskās izpētes materiāli;

33.4.3. informācija par elektroietaises tehniskajiem rādītājiem;

33.4.4. novietojuma plāns ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem;

33.5. inženierrisinājumu daļa:

33.5.1. nestandarta konstrukciju rasējumi;

33.5.2. vides aizsardzības pasākumi;

33.6. tehnoloģiskā daļa:

33.6.1. elektroietaises shēmas un nepieciešamie tehniskie aprēķini;

33.6.2. iekārtu izvietojums un apraksti;

33.7. ekonomikas daļa:

33.7.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu daudzumu uzskaitījums;

33.7.2. būvdarbu apjomi;

33.7.3. izmaksu aprēķins (tāme), ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā;

33.8. normatīvajos aktos noteiktie nepieciešamie saskaņojumi;

33.9. gaisvadu elektrolīnijām – elektrolīnijas trases plāns derīgā topogrāfiskajā plānā pilsētās un ciemos ar mēroga noteiktību no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos ar mēroga noteiktību no 1:1000 līdz 1:10000, šķērsojumos ar inženiertīkliem un būvēm – trases plāns un garenprofils horizontālā ar mēroga noteiktību 1:500, vertikālie griezumi šķērsojumos ar pazemes un virszemes inženierkomunikāciju un citu šķēršļu šķērsojuma vietām ar mēroga noteiktību 1:50;

33.10. kabeļu elektrolīnijām – elektrolīnijas trases plāns derīgā topogrāfiskajā plānā pilsētās un ciemos ar mēroga noteiktību no 1:250 līdz 1:2000, lauku apvidos ar mēroga noteiktību no 1:1000 līdz 1:10000, šķērsojumos ar inženiertīkliem un būvēm – trases plāns un garenprofils horizontālā ar mēroga noteiktību 1:500, vertikālā ar mēroga noteiktību 1:50, bet, ja izmanto beztranšeju kabeļu guldīšanas metodi (caurduršanas metodi), – vertikālais griezums ar mēroga noteiktību 1:50 ar šķērsojošām vai blakus esošām pazemes inženierkomunikācijām, to tehniskajiem datiem un augstuma atzīmēm;

33.11. vietās ar blīvu inženierkomunikāciju izvietojumu un sarežģītu konstruktīvo risinājumu attēlošanai izmanto mērogu ar mēroga noteiktību no 1:50 līdz 1:250;

33.12. šo noteikumu 34., 35., 36. un 37. punktā noteiktās sadaļas attiecīgās grupas būvei;

33.13. hidroelektrostacijas hidrotehniskai būvei:

33.13.1. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna ar zemes vienības robežām;

33.13.2. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz derīga topogrāfiskā plāna, teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns;

33.13.3. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns.

34. 110 kilovoltu vai 330 kilovoltu elektrolīnijas tehniskajam projektam papildus šo noteikumu 33. punktā minētajām tehniskā projekta sastāvdaļām ir šādas specifiskas sastāvdaļas:

34.1. elektrolīnijas trasi šķērsojošo inženierkomunikāciju saraksts, kurā norādīti to tehniskie dati, piederība, nepieciešamie saskaņojumi un darbi, lai nodrošinātu šķērsojumu atbilstību inženierkomunikāciju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

34.2. vadu, aizsargtrošu, optisko aizsargkabeļu un optisko piekarkabeļu nokaru tabulas, kurās norādīti regulēšanas nostiepumi;

34.3. izolatoru virteņu komplektācijas saraksts;

34.4. balstu rasējumi vai standartrisinājumu norādes;

34.5. balstu un balstu pamatu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi;

34.6. kabeļu savienošanas uzmavu un kabeļu gala uzmavu uzstādīšanas zīmējumi;

34.7. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini (piemēram, vadu un balstu aprēķini, optisko kabeļu un aizsargtroses izvēles aprēķini);

34.8. darbu organizēšanas projekts, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā.

35. Apakšstacijas vai sadalietaises un A klases hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves tehniskajam projektam, izņemot standartizētas brīvgaisa transformatoru apakšstacijas un sadales punktus ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem, papildus šo noteikumu 33. punktā minētajām tehniskā projekta sastāvdaļām ir šādas specifiskas sastāvdaļas:

35.1. teritorijas ģenerālais plāns (arī žogi, ceļi), vides aizsardzības, teritorijas meliorēšanas un labiekārtošanas risinājumi;

35.2. zemes vienības inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

35.3. arhitektūras daļa:

35.3.1. vispārīgo rādītāju lapa;

35.3.2. teritorijas sadaļa;

35.3.3. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna;

35.3.4. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna;

35.3.5. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

35.3.6. ēkas, būves fasādes ar augstuma atzīmēm;

35.3.7. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

35.3.8. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācija;

35.4. būvkonstrukcijas;

35.5. ūdensapgāde, kanalizācija, apkure un vēdināšana;

35.6. apgaismošana, zibens aizsardzība, zemēšana;

35.7. primārās komutācijas shēma;

35.8. primārās komutācijas iekārtu izvietojuma plāni un griezumi;

35.9. releju aizsardzība, automātika, sekundārā komutācija un elektroenerģijas uzskaite;

35.10. sakari un tālvadība, apsardzības signalizācija;

35.11. elektroiekārtu vadības sistēma;

35.12. elektriskās apakšstacijas vai sadalietaises energoapgādes (pašpatēriņa) un līdzstrāvas elektroiekārtas;

35.13. kabeļu izvietojums un kabeļu žurnāls, kurā norādītas kabeļu pievienošanas adreses, kabeļu garums, dzīslu šķērsgriezums un skaits. Spēka kabeļiem norāda arī nominālo spriegumu;

35.14. risinājumi patērētāju energoapgādes nodrošināšanai elektriskās apakšstacijas vai sadalietaises pārbūves vai atjaunošanas laikā;

35.15. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini;

35.16. ugunsdrošības tehniskie risinājumi.

