• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 137A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/137.1

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 824 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par starpvaldību komisijas izveidošanu ekonomiskās, zinātniski-tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 423

OP 2022/137.2

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 424

OP 2022/137.3

Par atsevišķu vienošanos un nolīguma denonsēšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 425

OP 2022/137.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 497 "Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 431

OP 2022/137.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

OP 2022/137.6

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 125 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

OP 2022/137.7

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 23. novembra noteikumos Nr. 1062 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību tūrisma jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 449

OP 2022/137.8

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 823 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 450

OP 2022/137.9

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 451

OP 2022/137.10

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 454

OP 2022/137.11

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 455

OP 2022/137.12

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 456

OP 2022/137.13

Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros
Ministru kabineta noteikumi Nr. 459

OP 2022/137.14

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 460

OP 2022/137.15

Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 463

OP 2022/137.16

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 464

OP 2022/137.17

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 465

OP 2022/137.18

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 466

OP 2022/137.19

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 467

OP 2022/137.20

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 501

OP 2022/137.21

Par valstij piekrītošās zemes vienības Rīgas ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 502

OP 2022/137.22

Par nekustamo īpašumu Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 503

OP 2022/137.23

Par valsts nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 504

OP 2022/137.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 505

OP 2022/137.25

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 515

OP 2022/137.26

Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 A, Rēzeknē, pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 516

OP 2022/137.27

Par valsts nekustamā īpašuma Elvīras ielā 19 k–3, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Nedzirdīgo savienība"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 517

OP 2022/137.28

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 518

OP 2022/137.29

Par Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas izveidi
Ministru kabineta rīkojums Nr. 519
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!