• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2013. gada 9. jūlija likums "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 24.07.2013., Nr. 142 https://www.vestnesis.lv/op/2013/142.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Vēl šajā numurā

24.07.2013., Nr. 142

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 09.07.2013.

OP numurs: 2013/142.8

2013/142.8
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 21., 205.nr.; 2011, 58.nr.; 2012, 50.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzības jēdziens

Valsts ugunsdrošības uzraudzība ir preventīvo pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu."

2. Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) atbalstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts meža dienesta darbību pašvaldības teritorijā, nodrošināt ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamā ūdens izmantošanu bez maksas, kā arī atbilstoši iespējām sniegt materiālu un tehnisku palīdzību."

3. Izteikt 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Atbildība par ugunsdrošību objektā

(1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.

(2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.

10.pants. Par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumi

Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;

2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;

3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus."

4. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Fizisko personu pienākumi ugunsdrošības jomā

Fiziskajām personām ugunsdrošības jomā ir šādi pienākumi:

1) ievērot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības;

2) ugunsgrēka gadījumā ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam."

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzība

(1) Valsts ugunsdrošības uzraudzību objektos veic amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.

(2) Valsts ugunsdrošības uzraudzību Nacionālo bruņoto spēku un valsts drošības iestāžu objektos veic par ugunsdrošību objektā atbildīgā persona vai amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm saskaņā ar starpresoru vienošanos. Ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību objektos valsts ugunsdrošības uzraudzību amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veic, pamatojoties uz attiecīgās ārvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības rakstveida iesniegumu. Mežos un meža zemē valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts meža dienesta amatpersonas.

(3) Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Plānotās ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apstiprinātu ugunsdrošības pārbaužu plānu, bet neplānotās ugunsdrošības pārbaudes — pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu.

(4) Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veic ugunsdrošības pārbaudes, ir šādi pienākumi:

1) iepriekš informēt par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par plānotās ugunsdrošības pārbaudes veikšanu;

2) pirms ugunsdrošības pārbaudes uzsākšanas par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai vai tās pārstāvim nosaukt savu uzvārdu, amatu un uzrādīt dienesta apliecību;

3) pirms neplānotās ugunsdrošības pārbaudes uzsākšanas izsniegt par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai vai tās pārstāvim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu;

4) informēt par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem;

5) uzdot par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai novērst normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus.

(5) Veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir tiesības:

1) pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu objektos;

2) fotografējot un izdarot videoierakstus, fiksēt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus;

3) lūgt, lai tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai cits personu identificējošs dokuments;

4) apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū;

5) izsniegt atzinumu par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

6) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir piekritīga Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

7) pieprasīt un bez maksas saņemt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;

8) pieprasīt, lai tiek veikta ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaude."

6. 13.1 pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pirms tam, kad tā pieņem lēmumu apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū (turpmāk — lēmums par apturēšanu), izsniedz īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam (īrniekam) vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā (turpmāk — atbildīgā persona), brīdinājumu par to, ka būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācija, būvdarbi vai produkcijas laišana tirgū var tikt apturēta vai ierobežota (turpmāk — brīdinājums), izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus.

(2) Brīdinājumā norāda konstatētos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, kas izdevis brīdinājumu" ar vārdiem "Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kas izdevusi brīdinājumu";

aizstāt devītās daļas ievaddaļā vārdus "valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors" ar vārdiem "amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi".

7. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus vada amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi. Līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ierašanās brīdim ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus veic iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti.";

izslēgt 1.2 daļu.

8. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "kā arī atbilstoši kompetencei ir tiesīga slēgt starptautiskās sadarbības līgumus ar citu valstu kompetentajām institūcijām";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iestāde atbilstoši savai kompetencei, ievērojot starptautisko līgumu nosacījumus, sadarbojas ar citu valstu kompetentajām institūcijām."

9. Papildināt likumu ar 23.2 pantu šādā redakcijā:

"23.2 pants. Starptautiskās palīdzības sniegšana un lūgšana valstīm, ar kurām Latvijas Republikai ir sauszemes robeža

(1) Iestādei ir tiesības sniegt palīdzību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā pēc to valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir sauszemes robeža, iesaistot savus resursus ne ilgāk kā 24 stundas pēc lūguma saņemšanas, ja iestāde vienlaikus saglabā spēju veikt savus pienākumus Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Iestādei ir tiesības pēc lietderības un pamatotības izvērtēšanas lūgt palīdzību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā to valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, ar kurām Latvijas Republikai ir sauszemes robeža.

(3) Lēmumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās palīdzības sniegšanu vai lūgšanu pieņem iestādes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

(4) Šajā pantā paredzētā palīdzības sniegšanas un lūgšanas kārtība neattiecas uz katastrofu gadījumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 9.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 24.jūlijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!