36. Standartizētu transformatoru apakšstaciju un sadales punktu ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem tehniskajam projektam papildus šo noteikumu 33. punktā minētajām tehniskā projekta sastāvdaļām ir šādas specifiskas sastāvdaļas:

36.1. elektrotīkla pievienojuma konstruktīvais risinājums;

36.2. transformatoru apakšstaciju shēmas;

36.3. transformatoru apakšstaciju konstruktīvie risinājumi;

36.4. signalizācija un tālvadība.

37. Ja elektrotīkla nominālais spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem, tehniskajam projektam papildus šo noteikumu 33. punktā minētajām tehniskā projekta sastāvdaļām ir šādas specifiskas sastāvdaļas:

37.1. pārejas pār šķēršļiem un šķērsojumi ar inženierkomunikācijām – mērogā 1:50;

37.2. elektrolīniju konstruktīvie risinājumi;

37.3. nepieciešamie elektriskie un mehāniskie aprēķini;

37.4. aizsardzība pret pārspriegumiem un zemējumi;

37.5. aizsardzība pret īsslēgumiem, pārslodzēm;

37.6. elektroenerģijas uzskaites risinājums;

37.7. projektēšanas uzdevumā noteiktie aprēķini un risinājumi.

38. Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošai A klases hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves pārbūvei vai atjaunošanai, ko veic, nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas:

38.1. būvdarbu ģenerālplānos norāda ekspluatācijā esošās būves, inženiertīklus, kuru funkcionēšana pārbūves vai atjaunošanas laikā netiek pārtraukta, kā arī būves un inženiertīklus, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

38.2. izveido transporta un gājēju kustības organizācijas shēmu;

38.3. darbu organizēšanas projekta paskaidrojuma rakstā norāda pasākumus, kas veicami, lai netraucētu attiecīgo būvju pamatfunkcijas, kā arī darbuzņēmēja speciālistu darbības kārtību.

39. A klases hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves atjaunošanas un pārbūves tehniskajam projektam ir šādas sastāvdaļas:

39.1. titullapa;

39.2. projektēšanas uzdevums;

39.3. dokumenti un materiāli saskaņā ar projektēšanas uzdevumu;

39.4. paskaidrojuma raksts ar hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves tehniskajiem rādītājiem;

39.5. konstrukciju rasējumi;

39.6. darbu organizēšanas projekts;

39.7. vides aizsardzības pasākumi un zemes vienības labiekārtošanas risinājums;

39.8. iekārtu izvietojums un apraksti;

39.9. ekonomikas daļa:

39.9.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu uzskaitījums;

39.9.2. hidroelektrostacijas hidrotehniskās būves būvdarbu apjomi;

39.10. nepieciešamie normatīvajos aktos noteiktie saskaņojumi.

40. Būvprojekta sastāvā paredz darba organizācijas un darba aizsardzības pasākumus, kuru izpildi nodrošina būvdarbu laikā.

41. Būvprojektu izstrādā atbilstoši projektēšanas uzdevumam, ievērojot institūciju un organizāciju izdotos tehniskos noteikumus un šajos noteikumos minētās prasības.

42. Energoapgādes objekta projektētājs saskaņo būvprojektu ar būvniecības ierosinātāju un ar institūcijām un organizācijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus. Būvprojektu saskaņo ar personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos informē attiecīgās personas. Saskaņojumus noformē uz būvprojekta ģenerālplāna vai saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, ja uz ģenerālplāna nav iespējams izvietot visus saskaņojumus. Ja saskaņotajā būvprojektā tiek veiktas izmaiņas, kuru dēļ mainās būvprojektā noteiktais energoapgādes objekta novietojums, ēkas būvapjoms vai ēkas fasādes risinājums, būvprojekta izstrādātājs veic atkārtotu būvprojekta saskaņošanu.

43. Būvprojekta ekspertīzi vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā veic energoapgādes objektiem, kas ir trešās grupas būves. Būvprojekta ekspertīze obligāti veicama energoapgādes objektu nojaukšanas darbiem, kas var tieši skart vai ietekmēt paaugstinātas bīstamības ražošanas ēkas.

44. Būvprojekta ekspertīzi energoapgādes objektu būvprojektiem veic šādām būvprojekta sadaļām:

44.1. būvkonstrukciju daļai;

44.2. tehnoloģiskajai daļai;

44.3. ēkas un būves galveno inženierkomunikāciju sadaļām;

44.4. vispārīgajai daļai;

44.5. citām būvniecības ierosinātāja noteiktajām būvprojekta sadaļām.

45. Ja kādas projektēšanas uzdevuma vai tehnisko noteikumu prasības nav iespējams izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Institūcijas pamatotos gadījumos var mainīt tehniskos noteikumus. Atzīmi par būvprojekta saskaņojumu (arī tehnisko noteikumu izmaiņu saskaņojumu) izdara uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas.

5. Energoapgādes objektu būvniecība

46. Energoapgādes objektos, kuros būvdarbus veic vairāk nekā viens būvdarbu veicējs, pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus.

47. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai jāizpilda un būvdarbi jāuzsāk divu gadu laikā pēc tam, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

48. Būvdarbus, izņemot šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos gadījumus, uzsāk tikai pēc tam, kad saņemta būvvaldes atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē vai saņemtas visas nepieciešamās atzīmes būvvaldes izsniegtajā būvatļaujā, kā arī saņemtas citas attiecīgajā administratīvajā teritorijā nepieciešamās atļaujas.

49. Energoapgādes objektu būvē saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un darbu organizēšanas projektu, ja tādi izstrādāti, kā arī saskaņā ar darbu veikšanas projektu, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

50. Ja būvdarbu laikā neparedzētu apstākļu dēļ būvdarbus nav iespējams realizēt atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, būvdarbu veicējs nekavējoties informē būvniecības ierosinātāju un būvprojekta izstrādātāju. Būvprojekta izstrādātājs precizē būvprojekta daļas, kurās nepieciešamas izmaiņas, un saskaņo tās atbilstoši šo noteikumu 42. punktam. Precizēto būvprojektu vai tā daļu iesniedz būvvaldē.

51. Trešās grupas būvju būvuzraudzību, pamatojoties uz līgumu, var veikt būvkomersants, kas reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, vai viens vai vairāki būvspeciālisti, kuriem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti un kurus nodarbina būvniecības ierosinātājs, norīkojot par energoapgādes objekta būvuzraugiem. Citu energoapgādes objektu būvdarbu kvalitātes kontroli nodrošina būvniecības ierosinātāja noteiktajā kārtībā un apjomā. Energoapgādes komersants var norīkot kvalificētu speciālistu ekspluatācijā esošu vai spriegumaktīvu elektroietaišu pārbūves vai atjaunošanas darbu izpildes uzraudzībai (tehnisko uzraugu).

52. Ja būvniecības ierosinātājs uzskata par nepieciešamu veikt autoruzraudzību arī energoapgādes objektiem, kas ir pirmās un otrās grupas būves, vai ja to pamatoti pieprasa būvvalde, autoruzraudzība tiek noteikta projektēšanas uzdevumā.

53. Ja viena energoapgādes objekta projekta ietvaros būvdarbi veicami vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, tad būvobjekta dokumentāciju – būvdarbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu – iesniedz vienā būvvaldē un reģistrē pārējās pašvaldībās.

54. Prasības energoapgādes objektos lietojamām iekārtām un materiāliem nosaka objekta būvniecības ierosinātājs, un tās tiek iekļautas projektēšanas uzdevumā un būvprojektā. Energoapgādes objekta projektētāja kompetencē ir būvprojektā veiktie aprēķini un iekārtu un materiālu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Energoapgādes objekta būvdarbu veicēja kompetencē ir uzstādāmo iekārtu un izmantoto materiālu kvalitātes atbilstība būvprojektam. Ja būvniecības ierosinātājs piegādā iekārtas un materiālus, tā pienākums ir izvēlēties būvprojektam atbilstošas kvalitātes iekārtas un materiālus.

55. Energoapgādes objektā lietotie mērīšanas līdzekļi ir metroloģiski pārbaudīti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību.

56. Prasības būvdarbu izpildei un pārbaudei energoapgādes objektā, kā arī nepieciešamos mērījumus nosaka energoapgādes objekta būvniecības ierosinātājs. Tehnisko prasību līmenis nedrīkst būt zemāks, nekā noteikts normatīvajos aktos, un tam jāatbilst prasībām, kas noteiktas piemērojamajos standartos, kuru sarakstu publicē sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs".

57. Minimālais garantijas laiks elektroenerģijas būvobjektu būvdarbiem, būvkonstrukcijām, izmantotajām iekārtām un materiāliem ir divi gadi. Būvniecības ierosinātājs un energoapgādes objekta būvdarbu veicējs vai iekārtu un materiālu piegādātājs var vienoties par citu, garāku, termiņu. Garantijas laikā būvdarbu veicējs novērš visus defektus, ja tādi ir radušies vai atklājušies. Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana ir spēkā visā būves būvniecības un garantijas laikā.

58. Energoapgādes objekta būvdarbu veicēja pienākums ir novērst būvniecības dēļ radušos ceļu, ielu, ietvju konstrukciju un zemes virskārtas bojājumus. Autoceļu, ielu, ietvju un zaļās zonas īpašniekiem vai, ja tādu nav, – tiesiskajiem valdītājiem nav tiesību pieprasīt minēto objektu pārbūvi vai šo objektu atjaunošanu lielākā apjomā, nekā nodarīti bojājumi.

59. Atsevišķu koku un krūmu nociršanai iesniedz būvvaldē iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam.

5.1. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

60. Par darba aizsardzības prasību ievērošanu energoapgādes objekta būvlaukumā ir atbildīgs energoapgādes objekta būvdarbu veicēja (galvenā būvdarbu veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs.

61. Energoapgādes objektu būvlaukumā, ja objekti ir trešās grupas būves, autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem. Citu grupu būvēm darbu veikšanas projektu izstrādā, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs vai energoapgādes objekta galvenais būvdarbu veicējs.

62. Par elektroietaišu būvuzraudzībai veltītā laika uzskaites pamatojumu kalpo Būvniecības informācijas sistēmā elektroniskā veidā uzkrātais būvuzraudzības dokumentācijas saturs.

