• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 250.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2017/249.4

Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 736

OP 2017/249.5

Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 737

OP 2017/249.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 738

OP 2017/249.7

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 739

OP 2017/249.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 614 "Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 740

OP 2017/249.9

Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām
Ministru kabineta noteikumi Nr. 741

OP 2017/249.10

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 742

OP 2017/249.11

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumos Nr. 142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 743

OP 2017/249.12

Jaunās pārtikas atbilstības klasifikācijas un kvalitātes prasību novērtēšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 744

OP 2017/249.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

OP 2017/249.14

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 746

OP 2017/249.15

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 747

OP 2017/249.16

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 748

OP 2017/249.17

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 54 "Kārtība, kādā izmanto 2017. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 749

OP 2017/249.18

Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājuma dzīvnieku pārraudzību
Ministru kabineta noteikumi Nr. 750

OP 2017/249.19

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 751

OP 2017/249.20

Par valsts nekustamā īpašuma "Sūtnieki" Vīdalē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 742

OP 2017/249.21

Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 743

OP 2017/249.22

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 744

OP 2017/249.23

Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021. gadā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 746

OP 2017/249.24

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 747

OP 2017/249.25

Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2018. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 748

OP 2017/249.26

Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 749

OP 2017/249.27

Grozījumi Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam un to īstenošanas plānā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 750

OP 2017/249.28

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 29. marta rīkojumā Nr. 232 "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 751

OP 2017/249.29

Par novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2017. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 752

OP 2017/249.30

Par Aigaru Pētersonu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 753

OP 2017/249.31

Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")
Ministru kabineta rīkojums Nr. 754

OP 2017/249.32

Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")
Ministru kabineta rīkojums Nr. 755
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!