Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši vairāki oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu šos laidienus, spiediet šeit: Nr. 119A, Nr. 119B

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Protokoli

OP 2020/119.2

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 381

OP 2020/119.3

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 382

OP 2020/119.4

Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai
Ministru kabineta noteikumi Nr. 383

OP 2020/119.5

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 384

OP 2020/119.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 385

OP 2020/119.7

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 386

OP 2020/119.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 387

OP 2020/119.9

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 388

OP 2020/119.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 389

OP 2020/119.11

Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 390

OP 2020/119.12

Daugavpils tehnikuma nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 391

OP 2020/119.13

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 392

OP 2020/119.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 393

OP 2020/119.15

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumos Nr. 220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 394

OP 2020/119.16

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 395

OP 2020/119.17

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 396

OP 2020/119.18

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 397

OP 2020/119.19

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 398

OP 2020/119.20

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 399

OP 2020/119.21

Noteikumi par īpašā atbalsta mehānismu repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 400

OP 2020/119.22

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 401

OP 2020/119.23

Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 317

OP 2020/119.24

Par valstij piekritīgās meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 318

OP 2020/119.25

Par valsts nekustamā īpašuma "Ezernieki" Kastuļinas pagastā, Aglonas novadā, nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 319

OP 2020/119.26

Par valsts nekustamā īpašuma "Trīsstūris" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 320

OP 2020/119.27

Par Latvijas Universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 321

OP 2020/119.28

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pārskata gadu peļņas daļu par 2019.–2023. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 322

OP 2020/119.29

Par nekustamo īpašumu "Mednieki A" un "Upnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 323

OP 2020/119.30

Par nekustamā īpašuma "Lejas Ģūģi-1C2" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 324

OP 2020/119.31

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 325

OP 2020/119.32

Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Apvedceļš A12" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 326

OP 2020/119.33

Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 327

OP 2020/119.34

Par palīdzības sniegšanu Gruzijai Covid-19 izplatības ierobežošanā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 328

OP 2020/119.35

Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 329

OP 2020/119.36

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. jūnija rīkojumā Nr. 310 "Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 330

OP 2020/119.37

Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros
Ministru kabineta rīkojums Nr. 331

OP 2020/119.38

Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 332

OP 2020/119.39

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 333

OP 2020/119.40

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 334

OP 2020/119.41

Par Ērika Eglīša atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata un Edmunda Valanta iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 335

OP 2020/119.42

Par atļauju Edmundam Valantim savienot amatus
Ministru kabineta rīkojums Nr. 336

OP 2020/119.43

Par Rūdolfa Nereta atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata un Kaspara Rožkalna iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 337

OP 2020/119.44

Par atļauju Kasparam Rožkalnam savienot amatus
Ministru kabineta rīkojums Nr. 338

OP 2020/119.45

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 339

OP 2020/119.46

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 340

OP 2020/119.47

Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 341

OP 2020/119.48

Par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei
Ministru kabineta rīkojums Nr. 342

OP 2020/119.49

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 41
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!