63. Būvniecības kvalitātes kontrole ietver:

63.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas un būvizstrādājumu atbilstības kontroli;

63.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

63.3. pabeigtā (nododamā) darba apjoma vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli;

63.4. vispārīgajos būvnoteikumos noteikto būvuzrauga pienākumu izpildi;

63.5. būvuzraudzības plānā noteikto prasību izpildi.

64. Energoapgādes objektiem, kas ir trešās grupas būves, būvuzraugs izstrādā būvdarbu kvalitātes uzraudzības plānu. Elektroenerģijas ražošanas būvēm un 110 kilovoltu un 330 kilovoltu elektroietaisēm būvdarbu laikā aizpilda būvdarbu žurnālu, citos gadījumos būvdarbu žurnālu aizpilda, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

65. Energoapgādes objektu būvdarbu kvalitātes kontroli, ja objekti ir pirmās un otrās grupas būves, nodrošina energoapgādes objekta valdītāja noteiktajā kārtībā un apjomā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

66. Nozīmīgāko konstrukciju pieņemšanas, segto darbu pieņemšanas un ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas aktus apstiprina energoapgādes objekta atbildīgais būvdarbu vadītājs (ģenerāluzņēmēja pārstāvis), energoapgādes objekta būvuzraugs, energoapgādes objekta autoruzraugs, ja tie ir piesaistīti konkrētā objekta būvniecībai.

5.2. Būvdarbu apturēšana, pārtraukšana, būves konservācija

67. Būvniecības ierosinātājs un iestāde, kas saistīta ar attiecīgo būvi, bet nav būvvalde, atbilstoši kompetencei ir tiesīga pārtraukt būvdarbus, par to paziņojot būvvaldei. Šāds paziņojums nav nepieciešams šo noteikumu 3. punktā minētajiem būvdarbiem. Ja būvdarbu pārtraukšana var būt bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi vai tā var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu pārtraukšanas iesniedz saskaņošanai būvvaldē būves konservācijas darbu veikšanas projektu, kurā norāda:

67.1. būvdarbu pārtraukšanas un būves konservācijas iemeslus;

67.2. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

67.3. energoapgādes objekta projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu novēršanai un būves elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

67.4. risinājumus bīstamības novēršanai cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

67.5. būves konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

68. Ja pieņemts lēmums par būvdarbu apturēšanu vai pārtraukšanu esošajos energoapgādes objektos, tad elektroapgādes sistēmas lietotāju elektroietaisēm, kuras bija pievienotas šiem energoapgādes objektiem pirms būvniecības uzsākšanas, nodrošina elektroapgādi, izveidojot savienojumu ar elektrotīklu.

69. Būvvalde 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 67. punktā minētās informācijas saņemšanas par būvdarbu pārtraukšanu apseko būvobjektu, pieņem lēmumu par būvdarbu apturēšanu un, ja nepieciešams, – lēmumu par būves konservāciju un saskaņo konservācijas darbu veikšanas projektu, ko iesniedzis būvniecības ierosinātājs. Būvvalde lēmumā par būvdarbu apturēšanu norāda:

69.1. būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas un energoapgādes objekta konservācijas iemeslus;

69.2. pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu energoapgādes objekta konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību;

69.3. energoapgādes objekta stāvokli pēc būvdarbu pārtraukšanas un par būves konservāciju atbildīgās personas;

69.4. termiņu, kādā energoapgādes objekta konservācijas darbu veikšanas projekts iesniedzams saskaņošanai.

70. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad būvniecības ierosinātājs ir paziņojis par to būvvaldei vai ir pabeidzis energoapgādes objekta konservācijas darbus atbilstoši konservācijas darbu veikšanas projektam. Ja būvniecības ierosinātājs, pārtraucot būvdarbus, neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība ir tiesīga, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, veikt inženierbūves konservācijas darbus. Visus ar būves konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

6. Energoapgādes objektu pieņemšana ekspluatācijā

71. Energoapgādes objektu pieņem ekspluatācijā, ja tas ir uzbūvēts atbilstoši būvprojektam. Būvprojekta izmaiņām jābūt saskaņotām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

72. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ja tas paredzēts projektēšanas uzdevumā vai būvprojektā un ir izpildītas Būvniecības likuma 21. panta trešajā daļā noteiktās prasības.

73. Būvniecības atbilstību tehniskajos noteikumos un projektēšanas uzdevumā minētajām speciālajām prasībām kontrolē būvniecības ierosinātājs un autoruzraugs, ja tāds ir piesaistīts.

74. Būvniecības ierosinātājs līdz energoapgādes objekta pieņemšanai ekspluatācijā var iesniegt rakstisku pieprasījumu institūcijā, kura ir izdevusi tehniskos noteikumus, veikt pārbaudi un atbilstoši kompetencei sniegt atzinumu par energoapgādes objekta tehnisko gatavību ekspluatācijai, atbilstību akceptētajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem, piemērojamiem standartiem un līguma nosacījumiem. Attiecīgā institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz minēto atzinumu.

75. Ja energoapgādes objekta būvniecībai ir saņemta būvatļauja, energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc būvniecības pabeigšanas ierosina būvniecības ierosinātājs, iesniedzot būvvaldē šādus dokumentus (oriģinālus):

75.1. apliecinājumu par energoapgādes objekta gatavību ekspluatācijai saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu;

75.2. izmainītās daļas;

75.3. energoapgādes objekta vai tā daļas novietojuma izpildmērījumus digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā. Veicot inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus (digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā), gruntī izbūvēto komunikāciju novietojumam pieļaujama novirze +/– 0,3 m no energoapgādes objekta projektā paredzētā;

75.4. saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu izsniegtos atzinumus;

75.5. būvprojektā paredzēto mērījumu rezultātus, elektroiekārtu un citu speciālo iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja tie nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekārtu drošību;

75.6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus ražošanas būvēm un 110 kilovoltu un 330 kilovoltu elektroietaisēm;

75.7. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;

75.8. energoapgādes objektu ēkām un būvju klasifikācijā iekļautajām inženierbūvēm – Valsts zemes dienesta sagatavotas ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas lietas;

75.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu;

75.10. būvuzraudzības pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi.

