• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši vairāki oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu šos laidienus, spiediet šeit: Nr. 71A, Nr. 71B, Nr. 71C, Nr. 71D

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2020/71.1

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 190

OP 2020/71.2

Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

OP 2020/71.3

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 192

OP 2020/71.4

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 193

OP 2020/71.5

Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus
Ministru kabineta noteikumi Nr. 194

OP 2020/71.6

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 8. novembra noteikumos Nr. 859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 195

OP 2020/71.7

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 196

OP 2020/71.8

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 197

OP 2020/71.9

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 198

OP 2020/71.10

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

OP 2020/71.11

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 200

OP 2020/71.12

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 201

OP 2020/71.13

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 162

OP 2020/71.14

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 163

OP 2020/71.15

Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 164

OP 2020/71.16

Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226" Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 165

OP 2020/71.17

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 166

OP 2020/71.18

Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 167

OP 2020/71.19

Par valsts nekustamā īpašuma "P68" Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 168

OP 2020/71.20

Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 14, Rīgā, pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 169

OP 2020/71.21

Par nekustamā īpašuma "Dzirnieki" Mārupes novadā daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 170

OP 2020/71.22

Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 171

OP 2020/71.23

Par Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata
Ministru kabineta rīkojums Nr. 172
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!