76. Pabeidzot energoapgādes objekta būvniecību, ja objekts ir pirmās grupas būve, būvvaldē iesniedz:

76.1. paskaidrojuma rakstu;

76.2. Valsts zemes dienesta sagatavotas ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas lietas;

76.3. energoapgādes objekta vai tā daļas novietojuma izpildmērījumus digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā. Veicot inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus (digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā), gruntī izbūvēto komunikāciju novietojumam pieļaujama pielaide +/– 0,3 m no energoapgādes objekta projektā paredzētā.

77. Energoapgādes objektu, kas ir pirmās grupas būve, uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu izdarījusi atzīmi.

78. Energoapgādes objektu, kas ir otrās un trešās grupas būve, uzskata par pieņemtu ekspluatācijā pēc pārbūves vai atjaunošanas ar dienu, kad būvvalde apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu izdarījusi atzīmi.

79. Ja ir ierīkotas inženierbūves, kārtību energoapgādes objekta pieņemšanai ekspluatācijā nosaka energoapgādes komersants.

80. Energoapgādes objektu ekspluatācijā pieņem būvvalde, izņemot šo noteikumu 79. un 89. punktā minētos gadījumus.

81. Būvvalde pēc visu šo noteikumu 75. punktā minēto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka termiņu energoapgādes objekta pieņemšanai ekspluatācijā, kas nav ilgāks par 10 darbdienām, skaitot no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.

82. Būvvalde būves pieņemšanas darbā pieaicina energoapgādes objekta būvuzraugu, energoapgādes objekta būvprojekta izstrādātāju (autoruzraugu), energoapgādes objekta būvdarbu veicēju, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (vai kompetentas pašvaldības iestādes vai amatpersonas), ja energoapgādes objekts atrodas valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsargjoslā (aizsardzības zonā).

83. Ekspluatācijā nododamo energoapgādes objektu uzrāda energoapgādes objekta būvniecības ierosinātājs.

84. Būvvalde novērtē energoapgādes objekta gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz būvvaldē iesniegtajiem šo noteikumu 74. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību būvprojektam un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

85. Būvvalde atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam sastāda aktu par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts).

86. Energoapgādes objekts uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar akta apstiprināšanas dienu.

87. Akts tiek reģistrēts būvvaldē.

88. Jebkuru aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvvalde.

89. Energoapgādes objektus, kuru būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, ekspluatācijā pieņem un aktu sastāda energoapgādes komersanta norīkota komisija. Kārtību šo noteikumu 3. un 4. punktā minēto būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā nosaka energoapgādes komersants.

90. Būvvalde, sastādot aktu, tajā norāda būvdarbu vai būvniecības līgumā noteiktos būvdarbu garantijas termiņus pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

91. Ekspluatācijā esošu energoapgādes objektu pārbūvi, atjaunošanu un remontu drīkst veikt pa daļām (sektoriem, posmiem) energoapgādes objekta valdītāja apstiprinātajā kārtībā, ievērojot Būvniecības likuma 21. panta trešajā daļā noteiktās prasības. Katru energoapgādes objekta daļu atsevišķi atvieno uz noteiktu laiku, kas nepieciešams izpildāmajiem darbiem, ievērojot darba aizsardzības prasības. Ja ekspluatācijā esošās elektroietaises atjauno vai pārbūvē, tās neatvienojot no sprieguma (nepārtraucot sistēmas lietotāju elektroapgādi), būvdarbus izpilda kā spriegumaktīvos darbus atbilstoši noteikumiem par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.

92. Energoapgādes objekta atvienotās vai neatvienotās daļas gatavību darbam pēc attiecīgo darbu izpildes energoapgādes objekta būvdarbu veicējs apliecina rakstiski energoapgādes objekta valdītāja noteiktajā kārtībā, ievērojot darba aizsardzības prasības un noteikumus par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības. Visu energoapgādes objektu pieņem ekspluatācijā šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma jautājumi

93. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumus Nr. 243 "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 57. nr.).

94. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

95. Energoapgādes objektu būvniecības procesi, kuri iesākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami saskaņā ar šiem noteikumiem, ievērojot vispārīgajos būvnoteikumos paredzēto kārtību attiecībā uz būvatļaujas izsniegšanu būvobjektiem, kuru būvniecība ierosināta vai uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

______________________________________ pilsētas/novada būvvaldei

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBU

Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


Pilnvarotā persona  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


Informējam, ka tiks uzsākti būvdarbi objektā  
 

(būvobjekta adrese)

atbilstoši pievienotajam situācijas plānam ar iecerēto energoapgādes objekta izvietojumu.

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

Kontaktpersonas tālrunis _______________________________________

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

______________________________________ pilsētas/novada būvvaldei

būvniecības ieceres iesniegums

1. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


2. Pilnvarotā persona  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt) jaunbūve
  atjaunošana
  pārbūve
  novietošana
  nojaukšana

4. Būves grupa _________

5. Būvobjekts  
 

(katras būves nosaukums)


6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta
 

7. Zemes vienības kadastra apzīmējums  

8. Būves kadastra apzīmējums  
 

(aizpilda, ja veic pārbūvi, atjaunošanu vai nojaukšanu)


9. Zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)


10. Būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs (pārbūves, atjaunošanas vai nojaukšanas gadījumā)
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)


11. Pielikumā iesniegtie dokumenti:
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

12. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

______________________________________ pilsētas/novada būvvaldei

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


2. Pilnvarotā persona  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

I daļa. Būvniecības ieceres iesniegšanas dokumentācija

3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt) jaunbūve
  atjaunošana
  pārbūve
  novietošana
  nojaukšana

4. Būves grupa _________

5. Būvobjekts  
 

(būvobjekta nosaukums)


6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts, galvenais lietošanas veids (četru zīmju kods) saskaņā ar būvju klasifikāciju
 

7. Pielikumā iesniegtie dokumenti:

būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgādes komersanta pilnvarota persona)

energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma

citi dokumenti _________________________________________ uz____ lp.

8. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

9. Kontaktpersonas tālrunis _______________________________________

Aizpilda būvvalde

10. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana)
 

11. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu

12. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)


13. Ieceres realizācijas termiņš  
 

(datums)


14. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums
 

15. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

II daļa. Būvdarbu pabeigšana

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

17. Būvobjekts  
 

(katras būves nosaukums)


18. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta un būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts
 

19. Zemes vienības kadastra apzīmējums  

20. Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu:

energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu

izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem energoapgādes objektiem

21. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

22. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots    
 

(datums)

 
un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

23. Būvvaldes lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lēmuma numurs un datums
 

24. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Katru paskaidrojuma raksta daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

______________________________________ pilsētas/novada būvvaldei

APLIECINĀJUMA KARTE

1. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


2. Pilnvarotā persona  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

I daļa. Būvniecības ieceres iesniegšanas dokumentācija

3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt) atjaunošana
  pārbūve

4. Būves grupa _________

5. Būvobjekts  
 

(katras būves nosaukums)


6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts
 

7. Energoapgādes objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)


8. Energoapgādes objekta pašreizējais lietošanas veids  

9. Energoapgādes objekta paredzētais lietošanas veids  

10. Energoapgādes objekta projektētājs

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Energoapgādes objekta projekta izstrādātājs

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

11. Būvniecības ierosinātāja apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi.

Apņemos īstenot vienkāršotas atjaunošanas būvdarbus atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

12. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

13. Pielikumā iesniegtie dokumenti:

būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgādes komersanta pilnvarota persona)

energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma

citi dokumenti_______________________________________ uz____ lp.

14. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

15. Kontaktpersonas tālrunis _______________________________________

Aizpilda būvvalde

16. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)


17. Ieceres realizācijas termiņš  
 

(datums)


18. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums
 

19. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

II daļa. Būvdarbu pabeigšana

20. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

21. Apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un tie ir veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

22. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

23. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

Piezīmes:
1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi: I daļu, izstrādājot ieceres dokumentāciju, bet II daļu, pabeidzot būvdarbus.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

______________________________________ pilsētas/novada būvvalde

BŪVATĻAUJA

Nr.__________________________

1. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


2. Pilnvarotā persona  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt) jaunbūve
  atjaunošana
  pārbūve
  novietošana
  nojaukšana

4. Būves grupa _________

5. Būvobjekts  
 

(katras būves nosaukums)


6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta
 

7. Zemes vienības kadastra apzīmējums  

8. Būves kadastra apzīmējums  

9. Zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


10. Energoapgādes objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Projektēšanas nosacījumi

11. Projektēšanas nosacījumi (vajadzīgo atzīmēt):

1) saskaņojumi ar trešajām personām (ja mainījies saskaņotais energoapgādes objekta novietojums vai tehniskais risinājums):

ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem vai, ja tādu nav, – tiesiskajiem valdītājiem:

 

(nekustamā īpašuma adrese)

 

(nekustamā īpašuma adrese)

 

(nekustamā īpašuma adrese)

2) saskaņojumi (tehniskie noteikumi):

ar valsts institūcijām:

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

ar pašvaldības institūcijām:

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

ar inženiertīklu turētājiem:

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)

 

(nosaukums, adrese, kontaktinformācija)


3) papildu prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem
 

4) būvprojekta ekspertīze (3. būvju grupas būvēm)

5) citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)

12. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš  
 

(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

13. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

būvprojekta izstrādātāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija

būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

izstrādāts un saskaņots būvprojekts

atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību raksti

būvuzrauga saistību raksts

būvuzraudzības plāns (trešās grupas elektroietaišu būvēm)

būvdarbu žurnāls (trešās grupas elektroietaišu būvēm)

autoruzraudzības žurnāls

autoruzraudzības līgums

būvuzraudzības līgums vai rīkojums

informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta)

informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ________________________________________________________________________

Būvvaldes atzīmes un lēmumi

14. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi  
 

(datums)

Pēc atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanas nosacījumi jāizpilda divu gadu laikā.

15. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)


16. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  
 

(datums)

17. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

18. Pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums ir __________________ gadi

Būvdarbi veicami līdz  
 

(datums)


19. Būves jānodod ekspluatācijā līdz  
 

(datums)

20. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)


21. Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
 

(iestādes nosaukums, adrese)

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

PROJEKTA SASKAŅOŠANAS VEIDLAPA

 

(projekta nosaukums)

 

(adrese)


1. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


2. Par projektu atbildīgā persona  
 

(vārds uzvārds, tālrunis)


3. Projekta autors  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,

 

reģistrācijas Nr., adrese, tālrunis, fakss)

4. Aizpilda tehnisko noteikumu izsniedzēji vai citas personas/iestādes/organizācijas/uzņēmumi, kas veic saskaņošanu

4.1. persona, kas veic saskaņošanu  
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

4.2. tehniskie noteikumi

izsniegti    
 

(Nr., izsniegšanas datums)

 
nav izsniegti

4.3. pirms būvdarbu veikšanas nepieciešama rakšanas atļauja

Kontaktpersona atļaujas izsniegšanai  
 

(vārds uzvārds, tālruņa numurs)

 

(pieņemšanas laiki, adrese)

4.4. dokumenti, kurus nepieciešams iesniegt rakšanas atļaujas saņemšanai:

 

(dokumenta nosaukums, īss satura izklāsts)

4.5. pirms rakšanas darbu uzsākšanas pieaicināt pārstāvi

Pieaicināmais pārstāvis  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)


Ar parakstu uz šīs veidlapas saskaņoju grafiskajā pielikumā  
 

(grafiskā materiāla Nr., lp.)

redzamo risinājumu un projektu kopumā.

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

_______________________________________ domei/pašvaldībai

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs,

 

elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS
par atsevišķu koku nociršanu

1. Lūdzu saskaņot  
 

(koku sugas, skaits)

nociršanu īpašumā  
 

(adrese, kadastra apzīmējums)

2. Ciršanas nepieciešamības pamatojums:

koks(-i) aizņem būvniecībai paredzēto teritoriju
koks(-i) rada bīstamu situāciju ēkām
koks(-i) rada bīstamu situāciju komunikācijām
   
 

(cits)

 

3. Ciršanas darbus veiks  
 

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, tālrunis)


4. Par ciršanas darbiem atbildīgā persona  
 

(amats, vārds uzvārds, tālrunis)

5. Pielikumā:

Zemes robežu plāna kopija ar atzīmētu cērtamā(-o) koka(-u) atrašanās vietu uz _______ lp.

6. Koku ciršanas atļauju vēlos saņemt

personīgi

pa pastu

         

(datums1)

 

(paraksts1)

 

(amats, vārds un uzvārds)

7. Iesniedzēja īpašumtiesības pārbaudīju:

iesniedzējs ir iesniegumā norādītā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs

iesniedzējs nav iesniegumā norādītā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, kurš:

ir īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja pilnvarots saņemt koku ciršanas atļauju (iesniegumam pievienota pilnvara)

nav īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja pilnvarots saņemt koku ciršanas atļauju

         

(saņemšanas datums)

 

(iesnieguma saņēmēja vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

______________________________________ pilsētas/novada būvvaldei

APLIECINĀJUMS
par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

1. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)


2. Paziņo, ka  
 

(būves nosaukums, atrašanās vieta un kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts)

2.1. zemesgabalā (zemes vienības kadastra apzīmējums ___________________________), kura īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs ir ___________________________________, būvdarbi, kas veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr._____________, ko 20____. gada ____.__________________ izsniegusi ___________________________________ būvvalde, ir pabeigti

2.2. būvdarbi sākti 20____. gada ____.__________________ un pabeigti 20____. gada ____.__________________

2.3. būve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis

 

(projektētājs, sertifikāta vai būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)

2.4. izmaiņas un atkāpes no būvprojekta ir/nav (nevajadzīgo svītrot), tās noteiktajā kārtībā ir saskaņotas un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā

2.5. būvprojekta īstenošanā piedalījušies šādi būvniecības dalībnieki:

2.5.1. galvenais būvdarbu veicējs  
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs, pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds)


2.5.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

2.5.3. būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs)

2.5.4. autoruzraugs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

3. Apliecinu, ka:

3.1. būve ir gatava pieņemšanai ekspluatācijā

3.2. visi būvgruži, kas klasificēti kā bīstamie atkritumi, ir apglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par bīstamo atkritumu apglabāšanu

3.3. energoapgādes objekta būvprojektā paredzētās elektroiekārtas un tehnoloģiskās iekārtas ir uzstādītas, pārbaudītas un noregulētas atbilstoši energoapgādes objekta projektam un atbilst normatīvajiem aktiem būvniecībā

3.4. pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā _________ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem

3.5. būvniecības kopējās izmaksas ir _________ euro, to skaitā valsts vai pašvaldību līdzekļi – _________ euro;

3.6. atliktie būvdarbi tiks pabeigti šādā apjomā un termiņos:

Nr.
p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Pabeigšanas termiņš

         
         
         

3.7. būvju pieņemšanā būvniecības ierosinātāju pārstāvēs

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,

 

pilnvarotās amatpersonas vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)


Būvniecības ierosinātājs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums1)

Galvenais būvdarbu veicējs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums1)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums1)


Būvuzraugs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums1)

Autoruzraugs      
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

 

(datums1)

Piezīme.1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 

 

9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.573

APSTIPRINU

   
 

(pašvaldības nosaukums)

   
 

(atbildīgās amatpersonas amats)

   
 

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds)

   
 

(paraksts)

________. gada ____.__________________

AKTS
par energoapgādes objekta pieņemšanu ekspluatācijā

Kods

    ________. gada ____.__________________

(sastādīšanas vieta)

   

1. Ziņas par energoapgādes objektu

 

(katras būves nosaukums, atrašanās vieta, zemes vienības kadastra apzīmējums, būves kadastra apzīmējums)


2. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt) jaunbūve
  atjaunošana
  pārbūve
  novietošana
  nojaukšana

3. Būves grupa _________

4. Būvniecības ierosinātājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

5. Būvniecības ierosinātāja vārdā pilnvarotā persona

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

6. Energoapgādes objekta piederība

 

7. Pieņemšanas darbu veic  
 

(administratīvās teritorijas būvvaldes nosaukums)

7.1. pašvaldības būvinspektors  
 

(vārds, uzvārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības Nr.)

7.2. pašvaldības arhitekts vai inženieru nodaļas pārstāvis  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

7.3. cita amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, amats)


8. Būvvaldes pieaicināti:  
8.1. būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8.2. būvprojekta izstrādātājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8.3. galvenais būvuzņēmējs (būvdarbu veicējs)
 

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr. un amatpersonas amats, vārds, uzvārds vai vārds, uzvārds un personas kods)

9. Būvvalde iepazinās ar:

9.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu ______ sējumos

9.2. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju:

9.2.1. būvdarbu žurnālu Nr. ____________

9.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr. ____________

9.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz ______ lp. ______ sējumā(-os)

10. Būvvalde izvērtēja:

10.1. būvniecības ierosinātāja apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;

10.2. valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus par elektroietaises būvobjekta tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam:

10.2.1. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.2. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.3. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.4. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.5. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.6. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.7. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.8. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.9. __________________________________________________________ atzinums Nr. ____________uz ______ lp.

10.2.10. citu institūciju atzinumi __________________________________________________________ uz ______ lp.

11. Būvvalde uzklausīja tās darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja, ka:

11.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. _____________________, ko ________. gada ____.__________________
izsniegusi  
 

(būvvaldes nosaukums)

11.2. būvniecība sākta ________. gada ____.__________________

11.3. būve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis

 

(projektētāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un projektēšanas iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un būvkomersanta reģistrācijas numurs)

un ko ________. gada ____.__________________ ar Nr. _________ akceptējusi  
 

(būvvaldes nosaukums)

11.4. izmaiņas un atkāpes no akceptētā būvprojekta ir/nav (nevajadzīgo svītrot), tās noteiktajā kārtībā ir saskaņotas un atzīmētas būvprojekta tehniskajā dokumentācijā

12. Būves tehniskie rādītāji:

12.1. energoapgādes objekta lietošanas veids (funkcija saskaņā ar būvju klasifikāciju) ___________________________

12.2. energoapgādes objekta laukums (jaunbūvēm) __________________ m2

12.3. pievienojuma vieta (apakšstacija, elektrolīnija, sadalne) __________________

12.4. energoapgādes objekta sprieguma līmenis, kuros veikti darbi __________________

12.5. transformatoru nominālā jauda __________________ kVA

12.6. transformatoru nominālie spriegumi __________________ kV

12.7. ģeneratoru nominālā jauda __________________ kVA

12.8. elektrolīnijas spriegums__________________ kV

12.9. siltumiekārtas nominālās jaudas __________________ MW

12.10. siltumiekārtas nominālās jaudas __________________ bar

12.11. nominālā ražība__________________ m3/h

12.12. darba temperatūra __________________ oC

12.13. tilpums __________________ m3

12.14. elektrolīnijas kopgarums ______________________ m

12.15. elektrolīnijas virszemes daļa ____________________ m

12.16. elektrolīnijas apakšzemes daļa __________________ m

12.17. elektrolīnijas šķērsojumi ar __________________ _________ m
  __________________ _________ m
  __________________ _________ m

12.18. kabeļlīnijas zem asfalta seguma __________________ m

kabeļlīnijas zaļajā zonā __________________ m

kabeļlīnijas zem bruģa __________________ m

12.19. energoapgādes objekta konstruktīvais izveidojums:

Nr.
p.k.

Energoapgādes objekta materiāli, līnijas elementi

Tehniskie rādītāji

     
     
     

13. Būvdarbu laikā:

13.1. uzbūvētas jaunas ēkas;

13.2. pārbūvētas ēkas;

13.3. atjaunotas ēkas.

14. Būvniecības kopējās izmaksas (pēc būvniecības ierosinātāja apliecinājuma) ir _________ euro.

15. Energoapgādes objekts pārbaudīts un atzīts par derīgu ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

16. Iekārtas izbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

17. Atliktie būvdarbi (teritorijas sakopšanas, fasādes fragmentu apdares u. c. darbi) ir jāpabeidz šādā apjomā un termiņā:

Nr.
p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Pabeigšanas termiņš

         
         

18. Pēc energoapgādes objekta pieņemšanas ekspluatācijā (pēc šī akta apstiprināšanas) _______ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

19. Būvvalde ierosina atzīt  
 

(energoapgādes objekta nosaukums)

par derīgu ekspluatācijai.

20. Pieņemšanas akts sastādīts _________ eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanā:

20.1. pašvaldības būvinspektors
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

20.2. pašvaldības arhitekts vai inženieru nodaļas pārstāvis
 

(vārds, uzvārds, paraksts1)

20.3. cita amatpersona
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts1)

21. Pieaicināti:

21.1. būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

21.2. būvprojekta izstrādātājs  
 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

22. Ar aktu iepazinās:

22.1. būvniecības ierosinātājs  
   

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

22.2. būvdarbu veicējs  
   

(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!